Жүрек ырғағы
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ
Қалыпты және патологиялық физиология кафедрасы

Презентация тақырыбы: жүректің қақпақшалық аппараты

Дайындаған:Кәрімжан К
Тобы:В-ЖМҚА-07-19
Қабылдаған:Оразбаева Ж

ШЫМКЕНТ 2020
Жүректің қақпақшалық
аппараты
Мазмұны
01 Жүрек циклі. Клапанды
аппараттың мәні.

02 Жүрек бұлшықеті қозғыштыққа,
қозуды өткізуге, жиырылуға қабілетті.

03 Қан айналым жүйесі

04 Электрокардиограмма.
Жүрек циклі. Клапанды аппараттың мәні.

Адам жүрегі – қуысты бұлшықетті мүше. Тұтас вертикаль перде арқылы
ол екі жарты бөлікке бөлінеді: сол және оң. Горизонталь бағытта өтетін
екінші перде жүректі төрт қуысқа бөледі: жоғарғы қуыстар- жүрекшелер,
төменгі- қарыншалар. Жаңа туған нәрестенің жүрегінің массасы орта
есеппен 20 г- ға тең. Ересек адамның жүрегінің массасы 0,425—0,570 кг.
Ересек адамның жүрегінің ұзындығы 12—15 см- ге жетеді, көлденең
қимасының өлшемі 8—10 см, алдыңғы- артқы 5-8 см. Жүректің массасы мен
өлшемдері кейбір ауруларда (жүрек ақауы) және ұзақ уақыт ауыр дене
еңбегімен немесе спортпен шұғылданатын адамдарда өзгереді. Жүрек
қабырғасы үш қабаттан тұрады: ішкі, ортаңғы және сыртқы.
Жүректе екі қақпақша (клапан) бар:
атривентрикулярлы және айшық.

Атривентрикулярлы клапандар жүрекшелер мен
сәйкес қарыншалар аралығында орналасады.
Жартылай айшық клапандар аортаны сол жақ
қарыншадан, ал өкпе өзегін (ствол) оң қарыншадан
бөліп тұрады.

Жүрек қызметінің екі фазасын бөліп көрсетуге
болады: систола (жиырылу) және диастола (босаңсу).
Жүрек циклінің әртүрлі фазасының ұзақтығы жүректің
жиырылу жиілігіне байланысты. Жүректің жиі
жиырылуы кезінде әр фазаның қызметі төмендейді,
әсіресе диастоланың. Жүрекшелердің диастоласы
кезінде атривентрикулярлы клапандар ашық және
сәйкес тамырлардан келетін қан олардың қуыстарын
ғана толтырып қоймай, қарыншаларды да толтырады.
Қозғыштық. Жүрек бұлшықетінің қаңқа бұлшықетіне
қарағанда қозғыштығы төмен. Жүрек бұлшықетінде
қозудың пайда болуы үшін қаңқа бұлшықетімен
салыстырғанда күшті тітіркендіргішті қолдану қажет.
Жүрек бұлшықетінің реакциясының шамасы берілетін
тітіркендіру күшіне (электрлік, механикалық, химиялық
және т.б.) байланысты болмайтындығы анықталған.
Жүрек бұлшықеті шекті (табалдырықты) және шамасы
үлкен тітіркендіруде де максимал жиырылады.
Жүрек бұлшықеті қозғыштыққа,
қозуды өткізуге, жиырылуға
қабілетті.

Өткізгіштік. Қозу толқыны жүрек бұлшықетінің талшықтары
және жүректің арнайы тіні арқылы әртүрлі жылдамдықпен
тарайды. Қозу жүрекшелер бұлшықеттерінің талшықтарымен 0,8
—1,0 м/с жылдамдықпен, қарыншалар бұлшықеттерінің
талшықтарымен 0,8—0,9 м/с жылдамдықпен, ал жүректің арнайы
тіні арқылы 2,0—4,2 м/с жылдамдықпен таралады.
Жиырылғыштық. Жүрек бұлшықетінің жиырылуының өзіндік
ерекшелігі бар. Алдымен жүрекшелер бұлшықеттері жиырылады,
содан соң – папиллярлық бұлшықеттер мен қарыншалар
бұлшықетінің қабаты жиырылады.
Жүрек ырғағы.
Жүрек ырғағы, яғни 1 минуттағы жиырылу саны негізінен жылжымалы (адасқан) және
симпатикалық жүйкелердің (нерв) функционалдық күйіне байланысты болады. Симпатикалық
жүйкелердің қозуы кезінде жүректің жиырылу жиілігі артады. Осы құбылыс тахикардия деп
аталады. Жылжымалы жүйкелердің қозуы кезінде жүректің жиырылу жиілігі төмендейді -
брадикардия. Жүрек ырғағына ми қыртысының күйі әсер етеді: тежелу артқанда, жүрек
ырғағы баяулайды, қозу үрдісі күшейгенде, қуаттанады. Жүрек ырғағы гуморальды әсердің
ықпалынан да өзгеруі мүмкін, әсіресе жүрекке келетін қанның температурасының өзгеруі
кезінде.

Жасы, жылдар 1 минуттағы жүректің жиырылу
саны
Жаңа туған 120—140
нәресте

5 жасқа дейін 130

5—10 88

10—15 78

15—60 68—72
Жүрек қызметінің
көрсеткіштері.
Жүрек жұмысының көрсеткіштеріне жүректің
систолалық және минуттық көлемі жатады. Жүректің
систолалық немесе соққы көлемі дегеніміз - әр жиырылу
кезінде сәйкес тамырларға жүректің ығыстырып
шығаратын қанының мөлшері. Систолалық көлемнің
шамасы жүректің өлшеміне, миокард күйіне және ағзаға
байланысты. Салыстырмалы тыныштықтағы ересек
сау адамның әр қарыншасының систолалық көлемі
шамамен 70—80 мл- ді құрайды. Сөйтіп қарыншалар
жиырылуы кезінде артериялық жүйеге қанның 120—160
мл көлемі келіп түседі.
Жүректің минуттық көлемі дегеніміз – жүректің өкпе
өзегі мен аортаға 1 минутта ығыстырып шығаратын
қанының мөлшері. Орташа минуттық көлем 3- 5 л
құрайды.
Жүректің систолалық және минуттық көлемі
қанайналымның барлық аппаратының қызметін
сипаттайды.
Жүрек тондары- жұмыс жасап тұрған
жүректе пайда болатын дыбыстық
құбылыстар. Тонның екі түрі бар: Диастолалық тон қарыншалардың диастоласының
басында протодиастолалық фаза кезінде, айшық
систолалық және диастолалық.
клапандардың жабылуы кезінде пайда болады. Осы
кезде қақпақшалар жармаларының тербелісі дыбыстық
құбылыстардың көзі болып табылады. Дыбыстық
сипаттамалары бойынша ІІ- ші тон қысқа және
жоғары. Жүректің жұмысын онда пайда болатын
электрлік құбылыстар бойынша да жорамалдауға
болады. Оларды жүректің биопотенциалдары деп
атайды және олар электрокардиографтың көмегімен
алынады. Алынған биопотенциалдар
электрокардиограмма деп аталады.

Систолалық тон. Осы тонның пайда болуына негізінен
атриовентрикулярлы клапандар қатысады.
Қарыншалардың систоласы кезінде
атриовентрикулярлы клапандар жабылып, олардың
жармалары (створкалары) мен оған бекітілген сіңір
жіпшелерінің тербелісі І- ші тонды береді. Сонымен
қатар І- ші тонның пайда болуына қарыншалар
бұлшықетінің жиырылуы кезінде пайда болатын
дыбыстық құбылыстар да қатысады. Өзінің
дыбыстық ерекшеліктері бойынша І – тон- созыңқы
және төмен.
Жүрек қызметі
Жүректің жиырылуы оның бұлшықетінде периодты түрде
пайда болатын қозу үрдістерінің салдарынан болады.
Жүректегі қозу онда жүріп жатқан үрдістердің әсерінен
периодты түрде пайда болады. Осы құбылыс автоматия
деген атқа ие болды.
Миофибрилдары аз, эмбрионды бұлшықетті тінге ұқсас
және саркоплазмаға бай айрықша (атипті) бұлшықетті
тіннен тұратын миокардтың белгілі бір бөліктері
автоматияға қабілетті.
Айрықша бұлшықет жүректе жүрекшелер қабырғасында
қуысты көктамырдың аузының тұсында орналасқан
синусты- жүрекшелі (синоатриалды) түйіншектен
(жүректің ырғағын басқарушы) және оң жақ жүрекшенің
төменгі үштен бір бөлігі мен қарыншааралық пердеде
орналасқан жүрекше- қарыншалар (атриовентрикулярлы)
түйіншегінен тұратын өткізгіштік жүйені құрайды. Осы
түйіншектен жүрекше- қарынша шоғыры (Гис шоғыры)
басталады.
Place Your Picture Here

Миокард жасушасының электрлік
белсенділігі

Кәдімгі жағдайда миокард жасушалары белсенді ырғақты күйде
(қозу) болады, сондықтан олардың тыныштық потенциалы
туралы шартты түрде ғана айтуға болады. Көптеген
жасушаларда оның мәні шамамен
90 мВ-ті құрайды және ол К+иондарының мөлшерлік
градиентімен анықталады. Жасушаішілік электродтар көмегімен
тіркелген жүректің әр бөлігіндегі әрекет потенциалдарының (ӘП)
пішіні, амплитудасы, ұзақтығы жағынан елеулі
айырмашылықтары болады.
Жүрекшелер миокардының жасушаларындағы, жүректің
өткізгіш миоциттеріндегі (Пуркинье талшығы) және
қарыншалар миокардының жасушаларындағы 1-ші фазаның
табиғаты жүйке және қаңқа бұлшықет талшықтарындағы ӘП-
ының пайда болу (үдемелі) фазасының табиғатымен бірдей. Бұл
фаза натрийдің өтімділігінің артуымен анықталады, яғни
жасушалы мембрананың жылдам натрий каналдарының
белсенділігімен анықталады. ӘП-ң шыңы кезінде мембраналық
потенциалдың таңбасы өзгереді ( -90мВ-тан +30 мВ қа дейін).
Қан айналым жүйесі

Қан айналым адам организміндегі бүкіл метаболизм
процестерін қамтамасыз етеді. Сондықтан гемостазды
жүзеге асыратын әртүрлі функционалдық жүйелер
құрамына кіреді.
Қанайналым жүйенің негізі болып жүректің қызметі
табылады. Жүрек қанды насос тәрізді қантамырларына
айдайды және оның үздіксіз айналымда болуын
қамтиды. Осыған орай, жүректің функциялары болып
қаннның біраз мөлшерін сақтау мен жүрек жиырылуы
кезінде қанайналымының үлкен және кіші шеңберіне
айдау болып табылады.
Үлкен қан айналым шеңбері. Кіші қан айналым шеңбері.

1.Өкпе бағаны
2Өкпе артериясы
1.Қолқа Ұлпада газ алмасу: 3Өкпе венасы
2.Жоғарғы қуысты вена ұлпада-О2
3.Төменгі қуысты вена венада-СО2
Систолалық және минуттық қан көлемі

Систола кезінде әр қарыншадан шыққан қан мөлшері
жүректің систолалық қан көлемі не екпінді мөлшері
деп аталады.Ол ересек адамдарда 70-80 мл СҚК ін
жүрек соғуынының минуттық санына көбейту арқылы
жүректің минуттық қан көлемін есесптеп
шығарады.Жүрек минутына 75 рет соқты делік,ал
систолалық қан көлемі 70мл болса МҚК 75×70= 5250
мл болады.
Клиникада жүректің МКҚ Фик әдісімен анықтайды.
• МҚКін венаға қан құйылған бояудың (Стюарт
пен Гамильтон әдісі )не радиоактивті заттың
қанда жылжу жылдамдығы мен оның қанда еру
дәрежесі арқылы есептеп шығаруға болады.
• 60 × J
• МҚК = —— = л/мин
• С×Т

Систолалық көлем (СК) –систола кезіндегі
қарыншадан артерияған түскен қан көлемі (70 мл)
шамасында.
СК = МҚК : ЖЖЖ
Электрокардиограмма
Қозудың жұмыс миокардының аса көп жасушаларын қамтуы осы жасушалардың
бетінде теріс зарядтардың пайда болуын тудырады. Жүрек қуатты электр
генераторына айналады. Жоғары электрлік өткізгіштігі бар дене ұлпалары
жүректің электрлік потенциалын дене бетінен тіркеуге мүмкіндік береді.
Жүректің электрлік белсенділігін зерттеудің В. Эйтховен, А.Ф. Самойлов,
Т.Льюис, В.Ф. Зеленин және т.б. ұсынған осындай әдістемесі
электрокардиография деген атқа ие болды, ал оның көмегімен тіркелетін қисық
электрокардиограмма (ЭКГ) деп аталады. Электрокардиография жүректе
қозудың таралу динамикасын бағалауға және ЭКГ-ң өзгеруі кезінде жүрек
қызметінің бұзылуын жорамалдауға мүмкіндік беретін медицинада кең таралған
диагностикалық әдіс болып табылады. Қазіргі кезде арнайы құралдар –
электронды қүшейткіштері және осцилографтары бар электрокардиографтар
қоланылады. Қисық сызықтар қозғалмалы қағаз жолағына жазылады.
Бұлшықеттің белсенді қызметі кезіндегі және алыстағы зерттелетін объектіден
ЭКГ- ны тіркеу үшін аяқ- қол мен кеуде бетіндегі потенциалдардың тіркелімі (тармағы) жүргізіледі. Әдетте үш
түрлі стандартты тіркелім әдісі қолданылады:
І-тіркелім: оң қол - сол қол;
ІІ-тіркелім: оң қол - сол аяқ;
ІІІ-тіркелім: сол қол - сол аяқ
Сонымен қатар Гольдбергер бойынша үш униполярлы күшейтілген тармақтар тіркеледі: aVR; aVL;aVF.
Стандартты тіркелімдерді тіркеу үшін қолданылатын екі электродты күшейтілген тіркелімдерді тіркеу кезінде
біріктіріп, осы біріккен электродтар мен белсенді электродтар арасындағы потенциалдар айырмасы тіркеледі.
Мысалы, aVR кезінде оң қолға байланған электрод белсенді болып табылады, ол aVL кезінде- сол қолға, aVFкезінде- сол
аяққа байланған электрод белсенді болып табылады. Вильсон кеудеде 6 тіркелімді тіркеуді ұсынды.

Электрокардиография жүрек ырғағының өзгерісін
тыңғылықты талдауға мүмкіндік береді. Жүректің
қалыпты жиырылу жиілігі минутына 60—80 рет, аса
сирек ырғақта- брадикардия кезінде - 40—50 рет, ал аса
Жүрек қызметі жиі ырғақта - тахикардияда - минутына 90—100-ден
асады және 150- ге жетеді, одан да жоғары болады.
ырғағының Брадикардия спортшылардың тыныштық күйінде жиі
тіркеледі, ал тахикардия — интенсивті бұлшықет
өзгеруі жұмысы мен эмоционалды қозу кезінде тіркеледі.
Жастарда тыныс алумен- тынысты аритмиямен
байланысты жүрек қызметінің ырғағының үнемі өзгеруі.
Пайдаланылған әдебиеттер:
Назарларыңызға рақмет!

Ұқсас жұмыстар
Жүрек аритмиясы
АҚАУЛАРЫ ЖҮРЕК АҚАУЛАРЫ
Кардиостимулятор құрылысы және жұмыс жасау негізі
Аритмиялар
Жүрек етінің физиологиялық қасиеттері
Жүрек - тамыр жүйесінің төтенше жағдайлары
Стресс ұғымы
Жүрек гликозиттерінен улану
Клиникалық өлім
Қан айналысының жетіспеушілігі
Пәндер