Микробты паратизм эволюциясы және патогенді микроорганизмдердің шығу тегі
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕДИЦИНА
АКАДЕМИЯСЫ
Микробиология және Иммунология кафедрасы

Такырыбы: Микроэкология негіздері.Микробты паратизм эволюциясы және
патогенді микроорганизмдердің шығу тегі.

Орындаған: Кәрімжан.К
Тобы:В-ЖМҚА-07-19
Қабылдаған: Жұмахановна А.
Микроэкология
негіздері
Жоспар :

I. Кіріспе бөлім
Микроэкология негіздері
II. Негізгі бөлім
1.Микробиологиялық зерттеу әдістері
2.Қоршаған орта факторларының микробтарға әсері.
3.Қоршаған ортада микробтарды жою.
III. Қорытынды
IV. Пайдаланылған әдебиеттер
Микроэкология негіздері
Микроорганизмдер Микроорганизмдер-
экологиясы (oikos-грек биценоздың құрамыды
сөзінен аударғанда үй, бөлшегі, яғни тіршіліктің
тіршілік ету орны)- біркелкі жағдайындағы
микроорганизмдердің суқойма немесе құрғақ
бір-бірімен және аймақта орналасатын
қоршаған ортамен өзара биотоп-жануарлар,
арақатынасын зерттейді. өсімдіктер мен
Микрорганизмдер микроорганизмдер
топрақта, суда, ауада жиынтығы. Ортаның
өсімдіктерде, адам белгілі аймағында
организмінде және мекендейтін
жануарларда, тіптен микроорганизмдер
космоста да табылады. жиынтығын микробиоценоз
деп атайды.
Микроэкология бойынша негізгі
түсініктер
Микроорганизмдер экологиясы -
микробтардың бір-бірімен және қоршаған
ортамен қарым-қатынасы жайындағы ғылым.
Медициналық микробиологияда
микроорганизмдердің адаммен өзара қарым-
қатынас комплексі оның оқып білу объектісін
атқарады.
Микроорганизмдердің тірі материя негізін құрудағы
глобальді рөлі алғаш рет биосфера жайындағы
ғылымды құрған атақты орыс натуралисті
В.И.Вернадскийдің еңбегінен көрсетіледі. Ол ең
бірінші болып жоғары деңгейлі экологиялық
интеграция тәрізді биосфера жайындағы идеяны
құрастырды.
Микробиологи
ялық зерттеу
әдістері.
Микроскопиялық
тәсіл

Зерттелетін
материалды
Микроорганизмнің жұғынды дайындау
морфологиялық
тинкторнальдық
қасиеттерін білдіреді. Микроскоп
арқылы көру және
бояу
Микробиологиялық
тәсіл
Микроорганизмнің таза
дақылын бөліп алу.
Оның
Өте тиімді, морфологиялық,дақылд
ақпарттылығы қте ық,биохимиялық,
жоғары тәсіл. антигендік қасиеттеріне
байланысты
идентифиациялау
Микробиологиялық
зерттеу әдістерін
бағалау
Диагно қоюда аурудың қоздырғышы болып табылатын потогенді
микроағзарды шартты – патогендік микроағзалардан ажыратып анықтау
негізі орын алады. Патологияда шартты – патогенді микроағзаларды бағалау
үшін келесі критерийлер қолданылады.
Қалыпты жағдайда сау адам ағзасынығ стерильды болып келетін
сұйықтықтарынан микроағзалар бөлінбеуі
Зерттеугке арналған материалда, әсіресе дисбактериоз кезінде, шартты –
патогенді микроағзалардың өте көп болуы.
Науқастан алынған материалды бір түрге жататын микроағзалардығ қайта –
қайта бөлінуі.
"Экологиялық
микробиология" термині ең
алғаш рет жалпы және
қолданбалы
микробиологияның жеке
бөліктерін біріктіру үшін 1945
жылы С.Н.Виноградский
енгізген.
Сау адам денесінің
микрофлорасы Адам организмінде қалыпты
жағдайда микроорганизмдердің
100-деген түрлері бар; олардың
ішінде бактерия - басты рөл
атқарады. Вирустар мен
қарапайымдылар саны аз түрге
жатады.
"Қалыпты микрофлора" термині
сау адам организмінен жиі
бөлінетін микрооганизмдерді
біріктіреді. Қалыпты микрофлора
құрамына кіретін сапрофиттер
мен патогенді микробтар
арасында нақты шекара жүргізу
мүмкін емес. Сау адам мен
жануарлар қаны мен ішкі
органдары стерильді
Қоршаған ортаның көптеген организмдері табиғатта заттардың айналым процесіне қатысады, тіршілігін
жойған жануарлар мен өсімдіктердің қалдықтарын жояды, топырақтың өнімділігін арттырады, биосферада
тепе-теңдікті ұстап тұруға қатысады.Олар адам организмінде қалыпты микрофлора ретінде бірқатар пайдалы
қызметтер атқарад. Топырақта топырақ түзу және топырақтың өзін-өзі тазарту процестеріне қатысатын,
табиғатта азот, көміртегі және т.б. элементтер айналымына қатысатын әр түрлі микроорганизмдер тіршілік
етеді

Қоршаған орта
факторларының
микробтарға әсері.

Топрақта бактериялар, саңырауқұлақтар, мүктержәне қарапайымдар
мекендейді.Топырақтың 1 грамында бактерия саны-10 млрд жасушаға
жетеді.Топырақ беткейінде УК-сәулелері, құрғақшылық т.б.
факторлардың әсерінен микроорганизмдер салыстырмалы түрде азайып
отырады.
Микроорганизмдердің көпшілігі 10 см қалыңдықтағы топырақтың жоғарғы
қабатында кездеседі. Тереңдеген сайын микроорганизмдер мөлшері азайып,
3-4 метр тереңдікте олар мүлдем кездеспейді. Топырақ микрофлорасының
құрамы оның типіне және жағдайына,өсімдік құрамына, температурасына,
ылғалдылығына және т.б. байланысты.Топырақ микроорганизімінің көпшілігі
pH-ы бейтарап, салыстырмалы жоғары ылғалдылықта, 25-45°C температурада
дамуға қабілетті. Топырақ азотбекіткіш малекулалы азотты сіңіруге қабілетті
бактериялар. тіршілік етеді.Азотбекіткіш цианобактериялар түрлерін немесе
көк-жасыл балдырларды, күріш алқаптарының өнімділігін арттыру үшін
қолданылады.
Су микрофлорасы
топырақтың микробтық
құрамы сияқты, себебі
микроорганизмдер топырақ
бөлшектерімен суға түседі.
Суда сол жердің физикалық-
химиялық, жарық
жағдайына, көміртегінің қос
тотығы мен оттегінің еру
дәрежесіне, органикалық
және минералды заттар
болуына бейімделген тиісті
биоценоздар құралады.
Ауадағы микроб тығыздығын азайту мақсаты
жүргізіледі:

Аэрозольді дезенфекция және УК
сәулемен бөлмені өңдеу

Бөлменің
ылғалды жиналуын
желдетумен және
түсетін ауаны тазалау
Асқазан-ішек жолының микрофлорасы.Ас қорыту
жолының микрофлорасы өзінің сандық және
сапалық құрамы бойынша көп өкілді болып
табылады. Мұнда микробтар ас қорыту жолында
еркін мекендеп, шырышты қабықта биологиялық
үлбір күйінде колониялар түзеді.

Эубиоз жағдайы-адам организмі мен қалыпты
микрофлораның динамикалық тепе-теңдігі қоршаған
ортаның әр түрлі факторлары, стресстік жағдай,
бақылаусыз антимикробты препараттарды қолдану,
сәулелермен емдеу және химиотерапия, тиімсіз
тамақтану, операциялардың әсерінен бұзылуы
мүмкін.
Температура әсері.Әр түрлі
микроорганизмдер топтарының өкілдері
температураның белгілі диапозонында
дамиды.Төменгі температурада өсетін
бактерияларды психрофильдер, орташа
температурада өсетіндерге термофильдер
деп атайды.

Химиялық заттар микроорганизмдерге әр түрлі
әсер етеді: қорек көзі ретінде бола алады
ешқандай әсер етпеуі мүмкін, өсуін ынталандыру
немесе тежеуі, жоюы мүмкін. Антимикробты
химиялық заттардың бактериоцидті, вирулицидті,
фунгицидті қасиет болғандықтан, оларды
антисептикалық және залалсыздандырушы заттар
ретінде пайдаланады.
Медицинада қолданылатын заттарды стерильдеудің
алдындағы тазарту.Осы мақсатта стерильдейтін заттарды
ақуыздан, май қалдықтарынан, тағы басқа ластардан
қолмен немесе механикалық әдістермен тазартады.
Қолмен тазартқанда келесі ретпен жасалынады: Қанмен
ластанған аспаптарды 0,14% натрий олеатының (таттану
ингибиторы) ерітіндісіне 22°C, 60 минутқа салу керек. Су
ағымымен 0,5 мин.Жақсылап шайады. “Биолот" жуғыш
затына 15 минутқа, (50°C)батырады. 0,5 минут сумен
жуады. Ағынды және дистильденген сумен 3 мин шайады.
Адам денесінің қалыпты
микрофлорасын оның жастық
ерекшелігін дисбактериоздың маңызын
білу. Әлемдегі микробтардың басым
көпшілігі сапрофиттер, яғни ауру
қоздырмайтындар, сонымен бірге
зиянды ауру қоздырушылары
потогенділері де болады.Барлық
экожүйеде эвалюциялық процесс
нәтижесінде микроорганизмдердің
қасиеттері өзгеріп отырады, микробтар қорытынды
арасында, микроьтармен
микроорганизм арасында ерекше өзара
қатынас дамып, симбиоз пайда болады.
Пайдаланылған әдебеиттер

1. Ү.Т.Арықпаева «Микробиология
және вирусология»
2. Борисов Л.Б. «Медицинская
микрообиология, вирусология,
иммунология»
3. Пяткин Е.А. «Медицинская
микробиология»
4. Интернет желісі.
Назарларыңызғ
а рақмет!

Ұқсас жұмыстар
Микробты паразитизм эволюциясы және патогенді микроорганизмдердің шығу тегі
Микробиологияның шығу тегі
ТАМАҚТАН УЛАНУ ОСӨЖ
Инфекция туралы ілім. Инфекция түрлері
Тамақтан уланудың белгілері
МИКРОБИОЛОГИЯНЫҢ құрылымы
Микробиологияның негіздері
ӨСІМДІК ИММУНИТЕТІ
Адамның шығу тегі туралы көзқарастар
Микроорганизмдердің өсімдіктермен қарым - қатынасы
Пәндер