ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМЫН ТАНУ ӘДІСТЕРІ
Презентация қосу
Экономикалық теория пәні мен әдістері

Орындаған:Тойшибекова Қ.Б.
Топ:Қаржы-232
Тексерген:Наутиева А.Ж.

2020
Экономикалық теорияның даму кезеңдері
Байлық сыртқы сауда жасау нәтижесінде
Меркантилизм жинақталады. Зерттеу мақсаты – айналыс аясы
Т. Мен, А. Монкретьен
Өндіріс аясын зерттеу. Бірақ өндіріс аясы түсінігіне
Физиократизм ауыл шаруашылығы жатқызылған
Ф. Кенэ, А. Тюрго

Классикалық Өндіріс аясының зерттелуі. Еңбек – барлық тауар
саяси эканомия құндылықтарының негізі мен өлшемі. Экономиканы
У. Петти, А Смит, реттейтін заңдардың барлығы объективті болып
Д. Рикардо келеді. Қоғамның барлық топтарының табыс
көздерін анықтау.

Марксизм Қосымша құн теориясы. Қоғамның барлық
К. Маркс, Ф. Энгельс экономикалық құбылыстары талдауының классикалық
тәсілдемесі

Маржинализм Экономикалық категорияларды зерттеу үшін шекті
К. Менгер, У. Джевонс шаманы пайдалану. Микроэкономикалық әдіс
Экономикалық теорияның даму кезеңдері

Жаңа классикалық Қоғамдық нысанға тәуелсіз экономиканы зерттеу –
теория “экономикалық адамның” қылығы мен субъективті
А. Маршалл, А. Пигу себептері

Кейнсиандық Реттелмелі экономика теорияасы – мемлекеттің
Дж. М. Кейнс араласуы. Мокроэкономикалық тәсілдеме

Институционализм Экономикалық дамудың сипаттамасы, нарық бөлігі
Т. Веблен, У. Митчел, болатын экономикалық инситуттардың жүйесі болып
Д. Гэлбрейт табылады
Экономикалық теория

Микроэкономика Макроэкономика

Экономиканың жеке субъектілері
(фирмалар, салалар, т.с.с.) деңгей- Экономиканы жалпы
інде шектеулі ресурстарды тиімді зерттеу
пайдалану мәселелерін зерттеу

Негізгі категориялары

Өндіріс факторлары, Ұлттық табыс, жиынтық
шығындар, баға, сұраныс, сұраныс, инфляция,
ұсыныстар жұмыссыздық
Адам

Ақпа
р ат
ат
Табиғ
Экономик
а
элементте
рі
бек Ақша
Ең

ыс
м Тұ
ұ ты
Ж ну
шы
Э Дерек негізіндегі
к Оң экономикалық қылық
о экономика туралы болжаулар.
н Экономика – дәл өзі
о
м
Елдің экономика туралы
и Нормативті бағалау пікірлер.
к экономика Экономикалық теория
а
негізіндегі кепілдемелер
ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІ

Экономикалық теория

Жалпы Қолданбалы
Біріктірілген
экономикалық экономикалық
ғылымдар
ғылымдар ғылымдар

Экономикалық Салалық: Экономикалық
Функционалдық:
білімнің ауыл шаруа- география,
қаржы, несие,
тарихы, шылығы, математикалық
маркетинг,
экономикалық денсаулық экономика
бухгалтерлік
тарих сақтау, экономикалық
есеп, т. б.
және т. б. сауда, т. б. құқық
Экономикалық теорияның функциялары

Экономикалық заңдарды, құбылыстарды
Танымдық зерттеу және түсіндіру

Іс жүзінде зерттелген объектілер теориясын
Практикалық қолдану. Мемлекеттік экономикалық саясаты

Экономиканың және жалпы қоғам дамуының
Болжамдық ғылыми болжамын жасау

Ғылым негізінде қоғам өміріне белгіленген
Дүниетанымдық көзқарастар жүйесін құру

Экономикалық ғылымдар жүйесі үшін
Методологиялық теориялық және методологиялық негіз болады
ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМЫН ТАНУ ӘДІСТЕРІ

Экстраполяция Дедукция
Гипотеза
Индукция (болжам)
Болашаққа
Жалпы
лайықталған
ережелер
тенденциялар Көпдеген негізінде
негізіндегі деректаерді жеке Алдын ала
экономикалық зерттеу қорытынды тексерілмеген
даму нәтижесінде жасау қағида
болжамы жалпы
қорытынды
жасау
ҒЫЛЫМИ АБСТРАКЦИЯ ӘДІСТЕРІ

Бейтанымды, нақтылы Танымал, нақтылы

Эмпиризм – Эмпиризм –
бақылау, фактілерді теорияны фактілер
жинақтау арқылы тексеру

Талдау Синтез

Категориялар, заңдар
Экономикалық категориялар-
адамдардың қоғамдық өндірістік
қатынастарының теориялық көрінісі.
Өндірістік қатынастардың мәнін ашу,
талдау нәтижесі экономикалық
категориялар болып табылады. Мысалы:
тауар, құн, қосымша құн, ақша т.б.
Экономикалық категорияларды жіктеп,
эканомикалық өмірдей құбылыстарды
сипаттап қорытындылауға көмектеседі.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
«Экономикалық теорияның пәні мен әдістері»
Экономикалық теория
Ғылымдарды іріктеу жөнінде
Фарабидің шарттары
Сандық әдістермен математикалық әдістердің арақатынасы
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ПӘНІ
Педагогика ғылымының салалары, басқа ғылым салаларымен байланысы
ҒАРЫШ ГЕОДЕЗИЯСЫ
Адамдар өмірі құбылмалы, күрделі және қайшылығы мол өмір
Экономика негіздері пәні мен әдістері
Пәндер