Тәрбие үдерісінің мәні
Презентация қосу
Тәрбие үдерісінің мәні

Орындаған: Тулеп Динара
Тобы: ПП 19 1
Қабылдаған: Өмірзақова
Әсел
Жаспар
1.1. Тәрбие – мәдени-тарихи
феномен ретінде.
1.2. Тәрбие педагогикалық
ғылымдардың категориясы.
1.3. Тәрбиенің ізгілік
парадигмасы. Тәрбиелеу
үрдісін ізгілендіру
ұстанымдары.
Тәрбие - қоғамдық
құбылыс. Ол адамзат
қоғамының пайда
Қазіргі замандағы
болуымен бірге дамып
әлемдік ғылым
келе жатқан үрдіс.
тәрбиенің пайда
Алғашқы қауымдық
болуы тұрғысында
құрылыс – адамзат
бірнеше
қоғамы тарихының
тұжырымдамалар
бастапқы дәуірі. Бұл
жасаған. Оның ішінде
дәуірдегі ұрпақ
дәстүрлі
тәрбиесі туралы
тұжырымдамалардың
әртүрлі тарихи,
қатарына
этнографиялық және
эволюциялық –
әдеби көздердің,
биологиялық және
сондай – ақ
психологиялық
археологиялық
теориялар жатады
Алғашқы қауымдағы тәрбие
Қоғамның Тәрбиенің Қызмет түрлері,
даму сипаты
сатылары мазмұны
Руға Жалпыға Еңбек: жеуге келетін өсімдіктерді
дейінгі бірдей, жинау, балық аулау, аң аулау,
қауым ұжымдық, ошақты ұстау, араласу, салт –
табиғи дәстүрлерді үйрету,
инициациялар (сынақтар)
Рулық Ұжымдық – Жұмыс түрлерін ер балалар мен қыз
балалар арасында бөлу, еңбек
топтық,
қауым ұйымдасқан процесінде оқыту, жануарларды
ұстау, жер өңдеу, қолөнершілік,
алғашқы жазуға үйрету, үлгі
бойынша оқыту, діни табыну
ережелерімен танысу, тәрбиені
қызметтің айрықша түрі ретінде
қарастыру, алғашқы «жастар үйлері»
Алғашқы Ұйымдасқан, Ой жұмысы мен қара жұмысты бөлу.
қоғамның жеке - топтық Отбасылық тәрбие, еңбекке баулу,
ыдырау тәртіптің нормалары мен ережелерін,
Қоғамда қандай өзгерістер болса, тәрбиеге де сол
өзгерістер әсер етіп отырған. Француз утопистері
Ж.Ж.Руссо (1712-1778), Сен-Симон (1760-1825),
Д.Дидро (1713-1784) балаға жан-жақты білім,
тәрбие беріп, сол қоғамды өзгертпекші болған.

Ж.Ж.Руссо (1712-1778) Д.Дидро (1713-1784) Сен-Симон (1760-1825
Жалпы тәрбиені әлеуметтік құбылыс
ретінде алып қарайтын болсақ:
тәрбие жас тәрбие қоғамдық
тәрбие - мәңгілік құбылыс ретінде
ұрпақтардың
ұғым. Ол тек қоғамдық сана-
өмірге бейімделіп,
адам баласына сезіммен де тығыз
қарттардың орнын
тән. Тәрбие жер байланысты. Себебі
басып, өндірісті жеке адамның сана-
бетінде адам
дамыту, сезімі қоғамдық
баласымен бірге
қажеттілігінен сана-сезім арқылы
өмір сүреді.
туындайды. қалыптасады
тәрбие қоғамдық
құбылыс тәрбие қоғамдық тәрбиенің қоғамдық
болғандықтан қоғам құбылыс ретінде құбылыс ретінде
өзінің тарихи ұлттық тәрбиеден тағы бір қыры - ол
кезеңдерін басынан бастау алады. жалпы адам
өткізе отырып, Ұлтотбасынан баласына тән
тәрбиені де, тарихи кейінгі қасиеттерді
кезеңдерге сай қауымдастық. қалыптастыру
қалыптастырады
Н.И.Болдыревтің «Мектептегі тәрбие жұмысының
әдістемесі» оқулығында «Тәрбие – тәрбиеші мен
тәрбиеленуші арасындағы бір мақсатқа бағытталған және
өзара байланысты іс – әрекеті, осы жұмыс процесіндегі
қарым – қатынасы, жеке адамды және ұжымды
қалыптастырудағы ықпалы» делінген.

Қысқа педагогикалық сөздікте «Тәрбие – жас
ұрпаққа қоғамдық–тарихи тәжірибені диалектикалық–
материалдық көзқарасты, жоғарғы моралды, терең
идеяны, қоғамдық белсенділікті, шығармашылық
қатынасты, жоғары еңбек мәдениетін және тәртіпті
жеткізу жолдары» деп көрсетіледі.

«Насихатшылардың қысқаша
педагогикалық» сөздігінде «Тәрбие – адамдарды
еңбекке тағы да басқа көптеген қоғамдағы пайдалы іс–
әрекетке дайындаушы, көптеген әлеуметтік функцияларды
орындайтын объективті заңды процесс» деп тәрбиені іс–
әрекет емес процесс ретінде қарастырған.
психологиялық ойларды, ұтымды
әдіс-тәсілдерді қолдана отырып,
Тәрбиенің
қазақ ұлтының төл мәдениеті, салт-
негізгі
дәстүрлері, әдеті, ғұрпы арқылы жас
мақсаты - дені
жеткіншектің ұлттық сана-сезімін,
сау, ұлттық
имандылық қадір қасиетін
сана-сезімі
қалыптастыру;
оянған, рухани
- жалпы және кәсіби білім беретін
дәрежесі биік,
пәндердің тәрбиелік мазмұнын
мәдениетті,
күшейту, тәлімтәрбиені көздеген
парасатты, ар-
қосымша арнайы пәндерді,
ожданы мол,
курстарды, факультативтерді
еңбекқор,
оқуларды енгізу;
іскер, бойында - Балалар мен жастардың білімге,
басқа да игі
ғылымға деген ықыласын арттыру,
қасиеттері
олардың ақыл-ой қабілетін,
қалыптасқан,
диалектикалық дүниетанымын
адамды
қалыптастыру, өмірлік мақсат-
тәрбиелеу
мүдесін айқындауға, жеке бас
Оқушылар міндетті түрде өзін - өзі тәрбиелеуі қажет, баланың
ішкі белсенділігін ояту керек.Өзін - өзі тәрбиелеудің өзіндік
ережелерінің болуы тұлғаның рухани жан дүниесінің
деңгейімен анықталады. К.Д.Ушинскийдің өзін-өзі тәрбиелеу
ережесі:
1. Асқан сабырлылық, ең болмағанда сырт көзге
2. Сөзде және қылықтардағы турашылдық
3. Әрекетті жан – жақты ойластыру
4. Батылдылық
5. Өзі жөнінде қажетсіз бір сөз айтпай
6. Санасыз уақыт өткізбеу
7. Әуесқойлық, құмарлыққа емес қажеттікке немесе
сүйсініске шығындану
8. Әр кеште өз қылықтары жөнінде өзіне есеп беру
9. Болғанды, бүгінгі, болатынды айтып еш мақтанбау
Өзін-өзі тәрбиелеудің маңызы тұлғаның мінез –
құлқындағы кемшіліктері мен әрекетіндегі сәтсіздіктерді
үнемі сын көзбен қарап, оларды болдырмаудың тиімді
жолдарын іздестіруді көздейді. Тәрбие үдерісінде
балалардың қажеттілігі мен қызығушылықтары ескерілуі
қажет.

Ұқсас жұмыстар
Тәрбие педагогикалық әрекетте
Ұлттық тәрбие, Этникалық тәрбие
Тәрбие үдерісінің формалары мен әдістері, құралдарының жүйесі және ғылыми дүниетаным негізі
Мектепке дейінгі кезеңдегі балалардың сенсорлық дамуы
Оқыту процесінің мәні
Тәрбиенің парадигмасы
Оқыту әдістері туралы ұғым, топтастыру
Педагогика ғылымның әдіснамасы
Тәрбие түрлеріне сипаттама
Ауыл және қала баласы
Пәндер