Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру
Презентация қосу
Дәріс 11

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті
қалыптастыру
Дәріс жоспары

• Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мәдениеттің түсінігі және негізгі
белгілері.
• Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім
беру.
• Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мәдениеттің ақпараттық және
ұйымдастырушылық сипаттамасы.
• Жемқорлыққа қарсы мәдениет
тұрғысынан
Cыбайлас жемқорлыққа
қарсы сана-сезім
• Тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана-
сезімін қалыптастыру – бұл үздіксіз процесс,
оның негізгі бағыттары:
• 1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы
құндылықтарды сіңіру;
• 2) тиісті моральдық сенімдерді, қасиеттер мен
сезімдерді қалыптастыру;
• 3) қажетті моральдық қажеттіліктер мен
әдеттерді дамыту. Бұл бағыттар сыбайлас
жемқорлыққа қарсы тәрбие міндеттерін
білдіреді.
• «Қандай қоғам болса, отбасы да сондай» деп айтады.
Қоғамда жүретін барлық коллизиялар отбасы
қатынастарында қалай болғанда да көрініс табады.
Моральдық-адамгершілік ілгерілеу, құндылықты
ұстанымдар, қоғамның артықшылықтары отбасы
қатынастарының негізін құрайды, отбасылық
тәрбиелеу траекториясын қалыптастырады.
• Жоғарыда айтылғандарға орай мынадай қорытынды
шығаруға болады:
• – өскелең ұрпақты тәрбиелеуде отбасының
адамгершілік жауаптылығын арттыру қажет;
• – отбасында борыш, адалдық, ар-намыс, әділдік
талаптарына сәйкес келетін тұлғаның мінез-
құлқының адамгершілік реттеуіштерін күшейту
қажет;
• – адамды адамгершілік, әділдік пен ар-ождан
рухында тәрбиелеу тұлғаның сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мәдениетінің негізі ретінде
қоғам мен мемлекеттің тарапынан сұранысқа ие
болуы тиіс.
• Қазақстан Президенті Н. Ә.
Назарбаев белгілеген
«Мәңгілік Ел» жалпы
ұлттық идеясының
құндылықтары
Азаматтық теңдік әркімнің
қазақстандық қоғамды
еңбекке, білімге, біріктіруші ретінде сыбайлас
денсаулықты қорғау, жемқорлыққа қарсы
әлеуметтік теңдікке
құқығын бекітетін ел мәдениетті құруда негізін
Конституциясымен қалаушы болып табылады.
қамтамасыз етіледі
Бұл – азаматтық теңдік,
еңбекқорлық, ғалым мен
білім ғибраты, зайырлы ел –
толеранттылық елі сияқты
құндылықтар.
• Бүгінде жас ұрпаққа білім беру мен тәрбиелеу
жұмысының теориясы мен практикасына
басқаша зер салу керек. Азаматтық қоғамды
нығайту және дамыту, құқықтық көзқарас
тұрғысынан сауатты, өзінің азаматтық құқықтары
мен міндеттері туралы қажетті ілімдерге ие, бұл
білімдерді күнделікті өмірде қолдануға қабілетті,
сыбайлас жемқорлықты өзінің азаматтық
құқықтарының бұзылуы деп түсінетін және бұл
құқықтарды қорғауға дайын азаматтарды
тәрбиелеу қажеттілігі Қазақстанның барлық білім
беру мекемелерінің өзекті міндеті болып отыр.
1)Мәселен, мектеп жасына 2). Кіші мектеп
3)Орта мектеп
дейінгі балалармен жасында (7-10 жас –
жасы – (10-14 жас
жұмыста (3-6 жас – кемел балалық шақ,
– жасөспірім
әлеуметтік маңызды дене және рухани
тәжірибені қарқынды кезеңі,
күш жинақтау
жинақтау және әлеуметтік уақыты) біршама балалардың
кеңістікте бағдар алу өзгермеген түрде өміріндегі күрделі
кезеңі) балаларға Отанға өмір бойы сақталатын кез) – бұл
деген махаббат, туған тұлғалық қасиеттер балалық шақта
табиғатқа махаббат және мен саралардың сіңірген рухани-
оны қорғау қажеттілігі, эстетикалық
қарқынды
өзін қоршаған адамдар қорын бекемдеу,
қалыптасуы жүзеге
мен қазақстандық халықты
асырылады. оны салмақтап,
құрметтеу, тәртіптілік,
адалдық сияқты Сондықтан бұл жаста байыту кезеңі.
құндылықтарды сіңіруге рухани мәдениеттің
айрықша көңіл бөлу керек. қалыптасуының
маңызы зор

4)Жоғары мектеп жасы (14-18 жас – жастық шақ) – бұл
дене және психологиялық кемелденудің аяқталатын,
қоғамдық пайдалы өндірістік еңбекке және азаматтық
жауапкершілікке әлеуметтік дайын болатын кезең.
Осылайша, әртүрлі жас
.

топтарындағы балалар мен
жастардың сыбайлас жемқорлыққа
қарсы тәрбиелеу жүйесінің мақсаты
білім алушылардың сыбайлас
жемқорлыққа қатысты орнықты
азаматтық ұстанымын сіңіру арқылы
тәрбиеленушілердің сыбайлас
жемқорлыққа қарсы құқықтық
санасын қалыптастыру қажеттігі
болып табылады.

Ұқсас жұмыстар
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЭТНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыр
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру ерекшеліктері
Шет елдердегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат
ЖАСТАР АРАСЫНДА СЫБАЙЛАС
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЗАҢДАР
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
Жемқорлыққа қарсылық
ШЕТ ЕЛДЕРДЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Сыбайлас жемқорлық түсінігі
Пәндер