ИНТЕРАКТИВТІ ФИЛЬМ ЖАСАУ
Презентация қосу
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ
“IT-ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ АВТОМАТТАНДЫРУ” ФАКУЛЬТЕТІ
СРС
ПӘНІ: МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ
ТАҚЫРЫБЫ: ДЫБЫСПЕН ЖҰМЫС. ВИДЕО КЛИПТЕР МЕН БАТЫРМАЛАР СИМВОЛДАР
РЕТІНДЕ. ИНТЕРАКТИВТІ ФИЛЬМ ЖАСАУ

Орындаған:Кадерова Жұлдыз
Тексерген:Чингенжинова Жумақыз
Мазмұны

◦ Кіріспе бөлім
◦ 1.Дыбыспен жұмыс
◦ 2.Видеоклиптер мен батырмалар
◦ 3.Интерактивті фильм жасау
◦ 4.Қорытынды
◦ 5.Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе

◦ Flash фильмде дыбысты қолданудың бірнеше әдісін ұсына алады. Сіз үзіліссіз, фильм сюжетіне және пайдаланушы әрекетіне
тәуелсіз жүргізілетін дыбыстар біріктіре аласыз. Дыбыспен жұмыс істеудің альтернативті нұсқасы – анимация мен дыбысты
синхронизациялауға болады. Бұдан басқа тағы да Flash, дыбыс едәуір интерактивті болуы үшін оны кнопкамен тағайындауға
мүмкіндік береді. Дыбыспен жұмыс істеудің тағы бір нұсқасы – дыбыстық біріктіруді ActionScript сценариі арқылы басқару.
◦ Flash’те дыбысты біріктірудің екі үлгісі қарастырылған: оқиғалық-басқармалы (event sound) және ағымдық (stream sound).
Оқиғалық-басқармалы дыбысты жүргізу үшін, лайықталған берілгендер толығымен жүктелуі қажет; осыдан соң дыбыстың
жүргізілуі, айқын өзі біткенше жалғастырыла береді. Ағымдық етілген дыбыстың жүргізілуі үшін, жүктелген берілгендер
фильмнің алғашқы бірнеше кадрына жеткілікті болса болғаны.
◦ Flash, дыбыспен жұмыс істеудің ыңғайлылығы жоңары болуы үшін авторларға келесі мүмкіндіктерді жеткізеді:
◦ бөлек дыбыстар кітапханасын құру, бұл бір кітапханадағы дыбыстарды бірнеше фильмде қолдануыңызға мүмкіндік береді;
◦ дыбыстық берілгендерді қысу параметрлерімен жұмыс; мұндағы мақсат: дыбыстың сапасын және экспортталатын фильмнің
өлшемін таңдау; мұнда автор жеке бір дыбысты қысқан сияқты фильмдегі барлық дыбыстарды қысу параметрін таңдай алады.
◦ Сондай-ақ, сіздер, дыбысты модификациялауүшін әр түрлі қосымша эффекттерді қолдана аласыздар . Ол үшін Пуск => Все
программы => Стандартные => Развлечения => Звукозапись командасын берсек, дыбыс жазуға арналған арнайы программа
терезесі ашылады
◦ Символ - бұл фильмдер кітапханасына енгізілген және сол кинода немесе басқа фильмдерде
бірнеше рет қолдануға болатын объект (фильм элементі).
◦ Символдың данасы - оның үстелге қойылған немесе басқа символға енгізілген көшірмесі.
Даналар бастапқы таңбадан түсі, өлшемі, тіпті түрі бойынша біршама ерекшеленуі мүмкін.
Алайда көшірмеге енгізілген өзгерістер түпнұсқаға әсер етпейді. Сонымен бірге, түпнұсқаға кез
келген өзгеріс олардың орналастырылуына қарамастан барлық көшірмелерде сәйкесінше өзгеріске
әкеледі.
◦ Шрифттердің кәдімгі объектілерден артықшылығы, оларды қолдану киноны жасау процесін
едәуір жылдамдатады және оның көлемін кішірейтеді. Сонымен қатар, интерактивті фильм
элементтерін құру үшін тек кейіпкерлерді пайдалануға болады.Дыбысты қолдану Flash жобаларын
айтарлықтай жақсарта алады. Дыбыс көрерменнің сенсорлық қабылдауының басқа арнасына әсер
етіп, визуалды диапазонды толықтырады және сол арқылы анимацияны сенімді етеді.
1.Дыбыспен жұмыс

◦ Дыбыс жобаға жаңа өлшем береді деп айта аламыз. Бұл сабақта Flash MX 2004 дыбыспен жұмыс істеуге арналған қандай
құралдарды қарастыратындығын қарастырамыз.
◦ Кейбір негізгі ұғымдар
◦ Flash-те дыбыспен жұмыс істеу принциптерін түсіндірмес бұрын, сіз оқырманға кейбір негізгі ұғымдар мен терминдерді еске
түсіруіңіз керек.
◦ Аналогтық аудионы сандық форматқа ауыстыру процесі екі параметрмен анықталады: іріктеу жиілігі және бит тереңдігі.
Аналогты-сандық түрлендіргіш аналогтық сигналдың амплитудасын қысқа аралықта өлшейді және өлшеу нәтижелерін сандар
түрінде шығарады. Таңдау нәтижесі үздіксіз электр сигналының дәл аналогы болып табылмайды. Өлшемдер неғұрлым жиі жасалса
және олар дәлірек болса. Өлшеу жиілігі Slabling Rate деп аталады.
◦ Таңдау жылдамдығы неғұрлым төмен болса, жазба түпнұсқадан соғұрлым көп ерекшеленеді. Мысалы, CD музыкасы 44,1 кГц
іріктеу жылдамдығын қажет етеді, FM радиосындағы музыкалық бейнелер 22,05 кГц-те жеткілікті және сөйлеу үшін тек 5 кГц
рұқсат етілген.
◦ Амплитуданы өлшеу дәлдігі өлшеу нәтижесін көрсету үшін қолданылатын биттер санымен көрсетіледі (Үлгі өлшемі). Мысалы, 8
биттік дыбыстың әр үлгісі 256 мән, 16 биттік аудио - 65 536 және т.б. қабылдай алады. CD-дегі музыка 16 битті, ал FM
радиосындағы музыкалық бейнелер 8 битті қажет етеді.
Flash-ке дыбыс қосу

◦ Flash MX дыбыстарды анимацияға енгізуге арналған көптеген құралдарды ұсынады. Сіз уақыт
шкаласына қарамастан үздіксіз естілетін дыбыстарды қолдана аласыз немесе анимацияны
саундтрекпен синхрондауға болады. Түймелерге олардың интерактивтілігін жақсарту үшін
дыбыстар қосуға болады және әртүрлі эффекттер үшін дыбыстарды өшіруге немесе өшіруге
болады.
◦ Интернеттен дауыстық Flash анимациясын жіберген кезде файлдың өлшемі өте маңызды. Flash
фильмін құру кезінде бағдарлама пайдаланушыға экспортталатын Flash фильміндегі аудио
файлдардың сапасы мен көлемін бақылау үшін дыбыстық сығымдау параметрлерінің жиынтығын
ұсынады. Осы мүмкіндіктердің барлығын толығырақ қарастырайық.
Дыбыстарды импорттау

◦ Қарапайым мысалды қарастырайық. Flashkit.com сайтынан Waw форматындағы қысқа дыбыстық
файлды жүктеп алып, File => Import => Import to Library командасының көмегімен кітапханаға
импорттаңыз. Тиісінше, Кітапхана терезесінде дыбыстық файл пайда болады. Оны тышқанды
шерту арқылы іске қосыңыз (3-сурет), сіз оның графикалық дисплейін көре аласыз және «Ойнату»
батырмасын басу арқылы ойнай аласыз.
Сурет: 3. Дыбыстың графикалық көрінісі
2.Видеоклиптер мен батырмалар символдар ретінде

◦ Flash-те символдардың үш негізгі түрі бар: графика, батырмалар және клиптер.
◦ Графикалық таңба фильмде статикалық немесе анимациялық сурет ретінде қолданылады. Оның мінез-
құлқы негізгі фильмнің уақыт диаграммасын қолдану арқылы сипатталады. Интерактивті басқару мен
дыбыстарды графикаға тағайындау мүмкін емес.
◦ Түйменің белгісі фильмге пайдаланушының әрекеттеріне жауап беретін және фильмнің ойнатылуын
басқаратын интерактивті батырмаларды қосуға арналған. Осы мақсатта түйменің белгісіне оған реакция
беруі керек болатын оқиғалар мен осы оқиғалар бастаған әрекеттерді тағайындауға болады. Сонымен
қатар, дыбыс батырмамен байланысты болуы мүмкін.
◦ Кино клипінің символы фильмдер кітапханасына қайта қолдануға болатын анимацияларды қосу үшін
қолданылады. Әрбір клиптің басты фильмнің уақытына тәуелсіз ойнайтын өзіндік уақыты бар. Клип
өзінің интерактивті басқару элементтерін, сонымен қатар ұя салудың төменгі деңгейіндегі клиптерді
қамтуы мүмкін. Екінші жағынан, түймеде оны «анимациялауға» мүмкіндік беретін клип те болуы мүмкін.
◦Кез-келген символдың айрықша ерекшелігі оның кітапханамен байланысы болғандықтан, фильм элементтерінің тағы төрт түрін шартты белгілер тобына
жатқызуға болады:
дыбыс;
импортталған растрлық карталар;
қаріп-таңба;
видео клип.
◦Сыртқы көзден импортталған бұл элементтердің кез-келгені міндетті түрде автоматты түрде фильмдер кітапханасына орналастырылады, содан кейін
фильмде «көбейтудің» қажеті жоқ бірнеше рет қайта-қайта қолданыла алады.
◦Flash символды редакциялаудың үш нұсқасын ұсынады:
символдарды редакциялау режимінде (бұл жаңа бос символ құру кезінде қолданылатын әдіс);
бөлек терезеде;
көрініс контекстінде, яғни тікелей үстел үстінде.
◦Бірінші немесе екінші опцияны қолданған кезде жұмыс кеңістігінің терезесінің форматы өзгереді, сондықтан кестеде тек редакцияланған таңба көрінеді.
◦Үшінші опцияны таңдаған кезде қалған нысандар көрінетін болып қалады, бірақ олар әдеттегі күймен салыстырғанда бозғылт болып көрінеді (8.25-сурет).
◦Символды редакциялауға бару үшін оны тінтуірдің оң жағымен басып, мәтінмәндік мәзірден үш команданың бірін таңдаңыз:
◦Өңдеу - символдарды редакциялау режимін қосу;
◦Edit in Place - көріністі контекстегі символды редакциялау;
◦Жаңа терезеде өңдеу - символды жаңа терезеде өңдеу.
◦ Қалай болғанда да, уақыт диаграммасы тақтасының үстінде өңделген таңбаның атауы пайда
болады, ал оның кескінінде крест түріндегі зәкір нүктесінің белгісі пайда болады; сонымен қатар,
егер таңба батырма немесе клип болса, фильм уақыты символдық уақытпен ауыстырылады.
◦ Графикалық таңба мен батырманы редакциялау үшін сурет салу және кескіндеме құралдарын
қолдануға болады (таңбаны алдымен Arrow, Subselect, Free Transform немесе Lasso құралдарының
көмегімен таңдау керек), сонымен қатар кескінді түрлендіру құралдары (айналдыру, қисаю,
шағылысу және т.б.).
◦ Клиптің редакциялау мүмкіндіктері анимацияның қалай жасалғанына байланысты; байланысты
мәселелер Анимация тарауында талқыланады.
◦ Егер таңбаны редакциялау кезінде осы таңба бар кітапхананы ашсаңыз, сіз енгізілген
өзгерістердің кітапхана терезесінде қалай көрсетілетінін көре аласыз.
◦ Символмен жұмысты аяқтағаннан кейін, сахна атауын басу арқылы немесе (жеке терезеде
символды редакциялау кезінде) көріністі өңдеу ашылмалы мәзірінен көріністі таңдау арқылы
редакциялау режимінен шығыңыз.
3.Интерактивті фильм құру

◦ Flash арқылы интерактивті фильмдер құруға болады , ойнату барысында тор қонағы тышқан
немесе пернетақта көмегімен фильмнің басқа фрагментіне өтіп кете алады , объектілерді қозғалта
алады , және формаға ақпарат енгізе алады Т.С.С. Flash фильмдердің интерактивтілігі ActionScript
тілінде рет ретімен жазылған командалардың көмегімен , оқиғаға қатысты іске асады . Мысалы ,
мұндай оқиғаға , белгілі біл кадрға секіру саналады . Интерактивті объектіге батырмалар
( мысалға , басқару тақтасының қызметін атқаруға жинақталса ) , фильм фрагменттері немесе
жеке кадрлар . ActionScript -ке қатысты емес стандартты командалар бар , оларға фильмді ойнату ,
тоқтату , дыбысын қосу мен өшіру , берілген URL - ға өту сияқты оншақты стандартты
командалар бар . Бұл тілде күрделі сценарийлер де құруға болады , бірақ ол үшін бағдарламалау
тәжірибесі болу керек қолданушының .
Қорытынды
◦Macromedia программасымен жұмыс істеу негізін үйретіп , объект анимациясын жүзеге асыру , түрлі қозғалыстардың моделін
жасау , интерактивті элементтерді қолдана білу және қарапайым Flash –фильм жасауға үйретуді көздейді . Сонымен қатар ,
программаланған Flash технология түрлі презентация , компакт - диск интерфейсі , Windows- заставка және түрлі физикалық ,
математикалық модель жасау үшін дағдысын қалыптастыру . Flash көмегімен әсем безендірілген түрлі компьютерлік
программалар , мысалы : оқыту , жаттығу , бақылау программаларын жасау іскерлігін қалыптастыру және машықтандыру ..
◦Дыбысты өңдеу әр түрлі болуы мүмкін, бәрі өңдеу мақсатына байланысты. Бұл шуды жою, бұрмалау, жиілікті жоғарылату
және төмендету, эффект қосу, реверб пен кешігу қосу және т.б.
◦Ең жиі қолданылатын процедура шуды жою болып табылады. Шу нашар оқшауланған бөлмеде немесе жүйеде микрофонға
сыртқы, кездейсоқ жазылған фондық дыбыстар болуы мүмкін, сымдардың және басқа жазу құралдарының нашар қорғалуынан
болады. Шудың өзіндік жиілігі бар, олардың диапазоны салыстырмалы түрде тар. Бұл оларды қарапайым теңестіру арқылы
басуға мүмкіндік береді, яғни ең көп шу мен ең аз қажет болатын дыбыстар жиілігін алып тастайды.
◦Символ - бұл Flash өңдеу ортасында бір рет немесе Button (AS 2.0), SimpleButton (AS 3.0) және MovieClip кластарын қолданып
жасалған сурет, түйме немесе фильм клип. Содан кейін таңбаны осы немесе басқа құжаттарда қайта қолдануға болады.
◦Белгі басқа қолданбадан импортталған иллюстрацияларды қамтуы мүмкін. Құрылған кез-келген таңба автоматты түрде
ағымдағы құжат кітапханасының бөлігі болады.
Пайдаланылған әдебиеттер

◦ 1.DIY веб-сайты - И.Шапошников.: BHV - Санкт-Петербург, 2000 ж.
◦ 2. Flash 4. Интернеттегі анимация - Дерек Франклин, Брукс Паттон.: SPB: Symbol Plus - Санкт-
Петербург, 2000 ж.
◦ 3. HTML 4.0 - Сергеев А.О.: BHV - Санкт-Петербург, 1999 ж.
◦ 4. Borland Delphi 4. Әзірлеушілерге арналған нұсқаулық - Стив Пачеко.: Уильямс баспасы -
Мәскеу, 2000 ж.
◦ 5. 3D студиясында тиімді жұмыс MAX 2 - Майкл Петерсон.: Питер Ком - Санкт-Петербург, 1999
ж.
Назарларыңызға рахмет

Ұқсас жұмыстар
Жазу өнертабысы
”Қыз Жібек” жыры бойынша бекіту сабағы
Ұлы Отан соғысының басталуы
Сұраққа жауап
Айманов аса дарынды ойшыл режиссер суреткер актер
Слайдтың белгіленуін таңдау
Қазақтелеком
Flash фильмдерін Web - браузерде көру мүмкіндігі
Артериялық қан кету
Музыка мәдениеті
Пәндер