Мүгедектерді жұмыспен қамту
Презентация қосу
ШЖҚ «Талдықорған жоғары медициналық
колледжі» ПХВ

Мүгедектермен медико-әлеуметтік
жұмыс.
(Мейіргер ісі әлеуметтік жұмыс)

ОРЫНДАҒАН: РИНАТҚЫЗЫ РАУШАН
ТОП: МІ-412 ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВР
ТЕКСЕРГЕН:САГЫНДЫКОВА Ж.А
Жоспар:
Мүгедектерге көрсетілетін әлеуметтік көмек түрлері
Медициналық-әлеуметтік сараптама
Мүгедектерді жұмыспен қамту
Мүгелектік тобын белгілеу
Мүгедектерге көрсетілетін
әлеуметтік көмек түрлері
МҮГЕДЕКТЕРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАЛУЫ ОЛАРҒА ӘЛЕУМЕТТІК ,
МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК , КӘСІБИ ЖАРАМДЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ
, БІЛІМ БЕРУ СИЯҚТЫ БАҒЫТТАҒЫ ҚОҒАМДЫҚ ӨМІРГЕ ОРАЛТУҒА
БАЙЛАНЫСТЫ ӨТКІЗІЛЕТІН ШАРАЛАРМЕН ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ .
РЕСПУБЛИКАМЫЗДА МҮГЕДЕКТЕР МЕН ҚАРТТАРҒА ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК
КӨРСЕТЕТІН , МЕДИЦНАЛЫҚ , ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ КӘСІБИ ДАМУ ,
МҮГЕДЕК - БАЛАЛАРҒА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖАСАУ , МОРАЛЬДЫ
- ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒЫНАН ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ , ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БЕРЕТІН 6 ТЕРРИТОРИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚТАР БАР .

БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ МҮГЕДЕКТЕРГЕ БЕРІЛЕТІН ЖЕҢІЛДІКТЕР
БІРІНШІ ЖӘНЕ ЕКІНШІ ТОПТАҒЫ МҮГЕДЕКТЕР МЕН МҮГЕДЕК -
БАЛАЛАРҒА 0,5 ПАЙЫЗДЫҚ КӘСІБИ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ АЛУЛАРЫНА
БЕРІЛЕТІН КВОТА ҚАРАСТЫРЫЛҒАН .
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА , МЕМЛЕКЕТТІК ТАПСЫРЫС ПЕН
МЕМЛЕКЕТТІК ГРАНТ БОЙЫНША ОҚЫП ЖАТҚАН МҮГЕДЕКТЕРГЕ
СТИПЕНДИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕ ЖЕҢІЛДІКТЕР БЕРІЛЕДІ
Мүгедектерді жұмыспен қамту
Мүгедектерді жұмыспен қамту үшін
жергілікті атқарушы органдар Мүгедектікті бекіту
( әкімшілік ) жұмыс орындарының
жалпы санына байланысты 3 Мүгедектік тобын белгілеу және тіршілік
пайыздық көлемде квота бөледі ; әрекетіне қабілетсіздік дәрежесін анықтау
жеке кәсіпкерлік пен шағын және және қосымша көмек түрлеріне мұқтаждығын
орта бизнесті дамыту арқылы белгілеу , халықты әлеуметтік қамсыздандыру
қосымша жұмыс орындарын бөледі , саласындағы орталық атқарушы
сонымен қатар Қазақстан органдарының аймақтық бөлімшелерімен
республикасының заңдылығына ( ары қарай – аймақтық бөлімшелер )
медициналы - әлеуметтік сараптамаларды
сәйкес мүгедектерді жұмыспен қамту
( ары қарай - МӘС ) жүргізу арқылы
үшін жұмыс орындарын анықтап ,
анықталады .
мүгедектерге кәсіби білім беру
Дене мүшедегі функциялардың бұзылуының
қарастырылған .
дәрежесіне және тіршілік әрекетінің
Еңбек қарым - қатынасы тұрғысынан
шектелуіне байланысты мүгедек деп танылған
мүгедектердің хұқықтары заңмен
тұлғаға бірінші , екінші , үшінші топ
негізделген . Еңбек келісім -
белгіленеді . 16 жасқа дейінгі тұлғаларға «
шартынан бас тарту , басқа қызметке мүгедек - бала » дәрежесі беріледі , он алты
ауысу мүгедектердің өз келсімінсіз жаспен он сегіз жас аралығында мүгедектерге
жүзеге аспайды , керсініше бірінші , екінші , үшінші топтағы « мүгедек -
жағдайда , егер мүгедектің бала » дәрежесі белгіленеді .
денсаулығына байланысты еңбекке Ағзадағы жасқа байланысты өзгерістерге ,
жарамсыздық танытатын болса , мүгедектік топты белгілеудің негізі бола
жұмыстан босатылады . алмайды .
Медициналы-әлеуметтік сараптама
Медициналы - әлеуметтік сараптама тұрғылықты жеріне байланысты
медициналық ұйымдардың жолдауы бойынша өткізіледі , ол үшін
төмендегі құжаттарды беру тиіс :
(088/ к үлгідегі ) медицина - әлеуметтік сараптамасына жолдама , есте
сақтаңыз , жолдаманы рәсімделгенінен соң 1 ай ішінде әкелуіңіз тисі ;
жеке басты куәландырушы құжатты;
тұрғылықты тұратын жеріңізге байланысты мәлімет;
амбулаториялық карта;
еңбек қызметі жөніндегі мәлімет.
Мүгедектікті және еңбекке қабілетсіздік дәрежесі белгіленгенде
төмендегі құжаттар беріледі:
мүгедектігі туралы анықтама;
«Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламаларынанүзінді» көшірме;
тіршілік әрекетінің шектеулі дәрежесі туралы анықтама;
арнайы қозғалу құралдарына мұқтаждығы туралы анықтама

Азаматты мүгедек деп тану негізі мыналар:
ағза функцияларының тұрақты мазалап
денсаулықтың бұзылуы;
өмірлік қызметінің шектелуі (тұлғаның өзін өзі
қамтамасыздандыруға толығымен немесе
жарым-жартылай қабілетін жоғалту, өзі
қозғалу, қарым-қатынасқа түсуі, өзінің іс-
қимылын бақылау, еңбек қызметімен айналысу
немесе үйрену);
әлеуметтік қорғау шараларын жүзеге асыру
қажеттілігі.


Ұқсас жұмыстар
Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау
1991 - 1999 жылдар аралығында
Халықты әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік саясатын жүзеге асыру бағыттары
Аурушаңдық көрсеткіштері
Арнаулы әлеуметтік қызметтер
Жастар әлеуметтану проблемалары
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ
Халықты еңбекпен қамту мен әлеуметтік қорғауцды мемлекеттік реттеу
Қазақстан Республикасындағы жұмыссыздық себептері мен формалары
Жұмыссыздық деңгейі
Пәндер