Айналым капиталын басқару
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ

М.О.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ

Презентация

Тақырыбы: Айналым капиталын басқару

Орындаған: Алтаева М.Ө.
Тобы: ЖТ-16-3К
Қабылдаған: Даурбаева М.Ө.

Шымкент 2019

Жоспар:
1. Айналым капиталының терминологиясы
2. Айналым капиталын басқару
стратегиялары: агрессивтік,
консервативтік және бірқалыпты
(умеренный)

Айналым капиталы
Бір операциондық цикл ішіндегі ағымдағы
қысқа мерзімді активтер айналымы.

Таза айналым капиталы – бұл компанияның
меншікті капиталы мен ұзақ мерзімді
міндеттемелерінен құрылған айналым
капитылының бір бөлігі болып табылады.
Оны жұмыс істейтін капитал немесе
меншікті айналым қаражаты деп те атайды.
Осыған байланысты таза айналым капиталы
баланс бойынша есептеуде екі тәсіл
қолданылады:

Таза айналым капиталы (ТАК) = ағымдағы
актив – ағымдағы міндеттеме

Меншікті айналым капиталы = (меншікті
капитал + ұзақ мерзімді міндеттеме) –
ұзақ мерзімді актив

Айналым капиталын басқару – ағымдағы
активтердің құрылымы мен керекті деңгейін
сақтау үшін ұйымның айналымдағы активтері
мен қаржыландыруын басқару қажет.
ТАК = ӨҚ+ДБ+АҚ+ҚММ
• ӨҚ – өндірістік қор
• ДБ – дебиторлық берешек
• АҚ – ақшалай қаража
• ҚММ – қысқа мерзімді міндеттеме

Қаржылық менеджердің мақсаты:
АҚҚ мөлшерінің төмендету немесе оның мүлдем
“-” теріс сан етіп шығару.
Басқа сөзбен айтқанада,
СОС = ағымдағы актив – ағымдағы міндеттеме > 0
Ұйымның тұрақты төлемпаздығы туралы айтуға
болады.
Ақшалай қаражаттың тапшылығы (дефицит) =
ТАК – АҚҚ
Қысқа мерзімді несиедегі қажеттілікті сипаттайды.
Айналым капиталының қолдану
тиімділігінің көрсеткіштері
• Айналым капиталының бір айналым
ұзақтығы (күнмен)
• Берілген кезең ішіндегі айналым
жылдамдығы (айналым саны)
• Айналым капиталының рентабельділігі

1. Қаржыландырудың бірқалыпты саясаты
(активтер мен міндеттемелерді ескеретін
мерзімінің мәмілесінің әдісі)

тен. Мерзімді толқын

максимум
Айнымалы
қаражаттың Ұзақ мерзімді
өзгермелі минимум пассив+
бөлігі меншікті
капитал +
Айнымалы қаражаттың тұрақты бөлігі
Алдын ала
Тұрақты Болжагбаған
актив кредиторлық
Негізгі қор
берешек
1 2 3 4 5 6 период

2. Қаржыландырудың агрессивті саясаты

тен.

Қысқа мерзімді
несиелер және
НҚ қарыздар
өзгермелі
бөлігі
Ұзақ мерзімді
несиелер және
Айналым қаражатының тұрақты қарыздар+
бөлігі меншікті
капитал +
Негізгі қорлар Кредиторлық
берешек
периоды

3. Қаржыландырудың консервативті
саясаты

Қасқа мерзімді қаржыландырудағы
тен. қажеттілік
Ликвидті
құнды қағаз

Ұзақ мерзімді
несиелер және
қарыздар+
меншікті
Айналым қаражатының тұрақты бөлігі
капитал +
кредиторлық
Негізгі қорлар берешек

период

Әдебиеттер тізімі
1. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый
менеджмент. Том 2, глава 20.
2. Ван Хорн. Основы финансового
менеджмента. Главы 8, 11.
3. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент.
Главы 18, 21.


Ұқсас жұмыстар
Медициналық қызмет көрсету нарығы
Айналым қаржысы туралы
Компанияның меншік капиталы
Қысқа мерзімді банктік несиелеу инвестициялық жобаларды қаржыландырудың әдісі ретінде
КОРПОРАЦИЯНЫҢ АЙНАЛЫМ КАПИТАЛЫ
Ауыл шаруашылығының негізгі және айналым капиталы
Өзге айналым капиталы
Айналым қаражаттары
НЕСИЕЛІК ЖӘНЕ БАНКТІК ЖҮЙЕ
Кәсіпкерлік капитал
Пәндер