Қазақ халық ойындарының жіктемесі балалардың жас
Презентация қосу
М.Х.ДУЛАТИ АТЫНДАҒЫ ТАРАЗ ӨҢІРЛІК УНИВЕРСИТЕТІ

ТАҚЫРЫБЫ: «МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЫНДАР»

Орындаған:Иманжан Жаннат
Тобы:ДОВ 20-1
Қабылдаған:Шынива Р.Т
Ойын түрлері

Шығармашылық Ережелі

Сюжетті-рольдік Қимыл-
ойын қозғалыс Ұлттық
ойыны
Театр ойыны
Компьютерл
Ермек
ік
Құрылыс ойыны

Дидактикал
Режиссерлік
ық
ойын
Қазақ халық ойындарының
жіктемесі балалардың жас
Дидактикалық ойындардың оқыту ерекшеліктеріне (А.Диваев),
мазмұнына, танымдық іс-әрекет ойын сипатына (М.Гуннер,
сипатына, ойын құрылымына сәйкес Е.Сағындықов, Б.Төтенав); дене
жіктемелері бар. (Л.А.Венгер, қасиеттерін, қимылдық
О.М.Дьяченко, Т.К.Жикалкина, т.б.) әрекеттерді дамытуға
(М.Тәнекеев, Ж.Төлегенов,
Т.Бекбатшаева, Т.Қуанышов);
ойындардың педагогикалық
мүмкіндіктеріне (А.К.Айтпаева)
сәйкес жасалды.
Ойын теориясы мен
практикасын отандық және
шетелдік педагогтар,
психологтар, социологтар
зерттеуде. Мысалы: Иохан
Хейзингтің ”Ойыншы адам”,
Д.Б.Элькониннің ”Ойын
психологиясы”, Эрик Берннің
”Адамдар ойнайтын ойындар”
атты еңбектері жазылды. Ойын
Ойын проблемасымен шұғылданған көрнекті
теориясын зерттеуші Ресей
ғалымдар Р.М.Жуковская, Д.В.Менджерицкая,
ғалымдары:А.В.Вербицкий,
Т.А.Маркова, Н.Я.Михайленколардың айтуынша,
Т.В.Кудрявцев,
балалардың өздігінен көріністік-рөлдік ойындар
И.П.Пидкасистый. Қазақстандық
ойнауы үшін білім-машықтарының болуы ғана
ғалымдар: Н.К.Ахметов,
жеткілікті емес. Балалар игерген білімдірін ойынға
Ж.С.Хайдаров т.басқалар.
пайдалана білуі керек. Сондықтан да балалар
өздерінің іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыра отырып,
арнайы кезеңдерді нақтылы білуі қажет. Ол
кезеңдер мыналар: жоспарлау, дайындау, іске
асыру (ойынды өздігінен) ойын шартының дұрыс
орындалуын бақылау, ойын кезіндегі қарым-
қатынасы, тәртібі.
Сюжетті-рольді
ойындар Қимылды ойындар

«Балабақшадағ
ы тәрбие
Құрылыс
программасы» Дидактикалық
материалдарымен
ойын түрлерін ойындар
ойнау
мазмұнына
қарай былай
бөледі:

Музыкалық-
Драмалық
дидактикалық
Алуан түрлі сюжетті-
рольді, құрылыс,
дидактикалық, қимылды
ойындарды балалардың
бейімділігі мен
құмарлығына сай Кішкентайлар
ұйымдастырып, сыпайы, тобында ойын 5-6
әдепті мінез-құлық минут, естияр
дағдыларын және бірлесіп тобында 6-8
іс-әрекет етудегі минут, ал
адамгершілік қасиеттерін ересектер
қалыптастыру қажет. тобында 8-10
Балалардың білуге минут болғаны
талпынуын, таным дұрыс. Ойын
қабілетін, қимылын уақыты тәрбиеші
жетілдіру керек. түсіндірген
сәтпен
есептеледі.
Сюжетті-рольдік
ойындар

Сюжеттік-рөлдік ойындар мектепке дейінгі балаларға тән, ең сипатты ойындар
болып табылады. Ол балалар өмірінде елеулі орын алады. Сюжеттік-рөлдік
ойындардың ерекшелігі — оны балалардың өздері жасайды. Сюжеттік-рөлдік
ойында бейнелеу құралы — рөл мен ойын әрекеттері болып табылады. Өзінің
сипаты жағынан бұлар көбінесе еліктеу, шындықты көрсету болып табылады.
Ойын – әрбір баланың творчестволық бастамасын, көңіліндегі ойын жүзеге асыра
білуін, өз ісін бір-бірімен келістіріп, үйлестіре, сюжеті мен ережелеріне сәйкес өзін-
өзі ұстай білу қабілетін дамытады.
Балалар қимылды ойындарды өте ұнатады.
Тәрбиешінің міндеті –бағдарламада
көрсетілген қимылды ойындарды ережесіне
сай үйрету. Жыл аяғында балалар ойындарды
білуі тиіс, мұнда олар ережені дәлме-дәл
орындаулары керек. Балалардың қай ойыны
болсын үлкендердің басшылығымен дамиды.

Тәрбиеші ойын ережесін түсіндіргенде әрі
қысқа, әрі анық айтуға ерекше мән берген
жөн. Әсіресе, тәрбиеші өзіне таныс емес
ойынды ұсынбас бұрын оны аса зер салып
түсініп алып, ойша ойнап көруі керек.
Себебі тәрбиешінің ойын процесінде
жіберген кемшілігі оның сапасын
төмендетеді.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Қазақ халқының ұлттық ойындарының зерттелуі
Ұлттық ойындар арқылы балалардың ой-өрісін дамыту
Тұлғаның қалыптасуындағы ойынның алатын орны
Қазақ халық әдебиеті
Бастауыш сыныптарда математика сабақтарында ойын технологиясын қолдану
Қимыл – қозғалыс ойындарының теориялық негіздері
Мектеп жасына дейінгі балаларды халық ойындары арқылы ұлттық мәдениет көздеріне тарату
Қазақтың ұлттық ойындары туралы деректер
Өткенді зерделеп, келешек ұрпаққа насихаттау
Асық ойындары
Пәндер