Ғылымның тарихы
Презентация қосу
Ғылым
• Орындаған Конусбаева А
• Қабылдаған Оразбаева Н
Ғылым дегеніміз не?

• Ғылым - табиғат, қоғам, қоршаған орта туралы
ойлау мен білім туралы жаңа білімді дамыту мен
жүйелеуге бағытталған адам қызметінің саласы.
• Ғылым (лат. scientia — білім) — уақыт пен
кеңістікте бар, зерттеуге болатын шынайы нақты
нәрселердің заңдары мен қағидаларын, тәртібі
мен құрылымын объективті түсіндіретін,
эксперимент пен бақылауға негізделіп,
математикалық есептеуді қолданып, жүйелі
түсінік қалыптастыратын таным саласы.
Ғылымның тарихы

Ғылым тарихы — ғылыми білімнің тарихи дамуын зерттеу болып
табылады.Ғылымның дамуы адамзат ақыл–өрісініӊ, жалпы
интеллектуалды дамуының қалыптасуыныӊ бір ажырамас бөлігі болды.
Сол себепті ғылымның дамуы келесі процесстермен тікелей байланысты:
• сөйлеу қабылетінің қалыптасуы;
• есептеудіӊ дамуы;
• өнердің пайда болуы;
• жазудың қалыптастыру;
• Әлемнің құрылысы туралы дүниетанымдықтыӊ қалыптасуы;
• философияның пайда болуы.
Ғылымның функциялары:

1. танымдық функция

2. идеологиялық функция
3. өндірістік, техникалық және технологиялық
4. басқарушылық - реттеушілік функция
5. мәдени, білім беру, білім беру функция
6. идеялық және дәйекті, дәстүрлі функция
7. практикалық-тиімді функция
8. әдістемелік функция
Ғылымдар классификациясы
• Ф.Энгельс «Табиғат • Заттың қозғалыс формаларына
диалектикасы» жұмысында бағыныштылықтың осындай
берген ғылымдардың принципі бойынша ғылымдардың
жіктемесі. Қозғалатын Б.М. Кедров классификациясы
негізделген. Ол материя
материяның төменгіден
қозғалысының алты негізгі
жоғарыға қарай дамуына формасын бөліп көрсетті:
негізделген, ол механика, субатомдықфизикалық,
физика, химия, биология және химиялық, молекулалық-
әлеуметтік ғылымдарды бөліп физикалық. геологиялық,
көрсетті. биологиялықжәне әлеуметтік.
Қазіргі кезде таным сферасына, пәніне және әдісіне байланысты
ғылымдар бөлінеді:
(1) табиғат туралы - жаратылыстану;
(2) қоғам туралы - гуманитарлық және әлеуметтік;
(3) ойлау және таным туралы - логика, гносеология,
герменевтика және т.б.

Ғылымдардың басқа да классификациялары бар. Мысалы, практикаға
байланысты ғылым объективті және субъективті әлемнің негізгі
заңдылықтарын нақтылайтын және практикаға тікелей бағытталмаған
іргелі және техникалық, өндірістік, әлеуметтік-техникалық
мәселелерді шешуге бағытталған қолданбалы болып бөлінеді.
Статистикалық жинақтарда ғылымның келесі салалары ажыратылады:
академиялық, өндірістік, университеттік және зауыттық

Ұқсас жұмыстар
Фармация тарихы. Терминология. Авиценна
Ғылымныӊ пайда болуының негізгі кезеңдері
Сциентизм және антисциентизм
Ғылым тарихы мен философиясының пәні
Ежелгі Дүние дәуірі Ежелгі Дүние дәуірі Ежелгі Дүние дәуірі
Ахметтің туған жері Түркістанға қарасты Иугнәк деген қыстақ
Ортағасырлық дәуір Ортағасырлық дәуір Ортағасырлық дәуір
Ақиқат сыйы
Әлеуметтану ғылымның әдістері
Әлеуметтану ғылымның құрылымы
Пәндер