Тағам өнімдерінің қауіпсіздігінің менеджменттік жүйесі
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі
Жәңгір-хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық
университеті
5В072700- «Азық – түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығының 3 курс білім алушыларына арналған
«Метрология, стандарттау және сертификаттау» пәнінен

Презентация

Метрология
Тақырыбы: Тағам өнімдерінің қауіпсіздігінің
менеджменттік жүйесі

Орындаған: Құтжан Т. Қ.
Тексерген: Сабырова Э.Е.
Қазіргі таңда азық-түлік тағамдарының
сапасына жоғары талаптар қойылады. Бірақ,
нақты тұтынушылардың талаптарына
байланысты өзгеруі мүмкін сапа талаптарына
қарағанда, азық-түлік қауіпсіздігі талаптары
тұрақты болып табылады. Өндіріске кіріспек

Метрология
алдында, өндіруші тұтынушылардың алдында
өндірілген тауарларға жауапкершілігін алады.
Азық-түлік кәсіпорындарға, нарықта өз
ұстанымын сақтап қалу және бәсекеге қабілетті
болуы үшін, азық-түлік қауіпсіздігіне
байланысты тәуекелдерді назарға алу қажет.
Елімізде тамақ өнімдерінің қауіп­сіз­дігін
қамтамасыз ету мәселесі келесі заң
актілерінде қарас­тырылған. Қазақстан
Республикасының “Тамақ өнімдерінің сапасы
мен қауіпсіздігі туралы” (2004 ж.), Бұл Заң
тамақ өнiмдерiнiң Қазақстан Республикасы

Метрология
аумағында дайындалуы мен айналымы
кезiнде олардың сапасын және халықтың
денсаулығы мен қоршаған орта үшiн
қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласындағы
қатынастарды реттейдi.
1 -тарау: Жалпы ережелер

Заң: 4 тараудан
-тарау: «Тамақ өнiмдерiнiң,
материалдар мен бұйымдардың
сапасы мен қауiпсiздiгiн
қамтамасыз ету саласындағы

мемлекеттiк реттеу»

Метрология
-тарау: Тамақ өнiмдерiнiң,
баптан материалдар мен
бұйымдардың сапасы мен
қауiпсiздiгiн қамтамасыз
етуге қойылатын талаптар
көрсетілген

4 -тарау: «Қорытынды ережелер»
Тамақ өнімдерінің әлемдік рыногы өнім қауіпсіздігіне
қойылатын бірыңғай талаптарды белгілеуді өте-мөте
қажет етуде. Алайда санитарлық-гигиеналық
нормалардағы ұлттық айырмашылықтар халықаралық
сауда базасын құруға ай­тарлықтай кедергі жасап
келді. Осындай жағдайда қажетті сәйкестікке қол жет­
кізу үшін тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін басқару
жүйесінің жаппай мақұлданған моделін енгізу
көзделген еді.

Метрология
Осы мақсат бойынша 2005 жылдың тамыз айында ИСО
22000:2005 “Тамақ өнімдері қауіпсіздігінің менеджмент
жүйелері. Тамақ өнімдерін өн­діру және тұтыну сала­сын­
дағы барлық ұйымдарға қойы­латын талаптар” халық­аралық
стандарты бекітілді.
Сумен, бумен және ауамен уақтылы және
жеткілікті қамтамасыз ету;

ІЅО 22000
стандартында Өнім өндіру үшін тек мамандандырылған
жазылған тамақ техниканы;
өнеркәсібі

Метрология
кәсіпорындарына Машиналарды қолдану;
қажетті талаптар
мыналар болып Жабдықтарды қолдану;
табылады:
Ғимараттар мен үй-жайларды пайдалану қауіпсіздігі;

Жабдықты уақтылы тексеру және оған
техникалық қызмет көрсету;
өндірісте қолданылатын шикізат пен
материалдарды дұрыс пайдалану;

пайдалану;дұрыс жүгіну фабрикаттары мен
дайын азық-түлік;үстіңгі беттер мен
жабдықтардың ластануын болдырмау жөніндегі

Метрология
іс-шараларды жүргізу;

жүргізу;зиянкестердің пайда болуын
бақылау;санитарлық-гигиеналық шаралар;

кәсіпорында жұмыс істейтін персоналдың гигиенасы мен
денсаулығы.
ISO 22000 стандарты азық-түлік тізбегіне қатысатын, қайта
өңдейтін немесе өндіретін ұйымдардың тамақ өнімдерінің
қауіпсіздігін басқару жүйелерін сертификаттауға арналған:

мал шаруашылығы

Метрология
өнімдерін
азық-түлікке
арналған қаптама
• құрал-жабдықтар
сақтау мерзімі аз • қаптама,құрал-
• сақтау мерзімі ұзақ жабдықтар,тазартқыш
• азық-түлік құралдар
ингредиенттері
ISO 22000-нің НАССР-тан
айырмашылығы неде?

Метрология
НАССР - ол жай ғана бір ISO 22000 – бұл азық-түлік
тәуекелдерді басқару қауіпсіздігін қамтамасыз ету
әдістерінің бірі. мақсатында барлық ұйымды
басқарудың толық жүйесі.

Ұқсас жұмыстар
Азық - түлік өнімдерінің, шикізаттардың сапасы мен қауіпсіздігінін жүзеге асырылу жолдары
АЗЫҚ - ТҮЛІК ШИКІЗАТЫ ЖƏНЕ ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ
Тамақ өндірістерінің жалпы технологиясы
Инфрақызыл сәулелермен кептіру
ТАҒАМ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы
Шикізат көзіне жақын орналасқан салалар
АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫН СЫНАУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ
Тағамның санитариялық қауіпсіздігіндегі ветеринариялық қызметтің маңызы
Пәндер