Әкімшілік құқық бұзушылық
Презентация қосу
Әкімшілік
құқық
бұзушылық
Әкімшілік құқық бұзушылық

1)Әкімшілік құқық бұзушылықтың ұғымы, белгілері
Жоспар 2) Әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы
3) Әкімшілік құқық бұзушылықтың саралануы
4) Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлер
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодекстің 25-бабына сәйкес Әкімшілік құқық
бұзушылық деп жеке тұлғаның құқыққа
қарсы, кiнәлi (қасақана немесе абайсызда
жасаған) әрекетi не әрекетсiздiгi немесе заңды
Әкімшілік құқық тұлғаның құқыққа қарсы әрекетi не
бұзушылықтың әрекетсiздiгi әкiмшiлiк құқық бұзушылық деп
танылады.
ұғымы, белгілері
Объектісі Субъектісі

Әкімшілік құқық
бұзушылықтың құрамы

Объективтік Субъективтік
жағы жағы
Әкімшілік құқық бұзушылықтың
саралануы
Егер әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған жеке тұлға
өзiнiң әрекетiнiң (әрекетсiздiгiнiң) құқыққа қарсы
сипатын сезiнсе, оның зиянды салдарын алдын ала
бiлсе және осы салдардың туындауын қаласа немесе
оған саналы түрде жол берсе не оларға немқұрайлы
қараса, әкiмшiлiк құқық бұзушылық қасақана жасалды
деп танылады

Егер әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған жеке тұлға өз әрекетiнiң
(әрекетсiздiгiнiң) зиянды салдарының туындау мүмкiндiгiн алдын ала бiлсе,
бiрақ жеткiлiктi негiзсiз олардың алдын алуға болады деп ұшқары ойласа не
тиiстi назар салған және көре білген жағдайда, олардың алдын алуға тиіс және
солай ете алатын болса да осындай салдардың туындау мүмкiндiгiн алдын ала
бiлмесе, әкiмшiлiк құқық бұзушылық абайсызда жасалды деп танылады.
Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері 25 тарау, 592 бап (10-34
тарау, 73-681 баптар)
3) 12-тарау.

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫНА ҚОЛ СҰҒАТЫН
1) 10-тарау.
ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 127-135 (9 бап)
ЖЕКЕ БАСТЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫНА ҚОЛ СҰҒАТЫН 127-бап. Ата-ананың немесе басқа да заңды өкiлдердiң балаларды тәрбиелеу
жөнiндегi мiндеттердi орындамауы
ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 73-100 (27
бап)
73-бап. Отбасы-тұрмыстық қатынастар аясындағы 4) 13-тарау.
құқыққа қарсы әрекеттер
МЕНШIККЕ ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
2) 11-тарау. 136- 150 (14 бап)
136-бап.
САЙЛАУ ҚҰҚЫҚТАРЫНА (РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
РЕФЕРЕНДУМҒА ҚАТЫСУ ҚҰҚЫҒЫНА) ҚОЛ Жерге мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ
БҰЗУШЫЛЫҚТАР 101-126 (26 бап)
5) 14-тарау.
101-бап. Лауазымды адамдардың сайлау комиссиясына
КӘСIПКЕРЛIК ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ
(республикалық референдум комиссиясына) қажеттi
БҰЗУШЫЛЫҚТАР 151- 189 (38 бап)
мәлiметтер мен материалдарды ұсынбауы немесе
комиссияның шешiмдерiн орындамауы.
151-бап.Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын Қазақстан
Республикасының шегiнен тыс жергеәкету немесе жөнелту қағидаларын бұзу
Әкімшілік құқық бұзушылықтың түрлері:
6) 15-тарау. САУДА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 190- 268 (78
бап)
190-бап. Тұтынушыларды алдау.

7) 16-тарау. САЛЫҚ САЛУ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 269- 288 (19 бап)
269-бап. Мемлекеттік кіріс органында тіркеу есебiне қою мерзiмiн бұзу

8) 17-тарау. ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ САЛАСЫНДАҒЫ
ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 289 – 297 (8 бап)
289-бап. Электр желілеріндегі қуат коэффициентінің нормативтік мәндерін сақтамау және энергия тұтынудың
нормативтерін асыру.

9) 18-тарау. ӨНЕРКӘСІП, ЖЫЛУ, ЭЛЕКТР ЖӘНЕ АТОМ ЭНЕРГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНДАҒЫ
ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 297- 309 (12 бап)
297-бап. Жарылғыш материалдармен, радиоактивтi және өзге де экологиялық қауiптi заттармен жұмыс істеу
кезінде қауіпсіздік талаптарын бұзу

10)19-тарау. ҒАРЫШ ҚЫЗМЕТІ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР 310 – 311 (2 бап)
310-бап. Қазақстан Республикасының ғарыш қызметі саласындағы заңнамасын бұзу
Назарларыңызға рахмет!
Орындаған:Жапенова Т
Қабылдағаны:Масадиков Х
Тобы: Фқә-012

Ұқсас жұмыстар
Әкімшілік жауапкершілік
Әкімшілік құқық бұзушылық жане әкімшілік жауаптылық
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі
Сот отырысының хатшысы
ҚР ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҒЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
Құқық бұзушылық
Әкімшілік құқық бұзушылықтың белгілері
Экологиялық құқық бұзушылық және оның түрлері
Құқық бұзушылықтың түрлері
"Әкімшілік құқық бұзушылық және оның түрлері"
Пәндер