Әлеуметтік бейімдеу және тұлғалық қолдау технологиясы
Презентация қосу
Әлеуметтік
бейімдеу және
тұлғалық
қолдау
технологиясы
«Ақылды адам өмірге
бейімделуге тырысады, ал
ақылсыз өмірді өзіне
бейімдегісі келеді»

Бернард
Шоу
Әлеуметтік
бейімдеу
Адамның жағдайын ғана
көрсетіп қоймай,
әлеуметтік ортаның
ықпалы мен әсеріне
әлеуметтік организмнің
тұрақтылық пен тепе-
теңдікке ие болу
процесін бейнелейді.
Әлеуметтік бейімдеу - нысаналы
әлеуметтік және медициналық
педагогикалық түзеу арқылы қолдау
процесінде кемтар балалардың
қоғамда қабылданған
құндылықтарды, мінез-құлық
ережелері мен нормаларын игеру
мен қабылдауы және еңбекке
даярлануы жолымен әлеуметтік орта
жағдайларына белсенді түрде
икемделуі.
Әлеуметтік бейімделу процесі
әлеуметтенудің ажырамас бөлігі
болып табылады. Социализация
оқу үшін қызмет етеді, ал
бейімделу – бұл үйренген
нәрседегі өзгеріс. Қоғам жеке
адамдарға белгілі бір әлеуметтік
рөлдерді жүктейді, бірақ оларды
қабылдау, орындау немесе бас
тарту әрқашан жеке сипатта
болады. Балалардың әлеуметтік
бейімделуі әлеуметтік
бейімделудің белгілі бір
деңгейіне ие: әлеуметтік, топтық
және жеке.
Балалардағы бейімделу
үдерістері қалай пайда болады?
Биологиялық бейімделудің ең жарқын
көрінісі – нәрестенің туылуы.
Жүрекке дейінгі өмірден сыртқы
өмірге көшу кішкентай адам
организмінен қан айналымы, ас
қорыту, тыныс алу жүйесі сияқты
барлық штангалық жүйелердің іргелі
белсенділігін қайта құрылымдауды
талап етеді. Туылған сәтте аталған
жүйелер функционалды
трансформацияны жүзеге асыруға
қабілетті болуы тиіс, басқаша
айтқанда бейімдеу құралдарының
сәйкес дайындық дәрежесі болады.
Барлық балалар мектепке дейінгі
мекеменің жағдайына бейімделу
барысында эмоционалдық стресске
байланысты қиындықтарды
толығымен басқаша түрде толтыра
алады. Мұнда жеңіл бейімделу
үдерісін, орташа ауырлықты және
ауырлығын анықтай аламыз.
Баланың жұмсақ Орташа Ауыр бейімделу өте
бейімдеу ол қысқа ауырлықтың ұзақ ағынмен
мерзімді теріс эмоциялық бейімделуі баланың сипатталады (кейде ол
мемлекет түрінде осы эмоционалды бірнеше айға созылуы
екенін кернеуді жағдайын қалыпты мүмкін). Бұл да, екі
білдіреді. алғаш рет түрде қалпына нұсқада орын алуы
мектепке дейінгі келтіру арқылы мүмкін жиі қайталануы
мекемеге енуі ұйқы және сипатталады. Бала жиі отит, бронхит,
тәбеттің нашарлауы ауруды 10 айға және ұқсас немесе
байқалады кейін балалар дейін созатын және тұрақты
жиі, олар басқа ешқандай асқыну бұзушылықтар ретінде
балалармен ойнауға туғызбайтын бірінші асқынуларға орын
келмейді. Жоғарыда айда жібере алады. ауру, мінез құлық т.б
көрсетілген барлық пайда болады.
көріністер бір ай ішінде
алғаннан кейін өтеді.

Бейімделу
Үдерістері
Әлеуметтік оңалту және
бейімделу – мүгедектікке
байланысты жеке әлеуметтік
байланыстар мен қарым-
қатынастардан бұрын
жойылған немесе
жоғалғандарды қалпына
келтіруге бағытталған іс-
шаралар кешені.Мүмкіндігі
шектеулі адамдар кез-келген
жеке тұлға, сондықтан
қажетті кәсіби іске асыру, өсу
және өзін-өзі жетілдіру
қиынға соқтырады. Тәуелсіз
өмір сүру үшін жеткілікті
практикалық дағдылары
болмауы, олар туыстары үшін
масыл деп әкеліп соқтырады.
Әлеуметтік оңалту және бейімдеу
мынадай міндеттер
атқарады:Мүгедектердің
құқықтарын қорғау және мүгедектігі
бар адамдардың мүдделерін қорғау,
оларды қоғамның барлық
салаларына қатысуға қоғамның
қабілетін басқа мүшелерімен тең
алуға, әлеуметтік ортада
ықпалдастыру, мүгедектігі бар
адамдарға қатысты оң қоғамдық
пікір қалыптастыру.Мүмкіндігі
шектеулі адамдардың жағдайын
оңалтуға бағытталған басқа да іс-
шаралар мен мүмкіндігі шектеулі
адамдарды әлеуметтік қорғауды іске
асыру.
Мүмкіндігі шектеулі баланы әлеуметтік ортаға бейімдеу үшін
психолог, емдік физкультура, логопед, олигофренопедагог
мамандарының арнайы тапсырмалары өте қажет. Сонымен
қатар, әлеуметтік бейімделудегі, тәрбиелудегі кемшіліктерді
жеңу үшін ата-аналар мен бірігіп арнайы түзету жұмыстарын
ұйымдастыру қажет және оны неғұрлым ерте бастаса,
соғұрлым әлеуметтік бейімделуде нәтижелі болады.
Тұлғалық
қолдау
технологиясы
Жеке бағдарлау
технологияларын қолдана
отырып, әр баланың жеке
қасиеттеріне сәйкес білім
беру әдістері мен
құралдары ізделеді. Осы
мақсатқа жету үшін оқыту
құралдары, баланың іс-
әрекетін ұйымдастыру,
білім мазмұны өзгереді.
Жеке қолдау технологиялары
гуманистік психологияны зерттеуде
жақсы дамыған, оған сәйкес
педагогика, терапия сияқты,
баланың денсаулығын физикалық
және психикалық жағынан
қалпына келтіруге арналған. Бұл
жағдайда мұғалім балалардың
жеке дамуына жағдай жасауы
керек.Мұғалімнің оқу процесі
кезінде балаларға деген сенімін
көрсетуіне көмектеседі.
Балалардың дамуына мұғалімнің
нақтылауы, нақты міндеттер мен
мақсаттарды тұжырымдауға
көмектесуі ықпал етеді.
Оқу процесінде мұғалім баланың ішкі
оқу мотивациясы бар екендігіне
назар аударуы керек. Баланың
дамуы үшін ол кез-келген уақытта
сұрай алуы, бала үшін маңызды
болып табылатын мұғалімнің
көмегіне жүгінуі, ол үшін тәжірибенің
негізі ретінде маңызды. Бұл
жағдайда бастысы-әр оқушыға
қатысты мұғалімнің қол жетімділігі.
Мүмкіндігі шектелген
бала ерекше қарауды
қажет етеді. Осындай
тұлғаны
қалыптастыруды
нәтижелі басқару
үшін, түрлі жас
кезеңіндегі бала
дамуының өзіндік
психологиялық-
педагогикалық
заңдылықтары
туралы терең білу
керек.
Барлық пәндер арасындағы
байланыс,яғни бір тақырыптың түрлі
пәндерде қаралып, түсіндірулермен
қатар, жағымды тұлға қасиеттерін
қалыптастыруда еңбекке
оқыту,еңбекке баулу ерекше
маңызды.Оқу барысында оқушыларда
болашақ тұлға ретінде өте маңызды
ұжымда бірлесе жұмыс істеу, еңбек
етуге деген икем,жауапкершілік
сияқты адамгершілік қасиеттері
қалыптасады.
Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды
мектепке даярлау, ерекше сұранысқа
ие балаларды қанағаттандыру даму
мүмкіндігі шектеулі балаларды ерте
тексеру және түзету- педагогикалық-
тұлғалық қолдау көрсету
мекемелерінің көптеп ашылуы керек;

Әр бала үшін кіріктірудің мүмкін
және қажетті түрін анықтау
және даму мүмкіндігі шектеулі
жандарды ерте анықтап, кешенді
көмек көрсету, қоғамға кіріктіру
және бейімдеу,тұлғалық көмек
көрсету.
Қолдаумен қатар емдеу туралы ол
қоршаған ортада «Өз орнын таба
ала ма, қанағаттанып толықтай
өмір сүре ала ма?» деген сұрақ
туады. Бұл үшін мүмкіндігі
шектеулі балаларды әлеуметтік
оңалту және бәрінен бұрын
оларды белсенді әрекет пен
қоршаған ортаны тану үшін
мүмкіндік беретін шынайы
әрекеттерге тарту қажет.
Қорытынды
Бала − ата-ана − педагог, отбасы және білім беретін
ұйымдар арасындағы сабақтастықтың ойдағыдай
жүзеге асуы тұлғаны қолдаудың алғы шарттарының бірі
болмақ.Біз, балалар үшін бала өз әрекетінің қатысы мен
керектігін сезінетіндей жағдай жасауымыз керек.
Назарларың
ызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Мүмкіндіктері шектеулі балаларға әлеуметтік - педагогикалық көмек көрсету
Психологиялық - педагогикалық қолдау
Тұлғалық - бағдарлы оқыту
Жеке тұлғаға бағдарлап оқыту технологиясы
Инновациялық технологиялар
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тану және өзіндік дамуы туралы ақпарат
Психологиялық қызметтің мақсаты психологиялық көмек көрсету
Қазіргі таңдағы мектептің тәрбие үдерісіне педагогикалық қолдау
Модульдік оқыту технологиясының тиімділігі
ТЕХНОЛОГИЯ технологиясы
Пәндер