ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕР
Презентация қосу
Қазіргі әлемдегі жоғары білімнің даму
тенденциясы және негізгі бағыттары. Жоғары
білім берудің қазіргі парадигмасы.
Қазақстан Республикасындағы жоғары білім.

Орындаған:1-курс магистранттары:
Келесбай Ш.К
Ескендір Т.С
Қалибек А.А
Бекенова А.Ж
Қадыржанова Н.Ш
Тексерген: Молдасан Қ.Ш
Жоспары:
Болондық декларация материалдары және
болондық үдеріс
Әлемдік кәсіби білім жүйесіне қысқаша
сипаттама. Әлемдік білім беру кеңістігі. Жоғары
білім берудің ЮНЕСКО бойынша стратегиялық
міндеті
Жоғары білім берудің қазіргі парадигмасы.
Қазақстан Республикасындағы жоғары білім.
Болондық үдеріс – еуропа аймағындағы жоғары білім беруді
және ғылыми зерттеулерді қорғау және жақсарту құралы,
мөлдірлік пен мобильділікті көтеру құралы болып табылады.
Болон процесі жоғары оқу орнының қоғамдағы орнын
мойындайды және сапаға ерекше мән береді, бірақ сапаны қолдау
мен оны жоғарылату, жүйе мен оның кадрларына берілетін
мемлекеттік инвестицияны көтеруді талап ететіндігін айтады.
Болондық үдеріс – жалпы қызмет принциптеріне негізделген жоғары
білімнің біріңғай еуропалық жүйесінің құрылу процесі.
ЮНЕСКО (хабарлаған) жариялаған ХХІ ғ. үшін жоғары білім туралы Бүкіләлемдік декларацияға сәйкес жоғары білім қоғамдағы прогреске және өзінің өмірдегі
мүмкіндіктерін нақты көрсеткен көп ғасырлық тарихы бар. Білімді жаңарту көлемі және ырғағы сондай ұлттар мен қоғамдық, адамның мәдени, әлеуметтік-
экономикалық, экологиялық қатерсіз даму маңызды компонент болып ғылыми зерттеулер және жоғары білімдерге қоғам сүйенетін болған.
Осыған байланысты, біздің еліміз және қоғамымыз қазір басынан кешіп жатқан рухани және адамгершіліктің терең аспектілерін қабылдау және экономикалық
қиындықтардан шыға алатындай адами құндылықтарды сақтай алатындай, жаңашылдық пен білімді жаңартуға жоғары білім алдында көп міндеттер тұр.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, білім берудің жаңа
сапасына қол жеткізу 12 жылдық жалпы білім беретін
мектептер жағдайында мүмкін болады, ол білім туралы
құжаттардың айыр басталуын, бейіндік оқытуды, көп
тілдікті қамтамасыз етеді.
Қазақстанда 12 жылдық білім беруге көшуді 6
жастан бастау көзделеді, бұл жас мектепте білім алуға
неғұрлым қолайлы, адам дамуының физиологиялық
ерекшеліктеріне сәйкес деп есептелінеді. Бастауыш
мектепте оқу жүктемесін ұлғайтпай-ақ, шетел тілі мен
информатика негіздері енгізіледі. Негізгі мектепте
базалық білім беру 10-сыныпта аяқталады,
біріктірілген курстар, алдын ала бейіндік даярлау
енгізіледі.
«Парадигма» - латынның мысал деген сөзінен
шыққан. Бұл білімнің концептуалды моделі ретінде
пайдаланылады. Білім парадигмасының көп тараған
түрлері аз емес. Оларға мыналар жатады:

Дәстүрлі- Феноменологи
консервативтік ялық

Рационалдық

Эзотерикалық
Технократтық
Әрбір парадигма «не үшін тәрбиелеу керек,
оқушыларды қандай мақсатқа дайындау керек,
не үшін өмір сүреміз» деген сұрақтарға жауап
береді.
Дәстүрлі білімдік парадигмада білім берудің
басты мақсаты: «Білім, білім, қандай жағдайда
да тек білім». Мұнда өркениет пен мәдениетті
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу негізгі мақсат болып
саналады.
Феноменологиялық немесе гуманистік парадигмада
жеке тұлғаның ішкі дүниесін дамыту, оны ерікті,
рухани жеке адам ретінде тану және адамдармен тіл
табысуында ерекшелену қабілеттерін жетілдіру
қарастырылады. Білімнің гуманитарлық
парадигмасының діңгегі - оқушы емес, дайын білімді
меңгерудегі ақиқатты түсінуші адам. Мұнда оқушы
мен мұғалім арасындағы қарым-
қатынас: ынтымақтастық, өзара жауапкершілік, өз
позициясын еркін таңдау жағдайында диалогтік
ұстанымда өрбиді.
Рационалдық парадигмаға оқушыға білімнің түрлі
тәсілдерінің тиімді жақтарын, ортаға бейімделу, оның
ойы, сезімі және іс-әрекеттерімен санасу, оларды
меңгерту жатады. Мұндағы басты қағида: «мектеп –
бұл фабрика, ал оқушы – оның шикізаты». Бұлай
оқытудың негізгі әдістері – тренинг, тестік бақылау,
жекелеп оқыту және мәтінді түзету. Ғылымды тәртіп
тіліне аударған Америка педагогы Р.Мейджер «Мұның
бәрі оқушыны да, мұғалімді де дамытады. Егер
мұғалім бәрін өзі атқарса да, оқушы еншісіне
үйлестіру мен бақылау қалады» дейді.
Эзотерикалық парадигма –
оқушының табиғи
Технократтық күші. И.Колесниковтың
парадигманың негізгі пікірінше, адамның қоршаған
мақсаты – дәл ғылыми әлеммен іс-әрекетінің жоғары
білімдер. «Білім - күш» деңгейі басым көрсетіледі.
Мұнда адамның ақиқатқа
адамды бағалау, оның
мәңгілік өзгермейтін
білімі, мүмкіндіктерімен қатынасы көрінуі тиіс. Бұл
анықталады. Адамның жерде оқушының
қасиеті оның білімі, тәртібі дамуындағы мұғалімнің
және оны тасымалдаушы адамгершілік, психологиялық,
ретінде танылады. физикалық функциялары
ерекше ұғым болып
табылады.
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман
дайындау. Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі –
педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі
жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл
тұлға құзыреті. Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері арқылы
қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын
талаптар : бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары
болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі.

Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа
парадигмасы аясында жекелеген ұғымдар мен нормаларды және
тиімді педагогикалық технологияларды меңгеру үшін
педагогтардың кәсіби мәдениетін дамытуға бағытталған оқу
қажеттіліктері туындылап отыр.
Қазақстандағы білім беруді дамытудың 2011-2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
жобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен
қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім
көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық білім беру
жүйесінің тартымдылығын арттыру үшін, ең алдымен,
педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл
қызметі бойына мансаптық өсуі, оқытылуы және кәсіби
біліктілігін дамытуды қамтамасыз ету, сондай- ақ
педагогтердің еңбегін мемлекеттік қолдау мен
ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән
берілген.
Соңғы жылдары педагогика саласында тұлғаның
субъектілік тәжірибесіне ерекше көңіл аудару
нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым - бұл құзырлылық.
Құзырлылық (латын тілінде «competens») тікелей
аудармасы белгілі сала бойынша жан-жақты хабардар,
білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір
сұрақтар төңірегінде беделді түрде шешім шығара
алады дегенді білдіреді.
ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕР:

1) өзінің кәсіптік құзыреті саласында тиісті теориялық және
практикалық білімді және оқыту дағдыларын меңгеруге;

2) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының
талаптарына сәйкес көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасын
қамтамасыз етуге;
3) білім алушыларды жоғары имандылық, ата-атаналарына,
этномәдени құндылықтарға құрмет көрсету рухында, қоршаған
дүниеге ұқыпты қарауға тәрбиелеуге;

4) білім алушылардың өмірлік дағдыларын, біліктіліктерін, өздігінен
жұмыс істеуін, шығармашылық қабілеттерін дамытуға;
5) өзінің кәсіптік шеберлігін, зияткерлік, шығармашылық және
жалпы ғылыми деңгейін ұпайы жетілдіріп отыруға;

6) бес жылда кемінде бір рет аттестаттаудан өтуге;

7) педагогтік әдеп нормаларын сақтауға;

8) оқушылардың, тәрбиеленушілердің және олардың ата-аналарының
абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеуге міндетті
Қазақстан Республикасындағы жоғары білім.
Еліміздегі халыққа білім беру жүйесінің тарихы. Қазақстан
Республикасының "Білім туралы" Заңы. Әрбiр адамның
денсаулығы оның толыққанды тiршiлiк етуiн ғана емес,
сонымен қатар оның мүмкiндiктерiнiң әлеуетiн анықтайтын
факторға айналып отыр. Халық денсаулығы жағдайының
деңгейi өз кезегiнде, елдiң әлеуметтiк-экономикалық, мәдени
және индустриялық даму шамасын айқындайды. Медициналық
көмек көрсетудiң қолжетiмдiлiгiн, уақтылылығын, сапасы мен
сабақтастығын қамтамасыз етуге қызмет ететiн бiрыңғай
дамыған, әлеуметтiк бағдарланған жүйенi бiлдiретiн денсаулық
сақтау саласы халық әл-ауқатының орнықты және тұрақты өсуi
тұрғысынан алғанда республикадағы негiзгi басымдықтардың
бiрi болып табылады .
Қазақстанның білімі жаһандық әлемде…

Қазақстан акт даму индексінің 2016 жылғы рейтингісінде, 2009 жылмен
салыстырғанда, +17 позицияға жақсартып, 175 елдің ішінде 52-орынға ие
болды. 2009 жылмен салыстырғанда, 2016 жылы акт-дағдылар субиндексі
позициясының төмендеуіне халықты жоғары біліммен қамту көрсеткішінің
төмендеуі ықпал етті (2009ж. - 51,2%, 2016ж. - 46%). орта біліммен жалпы
қамту болса, 16,3% артты (2009ж. - 92,8%, 2016ж. - 109,1%) imd-2016-да
қазақстанның 18 білім беру көрсеткішінен 13-і бойынша позициялары
нашарлады, 3-і өзгеріссіз қалды және 2-і артты. еліміздің бір оқушыға
шаққандағы мемлекеттік шығыстар (-0,8%) және халықтың ағылшын
тілін меңгеру бойынша позициялары жоғары емес (120-дан 80 балл немесе
61 елдің ішінде 47-орын) 2016 жылғы 1 қаңтарда әлемнің 193 мемлекеті,
соның ішінде қазақстан, 2030 жылға дейін орнықты даму мақсаттарын
жүзеге асыра бастады, «даму адамдарға тиесілі, адамдармен жүзеге
асырылады және адамдарға арналады» олардың басты тезисі болып
табылады. Осыған байланысты білім мен адами капитал халықаралық
рейтингтердің құндылығы мен маңызы жалпы арта береді Қазақстан білім
беру жүйесінің көрсеткіштерін талдау және мониторинг жасау жүйесін
барлық халықаралық рейтингтерде одан әрі дамыту керек.
ҚОРЫТЫНДЫ

Қорыта келе, жаңа қоғамға жаңа адам керек. Мұндай адамды
қалыптастыру – қазіргі заманғы білім беру жүйесінің алдында
тұрған басты міндет. Мұғалім еңбегінің бүгінгі нәтижесі қандай
болса, елдің, қоғамның ертеңі, болашағы сондай болмақ. Демек,
Елбасының «ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа
тірелері анық» деген қағидасына сүйенсек, қазіргі қоғамдағы
дамудың басты факторлары: білім, ғылым, саяси тұрақтылық
екенін, яғни заман өзгергенімен, мемлекеттің өркендеуі, халықтың
әл-ауқатының көтерілуі білім-ілімсіз әсте мүмкін емес екеніне көз
жеткіземіз.
Қорытынды сөзімді дауылпаз ақын М.Дулатов ағамыздың сөзімен
аяқтағым келеді: «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт – оқуда... Надан
жұрттың күні – қараң, келешегі - тұман» дегендей, ендеше, егемен
еліміздің ертеңіне үлес қосатын тәуелсіз мемлекеттің саналы, білімді
ұрпағы саналатын шәкірт тәрбиелеу – біздің ұлы мұратымыз.

Ұқсас жұмыстар
Еңбек демалысының ұзақтығы
Субъектілік қасиеттер құрылымы
Психологиялық-педагогикалық практикум пәніне кіріспе
Педагогикалық қарым қатынасты ұйымдастыру
ЖАҢАШЫЛ-ПЕДАГОГТАРДЫҢ КӨЗҚАРАСТАРЫ
Қазіргі заман қазақ философиясы
Медицина қызметкерінің коммуникативті білгерлігі - кәсіби маңызды қасиет
Балабақшадағы әдістемелік жұмыстың формасы
Профилактикалық медициналық - әлеуметтік жұмыстың түрлері
Жұмыс уақыты және демалыс уақыты
Пәндер