ГЕЛЬМИНТОЗ АУРУЛАРЫНА ҚАРСЫ
Презентация қосу
ҚAЗAҚCТAН PECПУБЛИКACЫНЫҢ AУЫЛ ШAРУAШЫЛЫҒЫ
МИНИCТPЛІГІ
«ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Ветеринария факультеті
Биологиялық қауіпсіздік кафедрасы

Тақырыбы: Жалпы
гельминтология.Гельминтоздарды
жануарлардың тірі кезде балау.

Орындаған: ВМ-405.
Жұмахан Н
Тексерген: Жантелиева Л.
ЖОСПАР

1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
3. А)Гельминтоздарды жануардың тірі
кезінде балау
4. Б)Жануарлар гельминтозымен күресудің
жалпы түсінік.
Гельминтология - бұл паразиттік құрттарды зерттейтін
ғылым, гельминттер ретінде танымал. Медицинаның бұл
саласы гельминттердің ғылыми классификациясын құруға
және адамдар үшін қандай салдары болатындығын
анықтауға жауапты.

Бұл паразиттік құрттар бүкіл әлемде көптеген аурулардың
себебі болып табылады. Гельминттердің шағын тобы ғана
іс жүзінде қауіпті организмдер болып саналса да.

Гельминтология - медициналық зерттеулердің бір бағыты,
ол қолда бар ақпаратқа тез өсіп отырды. Жаңа
медициналық емдеу әдістерін, дәрі-дәрмектерді
әзірлеумен және иесі мен паразиттің өзара әрекеттесуі
туралы біліммен болған жағдай
ГЕЛЬМИНТОЗДАРДЫ ТІРІ
КЕЗІНДЕ БАЛАУ
1. Эпизоотологиялық мәліметтер – яғни географиялық
жағдай, маусымдық ерекшеліктерін, малдың түрі мен
жасына қарай таралуын талдайды.
2. Клиникалық белгілерін талдау. Көбінесе
гельминтоздар жасырынды, созылмалы түрде өтеді,
оларда басқа ауруларға ұқсас клиникалық белгілер
байқалады. Яғни іш өту, анемия, тәбеттің жоғалуы,
күйінің нашарлауы.
3. Зертханалық зерттеу. Бұл зерттеудің мақсаты –
гельмиттердің бір немесек бірнеше сатысын табу,
яғни гельмиттің өзін, балаңқұртын немесе
жұмыртқасын табу.
• Нәжіс арасынан ірі құрттарды, олардың
бөлшектерін жай көзбен байқаймыз. Ал көлемі
шағын гельмиттерді немесе олардың үзіктерін,
Гельминтоскопиялық қаранғы кювертаға салып, оған су құяды,
әдіс араластырады, содан кейін үлкен емес
порцияларды лупаның астында немесе көзбен
қарайды. Вайда және вибе әдістері
пайдаланылады.

• Бұл гельминттердің балаңқұрт сатысын
Гельминтоларвоскопи іздестіруге арналған әдіс . Көбіне тыныс алу
ялық әдіс жүйесі ауруларын анықтауда пайдаланады. Ең
жиі қолданылатын Вайда және Берман әдісі .

Гельминтоовоскопиял • Құрттардың жұмыртқаларын іздестіруге
ық арналған әдіс Бұл әдіс арқылы көптеген
әдіс ауруларға диагноз қоюға болады.
ГЕЛЬМИНТООВОСКОПИЯЛЫҚ
ӘДІС

Қарапайым
(нативтік)әдіс

Флотация
әдістер

Күрделі әдіс
НАТИВТІ ЖҰҒЫНДЫНЫҢ ӘДІСІ.

• Нәжістің сынамасын қарапайым заттық шыныға
салады, оған сумен жартылай араласқан глицериннің
бір тамшысын қосады. Зерттелетін массаны
араластырғаннан кейін, оны жапқыш шынымен
жауып, микроскоппен қараймыз. Бұл әдісті зақымдалу
қарқыны жоғары болғанда қолдануға болады.
БЕРМАН ЖӘНЕ ОРЛОВ ӘДIСI.
• Нәжiс сынамасын (10 г) Берман аппараты воронкасына
металл торда немесе марлыда оралған күйiнде салады.
Алдын-ала воронкаға бөлме температурасында суды
құяды. Сынамамен толтырылған аппаратты бөлме
температурасында 3-6 сағатқа қалдырылады. Осы
уақытта диктиокаулюс личинкалары сынамадан
сұйықтыққа жылжып шығады да, түтiк бойымен
пробирка түбiне түседi. Сосын абайлы резеңкелi
түтiктен ағытып, жылдам қозғалыспен, тұнбаны
араластырмай әр пробиркадағы сұйықтықты тұнбаға
дейiн төгiп алады (суды пипеткамен сарып алуға
болады). Пробиркаларды штативке қояды. Тұнбаны
араластырғаннан кейiн төсенiш шыныға құяды да, кiшi
өлшемде микроскоппен қарайды. Нематода
личинкалары қозғалмалы, оңай байқалады.
ФЛОТАЦИЯ ӘДІСІ

• Сынамана стаканға салады, оған аз

Фюллебор мөлшерде ерітіндіні қосады, содан кейін
жақсылап ысқылайды. Алынған массаға 1:20
ерітіндіні қосады. Оны шыны немесе ағаш

н әдісі таяқпен араластырып, таза ыдысқа метал
немесе марля елек арқылы фильтрлейді. 30 –
40 минут тұндырады, жүзіп шыққан
жұмыртқаларды ерітінді бетінен ілмекпен
жинап, заттық шыныға апарады, жапқыш
шынымен жабады және микроскоптың
астында зерттейд

• Фюлеборн әдісінен айырықша

Калантар болады, өйткені флотоционды
сұйықтық ретінде қаныққан
натрии азотының қышқылын
ян әдісі қолданады (1:1 натрий азот
қышқылы және ыстық су).
ФЮЛЛЕБОРН ӘДІСІ
КАЛАНТАРЯН ӘДІСІ
КҮРДЕЛІ ӘДІСТЕР
1. Флотациялық-седиментациялық
2. Седиментациялық-флотациялық
Бұл әдістерде кезекпен қалқыту және тұндыру
әдістері пайдаланылады.
3. Қалқыту үшін жиі- Дарлинг, Щербович, Демидов,
Вишняускас ұсынған әдістер.
ГЕЛЬМИНТОЗ АУРУЛАРЫНА
ҚАРСЫ
• Гельминтоз КҮРЕСУДІҢ ЖАЛПЫ
ауруларына қарсы малдың
ПОРИНЦИПТЕРІ
азығына арнайы химиопрепараттарды
беруiң ұсынады. Олар ие организмiнде
личинкаларды, құрттарды немесе
гельминттердiң дамуын тоқтатады.
• Кейбiр протозойлық аурулардын алдын-алу үшiң
малдың қанына немесе терi астына белгiлi
препараттарды еңгiзедi, олар қоздырушыны
жойады немесе белсендiгiң шектейдi.
Химиопрепараттын әсерiнен паразиттiң
биологиялық белсендiгi томендейдi және
стерильдi емес иммунитет, немесе премуниция
өндiрiледi.
• Гельминттоздарға қарсы шараларының ең негiзгi жолы – дегельминтизация, яғни
химиопрепараттарды қолдану арқылы организмдi гельминттерден босату.
• Бүкiл жануарларға дегельминтизация жасайды. Дегельминтизацияның мақсаты – жануарларды
гельминттерден босату және инвазияны таратудан ескерту (сақтау). Бүл дегельминтизацияны
малды қорада бағу кезеңiнде өткiзедi, осы уақытта антгельминтиктердiң әсерiнен болiнген
гельминттердiң жұмыртқалары мен личинкалары сыртқы ортада дамымайды.
• Дегельминтазация өткiзу кезiнде диетаның белгiлi шарттарың және азықтандыру, суарту
режимiң сақтау керек. Осылай, коп iшек гельминтоздарында антгельминтиктердi беру алдында
12-18 сағат бойы аш үстау керек. Дегельминтизацияны арнайы болiнген қорада немесе
жайляуда өткiзедi. Препаратты бергеннен кейiн жануарларды 3-5 күн сабыр үстайды осы
уақытта нәжiспен бiрге бөлiнген гельминттердi жинап жойады.
1. Шабдарбаева Г.С. Ветеринариялық
гельминтология: Оқу құралы. – Алматы:
«Аргоуниверситет» баспасы, 2007. – 194
бет.2
2. Сабаншиев М.С. Паразитология және
жануарлардың инвазиялық аурулары. –
Оқулық. Алматы «Дәуір» баспасы, 2011.- 479
б. 3. Сабаншиев М.С. Ветеринариялық
паразитология практикумы. Оқу құралы. -
Алматы, «Айтұмар» баспасы, 2013.
Назарларыңызға
рахмет !

Ұқсас жұмыстар
Медициналық гельминтология
ИТ ГЕЛЬМИНТОЗДАРЫ
Парамфистоматоз ауруынын балау, емі, және алдын алу
Дәрумен- денсаулық кірпіші
Дәрумен немесе витамин - салыстырмалы құрылысы күрделі емес және әртүрлы табиғаты бар төменгі молекулярлы органикалық қосылыстардың тобы
Құс гельминтоздары
Инвазия көзі тек адам
Жануарлардың филяриотоздары және оларға қарсы ветеринарлық-санитарлық шаралары
Қой шаруашылығына елеулі зиян келтіретін, өте кең тараған ауру
Қара мендуана
Пәндер