Соңғысы каучуктың мех




Презентация қосу
Резеңке-(латынша. resіna — шайыр), вулканизаттар — каучукты вулкандау
нәтижесінде алынатын өнімдер. Резина алынатын қоспаның құрамында
каучуктан өзге вулкандауды реттейтін заттар — толықтырғыш, жұмсартқыш,
бояғыш, тұрақтандырғыш, т.б. болады. Оның сапасы каучуктың құрамы мен
құрылысына байланысты.

Каучуктың Резинаға айналу процесін вулкандаушы зат (күкірт, органик. пероксидтер, диаминдер,
т.б.), үдеткіш, белсендіргіш реттеп отырады.
Вулкандау кезінде үзілген қанықпаған хим. байланыстардың орнына күкірт атомдары орналасып,
каучуктың сызықты макромолекулалары кеңістік құрылымды полимерге айналады. Бұдан
каучуктың серпімділігі артады. Күкірттің мөлш. 32%-дан асқанда қатты Резина — эбонит түзіледі.
Каучуктың беріктілігін, мықтылығын, созылғыштығын, т.б. қасиеттерін арттыру мақсатында
күшейткіш толықтырғыштар (күйе, мырыш оксиді, кремний қышқылы) және бейтарап
толықтырғыштар (бор, саз) қосылады. Соңғысы каучуктың мех. қасиеттерін өзгертпей Резина
қоспасын өңдеуді жеңілдетеді. Қоспаны өңдеу кезінде молекулалардың өзара әсерін бәсеңдету
үшін жұмсартқыштар (көмірсутектер, органик. қышқылдар, шайыр), каучуктың пластикалығын
сақтау мақсатында тұрақтандырғыш (фенил b-нафтиламин) қосылады. Қоспа құрамын реттеу
және өңдеу технологияларын жетілдіру арқылы сыртқы орта әсеріне тұрақты, қасиеті әр түрлі
Резина алынады. Оларға жұмсақ, жартылай жұмсақ, қатты, ыстыққа (120 — 200ӘС-тан жоғары),
суыққа (–50ӘС-тан төмен), буға, отқа, жарыққа, радиоактивті сәулелерге төзімді.
• Шыны –көнеден келе жатқан құрамының әр түрлілігіне байланысты қолданыс тапқан
материал. Неорганикалық қатты зат, құрылысы – аморфты, изотропты. Шынының барлық
түрлері тұтқыр сұйықтықтан шыны түзуші заттың жоғары жылдамдықтағы суыту кезінде
түзілетін кристалды балқыма түрінде болады. Шыныны қайнату температурасы 300-2500ºС,
шыны түзуші балқыманың құрамындағы оксид, фторид, фосфат және тағы басқа қоспаның
болуына байланысты анықталынады.
• Құрылыс және тұрмыстық бұйымдарды дайындау үшін қолданатын кәдімгі шыны, сондай —
ақ шының көпшілігі кремнеземнен балқытылған натрий және кальций силикаттарынан
тұрады-N2О* CaO*6SiO2.
• Калий шынысы-оптикалық бұйымда, химиялық және хрусталь және тағы басқа дайындау үшін
қолданылады.
• Шыныға қорғасын тотығын енгізу арқылы, оның балқу температурасын төмендетуге,
жылтырлығын жоғарылатуға, жарықтың сыну көрсеткіші мен тығыздығын арттыруға болады.
• Қорғасынды шынылар қырлауға, шлифтеуге және полировкаға жеңіл беріледі. Калий-
қорғасынды шыныдан хрусталь вазалар, графиндер, стакандар және ыдыстың басқа да
қымбат түрлерін дайындайды.
• Шыныдан берік жіптер жасайды, олардан маталар дайындайды, ал соңғысына полимер
қосып шыны пластинкаларын алады. Таңдамалы жарық өткізетін шынылар синтезделген,
берік, ұзақ ғұмырға шыдайтын шыны кристаллдық материалдар — ситаллдар шығарылады.
• Керамика(грек. keramіke – қыш өнері, keramos – саз) – қыш-саз бен олардың минералды
қоспаларымен араласқан, сондай-ақ тотықтармен, т.б.органикалық емес қосындылардан
(карбидтер, боридтер, нитридтер, силицидтер, т.б.) күйдіріліп жасалған бұйымдар мен
материалдар. Керамика тұрмыстың барлық салаларында: үй тұрмысында (әр түрлі ыдыстар),
құрылыста (кірпіш, қыш, құбыр, тақта, т.б.), техникада, т. ж., су және әуе
көлігінде, мүсін өнерінде т. б. кеңінен қолданылады. К-ның негізгі технол. түріне
құрылыстық кірпіш, терракота, майолика, фаянс, фарфор жатады.
• Керамикалық материалдарды және бұйымдарды әшекейлеу үшін және оларды сыртқы
әсерлерден қорғап мәңгілігін қамтамасыз ету мақсатымен бетін ангобамен немесе
глазурмен сырлайды. Бұйымдарды әшекейлеу керамикалық бояуларды жағу арқылы
орындайды. Отқа төзімді керамикалық жамылтқы металдарды тотығудан және жоғары
температура әсерінен қорғайды.
• Керамика бұйымдарының пайдаланулық және көркемдік-әшекейлік тамаша сапалары оларды
тек қана құрылыста ғана емес, техника мен тұрмыста да кең қолданылуына арқа болды.
Сонымен керамиканы құрылыстық, техникалық және тұрмыстық деп те ажыратуға болады.
• Ғимараттар мен имараттарды тұрғызуға қолданылатын материалдардың ең бір көп тараған түрі
керамикалық кірпіш болып табылады. Кірпішті қолданудың мыңжылдық тәжірибесі
бұл материалды уақытқа төзімді материалдардың қатарына жатқызуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, кірпішті қалау технологиясы дизайнерлер мен сәулетшілерге
творчестволық ойларын іске асыруда шексіз мүмкіндіктер береді.
• Полиэтилен — [—CH2——CH2—]n, ақ түсті термопластикалық полимер. Полиэтиленді алғаш
AlBr3 катализаторын қолданып, Г.Г. Густавсон алған (1884). 1933 — 36 ж 100 мПа қысым мен
200С температурада Англия мен КСРО-да, кейінірек Германия мен АҚШ-та өндіріле бастады.
Өнеркәсіп жағдайында жоғары қысымды Полиэтиленді (тығыздығы 0,913 — 0,934 г/см3,
балқу t 102 — 105С) және төмен немесе орташа қысымды Полиэтиленді (тығыздығы 0,919 —
0,973 г/см3, балқу t 125 — 137С) этиленнің полимерленуі нәтижесінде алады. Полиэтиленнің
физ.-химиялық қасиеттері температураға өте тәуелді. Температура өзгергенде кристалдану
дәрежесі, тығыздығы, т.б. көрсеткіштері өзгереді. Тығыздығы төмен Полиэтилен 20С-та
айына 0,04% су сіңіреді, ал тығыздығы жоғары Полиэтилен үшін бұл көрсеткіш 0,01 —
0,04%. Бөлме температурасында органикалық еріткіштер әсер етпейді, тек ғана HNO3-те,
хлорланған және ароматты көмірсутектерде ериді. Полиэтилен — халық шаруашылығында
өте кең қолданылатын полимер. Ол жұқа пленка, су құбыры, химиялық аппарат бөліктерін,
құты, стакан, тығын, тех. бұйымдар, т.б. дайындауда, ауыл шаруашылығында көкөніс пен
жеміс өсіру ісінде қолданылады. Қазақстанда Атырау қаласындағы химиялық зауыт
түйіршікті Полиэтилен өндіріп, еліміздің 200-дей кәсіпорнын шикізатпен қамтамасыз етуде.
Полиэтилен радиотехника мен телеқондырғыларда электроқшаулағыш, химиялық
өндірістерде антикоррозиялық жабындар ретінде, сондай-ақ орама кабыршақтар мен
ыдыстар жасауда, мата, қағаз, ағаш өнімдеріне сіңіруге қолданылады. Полиэтиленнен
химиялық өнеркәсіпте корпустар, футеровкалар, сонымен қатар химиялық белсенді және
күйдіргіш заттар әсер ететін жағдайларда жұмыс істейтін қондырғылардың әр түрлі
бөлшектері жасалады.[1][2]
• Полипропилен(nCH2=CH(CH3) → [-CH2-CH(CH3)-]n)пропиленнің полимерлену
өнімі, ақ түсті қатты зат. Полипропиленді радикалдық полимерлеу әдісімен
алғанда, кіші молекулалы сұйық өнім түзіледі. Ал стереореттелген жоғары
молекулалы полимерін алу үшін триэтилалюминий (С2Н5) А1 және
тетрахлортитан ТіС14 катализаторлары колданылады. Полипропиленнің
бүйір топтары негізгі тізбек осінің бойында оралма тәрізденіп, әрбір екі
элементарлы буыннан кейін кезектесіп орналасады. Полипропилен жоғары
температураның өзінде де қышқыл, негіз және майлардың әсеріне төзімді.
Кәдімгі температурада ешбір еріткіште ерімейді, ал 80 С-тан жоғары
температурада қыздырғанда, ароматты көмірсутектер мен
хлорлы парафиндерде ериді. Полипропилен полиэтиленге өте ұқсас. Түсі
ақ, қолға майдай сезіледі, термопластикалы материал. Молекулалық
массасы 300—700 мың аралығында, тығыздығы 920 кг/м. Полиэтиленнен
айырмашылығы — берік, жоғары температурада (160 С—170 C) жұмсарады.
Полипропиленнен аса берік оқшаулағыштар, түтіктер, машина тетіктері,
химиялық құрылғылар жасайды. Берік болғандықтан, қажалуға төзімді
арқан, тор, техникалық мата алуда қолданылады.[1]
https://wordwall.net/ru/resource/153
54193

Ұқсас жұмыстар
КАУЧУК ЖӘНЕ РЕЗИНА
Көксағыз(каучук) синтезі
Резеңке өнд ірісі
Каучук түрлері
Каучук және резеңке
ҚЫСҚЫ АЯҚ КИІМ ТАҢДАУ
Жүннің стандарты. Жүннің классификациясы. Жүн талшықтары, түрлеріне мінездемелер. Қойдың, ешкі жүндерінің түрлері
МЕХ ТЕРІЛЕРІН ӘРЛЕУДЕГІ МЕХАНИКАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР
Жүн мен қылшықты өңдеу
Теріні өңдеу
Пәндер