Қажеттіліктердің түрлері
Презентация қосу
қожа ахмет ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік
университеті

Тақырыбы:Неке мен отбасының альтернативті формалары

Қабылдаған:Джаппарова Раушан
Орындаған: Халмуратова Муниса
Тобы: ППП-911
Жоспар

1. Льюис Морган бойынша отбасының даму
кезеңдері жайлы
2. Отбасының типтері
3. Ерлі-зайыптылардың өмір сүру формалары
4. Отбасы өмір сүруінің кезеңдері (циклдары)
5. Әлеуметтік стратификация
Отбасы - әр қоғамдағы халық санының
тұрақты түрде өсуін қамтамасыз ететін
орта.
Отбасының негізін некелескен жұптар
(толық емес және некеге тұрмаған
отбасыларды қоспағанда) құрайды.
Некенің немесе қандық туыстық негізінде
қалыптасқан,мүшелері арасындағы
байланыс -тұрмыстың орақтығы, өзара
көмек, ерлі-зайыптылардың балаларының
денсаулықтары мен тәрбиесіне деген
моральдық жауапкершіліктері негізінде
пайда
болатын қауымдастық ретінде сипатталады.
Әлеуметтену кезеңдері.
Бірінші реттік әлеуметтену. Екінші реттік
әлеуметтену.

Қажеттіліктердің түрлері:
Алғашқы(төменгі) - қажеттілік адамдардың өмір сүруіне
ең алғаш керек қажеттіліктер. Оларға толық киім, баспана
т.б жатады.
Екінші реттік (жоғарғы) қажеттілік – бұл адамның
рухани жағдайы, әлеуметтік ортасы, интелектуалдық
деңгейіне байланысты пайда болатын қажеттіліктер. Бұл
қажеттіліктерді альтернативті (таңдау) қажеттіліктері деп
те атайды.
Мысалы: кітаптар, сәнді киімдер, қымбат бұйымдар,
сондайақ білімге мәдениетке қажеттіліктер. Жеке
қажеттіліктер– бұл жеке адамның өзін қанағаттындыра
алатын қажеттіліктер. Мысалы: киім, тамақ, мұздатқыш,
машина т.б тауарлар сатып алуы
Әлеуметтенудің ересектік
шақтағы кезеңі.
Гендерлік әлеуметтену
Гендер – ерлер мен әйелдер арасындағы ерекшелік сияқты әлеуметтік
мазмұнға ие. Бұл ерлер мен әйелдердің бір-біріне деген әлеуметтік
қарым-қатынасын білдіреді. Гендерлік әлеуметтану – бұл адамның өз
гендерлік рөлін игеру үдерісі. Осы үдеріс арқылы «ер» және «әйел»
ұғымына сәйкес қоғамдағы этикет нормаларын, жынысына қатысты
құндылықтарды, қажеттіліктерді меңгеруге болады.

Бүгінгі таңда «гендер» ұғымы бәріміздің жиі еститін таныс сөзімізге
айналды. Бұл ұғымның әйел мәселесіне байланысты екенін аңғарамыз.
Осы ұғымға терең үңіле қарасақ, «гендер» тепе-теңдікті үйлестіріп
отыратын саясатты қамтиды. Демек, тепе- теңдіктің өлшемі – ер азамат.
Ал әйел ер адамнан кем болмауы тиіс. Олай болса, ер азаматқа
жүктелген шаруаның бәрінен әйелдерді тыс қалдырмағанымыз жөн.

Соңғы жылдардағы педагогикалық зерттеудің жетілген тұсында жарық
көрген педагогикалық және психологиялық сөздікте «гендер» ерлер мен
әйелдер арасындағы өзгешелікті негіздейтін әлеуметтік жыныс
мағынасын білдіреді
Бірегейлік және тұлға.
Бірегейлік – [лат. identificare – ұқсастыру, барабарландыру] – біреудің бір
нәрсемен барабар келуі, ұқсастығы. Жеке тұлғаның қандай да бір топқа
қатысы тұрғысынан алғандағы сипаты. Психологияда Б. – жеке тұлғаның ішкі
құндылықтары мен жанкештілігі сезімі. Қазіргі әлеуметтік-гуманитарлық
әдебиеттерде Б. Мәселесі екі бағытта – жеке және әлеуметтік болып
қарастырылады. Біріншісі, жеке тұлғаның өзін дене бітімі, зияткерлік қабілеті,
өнегелік мінез-құлқы тұрғысынан сипаттауы (менің осындай қасиеттерім
бар). Екіншіден, жеке тұлғаның өзін әртүрлі әлеуметтік топтар
қауымдастықтар құрамына (этникалық, демографиялық, діни, саяси, кәсіби,
аймақтық және т.б.) жатқызуы. Жаһандану ұлттық және мәдени бірегейленуге
аса қиын сын. Ғаламданушы әлемде Б. ғылымның да, күнделікті өмірдің де
негізгі өлшеуішіне айналуда. Біріншіден, көптеген қоғамдар, адамдар және
жеке тұлғалар бірегейлену дағдарысына ұшырап отыр, екіншіден, жаһандану
барысында бірегейлену өзгеріске ұшырауда. Жаһандану процесі барысында
бірегейлену мәселесі трансұлттық экономикалық кеңістікте өз орнын
белгілеуден, уайым мен үрейді жаншудан тұрады
Тұлға-жеке адамның өзіндік адамгершілік, әлеуметтік, психологиялық
қырларын ашып, адамды саналы іс-әрекет иесі және қоғам мүшесі ретінде
жан-жақты сипаттайтын ұғым. Aдамның әлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы,
қоғамның даму жемісі және белсенді қызмет ету мен қарым-қатынас орнату
арқылы жеке адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне енгізудің жемісі.
Рөлдер және мәртебелер.

Әлеуметтік рөл - белгілі бір әлеуметтік ұстанымға ие жеке адам
үшін нормативті қолданатын мінез-құлық үлгісі болып табылатын,
салыстырмалы тұрақты және іштей байланысты әрекеттер жүйесі
Әлеуметтiк статус (мәртебе) - қоғамдағы жеке түлғалар мен
әлеуметтік топтардың қандай да бір қүқықтар мен міндеттер
жиынтығымен байланысты жалпы жағдайы. Әлеуметтiк статус- жеке
түлғаның немесе әлеуметтік топтың Р.Мертон "статустық жиынтық"
деп атаған, қоғамдағы дәрежесінің, кәсібінің, білігінің,
лауазымының, материалдық жағдайының, саяси ықпалының,
партиялық және кәсіподақтық мүшелігінің, іскерлік
байланыстарының, үлтының, діншілдігінің, жасының, отбасылық
жағдайының, туыстық байланыстарының интегралды көрсеткіші.
Әлеуметтiк статус таңылған, яғни, субъектінің өз қалауынсыз,
әдетте, туа бітті (нәсіл, жыныс, жас, үлты) және жеке түлғаның өз
күшімен қол жеткізген табыстары болып екіге бөлінеді. Сондай-ақ
жеке түлға аралас, яғни, жоғарыда аталған екі түрінен қүралған
әлеуметтiк статусқа ие болуы мүмкін. Әдетте жеке түлғаның бір
мезгілде бірнеше әлеуметтік статусы болады, бірақ соның ішінде
біреуі (мысалы, қызметі) негізгі болып табылады.

Ұқсас жұмыстар
Қарағанды облыстық жоғарғы мейіргерлік колледжі
Конфликтілі мінез - құлықты қалыптастыруға қорқыныштың әсері
Маслоу қажеттіліктер пирамидасы деген атпен танымал болған жұмысы
Кәсіби саладағы конфликт жағдайындағы тұлғаның мінез құлық модельдері
Экономикалық теорияның пәні және әдістері
Экономикалық теорияның негізгі қызметтері
Адамгершілік құндылықтар
Қарт адамдардың тамақтану ерекшеліктері
Тірі материяның өлі материядан, жоғары формалардың төмен формалардан айырмашылығы - белсенділікте
ДІНДІ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЗАЙЫРЛЫ ТӘСІЛДЕРІ
Пәндер