Credo бағдарламалық жүйелері, мүмкіншіліктері
Презентация қосу
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
География және табиғатты пайдалану факультеті
Картография және геоинформатика кафедрасы

Credo бағдарламалық
жүйелері,
мүмкіншіліктері
Тексерген: Койшыгарин А
Орындаған: Абылқасымова Ж. Ахмет Н. Еликбаева Ш. Абуова Н.
ГК-1811
Жоспары:
1 Кіріспе

2 Credo бағдарламалық жүйелері

3 Credo мүмкіншіліктері

4 Қорытынды

5 Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
CREDO бағдарламалық кешең өнімдері 1989
жылдан бастап «Кредо-Диалог» (Беларусь
Республикасы, Минск қ.) ғылыми өндірістік одағы
мен өңделеді және таратылып келеді. Өзіңнің
даму уақытында кешең жаңа құрылысты жобалау
мен көлік жолдарын қайта салудан бастап,
инженерлік іздестіруді автоматтандырылған
өңдеуді қамтамасыз ету, әр түрлі геоақпараттық
жүйесіне мәліметтерді дайындау, көлік жолдарын
және өнеркәсіптікпен азаматтық құрылыс
объектілерді автоматтандырылған жобалауға
дейінгі көп функциялы комплекске жетті.
CREDO БАҒДАРЛАМАСЫ
Инженерлік-геодезиялық ізденістер материалдарын өңдеу – бұл Credo
бағдарламалық кешенінің басты бағыттарының бірі. CREDO кешенінің
геодезиялық бағытының құрамына кіретін қамтамасыз ету
бағдарламалары далалық Материалдарды өңдеу процесін
автоматтандыруға және қазіргі уақытта құрылыста жобалау
жұмыстарын жүргізу үшін негіз болып табылатын инженерлік
мақсаттағы жердің сандық моделін алуға мүмкіндік береді. Далалық
өлшеулерді өңдеу кезеңінде CREDO өнімдерін қолдануға болады:
CREDO GNSS, деңгей, CREDO_DAT, Credo деформацияны есептеу,
Транскор. Рельефтің сандық моделін құру кезеңінде CREDO Топоплан,
CREDO көлемі, Credo сызықтық іздеулер, Credo іздеу құбыры,
трансфор, CREDO түрлендіргіші қолданыла алады. Credo өнімдерін
қолдану орындалатын жобалардың сапасын арттырады, орындау
мерзімдерін қысқартады және деректермен алмасу процесін жеделдетеді.
Қазіргі кезде CREDO кешеңі бір неше ірі
жүйеден және көптеген қосымша
мақсаттардан тұрады. Кешеңнің әр
жүйелер әр аймақтағы ақпараттарды
өңдеуді автоматтандыра алады, сондай-ақ
территорияның бастапқы жағдайды және
құрылатын объектінің жобалық
шешімдерін көрсететін біріктірген
ақпараттық ортасын өзінің мәліметтермен
толтыра алады.
CREDO кешенің қолданып ақпараттарды өңдеуі
«CREDO-технология» атағын алды. Оның негізгі
артықшылығы әр мамандар арасына мәліметтерді
айырбастауды ұйымдастыру болып табылады. Осы
кезде әр маманға барлық объектілер бойынша
жобалау немесе құрылыстың іздестіру кезкелген
стадиясында мәліметтерді көруге мүмкіншілік береді.
Сонымен қатар CREDO-технологиясы CREDO кешен
жүйесін басқалай объектіні құру үдірісінде
қолданылатын бағдарламалық өнімдермен қатар
қолдану мүмкіншілік береді.
-инженерлі-геодезиялық және топографиялық іздестіруді
камералды өңдеу;
-геофизикалық іздестіру жұмыстар кезіндегі геодезиялық

ң н і ң :
мәліметтерді өңдеу;

е е
ш лары -жергілікті жердің сандық моделін құруға арналған мәліметтерді

d o к и я
дайындау;

r e
C функ ц -іздестіру және бар мәліметтердің негізінде инженерлік
мақсаттағы жердің сандық моделдерін құру және түзету еңгізу;

зг і
егі
-геолегиялық құрылым алаңдар немесе жолақтардың сандық

н моделдерін құру және түзету еңгізу;
-өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құралдары объектілердің
генералдық жоспарын жобалау;

-тік жоспарлауды жобалау;

-жобаланатын объектінің жер жұмыстар көлемін есептеу;

-өлік ғимараттарын жобалау;

-жаңа құрылыстарды жобалау және көлік жолдарын қайта жөндеу;

-құрылыс жұмыстарын геодезиялық қамтамасыз ету.
Қолдану салалары

Өнеркәсіптік, азаматтық және көліктік құрылыс
объектілерін желілік және алаңдық инженерлік
іздестіру, құрылысты геодезиялық қамтамасыз ету,
мұнай мен газды өндіру және тасымалдау кезіндегі
жұмыстарды маркшейдерлік қамтамасыз ету,
кадастрлық жүйелер үшін ақпарат дайындау,
барлаудың геофизикалық әдістерін геодезиялық
қамтамасыз ету, пайдалы қазбаларды ашық
тәсілмен өндіруді маркшейдерлік қамтамасыз ету,
қалалық, межелік, Мемлекеттік тірек желілерін
құру және реконструкциялау.
Геодезиялық сызғыштың жүйелері алынған
мәліметтерді өңдеуге мүмкіндік береді:

электрондық тахеометрлер

спутниктік станциялар

сандық деңгей

лазерлік сканерлер
КРЕДО технологиялары белсенді
қолданылады:
• инженерлік ізденістер материалдарын өңдеу,
• өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылысы объектілерін
жобалау,
• мұнай мен газды барлау, өндіру және тасымалдау,
• қалалар мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың ауқымды цифрлық
жоспарларын құру және жүргізу,
• жерге орналастыру және геоақпараттық жүйелер үшін
деректерді дайындау,
• көптеген басқа инженерлік мәселелерді шешу.
Басқа өндірушілердің жүйелерімен
деректер алмасу
III КРЕДО жүйелерінде орындалған рельефтің, жағдайдың және
жобалық шешімдердің сандық модельдерінің экспорты DXF
(AutoCAD), MIF/MID (MapInfo), TXF/SXF (Панорама)
форматындағы файлдарға енгізілген. Бұл ретте нүктелердің
белгілері туралы, нүктелік, желілік және алаңдық тақырыптық
объектілер туралы ақпарат беріледі. Жоспардың Жеке
фрагменттерінің нүктелік кескіндерін жасауға болады.
КРЕДО ДАТ жүйесіндегі жұмыс нәтижесі:
күндер кредосы жобалары (GDS, GDS4, GDS5), өңдеу нәтижелері бар, олар
қосымша ПАРАМЕТРЛЕРСІЗ басқа КРЕДО жүйелеріне импортталуы мүмкін;

тізімдемелер және тиісті түрдегі каталогтар, бұл ретте шаблон редакторын
пайдалана отырып, кез келген тілдер мен қаріптерге баптай отырып, ұлттық
стандарттарға немесе кәсіпорын стандарттарына сәйкес шығыс құжаттарының
параметрлерін орнатуға болады;

кез-келген масштабтағы сызбалар мен планшеттер (1:500 - 1:5000), қабылданған
немесе теңшелетін шартты белгілердегі Жоспарлы-биіктік негіздеменің
схемалары (сызба моделіндегі толық ресімдеу және графикалық Құжаттарды
басып шығару);

ортақ форматтарға экспорттауға арналған файлдар: DXF/DWG (AutoCAD), MIF/
MID (MapInfo), CDX (деңгей, ТРАНСКОР), пайдаланушы теңшейтін мәтіндік
форматтарға. Сонымен қатар, деректерді сериялық порт арқылы тікелей
электронды станцияларға экспорттауға болады.
Қорытынды
Геодезиялық өлшеулерді камералдық өңдеу және дәлдігі әртүрлі кластағы спутниктік
өлшеулерді өңдеуден кейінгі нәтижелер КРЕДО ДАТ орындалады. Бағдарламаға қазір
геодезиялық жабдықтар нарығында бар кез келген электрондық тахеометрлерден
деректер импортталады. Далалық кодтауды пайдалану кезінде нүктелік, желілік және
алаңдық топографиялық объектілер мен олардың атрибуттарын қалыптастыра
отырып, тахеометрлік түсіру деректерін өңдеу көзделген. Маманға жұмыс процесін
оңтайландыруға мүмкіндік беретін жергілікті (жеке) өрісті кодтау жүйесін құру қол
жетімді. Бағдарлама әр түрлі пішіндегі, кластағы және жасау әдістеріндегі сызықтық-
бұрыштық және биіктіктегі геодезиялық желілерде спутниктік өлшеулер мен дәстүрлі
өлшеулердің векторларын бірлесіп немесе бөлек теңестіруге мүмкіндік береді.
Бағдарламада жұмыс істеудің белгілі бір кезеңінде сіз өлшеу қателерін іздей аласыз,
қажет болған жағдайда бірқатар басқа инженерлік-геодезиялық тапсырмаларды шеше
аласыз. Бағдарламадағы жұмыстың нәтижесі есеп беру парақтары мен сызбалар,
сондай-ақ жалпы форматтағы электрондық файлдар болып табылады.
1. https://malimetter.kz/credo-bagdarlamalyk-kesheni/
2. Қалабаев Н.Б. ГИС и основы цифрового картографирования.
Алматы, 2001.
3. Халугин Е.И., Жалковский Е.А., Жданов Н.Д. Цифровые карты. –
М.:Недра, 1992, с.419
4. Лисицкий Д.В. Основные принципы цифрового
картографирования местности. – М.:Недра, 1988, с.261
5. http://www.demetra5.kiev.ua/ru/catalog/credo-dialog/dat4
Назарларыңызға
рақмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Геодезиялық өлшемдерді автоматтандыру жүйелері
Топоматик Robur бағдарламасында
Зертханалық диагностика
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР. ҚАРЖЫ
Функцияны интерполяциялау» материалдары негізінде электрондық курс құру
Операциялық жүйелер. Бағдарламалық жасақтама
Бағдарламалық қамтамасыздандыру
Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру
Бағдарламалық жасақтама. Операциялық жүйелер
Информатиканы оқытуда қолданылатын электрондық ресурстардың құрамы және қолданылу бағыттары
Пәндер