Карталарды құру көздері
Презентация қосу
Тақырыбы: Ғарыштық карталардағы
жүйелі көрсеткіштер. Ғарыштық
карталарды жобалау кезіндегі
аэроғарыштық материалдардың
түрлері
Орындаған Елибай Т.А. ГК-33
Тексерген Муратова А.М.

Нұр-Сұлтан 2020
Жоспар:

Кірісп
е
Негізгі
бөлім
Қорытынд
ы
Пайдаланылған
әдебиеттер
Кірісп
Ғарыштық сурет - бұл ғарыш
кемесінен алынған Жердің
е
немесе басқа аспан денесінің
бейнесі. Ғарыштық суреттер
қашықтықтан зондтауға
арналған негізгі материалдар
болып табылады. Ғарыштық
бейнелер ғылымның барлық
салаларында және ұлттық
экономикалық практикада
кеңінен қолданылады.
Космофото карталары
картографиялық жұмыстар
негізінде жасалады.
Негізгі
Ғарыштан түсірілген фотосуреттер бөлім
картографияда әсіресе кең қолданылады. Бұл
түсінікті! Ғарыштық сурет Жер бетін нақты және
жеткілікті егжей-тегжейлі түсіреді және оны
картаға оңай көшіруге болады.

Карталарды ғарыштық суреттерден құрастыру
аэрофотосуреттердегідей орындалады.
Карталардың дәлдігі мен мақсатына байланысты
оларды сәйкес құралдардың көмегімен
құрастырудың әр түрлі әдістері қолданылады.
Картаны жасаудың ең оңай жолы - фотосуретті
масштабтау.
Картографияда ғарыштық
кескіндер ең алдымен
шағын масштабты карталар
жасау үшін қолданылады.
Осы мақсаттарға арналған
ғарыштық фотографияның
артықшылығы кескіндердің
масштабы жасалынатын
карталардың масштабына
ұқсас болуында және бұл
картаға түсірудің едәуір
еңбек процестерін
болдырмайды.
Карталарды құру көздері

1.Картографиялық
материалдар
2. Қашықтан зондтау
материалдары
3. Аэроғарыш
карталары
Ғарыштық суреттердің
қасиеттері
1. Ғаламдық ауқымнан егжей-тегжейлі суретке түсіру үшін ондаған
шақырымға дейін - кең аумақты үнемді картаға түсіруге мүмкіндік береді.

2. Бір аумақты ғарыштан әр түрлі ажыратым-дылықпен және
жалпылама түрде зерттеу әртүрлі масштабтағы карталарды параллель
құруға және жаңартуға мүмкіндік береді

3. Кішігірім масштабтағы карталарды үлкен масштабтарда құрастыру
қажеттілігін болдырмайды, бұл картаға түсіру процесін сөзсіз
ұзартады.

4. Кескін салынған орталық проекция, жобалау орталығының биіктігі
бойынша ортогональға жақын, бұл карталарды құру кезінде
фотограмметриялық өңдеуді жеңілдетеді.
Фотокарт
алар
Жер бедерін бейнелеуде көрнекі, мәнерлі түрде
бейнелеу картаға қосымша аэрокосмостық
бейнелерді, кейде оның орнына пайдаланудың
табиғи тенденциясын тудырады. Бұл
картографиялық өнімнің жаңа түрін -
фотокарталарды жасауға әкелді.
Практика көрсеткендей, ғарыштық әдістерді қолдану кезінде дәстүрлі кезең-
кезеңмен картаға түсіру әдісінен бас тартуға болады және бүкіл масштаб
сериясын емес, қажетті масштабтағы картаны жаңарту технологиясына ауысуға
болады. Бұл жұмыс циклін бірнеше жылға қысқартады. Сонымен қатар,
жерсеріктік суреттің аумақтық қамтуының үлкен болуына және таулы
аймақтардағы контурлардың аз бұрмалануына байланысты карталарды жаңарту
жұмыстарының еңбек сыйымдылығы төмендейді. Картаны «ғарыштық» қолдау
оның мазмұнының «қартаюы» қолданыстағы картографиялау технологиясымен
тұрақты және сөзсіз проблеманың өткірлігін жояды
Қорыты
нды
Зерттеудің әр түрлі салаларында аэроғарыштық
суреттерді қолданудың талдауы әр түрлі міндеттер
шешілген кезде оларды практикалық қолданудың
негізгі жолы тәуелсіз мағынасы бар және сонымен бірге
ГАЖ-ның базалық негізі. Аэроғарыштық
фотоматериалдар карталарды құру процесінде де,
оларды жаңарту кезінде де кеңінен қолданылады. Олар
картографияның географиялық дәлдігін қамтамасыз
етеді, оның негізін, құрастырылған картаның
тақырыптық мазмұнын қолдану және кейіннен
байланыстыру шеңберін және әр түрлі тақырыптағы
карталардың өзара үйлестіру шеңберін жасайды.
Пайдаланылған әдебиеттер

1. https://www.opiq.kz/kit/51/chapter/4124
2. https://istina.msu.ru/projects/15230528/
3. http://rmebrk.kz/bilim/tokpanov-kartografia.pdf
Назар
аударғандарыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Геоақпараттық жүйелер. MapInfo
Географиялық ақпараттық жүйе
Тақырыптық картография
Графикалық деректер қорын басқару жүйесі
Алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі
ТОПОГРАФИЯЛЫҚ ПЛАН ЖӘНЕ КАРТА
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТА
Карта
Сыртқы жүйелерден ақпаратты біріктіру
КАРТАНЫ БАСПАҒА ШЫҒАРУ ПРОЦЕССІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
Пәндер