ВЕКТОРЛЫҚ ГРАФИКА
Презентация қосу
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ
“IT-ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ АВТОМАТТАНДЫРУ” ФАКУЛЬТЕТІ

СРС

ПӘНІ: МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ
ТАҚЫРЫБЫ: ВЕКТОРЛЫҚ ЖӘНЕ РАСТРЛЫҚ ГРАФИКА. COREL DRAW РЕДАКТОРЫНДА
ТІКТӨРТБҰРЫШТАР КӨПБҰРЫШТАР ЖӘНЕ ЭЛИПСТЕП САЛУ.ОБЬЕКТІЛЕРЛІ БІРІКТІРУ

Орындаған: Мадиярқызы Назерке
Тексерген: Чингенжинова Жумакыз
МАЗМҰНЫ

• Кіріспе бөлім
• 1.Векторлық және растрлық графика
• 2.Corel draw редакторында тіктөртбұрыш көпбұрыш және элипстер салу
• 3.Обьектілерді біріктіру
• 4.Қорытынды
• 5.Пайдаланылған әдебиеттер
КІРІСПЕ

• Векторлық графика - ғаламдық технологияның ажырамас бөлігі. Бұл алғашқы компьютерлер пайда болған кезде
пайда болды. (Компьютер дегеніміз - бұл электронды құрылғыларды функционалды элементтер ретінде қолданып
жасалған есептеу машинасы.)
• Әрине, алдымен бұл жай векторлық графика болды - кескінді «векторлар» көмегімен құру, яғни нүктенің орнын
қағазға, немесе біздің жағдайда компьютерде есептеуге мүмкіндік беретін функцияларды қолдану. Мысалы, графигі
түзу немесе шеңбер немесе басқа да күрделі қисықтар болатын функция. Бұл «векторлар» векторлық кескінге дейін
қосылады. Есептеу техникасы мен технологиясы дами бастағаннан бері графикалық объектілерді салудың көптеген
жолдары пайда болды.
• Бірақ алдымен сіз «графикалық объект» терминіне анықтама беруіңіз керек. Бұл графикалық кескіннен немесе оның
бір бөлігінен басқа ештеңе емес. Компьютерлік графиканың түрлеріне байланысты бұл термин пикселді де, спрайтты
да (растрлық графикада) және шеңбер, квадрат, сопақ, түзу, қисық және басқа көптеген элементтерді (векторлық
графикада) білдіреді.
• Векторлық графиканың көмегімен объектілерді салу мәселелерін әрі қарай қарастыру үшін компьютерлік графиканың
екі негізгі түрі - векторлық және растрлық арасындағы айырмашылықты түсіну керек.Компьютерлік графика
• Компьютерлік графика - әр түрлі кескіндерді ( суреттерді , сызбаларды , мультипликацияларды )
компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы . Дербес
компьютерді пайдаланушылардың қатарында компьютерлік графикамен айналысатындардың саны
күн санап артып келеді . Қазіргі кез - келген мекемеде кей уақытта газеттер мен журналдарға
жарнамаларға тапсырыс беру немесе жарнамалық парақшалар мен буклеттер басып шығару
қажеттілігі туындайды . Олардың кейбіреулері осындай жұмыстарды арнайы дизайнерлік бюролар мен
жарнамалық агенттіктерге тапсырса , кейбіреулері қолда бар программалық құралдарын пайдаланып ,
өз күштерімен жасауға тырысады .
• Қазіргі танымал программалардың ешқайсысы компьютерлік графикасыз жұмыс істемейді .
Статистикаға сүйенсек , жаппай қолданыста жүрген программаларды жасап шығарушы программистік
ұжымның қызметкерлері өз жұмыстарының 90 % уақытын осы графикамен шұғылдануға жұмсайды
екен . Графикалық программаларды кең көлемде қолдану қажеттілігі Интернеттің және бірінші кезекте
миллиондаған интернет парақтарын бір өрмекпен байланыстырған World Wide Web қызметінің пайда
болуынан туындады . Өйткені компьютерлік графикасыз безендірілген web - парақтың бүкіләлемдік
желіде басқалардың көзіне түсіп , танымал болуы екіталай . Қазіргі компьютерлік графика тек
көркемдеу мен безендірумен үшін ғана емес , ғылым мен медицинаның барлық саласында ,
коммерциялық және әкімшілік қызмет орындарында алуан түрлі ақпаратты көрнекі түрде көрсету үшін
сызбалар , графиктер , диаграммалар жасау үшін қолданылады . Конструкторлар автомобильдің
немесе ұшақтың жаңа үлгілерін құрастырған кезде олардың соңғы көрінісін алу үшін үшөлшемді
графикалық объектілерді қолданады . Архитекторлар монитор экранында болашақ ғимараттың кең
көлемді кескінін жасап , оның жер бедерімен қалай жанасатынын алдын - ала болжай алады .
1.1ВЕКТОРЛЫҚ ГРАФИКА

• Векторлық кескіндер , бұл – сызық , доға шеңбер және тікбұрыш сияқты геометриялық объектілер жинағынан
тұратын кескіндер . Бұл жерде вектор дегеніміз - осы объектілерді сипаттайтын мәліметтер жиынтығы .
• Векторлық графиканың басты артықшылығы оған кескін сапасын жоғалтпай өзгеріс енгізуге , оңай кішірейтуге
және үлкейтуге болатындығы . Келесі артықшылығы - векторлық кескіндердің ақпараттық көлемі растрлық
кескіндермен салыстырғанда әлдеқайда аз болады . Векторлық кескіндер coreldraw , adobe illustrator , micrografx
draw секілді векторлық графикалық редакторларда жасалады . Векторлық графикамен жұмыс істеуге арналған
программалық құралдар бірінші кезекте кескіндерді өңдеу үшін емес , оларды жаңадан салу үшін қолданылады .
Бұндай құралдар жарнама агенттіктерінде , дизайнерлік бюроларда , редакциялар мен баспаханаларда кеңінен
қолданылады . Қарапайым геометриялық объектілер мен қаріптерді пайдалануға негізделген безендіру
жұмыстары векторлық графика құралдарының көмегімен әлдеқайда оңай іске асады . Векторлық графиканы
өңдейтін программалар . Векторлық кескіндер CorelDraw , Adobe Illustrator , Micrografx Draw секілді векторлық
графикалық редакторларда жасалады . CorelDraw — машиналық графиканың нағыз шедеврлерін жасау үшін
қолданылатынкомпьютерлік дизайнердің құралы . Түрлі - түсті көркемдеулерді : күрделі сызбаларды , кітаптар мен
журналдар мұқабаларының фигуралық кітапталарын , фотографиялық шын және фантастикалықшын емес
бейнелерді ; дайын бейнелеулерді редакциялау үшін , ографикалық Web - беттерді құру
• Векторлық графикамен жұмыс істеуге арналған программалық құралдар бірінші кезекте кескіндерді өндеу құралдар
жарнама агенттіктерінде , дизайнерлік бюроларда , редакциялар мен баспаханаларда кеңінен қолданылады . Қарапайым
геометриялық объектілер мен каріптерді пайдалануға негізделген безендіру жұмыстары векторлық графика құралдарының
көмегімен әлдеқайда оңай іске асады .
• Векторлық графиканы өңдейтін программалар . Векторлық кескіндер CorelDraw , Adobe Illustrator , Micrografx Draw секілді
векторлық графикалық редакторларда жасалады . CorelDraw - машиналық графиканың нағыз шедеврлерін жасау үшін
қолданылатынкомпьютерлік дизайнердің құралдары
• Түрлі - түсті көркемдеулерді : күрделі сызбаларды , кітаптар мен журналдар мұқабаларының фигуралық кітапталарын
фотографиялық шын және фантастикалықшын емес бейнелерді ; дайын бейнелеулерді редакциялау үшін , графикалық Web
- беттерді құру үшін , т.б. жасау үшін қолданылатын қолайлы игеруге қарапайым құрал . Векторлық графикада қолданылады ,
оның көмегімен сапаны жоғалтпай , бейнелеуді бірнеше есе көбейтуге болады , мысалы Paint редакторында суреттерді
растрлық берілуі кезінде ондай мүмкінлік жоқ. CorelDraw винтчестерге жадының 120 - дан 700 МБ алады
• Векторлық графика безендіру және сызба бейнелеулерін құру үшін пайдаланылады . Векторлық графикада қисық негізгі
объект болады . Оны көбейткен кезде векторлық бейнелеулердің сапасы өзгермейді . Мысалы , Corel - де машина жазба
бетінен бірнеше метрлік плакаттарға дейінгі көлемде бейнелеулерді құруға болады . Corel - ге кіруде экранның ортасында
тікбұрыш орналасқан , мұнда өз объектінді құруға болады . Объектті беттің сыртында құруға да болады , ал бетте таңдаған
беттін форматына өз объектілерінді орналасуын және көлемін өлшеу үшін қолдануға болады . CorelDraw – бірнеше беттен
тұрады , оны толықтыру , жою , басқа атымен атауға болады . Клон – оригиналға еңгізелген барлық өзгерістерді
қабылдайтын объекттің дубликаты Свиток — вкладка - әр түрлі эффектерді : бұрылыстарды , XL айналуларды , түсте өзгертуді
, т.б. құру үшін аспаптардың қосымша панелі .

1.2РАСТРЛЫҚ ГРАФИКА

• Жалпы компьютерлік кескндік ақпараттың негізгі екі түрі бар . Біріншісі растрлық және екіншісі векторлық .
Олар бір - бірінен монитор экранында бейнелену , компьютерде кескіннің сипатталуы жағынан және қағаз
бетіне басып шығарылған кезде кескіндердің қалыптасу принциптері бойынша ажыратылады . Растрлық
графикада кескіндер түрлі - түсті нүктелердің жиынтығынан тұрады . Графикалық ақпараттың осындай
нүктелер жиыны немесе пиксельдер түрінде ұсынылуы растрлық түрдегі ұсынылу болып табылады .
Растрлық кескінді құрайтын әрбір пиксельдің өз орны мен түсі болады және әр пиксельге компьютер
жадында бір ұяшық қажет . Растрлық кескіннің сапасы сол кескіннің өлшеміне ( тігінен және көлденең
орналасқан пиксельдердің саны ) және әр пиксельді бояуға қажетті түстердің санына тәуелді болады .
Мұндай типті кескіндер Adobe Photoshop , Corel Photo , Photofinish секілді қуатты графикалық
редакторлардаөңделеді . Растрлық кескіндер векторлық кескіндерге қарағанда сапасы жоғары , әсерлі
болады . Қарапайым фотосуреттердің өзі компьютерде растрлық кескін түрінде сақталады . Растрлық
кескіндерді Paint , Adobe Image Rеаdу секілді программаларды қолданып қолдан жасауға да болады .
• Растрлық графиканың артықшылығы мен кемшілігі Растрлық кескіндердің артықшылықтары да , кемшіліктері де бар .
Артықшылығы : растрлық кескінді түзетуге әдемілей түсуге , яғни оның кез - келген бөлігін өзгертуге болады ; нүктелерді қажет
болмаса ішінара алып тастауға немесе қоюлатуға сондай - ақ кескіннің әр нүктесін ақ - қара немесе басқа кез келген түске
өзгертуге болады . Кемшілігі : растрлық кескін өлшемінің масштабын өзгерткенде ( бір немесе бірнеше бағытта созу немесе сығу )
кескіннің сапасын жоғалтатыны . Мысалы , кескінді үлкейткенде , оның көрінісі дөрекіленіп кетсе , кішірейткенде - кескін сапасы
өте нашарлап кетеді ( нүктелерін жоғалтқандықтан ) . Растрлық кескіндердің тағы бір кемшілігі - файлдар өлшемдерінің өте
үлкендігінде ( түстері неғұрлым көп және сапасы жоғары болған сайын , олар соғұрлым үлкен болады ) . Бірақ бұл кемшіліктеріне
қарамастан , қазіргі техникада растр өте жоғары сапалы кескін алуға мүмкіндік береді . Сондықтан растрлық кескіндер көркем
графикада кеңінен қолданылады . Растрлық графика электронды ( мультимедиалық ) және полиграфиялық басылымдарды жасап
шығару үшін де жиі қолдылады . Растрлық графикалық редакторлар көбінесе жаңа суреттерді салу үшін емес , дайын суреттерді
өңдеу үшін қолданылады . Осы мақсатта көбінесе суретшілердің қолымен 3салынған дайын суреттер сканерленіп алады немесе
фотосуреттер алынады . Соңғы кездері растрлық кескіндерді компьютерге енгізу үшін сандық фотокамералар мен
видеокамералар кеңінен қолданылуда . Растрлық графика . Нүктелердің жиынтығынан құралатын растрлық кескіндер үшін руксат
нүктелер саны ( айыру қабілеті ) ұғымы маңызды орын алады , ол ұзындық бірлігінде анықталған нүктелердің санын білдіреді .
Мұнда оның төмендігі түрлерін ажыратады : 1 ) түп нұсқаның айыру қабілеті ( дюймдағы нүкте арқылы анықталады ) ; 2 )
экрандық кескіннің айыру қабілеті ( элементарлық нүкте - пиксель ) ; 3 ) басылу кескінінің айыру қабілеті ( дюймда сызық -
миниатура ) . Растрлық графиканың принципі қарапайым . Біріншіден , бұл мозайка , екіншіден , таспаларға салу - кескіндерді
дайындық қатты қағаздарынан қабырғаға көшірудің тиімді әдісі . Растрлық графика кескін құрайтын жүздеген , мыңдаған
пиксельдермен жұмыс жасайды . Бірақ пиксельдер өздерінің қандай объектіні құрып жатқанын білмейді . Растрлық графика
программалары : Paint , ( Fractal Design ) , Painter , Corel Photo Paint , Adobe Photoshop . Растрлық кескін алудың аппараттық
жабдықтары . Сканелер , цифрлық фотокамералар , графикалық планшеттер , т.б .. Артықшылықтары : 1 ) Егер растрлық
пикселдер өте кіші болса , онда растрлық кескіндер фотографиядан кем болмайды ; 2 ) Растрлық суреттер принтермен оңай
басылып шығады Кемшіліктері : 1 ) Растрлық кескіндерді сақтау үшін жадыдан Көп орын қажет ; 2 ) Масштабтауда , бұруда және
басқа түрлендірулерде растрлық кескіндер өте аз мүмкіндіктер береді .
• Растрлық графиканы векторлық графикамен салыстыру Салыстыру критерийлері Растрлық графика
Векторлық графика Кескіндерді ұсыну әдісі Растрлық кескін пиксельдердің жиынтығынан тұрады
Векторлық кескіндер командалардың тізбегі түрінде бейнеленеді . Шынайы суреттерді бейнелеу
мүмкіндігі Растрлық кескіндер шынайы суреттерді айқын бейнелей алады . Векторлық графика
фотосуреттегідей сапалы кескіндерді алуға мүмкіндік бермейді . Кескіндерді өңдеу мүмкіндігі Растрлық
кескіндерді үлкейтіп - кішірейткенде немесе бұрғанда кескін өзінің бастапқы сапасын жоғалтады .
Векторлық кескіндерге сапасын жоғалтпай - ақ өзгеріс енгізуге , яғни қажет болса оларды кішірейтуге
немесе үлкейтуге болады . Кескіндердің басып шығарылу ерекшеліктері Растрлық суреттерді принтерде
оңай басып шығаруға болады . Векторлық суреттер кейде принтерде басылмайды немесе нашар
басылып шығады .
COREL DRAW РЕДАКТОРЫНДА ТІКТӨРТБҰРЫШТАР КӨПБҰРЫШТАР ЖӘНЕ ЭЛИПСТЕП
САЛУ

• CorelDRAW - интеграцияланған, нысанға бағытталған иллюстративті
графикалық жинақ. «Кешенді пакет» сөздері бойынша CorelDRAW -
бұл кез-келген нақты анықталған тапсырманы шешуге бағытталған
бірыңғай бағдарлама емес, қолданушы белгілі бір қолданбалы
аймақта жұмыс істеген кезде туындайтын көптеген әр түрлі
міндеттерді шешуге бағытталған бағдарламалар жиынтығы (пакет)
деп түсіну керек. , дәлірек айтсақ, иллюстративті графика
саласында. Пакеттің интеграциясы дегеніміз, оған кіретін
бағдарламалар оңай мәліметтермен алмасады немесе бір
мәліметтер бойынша әр түрлі әрекеттерді дәйекті орындай алады
деген мағынада түсіну керек. Осылайша, пакеттің
көпфункционалдылығына қол жеткізіледі, әртүрлі
бағдарламалардың мүмкіндіктері біріктіріледі, біртұтас бүтінге
біріктіріледі, бұл оның құрамдас бөліктерінің қосындысынан гөрі көп.
ТІК ТӨРТБҰРЫШ САЛУ
• Тік төртбұрыш Квадрат немесе тіктөртбұрыш салу үшін экранның
сол жағындағы панельдегі Тіктөртбұрыш құралын пайдалану керек.
• Меңзерді бос орынға қойып, тінтуірдің сол жақ батырмасын ұстап
тұрып қиғаш сүйреңіз. Осыдан кейін көлденең және тік өлшемдерді
жұмыс аймағының жоғарғы жағындағы енгізу өрістеріне тиісті
деректерді енгізу арқылы реттеуге болады. Тік төртбұрышты
қисайту үшін Үшбұрыш құралының қалқымалы мәзірінен таңдауға
болатын Үш нүкте тік төртбұрыш функциясын қолданыңыз.
Диагональ бойынша сызық жасаңыз, ол кейінірек пішіннің бір
жағына айналады. Осыдан кейін тінтуірдің сол жақ батырмасын
босатуға болады, ал курсорды квадрат немесе тіктөртбұрыш сызып,
қажетті бағытта тартуға болады. Көлбеу бұрыштарының
өлшемдерін жоғарыда сипатталғандай қолмен өңдеуге болады.
ЭЛЛИПС
• Эллипс Тіктөртбұрыштың ерекшелігі класы Тіктөртбұрыштың геометриялық
тұжырымдамасынан әлдеқайда кең болғандықтан, Эллипс ерекшелігі класына геометриялық
эллипс емес объектілер, яғни эллипстен дөңгелектеу бұрыштарына ұқсас тәсілдерді қолдана
отырып алынған секторлар мен доғалар жатады. тіктөртбұрыш Геометрияда эллипстің
өлшемдері оның жартылай қабаттарының өлшемдерімен, CorelDRAW-да контур тікбұрышының
өлшемдерімен анықталады (таңдау шеңберімен сәйкес келеді). Эллипс төрт ортаңғы бүйірлік
тұтқалары бар жерлерде таңдау терезесіне тиеді (Cурет 1.6). Салынған эллипстің бір ғана
түйіні бар.
• Атрибуттар панеліндегі атрибуттардың көпшілігі тіктөртбұрыштардың атрибуттарына
ұқсас. Алайда, эллиптерге тән атрибуттар бар. Эллипс (Эллипс). Бұл батырма эллипс
нысаны таңдалған кезде басылады. Секторды немесе доғаның алдын-ала таңдауы
кезінде осы батырманы басу оны жабық эллипке айналдырады. Сектор Бұл түйме
сектор таңдалған кезде басылады. Оны басу эллипстер мен доғаларды секторларға
айналдырады. Доға (доға). Бұл батырма доға таңдалған кезде басылады. Оны басу
эллиптерді және секторларды доғаларға айналдырады. Доғаның басы және соңы. Бұл
екі санауышта сәйкесінше сектордың немесе доғаның центрін доғаның басталу және
аяқталу нүктелерімен байланыстыратын радиустардың бағыттаушы бұрыштары бар.
Бағыт бұрыштары секторды немесе доғаны тудыратын эллипспен байланысты
координаттар жүйесінде көрсетілген. Бұл жүйенің шығу тегі эллипстің центрімен
байланысты, ал бастапқы сәуле (0 °) эллипстің центрі мен сол нүктесін біріктіреді, ол
оны салу кезінде барлық басқалардың оң жағында болды. Доғалық бағыт. Бұл
батырма эллипсті екі бөлікке бөлу нәтижесінде пайда болатын екі доғаның қайсысы
тұрғызылатындығын таңдауға мүмкіндік береді - сағат тілінің бағытымен немесе
сағат тіліне қарсы бағытта бастапқы радиусынан соңғысына дейін.
3.1БІРНЕШЕ ОБЬЕКТІЛЕРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ОПЕРАЦИЯЛАР


Corel Draw обьектілердің қандай санын болса да қатар операциялауға мүмкіндік береді . Бірнеше обьектіні бір
3.Обьектілерлі біріктіру

уақытта белгілеп, олардың әр қайсысында тінтуірді шерту арқылы жүргізіледі. Shift пернесін басып ұстап тұру керек .
•Shift пернесін басып отырып, обьектілерді шерту арқылы қыздың құлағын, сол жақтағы эллипсті және тәждің
бесбұрышын белгілеу керек.
•Бейнеленген торапта қосарлау операциясын жүргізу керек. Бұл үшін ортаңғы манипуляторды габаритті тікбұрыштың
қарама-қарсы қабырғасына апарып. Ctrl пернесін және тінтуірдің екі батырмасын ұстап басып тұру керек .
Обьектілердің бейнесін көрінген кезде, алдымен сол жақ батырмасын , сонан кейін оң жақ батырмасын жібері керек .
•Алынған кескінді қыздың бетінің симметриясының осі бағыттаушы болатындай ғып көлденең жылжыту керек .
Белгіленген обьектілерді Ctrl-ды баса отырып, арау керек. Егер обьект бұрын белгіленген болса, Shift пернесін
басулы кезде оған шерту белгілеуді болдырмайды.
•Бірнеше обьектіні белгілеудің тағы бір тәсілі – жақтаумен белгілеу. Тінтуірдің батырмасын басып, манипульяторды
тасып апару керек. Оның артынан пуктир жақтау өседі.батырманы жібергенде белгілеуші жақтаудың ішінде тұтас
тұрған обьектілердің барлығы белгіленеді. Суретте белгілеуші жақтаау тәжді қоршайды.
•Жеке обьектілермен жасалатын – оларды жылжыту, көшіру, қосарлау, бұру, еңкейту әркеттерін бірнеше белгіленген
обьектілермен жүргізуге болады. Бұл обьектілермен жұмыс істеген де жеке обьектілерге арналған жұмыс әдістері
қолданылады.

3.2ОБЬЕКТІЛЕРДІ БІРІКТІРУ.

• Обьектілерді біріктіруді көрсету үшін қыздың бір құлағын белгілеңіздер және оны Қасиеттер панеліндегі
Эллипс батырмасына басып эллипске айналдырыңыз. Екінші құлағыны да басыңыз.
• 1.Қыздың басын таңдаңыздар. Докер ашылады.бұл докерде Сохранить оригинал тобының екі жалаушасын
алып тастаңыз.
• 2.Обьединение үлкен батырмасында шертіңіз. Нұсқағыштың қасында біріктірілген фигуранының сызбалық
кескіні пайда болады.
• 3.алдымен таңдалған обьектіні біріктірмекші болған обьектіде (құлақта), тағайындалған обьектіде
шертіңіздер.
• 4.Екінші құлағынада қайталаңыз.
• Бастапқы обьектілерді сақтау.
• Бұл топтың Пересечение, Обьеденение, Исключеннеие барлық командалары үшін Обьект
назначения жалаушасын орнатыңыз, сонда оныңкөшірмесін сақтауға болады. Егер қалған белгіленген
обьектілердің де көшірмесін сақтау керек болса, Другие обьекты жалаушасын орнату керек.
ҚОРЫТЫНДЫ


• Мультимедиа қолданбаларын жасау мүмкіндіктерінің ауқымы айтарлықтай кең . Ең қарапайым
жағдайдың өзінде Word құжатына әуенді қосуға болады , нәтижесінде қүжатты компьютерде
Бетховенның музыкасымен қосыла оқуға болады . Күрделірек нұсқа , мысалы , " Жанды физика "
интерактивтік электронды оқулығы болып оның көмегімен виртуалды физикалық зертхана қүрып , онда
зерттеулер жүргізуге болады . Қазіргі аспаптық жене техникалық құралдар қолданылатын осы екі
мысалдың арасындағы алшақтық аса үлкен де емес . Тек мейлін о қуатты компьютер , ықылас және
белгілі бір көркемдік , конструкторлық қабілет жене физика заңдарын білу ғана қажет болады . Осы
өзгерісті кезенді атап көрсетейік , шынында да , пайдаланушылардың көпшілігі үшін " темір " мен
операциялық жүйенің шытырмандарын білу емес , атап айтқанда , дизайнерлік ( әрлендірушілік )
дағдылар мен шығармашылық қабілет , сонымен бірге тек алданыш , білім алу үшін ғана емес , бизнес
үшін де өте маңызды компьютерлік технологиялар дамуының кезекті кезеңі басталды .
• Векторлық графиканың басты артықшылығы оған кескін сапасын жоғалтпай өзгеріс енгізуге ,
оңай кішірейтуге және үлкейтуге болатындығы . Келесі артықшылығы - векторлық кескіндердің
ақпараттық көлемі растрлық кескіндермен салыстырғанда әлдеқайда аз болады .
• Растрлық графика - бұл мониторда, қағазда және басқа да бейнелеу құрылғылары мен
материалдарындағы пиксельдер немесе түрлі-түсті нүктелер (әдетте тікбұрышты) желісі болып табылатын
сурет.
• Егер векторлық графиканы редакциялау кезінде біз сызықтарды өңдейтін болсақ, бірақ растрлық
графиканы редакциялау кезінде біз пикселдерді өңдейміз. Сонымен қатар, растрлық графика
ажыратымдылыққа тәуелді, өйткені кескінді сипаттайтын ақпарат дәл белгілі бір өлшемдегі торға
бекітіледі. Растрлық кескіннің сапасы өзгеруі мүмкін (редакциялау кезінде, әрине). Егер сіз растрлық
графиканың өлшемін өзгертуге тырыссаңыз, бұл кескіннің шеттерін «үлпілдеу» деп аталуына әкелуі
мүмкін, яғни пиксельдер торда қайта бөлінеді. Растрлық графиканы кескіннің өз ажыратымдылығына
қарағанда төмен ажыратымдылықты қолдайтын құрылғыға шығару арқылы сәлем, сурет сапасының
айтарлықтай нашарлауына дейін.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

• 1. St lebendigen Studена Mihai графика және компьютерлік техника ,
• А.Қ.Құсайынов . Алматы : « Мектеп » баспасы » ЖАҚ , 2002 .
• 2 .Информатикадан 30 сабақ Б.Б.Борiбаев , Е.Қ. Балапанов Дәулетқұлов Алматы – 2004
• 3.Компьютерлік дизайн ( әдістемелік құрал ) С.Т.Мұхамбетжанова Д.СМомбекбаев
• 4. Е.Бұлтұлы , М.Е.Сағымбаев Компьютерная Динамика , реалистические изображения Е.В.
АЗ.Боресков .
Назарларыңызға рахмет

Ұқсас жұмыстар
Растрлық графика
Растрлық графика Векторлық графика
Компьютерлік графика
Растрлық кескін
Компьютерлік графикада
Векторлық, растрлық графиканы құру және өңдеу программалары
Графикалық бейнелерді сақтау форматтары
Векторлық программалар
Растрлық графиканы векторлық графикамен салыстыру
Компьютерлік графика түрлері
Пәндер