Модель және модельдеу
Презентация қосу
МАТЕМАТИКАЛЫҚ
МОДЕЛЬДЕУ
Орындаған: Аманжолова Н.Ш., Алайдар А.И.,
Абдужапбарова Ш.И.
Модель және модельдеу
Модель дегеніміз - нақты объектіні, процессті
немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде
бейнелеп көрсету.
Модельдеу – объектілерді, процесстерді немесе
құбылыстарды зерттеу мақсатында олардың
моделін (макетін) құру.
Біздің өміріміздегі модельдер:
Біздің өміріміздегі модельдер:
Модель – көрнекі түрде жазбаша жоспар, сызба

ретінде жасалуы мүмкін. Мұндай модель
барлық уақытта біздің ойымызда бейнеленетін
прототип пайда болғанға дейін жасалады. Бір
объект үшін әр түрлі модель жасалуы мүмкін.
Модельдің жасалуы зерттеу мақсатына және
прототип жөнінде жинақталған мәліметтердің
көлеміне тәуелді болады.
Біздің өміріміздегі модельдер:
Математикалық модельдеу — кез келген құбылыстарды
немесе күрделі физ. процестерді, аппараттарды олардың
математикалық модельдерін құру арқылы зерттеу тәсілі; матем.
модельді құру процесі. Матем. модель деп қажетті процесті
немесе аппаратты сипаттайтын матем. теңдеулер жүйесін
айтады. М. м. үшін кез келген матем. мүмкіндіктерді
(дифференциалдық немесе интегралдық теңдеулерді, жиындар
теориясын, абстрактылық алгебраны, матем. логиканы,
ықтималдықтар теориясын, т.б.) пайдаланады. М. м. негізіне
түпнұсқа мен модельдің айнымалы параметрлерінің біртектес
немесе ұқсас теңдеулермен сипатталуы алынады. М. м.,
көбінесе, компьютерлер арқылы зерттеледі, сондықтан оны
кейде компьютерлік модельдеу деп те атайды.
Математикалық модельдің кезеңдері

Негізінен, математикалық модельде 3 кезеңді
байқаймыз: *құрылыс, объектінің
математикалық тілге айналу процесі; * талдау o
дайын модельді зерттеу; *аталған талдаудың
түсіндірмесі, онда зерттеу нәтижелері ол
құрылған объектіге қолданылады.
Математикалық модельдер тұтыну
тірегі ретінде

Модельдеу - әртүрлі
процестер мен құбы-
лыстарды зерттеуге
қолданатын көп та-
раған әдіс. Процес-
тердің күрделілігі
процестің өтуін
анықтайтын пара-
метрлерінің көп
санымен, пара-
метрлер арасындағы
әртүрлі өзара бай-
ланыстар және өзара
әсерлермен анық-
талады
Модельдеу

Модель типтері Модельдеу тәсілдері

Қолдану аймағы Есептің қойылымы;
бойынша; Модельді құру;
Уақыт факторы
Компьютерлік
бойынша;
эксперимент;
Білім саласы бойынша;
Көрсету тәсілі
Нәтижелерді талдау.
бойынша.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Модельдеу нәтижесін талдау
МЕНІҢ ЖОБАМ
Матрицалық, экономикалық, математикалық модельдеу
Блок - сызбада циклдік алгоритмнің шарты
Компьютерлік модельдеу түсінігі
Мектептегі информатика курсында
Болашақ мұғалімдерді ақпараттық- компьютерлік және математикалық модельдеу негізінде кәсіби дайындау жүйесі
Модельдеу объектісі
Модельдің жіктелуі
Ақпараттық модель
Пәндер