Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Жоғары мектептегі
жаңа білім беру
технологиялары
Білім беру жүйесінде ерекше маңызды болып
табылатын мәселелердің бірі – оқытуды
ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде ақпараттық
технологияларды пайдалану болып табылады.
Оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын
меңгеру мұғалімнен орасан зор іскерлік пен
шығармашылыққа негізделген ізденістерді қажет
етеді. Осындай мақсат көздеген жүйелі ізденістер
мұғалімнің жаңа технологияны меңгеруіне,
инновациялық жетілуіне мүмкіндік береді.
Педагогикалық технология

Педагогикалық технология - мұғалімнің кәсіби
қызметін жаңартушы және сатыланып жоспарланған
нәтижеге жетуге мүмкіндік беретін іс-әрекеттер көзі.
Мұның өзі ақпараттық технологияларды пайдаланудың
екі бағыты бар екендігін анықтауға мүмкіндік береді:

Бірінші бағыт тұрғысынан алып қарасақ, ақпараттық
технологиялар білім, білік, дағдыны игеру үшін қажетті ресурс
болып табылып, оқушылардың саналы тәрбие, сапалы білім
алуына жағдай жасайды;

екінші бағыт тұрғысында ақпараттық технологиялар оқу-
тәрбие үрдісін ұйымдастыру тиімділігін арттырудың қуатты
құралы болып табылады.
Қазіргі заман
педагогтерінің негізгі мақсаты
– білім алушылардың білімін
сапалы ету, оның толыққанды
жеке тұлға болып
қалыптасуына мүмкіндік
жасау. Осыған орай, соңғы
кезде оқытудың әр түрлі
педагогикалық
технологиялары жасалып,
мектеп өміріне енгізіліп
қолдануда.
Қазіргі кезде мектептің оқу-тәрбие үрдісінде 50-ден
астам педагогикалық технологиялардың қолданылып
жүргені мәлім. Бұл технологиялардың бәрін бір
сабақта қамту мүмкін емес. Сондықтан, мектептегі
әрбір пәнді оқыту технологиясын таңдап, іріктеу және
оны іс-әрекеттік тұрғыда жетілдіру арқылы
оқушының білім жетістіктерін арттыруға болады.
Оқытудың компьютерлік технологиясы компьютермен жұмыс
істеу техникасын меңгеру, сыныпта белсенділік көрсету, жеке жұмыс
істеу, жекелеп көмек көрсету, проблемалық оқыту технологиясы, тірек
сигналдары арқылы оқыту технологиясы (В.Ф.Шаталов) теория және
практиканы блок түрінде топтау, тірек-схема, тірек-конспект түрінде
берілген теориялық, материалдарды сыныпта меңгеру, үйде өз бетімен
іздену, жұмыс істеу, түсіндіре басқарып – оза оқыту (С.Н.Лысенкова)
алынатын білімнің алғашқы бөлігін алдын-ала оқыту, деңгейлеп саралап
оқыту текнологиясы бірнеше деңгейде тапсырма беру және т.б.
Республикадағы ауыл мектептерінің оқу-тәрбие үрдісінде деңгейлеп
оқыту технологиясы (Ж.Д.Қараев) жүйелік негізде оқыту технологиясы
(Г.Г.Ғалиев), шоғырландырып-қарқынды оқыту технологиясы
(Қ.А.Әбдіғәлиев., Н.Н.Нурахметов), блоктық-модульдық технологиясы
(М.Н.Жанпеисова) қолдау табуда.
Проблемалық оқыту

Проблемалық оқыту — оқытудың әдіс-
тәсілдерін қолдана отырып, білімді
шығармашылық тұрғыдан меңгеруге негізделген
дидактикалық жүйе.
Проблема қойып оқытудың нетижелі болуының 4 негізгі шарты
бар:

- проблеманың мазмұнына қызығушылық тудыра
алатындай жеткілікті мотивациямен қамтамасыз ету;

- әрбір этапта туындап отыратын проблемалардың
шама жетерліктей болуы (белгілі мен белгісіздің тепе-
теңдік қарым-қатынасы);

- шешілетін проблеманың оқушы үшін маңыздылығы;

- педагогтың оқушымен диалогының
өзара түсіністік пен силастыққа құру
Ақпараттық технология — бұл студентке өзіне тиімді
оқыту технологиясын таңдап алуына және жеке даму
бағдарламасын құруына мүмкіндік береді.
Модульдік оқыту технологиясы міндетті түрде
оқушының білімен біліктерін тексеру элементі бар оқу
материалының логикалық аяқталған білім. модульде:
тапсырма, жұмыс, студенттердің сабаққа қатысу,
студенттердің старттық, аралық және қорытынды
білім деңгейі бәрі-бәрі өлшеніп, бағаланып отырады.
Ал, деңгейлеп-саралап оқытудың тиімді іске асыру төмендегідей шарттарды
орындағанда ғана мүмкін болады: - Оқыту үдерісі жүргізілетін ортаның
сипаттарын жан-жақты есепке алу: педагогикалық ортаның мазмұндық сипаты
студенттердің білім, білік, дағдыларымен, танымдық және мәдени
потенциалымен, оқуды және өздігінен жұмысты ұйымдастыруының әдістерімен
және формаларымен анықталады; - Оқыту үдерісінің студент жеке
тұлғасына қатысты бейімделу принципінің ұсталуы: бұл принцип практикада
студенттің пәнді игеруінің тармақталған бағдарламасын жасау арқылы іске
асады (пәннің ішкі және сыртқы модульдерін құрастыру); - Студенттің
жалпы ғылымдық және арнаулы білімдерді қысқаша түрде, базалық білімдер
берілген пәннің «логикалық конструкциясын» жобалау арқылы жеке игеруін
жылдамдату принципі.

Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:
Амзеева Г. А., Дуйсекеева Н. Жоғары мектептің білім беру үдерісіндегі
оқытудың инновациялық технологиясын енгізудің педагогикалық шарттары //
Молодой ученый. — 2015. — №7.1. — С. 20-22.
Бұл инновациялық технологияларды оқып үйрену
нәтижесінде студенттерде жаңа педагогикалық
технологияларды меңгеріп, оларды оқу-тәрбие
процесінде қолдану дағдыларымен шеберліктері
қалыптасуы тиіс.
Сонымен, білім жүйесіндегі иновация – білім
мақсатына жаңашылдықты енгізуді көздейді, оқыту
мен тәрбиенің жаңа әдісі мен түрлерін, жаңа
мазмұнын әзірлеуге, қолдануға жоғары оқу
орындарының тәжірбиелік қорын жинайды. Жоғары
мектептің ұстанымдарын жаңа білімділік бағдары
болған жағдайда, білім беру жүйесінің мақсатын,
мазмұнын, әдісін, түрлері мен басқа компоненнтерін
көздейтін жүйелі сипаттағы білім мен тәрбие беруді
көздейді.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Нағымжанова Қ.М. Бастауыш сынып мұғалімінң
инновациялық іс-әрекетін қалыптастырудың педагогикалық
шарттары. П.ғ.к. ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған
диссертацияның авторефераты. — Алматы. 2002. — 30 б.
2. Көшімбетова С. А. Оқу-тәрбие үдерісінде оқытудың
инновациялық әдіс-тәсілдерін пайдаланудың педагогикалық
шарттары (гуманитарлық пәндер бойынша). П.ғ.к. ғылыми
дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның
авторефераты. — Алматы, 2004. — 30 б.

Ұқсас жұмыстар
Мұғалім жетістіктері
МУЛЬТЕМЕДИА ЖҮЙЕСІ.КОМПЬЮТЕР ЖӘНЕ ВИДЕО
Қашықтықтан оқыту технологиялары
Білімді жастар елдің болашағы
Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың технологиясы
Бірлестік мұғалімдерінің әдістемелік тақырыбы
ТАНЫМДЫҚ УӘЖДЕМЕЛЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ІРІКТЕУ
ЕРТЕ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯСЫ
Озат педагогикалық тәжірибе және педагогика ғылымының озат педагогикалық тәжірибе және педагогика ғылымының жетістіктерін енгізу
Пәндік білімін жетілдіру
Пәндер