Монополияның түрлері табиғи монополия
Презентация қосу
Монополия.
Көпжасар Мадина .УИА-201.
Монополия -бұл мемлекеттердің, фирмалардың,
ұйымдардың, сауда жасаушылардың қандай да бір
шаруашылық қызметін жүзеге асырудағы айырықша құқығы.

Монополияның түрлері

табиғи монополия. жасанды монополия.
Жетілмеген бәсекеме
"Монополияның үш н салғастырғанда
негізгі көзі бар: "техникалық монополияның өте
түсінік", тікелей және жанамалай маңызды нәтижесі
үкіметтік қолдау және жеке болып өнім шығаруды
келісім. Қашан қандай да бір нақты азайту, бағаны көтеру
адам немесе кәсіпорын, басқа және табысты
біреулер билік етуге жол жоқ тұтынушылардан
жерде өз шарттарын қоя Монополиялықөндірушілерге өткеру
аларлықтай жағдайда қандай да бағаның құрылуынасаналады
бір тауарларды немесе игі қарсы сондай-ақ,
қызметтерді бақылай алса, жақсы тұрмыстағы
монополия сол кезде бар болып белгілі "таза
шығады". шығындар" дегенге
Жетілмеген бәсекемен саяды. Олар
салғастырғанда монополияның өте тұтынушылар үшін
маңызды нәтижесі болып өнім заттың құнынан
шығаруды азайту, бағаны көтеру шығынға ұшырап,
және табысты тұтынушылардан бәсеке баға үстінде
өндірушілерге өткеру саналады. ол өнімді сатып алар
да еді, бірақ
монополиялық бағада
тауарларды
алмастыратын төменгі
сапалы заттарды
Монополистер (тағы басқа кімдер болса да)
кейбір тұтынушылар үшін бұл шығындардың
орнын толтырмайды, өйткені моно-полист өзі
шығарған өнімнің санынан табыс таппайды.
Қоғам кедейлене түседі, себебі тауарды
алмастыратын төменгі сапалы заттарды
шығаратын салаға қарағанда, өндірістік
ресурстарды өнім санын қысқартатын
экономика саласында одан да тиімді
пайдалануға болар еді.

Біздің ғасырымыздың 30-шы
жылдары Эдуард Чемберлен жасаған
монополистік бәсекенің теориясы өзінің
мақсаты етіп жетілген бесеке мен
монополияның тайталастық күштерін
жарастыруды қояды, алайда ол мақсат
сөзсіз олардың орташа арифметикасы
болып табылмайды.
Егер рынок мына белгілермен сипатталынатын болса, онда
монополистік бәсеке бар деп саналады

4.Сатушыларды
1.Рынокта са ң өнімдері
тушылар өртекті болып
2. Барлық сатып
мен сатып келеді. Сатып
алушылар мен
алушыларды 3.Рынокқа алушының
сатушылар
ң көп болуы, шығу көзқарасы
рыноктагы баға
мұның үстіне тұрғысынан
туралы және және одан
олардың бәрі әрбір
ұсақ
сатылатын кетудің сатушының
тауарлардың толық
сатушылар өнімі белгілі
сипаттамалары еркіндігі
(немесе дәрежеде кез
туралы ең соңғы бар.
сатып келген басқа
ақпараттарды
алушылар) сатушының
біледі.
болып өнімінен аздап
келеді. болса да
өзгешеленеді.
Төртінші белгісі шешуші болып саналады — әрбір өндіруші басқалардан гөрі
өзгешелеу, бірақ алмастыруға болатын өнімдерді сатады.

Рынокта көптеген сатушылар бар, алайда, олардың
әрқайсыларының өнімдері бір-бірінен басқалау және осы
қызмет саласында басқа өндірушілердің сатып жатқан
өнімдерімен де өзгешелеу болып келеді. Ол фабрика
таңбасына қарап немесе басқаша белгі салу тәсілдерінін
арқасында ажыратылады.
Монополистік бәсеке моделіне қарағанда антитрестік
заңнама үшін олигополия теориясы өте маңызды болып
келеді. Оның негізгі постулаты былай, егер рынок
бірнеше сатушылардан тұратын болса, онда барлық
сатушылар белгілі дәрежеде өздерінің өзара
тәуелділіктерін мойындайды. Сол себепті әрбір сатушы
шығарылатын өнімнің көлемін және бағасын белгілей
отырып рыноктағы өз үлесін ұлгайту мақсатында бағаны
төмендетпейді деген сөз, себебі олар өздерімен
бәсекелестіктегі сатушылардың да өздеріне дәл солай
жауап қатып, бағаны азайтуын күтеді, сонда ғана түскен
тауар тез өтетін болады.
Нарық жағдайында
бәсеке күресінің бірнеше түр
лері болады:

таза бәсеке; Таза монополия.

монополиялық олигополиял
бәсеке; ық бәсеке
1. Таза бәсеке нарығын бір-біріне ұқсас {бір-бірін ауыстыра
алатын) тауарлардың көптеген сатушылары және сатып
алушылары құрайды, олардың бірде-біреуі жеке дара
сұранымға бақылау орнатуға, нарыққа тауар жеткізу немесе
оған баға қоюда үстемдік жасай алмайды. Сатып алушылар
өздеріне қажетті тауарларды нарықтық бағамен еркін сатып
ала алатын болғандықтан, сатушылар бағаны нарықтық
бағадан жоғары қоя алмайды. Бұндай нарықта пайда болу
қалай оңай болса, оны тастап кетуде сондай оңай, Мысалы
АҚШ-тағы ауылшаруашылығы өнімдерінің (астық, жаңа піскен
көкөністер мен жемістер) нарығы осыған дәлел бола алады.

2.Монополистік (грекше "монос" - жалғыз, "полео" – сатамын)
бәсеке нарығын бағаның кең өрісінде сауда жасайтын көптеген
сатушылар құрайды. Мұндай мүмкіндік сатушылардың сатып
алушыларға алуан түрлі тауарларды ұсыну қабілетімен байланысты
болады. Бұйымдар "бір-бірінен салалық қасиеттері сыртқы
безендірілуі (сауда белгілері, сауда маркілері т. б.), сонымен бірге
ілесе жүретін қызметтердің жиынтығы (ассортименті) бойынша
ерекшеленеді. Сатып алушылар осындай ерекшеліктсрді ескере
отырып, ондай тауарлар үшін нарықта тіркелген ең жоғары бағаға
дейін төлеуге дайын болады. Мұндай нарыққа киімдер нарығы, аяқ-
киімдер нарығы, бөлшек сауда саласы жақын тұрады.
3. Олигополиялық (грекше "олигос" - көп емес, "полео" - сатамын)
бәсеке нарығында баға белгілеу саясаты мен маркетингтік
стратегияға аса сезімтал аз ғана сатушылар тобы құрайды.
Олигополиялық нарықтың қатысушыларының көп болмауы көбінесе
ондай нарықка ену жағдайының қиындығымен байланысты. Мұндай
нарықтың елеулі белгілерінің бірі - оның қатысушыларының бағаны
өсірудің ұзақ мерзімді тиімді нәтижесіне қол жеткізе
алмайтындықтарында, себебі бәсекелестері оларды бағаны
темендетуге мәжбүр етеді. Олигополиялық бәсеке жағдайында
өнімдер стандартталады (мысалы, болат, алюминий) немесе
дифференцияланады (жіктеледі, мысалы автомобильдер, тұрмыстық
при6орлар жөні. т.б.).
4. Таза монополия жағдайында, жеке кәсіпорындар бәсекелестердің
болмауына байланысты өздерінің дара үстемдігін орнықтыруға
тырысады. Монополист кәсіпорындар өздерінің экономикалық
үстемдігін шаруашылық шарт жасасу, сапасыз өнім шығара отырып
оны жоғары бағамен сату арқылы жүзеге асырады. Сөйтіп, көп еңбек
сіңірмей-ақ монополиялық жоғары пайда табады. Монополиялық
үстемдік ақша-қаржы жүйесінің дағдарысы, жалпылама тауар
ашаршылығы кезінде экономиканың ауыр жагдайын мейлінше
шиеленістіреді. Көп жагдайда монополист кәсіпорындар орасан зор
жетіспеушілікті саналы түрде қоздырады, ал ол ақшаның
құнсыздануына, оның сатып алу қабілетінің нашарлауына, сөйтіп
тікелей зат айырбасының, (натуральды айырбас, бартер) өріс алуына
әкеліп соқтырады.
Қазіргі нарық құрылымы жағынан сан-алуан элементтерден тұрады.
Оның құрылымын әртүрлі белгілеріне қарай өзара байланысты бірнеше
түрлерге бөлуге болады.
Монополиялық бәсеке нарығы, сапасы, қасиеті, сыртқы безендірілуіне
қарай ерекшеленетін тауарлардың әртүрлі вариантын ұсынатын
көптеген сатушылар мен сатып алушылардан тұрады. Осыған
байланысты нарықты "сатушылар нарығы" және "сатып алушылар
нарығы" деп те бөледі. "Сатушылар нарығында" сатушылардың үстемдігі
орын алады, ал сатып алушыларға нарықтың "белсенді қайраткерлері"
болуға тура келеді. Нарықтың бұндай жағдайы өндірушілердің
монополиялық үстемдігі қалыптасқан елдерге тән.. "Сатып алушылар
нарығында" экономикалық үстемдік тұтынушылар, сатып алушылар
жағында болады, мұнда сатушыларға нарықтың ең "белсенді іскерлері"
болуға тура келеді.
Назарларыңызға рақмет!

Ұқсас жұмыстар
Бәсеке және монополия
Бәсеке және монополия жайлы
Монополияның түрлері
Бәсеке түрлері
Бәсекенің моделі
Нарықтық механизмнің басты элементі ретінде
Монополия түрлері, монополия бәсеке
Бәсеке нысандары
Бәсекенің пайда болу шарттары
Сұраныстың қисығы
Пәндер