Экономикалық тиімділігін бағалау әдістері
Презентация қосу
Экономикалық
тиімділігін бағалау
әдістері
Дәріс жоспары:
1. Private Banking баға саясаты. Private Banking тиімділігінің
негізгі көрсеткіштері.
2. Сандық және сапалық тәуекелдерді бағалау. Кешендi бағалау
әдістері мен халықаралық және отандық стандарттарға сәйкес
банк өнімдері мен қызметтерінің сапа менеджменті жүйесі.
3. Әдістемелік процедуралар мен нұсқауларды Private Banking
даму үшін, тиімді жүзеге асыру және жаңа банктік өнімдер мен
қызметтерді жылжыту - ғылыми дамыту қажеттілігі.
Тәуекелді
талдау

Сапалық Сандық
талдау талдау
Сапалық талдау - тәуекел факторларын
анықтауда, оның туындауына себеп болатын
кезеңдері мен жұмыстарын, яғни, тәуекелдің
мүмкін болатын аймақтарын анықтайды, содан
соң барлық мүмкін болатын тәуекелдерді бір
жүйеге келтіруге болады.

Сандық талдау кезінде әр түрлі әдістер
қолданылады. Көп қолданылатындары —
статистикалық және эксперттік әдістер.
Статистикалық әдіс математикалық статистика
әдістерімен байланысты және белгісіздікті жүйелі
бағалауды білдіреді. Мұнда шығындар
есептелініп, әрбір элементтің белгісіздігі
бағаланады.
Сапа менеджментінің жүйесі - әлем
мойындаған және кез-келген ұйымды
басқару құрудың тиімді құралы. Бүгінгі
таңда Сапа менеджменті жүйесін ИСО
9000:2000 сериялы халықаралық
стандарттар талабына сәйкестендіріп
жасау және сертификаттау бойынша
жұмыстар жүргізілуде.
Сапаны басқарудың қазіргі заманғы концепцияларына
СМЖ, TQM, TQC, CWQC, ИСО негізгі түрлері жатады.

TQC - деңгейі жоғары экономикалық тиімді және
тұтынушының талаптарын толық қанағаттандыратын
өнімдер мен қызметтерді қалыптастыру, қолдау және
жақсартуды ұйымдастыру кезінде адамдардың әр түрлі
топтарының үйлескен әрекеттері қамтамасыз ететін тиімді
жүйе.
CWQC - жүйесі фирманың әр бір бөлімінде әрбір
қызметкердің сапаны басқаруды іс жүзінде оқып игеруін
және оған қатысуын қамтиды. Бұл жүйе TQC жүйесіне
қатысты кезеңдерді өзінің құрамына ендіреді.
TQM - бұл кәсіпорын қызметінің барлық
шеңберінде барлық деңгейдегі қызметкерлер
мен басшылықтың қатысуымен және
техникалық мүмкіншіліктерді ұтымды
пайдалану кезінде зерттеулер мен жасап
дайындаудан бастап сатудан кейінгі қызмет
көрсетуге дейін сапаны басқару жүйелері мен
әдістерін әр жақты бағытталған және тиімді
үйлестірілген пайдалануды қарастыратын
тұжырымдама.

Ұқсас жұмыстар
Гидрометеорологиялық ақпараттың потенциалды тиімділігін бағалау әдістері
ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ
НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДІ КЕМІТУ ӘДІСТЕРІ
Денсаулық сақтау экономикасы. Денсаулық сақтау мекемелерінің жұмысын экономикалық талдау. Денсаулық сақтауды жоспарлау. Денсаулық сақтауды қаржыландыру
Фармакоэкономикалық анализ
Кәсіпорындардағы есепке алу - талдау жұмысының қазіргі жағдайы
Өндіріс тиімділігі
Ұйымның айналым активтерін басқару
Ақпараттық технологиялар нарығы
Бұрмалаулар және түрлері (алаяқтық фактісі) Аудиторлық тәуекелдік және оның компоненттері “Тәуекелділікті бағалау” “Ішкі аудит”
Пәндер