Педагогика ғылымының салалары, басқа ғылым салаларымен байланысы
Презентация қосу
Педагогика ғылымының салалары,
басқа ғылым салаларымен
байланысы
Жоспар:
1.Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы
2. Педагогика ғылымының салалары
Педагогика психологиямен тығыз
байланыста қызмет атақарады. Психология адам
психикасының даму заңдарын, ал педагогика –
тұлғаның дамуын басқаруды зерттейді. Ақыл-ой
іс-әрекеттерін мақсаттылықпен өзгерту,
психологиялық біліммен тығыз байланысты.
Педагогикада психологиялық білімдермен бірге,
педагогикалық міндеттерді шешу үшін тұлғаны
зерттеу әдістері (рейтинг, психометрия,
салыстыру және т.б.) пайдаланады.
Педагогика физиологиямен де тығыз
байланысты, атап айтқанда жоғарғы нерв
қызметінің заңдылықтарына
(И.П. Павлов, П.К. Анохин)
сүйенеді. Физиологиялық білімді меңгеру,
танымдық іс-әрекет пен жеке тұлғаның
әлеуметтену үрдістерінің мәнін түсінуге
мүмкіндік береді.
Педагогиканың әлеуметтанумен
жан–жақты байланысы өте маңызды.
Әлеуметтану ғылымын қоғам туралы біртұтас
жүйе ретінде қарастырсақ, онда оған ықпал
ететін әлеуметтік жағдай, түрлі топтар және т.б.
ескеріледі. Педагогика әлеуметтік жүйелерді
ескере отырып, білім социологиясы, студенттер
социологиясы және т.б. социологиялық
зерттеулер арқылы педагогтар, қоғамның
әлеуметтік–экономикалық, құқықтық,
демографиялық және мәдени ортаның жағдайы
туралы біліммен қаруланады.
Педагогика ғылымдарының даму
мүмкіндіктерінің маңыздылығы, олардың
медицинамен байланыстылығында, себебі
педагогикалық шындықтың бірқатар
құбылыстарын (тәртіпсіздік, жалқаулық,
еріксіздік, олақтық) балалардың денсаулығын
зерттеу барысында ғана түсіндіруге мүмкін
болады. Сонымен бірге созылмалы дертке
шалдыққан балалар үшін, арнаулы оқыту және
тәрбиелеу жүйесі қажет. Мұндай мәселелерді
кешенді зерттеулер арқылы ғана шешуге болады.
Бүгінгі философия ғылымының педагогика
үшін әдіснамалық маңызы ерекше.
Педагогика жеке пән ретінде философия және
оның салалары – білім беру фиолософиясы,
ғылымдар философиясы, тәрбие философиясы,
мәдениет философиясының жетістіктеріне сай
терең мәндегі ұғым нәтижесінде шешімін
табады.
.
Педагогика ғылымының байланыстары, белгілі
бір мәселелерді зерттеу барысында басқа ғылым
салаларына да (тарихқа, этнология, этнография,
құқық, экономика, демография, экологияға және
т.б.) таралады.
Педагогика пәнінің құрылымдық жүйесі
бірнеше салаға бөлінеді. Олардың негізгілері:
педагогика тарихы – тәлім-тәрбие мен білім
берудің теориялық және практикалық
жолдарының қай кезде қандай дәрежеде
болғандығын, оның өрістеуіне ықпал еткен жеке
тұлғалар және олардан мұра болып қалған
еңбектер мен даналық тәжірибелердің ежелгі
дәуірден бастап күні бүгінге дейінгі кезеңдерін
зерттейді.
Сондай-ақ, пренатальная педагогика (құрсақ
педагогикасы), мектепке дейінгі педагогика,
мектеп педагогикасы, жоғары мектеп және
кәсіби техникалық мектеп педагогикасы,
әскери педагогика, заңгерлер педагогикасы,
өнер педагогикасы т.б. Педагогикалық теория
саласындағы тәрбие теориясы мен оқыту
теориясы, яғни дидактика деп аталып отырған
ғылыми құрылымдық саланың ішкі
ерекшеліктеріне үйлесімді талданады.

Ұқсас жұмыстар
Педагогика ғылымының салалары
Қазақ этнопедагогикасының қалыптасу кезеңдері және даму тарихы
Экология жайлы
Дефектология - ғылым ретінде
Жоғары мектеп педагогикасының жалпы негіздері
Педагогика ғылымы
Педагогика - тәрбие және оқыту туралы ғылым
ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ - ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ НЕГІЗІ ТУРАЛЫ
ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ - ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ НЕГІЗІ
Жалпы тіл білімі тіл ғылымының зерттеу нысаны
Пәндер