МЕДИЦИНАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ
Презентация қосу
МЕДИЦИНАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ
ЖҮЙЕ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Дайындаған: Тургимбаева Аружан Жомартовна
Тобы: 246- СД
Қабылданған: Тусупбекова Айнагул Еркиновна
ЖОСПАР:

• І. Кіріспе:
• ІІ. Негізгі бөлім:
• 1)Базалық деңгейдегі ақпараттық жүйелер;
• 2)Медико-ақпараттық жүйелердің топтары;
• 3)Медициналық-ақпарттық жүйелердің территориальді дәрежесі;
• 4)Федеральді дәрежесі;
• ІІІ. Қорытынды:
• Пайдаланылған әдебиеттер.
КІРІСПЕ

• Өзімізге белгілі информациялық жүйелер медицина мен денсаулық
сақтау ұйымының барлық саласында ауқымды орынды
алады.Информациялық ақпаратты медицинада өңдеу өңдеу
информациялық технологиялары арқылы іске асады. Ал жаңа
ақпараттық технологияларды медицинаға еңгізу денсаулық сақтау
ұйымындағы информаатизация деп аталады. Денсаулық сақтау
жүйесінің негізгі информатизациясы — ақпараттық жүйе болып
табылады.Сол себепті денсаулық ұйымының әр-түрлі бағытына
байланысты медициналық ақпараттақ жүйелері де жіктелінеді.
Негізгі деңгейлері:
• Базалық деңгей клиникалық немесе әр-түрлі профильдегі дәрігерлер
• Мекемелер деңгейі – поликлиника,стационарлар,диспансерлер,жедел-
жәрдем орталықтары
• Территориальды деңгей – профильді немесе мамандандырылған
медициналық қызметтер және аймақтық басқару органдары
БАЗАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР

• Базалық деңгейдегі ақпараттық жүйелер технологиялық
процесстер көмегімен ,медико-технологиялық ақпараттық
жүйемен, іске асады.
Емдеу профилактикалық мекемелердегі медициналық ақпарат
жүйе дәрежесі;
• Консультанттық ортадағы АЖ
• Медициналық қызметтегі ақпараттық банктер
• Скринингтік жүйе
• Емдеу профилактикалық мекемелердегі АЖ
• Медициналық оқу орындары мен ғзи АЖ
1.
Консультанттық ортадағы АЖ- сәйкес бөлімшелердің функциялық
қамтамасыз етілуі мен консультация кезінде, диагностика мен шешімдер
шығару кезінде керек
Медициналық қызметтегі ақпараттық банктер-мекемедегі жумысшылардың
сандық және сапалық түрі мен турғындар жайында статистикалық ақпарат,
қызмет көрсету райондары жайында қол жетпес ақпарат сақтайды
3,Скринигтік жүйелер-тұрғындарды дәрігералдылық тексеру мен
специалисттер көмегіне зәру ауруларды анықтау
Емдеу профилактикалық мекемелердегі АЖ- барлыұ ақпараттық көздердің
бір жүйеге бірігуі мен түрлі мекемелердегі жумыстарды автоматтандыру
үшін керек, осы аркылы аж-дің программалық комплекстерін: Стационар.
Поликлиника. Жедел жәрдем деп бөледі
Медициналық оқу орындары мен ғзи АЖ- з негізгі мәселені шешеді: оқыту
процессін информацияландыру.ҒТИ мен ЖОО-ның басқару ісі мен ғылыми-
зерттеу жұмыстарына тсептігін тигізеді
Персоналдық тіркеуштер-ауру тарихы мен амбулаториялық
карталардыңжазылу үрдісі мен қасиеттерін зерттейді
ТЕРРИТОРИЯЛЫҚ ДӘРЕЖЕДЕГІ
МЕДИЦИНАЛЫҚ АЖ

Қандайда бір террритория аймағындағы стационарлы және жедел жәрдемдік көмек беру
кезінде басқару ісін ұйымдастырады
1.терииториялық денсаулық сақтау ұйымының АЖ
-Администраторлық-басқару кезіндегі АЖ- оргметодологиялық, медстатистика бюросы
арқылы бірлестіктердің комплекстікжумыс жасауын қарастырады
-Статистикалық ақпараттық медициналық жүйелер-медико-социалды көрсеткіштер
негізіндетеррриториялық мәліметтерді алу жіне өғдеуге қатысады
2. ЕСМ АЖ- барлық ықпараттық лектерді бірдей жүйеге біріктіруге, түрлі мекемелердің
автоматтандцырылуын қарастырады
3.Медико технологиялық АЖ- федеральді жүйедегі медициналық қызметтерді және
медициналық қызметкерлерді специялизациялау кезіндегі мәселелерді шешеді.
4.Медициналық қызметердің салалық ақпараттық қамсыздандырылуын шешетін қызметтер;
5.Компьютерлік, телекоммуникациялық медициналық сеттер
ФЕДЕРАЛЬДЫҚ ДӘРЕЖЕСІ.

• Федеральдық дәрежедегі аж-лер қазақстандағы мемлекеттік
дәрежедегі денсаулық сақтау мекемелерін қолдау үшін керек, бұл
кешенде келесі жүйелерді ажыратамыз;
• -денсаулықсақтаудың федеральді органдарының ақпараттық
жүйесі;
• федеральді органдарға сәйкес ақпараттық қамсыздандырылуын
қамтамасыз ететін АЖ
• Администраторлы-басқарудағы АЖ-лер
• Статистикалық информациялық медициналық жүйелер
• медико-технологиялық АЖ
БАЗАЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР:

• Базалық деңгейдегі медициналық ақпараттық жүйелер
информациялық технологияларды дәлірек медико-
технологиялық ақпараттық жүйелер қамтамасыз етеді.
• Базалық деңгейдегі медико-технологиялық ақпараттық
жүйелерді атқаратын қызметіне қарай келесі топтарға
бөлуге болады:
1. Медициналық информациялық анықтамалық жүйелер;
2. Медициналық концультациялық-диагностикалық жүйелер;
3. Медициналық құрал-жабдық компьютерлік жүйе;
4. Дәрігердің автоматтандырылған жұмыс орны;
ҚОРЫТЫНДЫ.

•Компьютерлік технологиялардың дамуы түрлерінің көптігі қызметтік дәрежелерінің
жоғарылауы медицинада сенімділікті арттырадды. Дәрігерлерге , медициналық
қызметшілерге жеңісті нәтижеге жету үшін медициналық компьютерлік ақпараттық
жүйені ұтымды және кеңінен қолдану керек. Бұл тақырыпта базалық деңгейдегі
ақпараттық жүйені қарастырған болатынбыз. Оның түрлері, мүмкіншіліктері,
жетістіктері, кемшіліктері туралы сөз қозғалды. Базалық деңгейдегі ақпараттық
жүйелер медицинаның барлық саласында кеңінен қолданылу жолында. Бұл тек
дәрігерлерге ауруды анықтап қана қоймай диагнозын емдеу шараларын да
жоспарлауға зор мүмкіншілік тудырып отыр. Осының арқасында дәрігерлердің
біліктілігін арттырып жұмысын жеңілдетуде.
•Әсіресе базалық деңгейдегі ақпараттық жүйенің бір түрі болып табылатын
консультативті диагностикалық жүйе қазіргі таңда кеңінен қолданылуда. MYCIN,
ПсихоНевролог, Диана-5, Комета сынды түрлері өте қиын жолмен құрастырылған
осыған орай өте қиын клиникалық мәселелерді оңай жолмен шешімін табуда.
Сонымен қатар, медициналық анықтамалық жүйе, дәрігердің автоматтандырылған
жұмыс орнының қызметтері өте керек екенін ескерген жөн.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

• www.google.kz
• © 2008–2009 Лаборатория инновационных
биомедицинских технологий
• MedStorm.com
• «Саламатты Қазақстан» бағдарламасыҚР Денсаулық
сақтау министрлігінің сайты
• www.kursik.kz
• www.yandex.kz
• www.seoservice.kz

Ұқсас жұмыстар
Қауіпсіздік сервистері
МЕДИЦИНАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР
Базалық деңгейдегі медициналық ақпараттық жүйелер
Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар рөлі. Акт саласындағы стандарттар
Ақпараттық жүйеге анықтама беру
Бухгалтерлік ақпараттық жүйелер
Ақпараттық процесс
Медицинадағы бағдарламалау технологиясы
Кешенді медициналық ақпараттық жүйе (КМИС)
МЕДИЦИНАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ
Пәндер