Химиялық процестер
Презентация қосу
КӨКШЕТАУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Гидравликалық процесс

Тобы: БТК-82
Тексерген: Шыныбекова С
Орындаған: Бакытжанова А.Н
Жоспары:
Кіріспе
Негізгі бөлім
2.1 Тамақ өндірісіндегі процестер
2.2 Гидравликалық процесс
2.4 Гидравликалық жүйе
Қорытынды
Кіріспе
Процес терминін (латын тілінің «processus» - қозғалу ) -
физикалық, химиялық, механикалық және басқа әрекеттердің
әсерінене бастапқы материал тағам өнімдерінде айналатын
өңдірістік процессті түсінеді. Бұл айналулар заттың агрегаттық
күйінің, ішкі құрылысының және химиялық құрамының
өзгеруімен жалғасады.
Процестер технологиялық аппараттарда (латын тілінің
apparatus - құрал, жабдық) жүреді. Көбінесе аппарат әр түрлі
түтіктер (трубалар), торлар, полкалар, сақиналар, тарелкелер,
сұйық тамшыларды бөлу үшін сепараторлар және т.б.
қозғалыссыз орналасқан сыйымдылықтарды елестетеді. Кейбір
кездері аппараттарда сұйық заттарды араластыру үшін
айналмалы механизмдерді орнатады.
2.1 Тамақ өндірісіндегі процестер
Тамақ өндірістерін процестерін қарапайым және күрделіге бөлуге болады.
Бірақ іс жүзінде өнімді өңдеудің кез келген процесі күрделі болады. Ол өңдеуге
тікелей қатысатын процестерден ғана емес, сонымен қатар дайындау-
қорытынды операцияларынан тұрады.

Гидравликалық
Гидравликалық процестер
процестер

Гидромеханикалық Жылу
Жылу және
және массаалмасу
массаалмасу
процестер процестері
процестері
Процестер
Механикалық
Механикалық Химиялық процестер
процестер
процестер

Кезеңді және үзіліссіз процестер
Механикалық процестер
Оларға ұсақтау (кесу), іріктеу, пресстеу, дөңгелету және т.б.
жатқызады. Олар механикалық күштердің әрекетімен жүреді, ал
олардың нәтижесі өнім бөлшектерінің өзгеруі болып табылады. Бұл
процестер диірменді кешендерде, уатқыштарда, жармабөлгіштерде,
ұнтақтағыштарда, көкөніс пен тамыр жемістерді ұсатқыштарда,
олардың беттерін тазартқыштарда, пияз, сарымсақ және басқа
өнімдердің тазартқыштарда, илегіш машиналарда, триерларда,
пресстерда, штамптарда, ұсақ заттарды сепарирлеу құрылғыларында
және т.б. жүзеге асады.
Гидромеханикалық процестер
Оларға сұйық және сусыма өнімдерді араластыру, сүзу, тұндыру, тамыр жемістерін
жуу, пневмо- және гидротасымалдау, сусымалы өнімдерді псевдосұйылту және т.б.
процестерді жатқызады. Олар механикалақ және гидромеханикалық әсерлердің
жиынтығының ықпалымен болады, ал олардың нәтижесі өнімнің бөлек бөлшектіренің
немесе қоспа өнімдердің кеңістіктегі орын ауыстыруы болып табылады.
Жылу және массаалмасу процестері
Жылу процестеріне қыздыру, суыту, буландыру және конденсацияны,
ал массаалмасуға – кептіру, сорбциялау, айыру, кристализацияны, еруді,
экстрагирлеу, экстракциялау және т.б. жатқызады.
Гидравликалық процесс
Гидравлика (гр. hydraulicos, hydor — су, aulos — түтік) —
сүйықтықтардың қозғалысын және тепе-теңдік зандарын зерттеу мен оларды
іс жүзінде пайдалану тәсілдерімен шұғылданатын ғылым саласы.

Құбырлар
Құбырлар және
және гидравликалық
гидравликалық жүйелердің
жүйелердің элементтері
элементтері бойынша,
бойынша,
сонымен
сонымен қатар
қатар гидравликалық
гидравликалық машиналарда
машиналарда (сорғыштарда
(сорғыштарда мен
мен
қозғалтқыштарда)
қозғалтқыштарда) ньютондық
ньютондық сұйықтықтардың
сұйықтықтардың ағысы
ағысы кезінде
кезінде
жүзеге
жүзеге асады.
асады. Бұл
Бұл арнайы
арнайы заңдылықтарға
заңдылықтарға бағынатын
бағынатын өте
өте жиі
жиі
таралған
таралған процестердің
процестердің класы.
класы. Гидравликалық
Гидравликалық процестерді
процестерді
зерттемей,
зерттемей, тамақ
тамақ өндірісіндегі
өндірісіндегі көптеген
көптеген процесерді
процесерді дұрыс
дұрыс түсіну
түсіну
мүмкін
мүмкін емес.
емес.
Гидравликалық машиналар
Химиялық процестер
Көптеген тамақ өндірісінің химиялық процестері биохимиялық және
физико-химиялық процестерді қосатын өзіндік топқа бөлінген.
• Биохимиялық процестерге ферментация, ашу, стерилдеу, пастерлеу,
дезинфекциялау, ыдысты жуу және оны тазарту және т.б. процестерді
жатқызады.
• Физико-химиялық процестерге жану және жарылуларды жатқызады.
Гидравликалық жүйе
Қорытынды
Тамақ өнеркәсібінде сұйық ағынының қозғалуымен
байланысты процестер кеңінен тараған. Олар
сұйықтардың механикасымен (гидромеханика)
сипатталады. Гидромеханикалық процестерге құбыр
өткізгіштерде сұйықтарды, газдарды, буларды араластыру
процестері және шөктіру, сүзу және центрофугалау
жолымен бөлу процестері жатады
Пайдаланылған әдебиеттер
• Ахбердиев Ә. Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары,
Алматы 1998
• Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
• Google мәліметтері

Ұқсас жұмыстар
Процестер және аппараттар курсының пәні
Қауіптілігі жоғары техникалық процестер
Экзогендік процестер
Термодинамикалық жүйе, процесс және тепе - теңдік
КҮЙДІРУ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫ
Термодинамика - тәжірибелерден жинақталған нәтижелерге сүйенетін феноменологиялық ғылым
Жылу процестерінің аппараттары
Тау жыныстары
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЭКЗОГЕНДІК ПРОЦЕСТЕР
Мембраналық процестердің жіктелуі
Пәндер