Қазіргі білім беру парадигмалары мен тұжырымдамалары
Презентация қосу
Қазіргі білім беру
парадигмалары мен
тұжырымдамалары
Білім беру парадигмасы

Білім берудің Бұл ұғымды
тұжырымдамалық Колесникова енгізген
нобайы
Білім беру адамзаттың әлеммен өзара әрекеттесудің
парадгмаларын әр түрлі тәсілдерін игеру барысында
жүзеге асып отырған
қалыптастыру

Әр парадигма сай келеді

педагогикалық олардың мәнін
дүниені нысандарды қаб түсінудің әр
ылдауды түріне
Мәдениетке деген үш амал

1) аксиологиялық мәдениет құндылық ретінде қарастырылады

материалдық немесе рухани құнылықтарды
2) әрекеттік
игеру, жасау бағытындағы белгілі бір іс-әреке

3) тұлғалық мәдениет тұлғаның белгілі бір типтерінде,
оның қасиеттерінде көрініс табады
Осы мәдениетке деген үш амалға сәйкес білім берудің
тұжырымдамалық үш үлгісі немесе үш парадигма

1. Дәстүрлі-консервативті
(аксиологиялық амалға
білім беру арқылы мәдениетті сақтау, оң мәні
сай) бар

2. Рационалистік
(әрекеттік амал) басты назарда білім емес, әрекет ету
тәсілдері

3. Феноменологиялық мәдениет құбылысы, білім беру субъектісі
(тұлғалық амал) ретінде адамға деген ізгілікті қарым-қатынас
Парадигмалар мыналар бойынша
ерекшеленеді:

білім беру мақсаттары мектеп функцияларын мақсатқа жету жолдары
бойынша түсіну бойынша бойынша

педагогикалық оқушының білім
әрекеттесу сипаты берудегі позициялары
бойынша бойынша.
1. Дәстүрлі-
консервативті (білімдік) парадигма

1) білім беру 2) білім беру
негізінде жүйесі 3) Этикалық
базалық академиялық құндылықтарға
білімдер мен сипатқа ие ерекше орын
соларға сәйкесті болып, беріледі
икемділіктер ғылымның
мен дағдылар негізгі
жатуы керек салаларына
бағдарлануы
керек
Технократиялық (аралық) парадигма

Бұл парадигма ғылыми-техникалық революция
құбылыстары мен деректерін қадағалау мен олардың
салдарынан туындады.

Оның негізінде ғылыми дәлелденген, тәжірибемен
сынақтан өткен шындық туралы түсініктер жатыр

Мұнда шынайылық өлшемі тәжірибе болып табылады
Бихевиористік (құлық) парадигмасы

мінез-құлықты Мұнда ішкі көңіл-
Бұл парадигма адамның сыртқы күйге емес, сыртқы
негізінде ортаның әсеріне стимулға көбірек
психологиялық реакциясы ретінде назар аударылады
бағдарлану жатыр қарастыратын
мінез-құлықтың
психологиялық
теориясы

Ұқсас жұмыстар
Білім берудің парадигмалары
Қазіргі кездегі білім беру парадигмалары, педагогикалық білімнің спецификасы
Саяси ғылымдардың құрылымдары мен парадигмалары
САЯСАТТАНУ
САЯСАТТАНУ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ
Саясаттану ғылымының әлеуметтік - гуманитарлық білім жүйесіндегі орны
Саясаттану парадигмалары
Оқу бағдарламалары
Саясат мүмкін өнер ретінде
Педагогикалық менеджмент пәніндегі негізгі ұғымдар
Пәндер