Психика және сана
Презентация қосу
Презентация
Тақырыбы: Психика және сана

Орндаған: 2 топ
Қабылдаған:Усіпбекова.А
Тобы: 1703-11-1
Жоспар
І.Кіріспе
1.1 психика мен сананың өзара байланысы
туралы түсінік
1.2 психика дамудың алғашқы қарапайым
формалары
1.3 жануарлар мен адам психикасындағы
айырмашылықтарын
1.4психиканың негізгі деңгейлері
ІІІ.Қорытынды
Кіріспе
Психика -
1. Психика, бұл адамның қоршаған ортамен қарым
қатынас кезінде пайда болған, және де адамның қимыл
іс әрекеті мен ойлау процесіне әсер ететін, шынайы
құбылысты өзінше қабылдау түрі.
2. Түйсіну, қабылдау, елестету, ойлау, сезім, ерік және
т.б. түрінде шынайы өмірді бейнелеу түрінде көрсететін
мидың қызметі; адамның өзіне тән сапалы тәлім-
жосығын анықтайды; қоғамдық еңбек үдерісі мен тілдің
дамуы арқасында пайда болуымен байланысты
психиканың жоғары нысаны — адам санасы.
Психика – жоғары ұйымдасқан тірі материя қасиеті ,
обьективті дүниенің субьективті бейнесі ( адамға немесе
жануарларға қоршаған ортада белсенді іс - әрекет үшін
және өз мінез - құлын басқару үшін қажетті ) Біріншіден ,
психикалық құбылыстар : ішкі , субьективті тәжірибе
фактілері , яғни оййлар , сезімдер , бейнелер , тілектер
( субьектіге тікелей ұсынылған фактілер ) . Екіншіден ,
психологиялық фактілер : мінез құлық фактілері , саналы
ұғынылмайтын психикалық үрдістер , психосоматикалық
құбылыстар , адам іс - әрекетінің өнімі және
материалдық , рухани мәдениет өнімдеріСана бұл
дүниенің тұрақты бейнесі қалыптасатын шындықтың
бейнесі . Адамзат санасының пайда болуы мен дамуының
ең маңызды шарты – адамдардың сөйлеумен
жанамаланған бірлескен іс - әрекеті .
Сана — дегеніміз адам сезінген және аңғарған
ішкі-сыртқы болмыс күйі. Ол таным, қиял, түйсік
, ой, тілдік ұғым және жадыны қамттиды. Ол
адам миында болатын ерекше құбылыс. Сананы
адамның ең басты артықшылығы деуге болады,
өйткені адамзаттың бүкіл прогрессінің басында
оның санасының прогрессі тұр. Сана мидың
айналадағы объективтік шындықты
бейнелеуінен туады, яғни ми қызметінің жемісі.
Адамның психикалық өмірінде кездесетін негізгі
психикалық процестерге таным процестері —
түйсік, қабылдау, зейін, елес, ес, қиял, ойлау
мен сөйлеу: эмоциялық, процестер адамның
көңіл-күйлері сезімі; ерік процестері — адамның
алдына қойған мақсатына ұмтылуы, талаптануы
және соған байланысты әрекет жасауы жатады.
Осы психикалық процестердің құрылымы деп
Психикалық дамудың алғашқы қарапайым
формалары

Тітіркенгіштік (сезімталдықасиеті) - бұл ағзаның
сыртқы әсерге сәйкес жауап қайтару кезіндегі тірі
ағзалардың жалпыға бірдей қасиеті
Жәндіктерге тән психикалық бейнелеу психикасы
дамуының сенсорлық немесе сезгіштік деп
ааталады
Инстинкт бұл жануарлардың күрделі туа біткеннің іс
әрекеті ,оның көмегімен өз қажеттілік терін
қанағаттандырады.
Жануарлардың интеллектуалды мінез құлқы
интеллект.
Адам мен жануарлар психикасының
айырмашылығы
Бірінші айырмашылық - адам мен жауанрлардың ойлауының
дамуында .
Екінші айырмашылық – адам еңбек қаруы жасап , сақтай
алады .
Үшінші айырмашылық - адам мен жануарлардың
сезімдеріндегі өзгешелік .
Төртінші айырмашылық - адам мен жануарлардың даму
жағдайларында .
Сана — пәлсапалық санат . Сана түсінігі
пәлсапа саласында негізінен адам
болмысы тұрғысынан , яғни қоғамдық
үдірістердің көрінісі , құбылыс және
адамзаттық тарих пен мәдениетті
жалғастыруды қамтамас етуші әдіс
ретінде қарастырылады . Сана қоғамдық
және жеке « өлшем » бірлігінен көрінеді
. Шын мәнісінде , сана арқылы
қоғамдағы байланысты жеке адам
өзінде бекітеді .
Сана - адамның барша психикалық қызметіне ортақ қасиетті бейнелеудің
ерекше формасы . Бейсана - адамның санасынан тыс істейтін әрекет
ҚЫЛЫҚтарыНЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ.Оған : түс , лунатик , түшкіру , қалты рау ,
сиЯҚТЫ санадан тыс әрекеттер жатады , Ягни ол әрекеттерді жасау белгілі
бір заңДЫЛЫҚ . Бейсаналық мәселесі философия тарихында өзіне көп
назар аударған . Антикалық дәуірде ( Платон ) , ортағасырлықта , Жаңа
заманда ( Кант , Шеллинг , т.б. ) ол туралы әр алуан пікірлер айтылды .
Бейсаналықты жаңа зерттеу деңгейі З.Фрейд және оның шәкірттерінен
басталды . Психоанализдің негізін қалаушы австриялық невропатолог
және психиатр З.Фрейд бейсаналықты санадан тәуелсіз адам жанының ,
психикасының құрамдас бөлігі , тұлға құрылымының маңызды элементі –
" Ол " ретінде қарастырады .
Филогенездегі психика дамуының негізгі сатылары
Психиканы материалистік тұрғыдан түсіну : Психикалық құбылыстар – өз
дамуын басқара алатын және өзін - өзі тани алатын ( рефлексия ) жоғары
ұйымдасқан тірі материя қасиеті .
Психиканы идеалистік тұрғыдан түсіну : материя еті емес эне де оның
дамуының өнімі емес . Ол материя сиякты мәңгі өмір сүреді .
1. Материалистік -сананы материЯНЫҢ дамуында пайда болатын
табиғи қасиеті деп түсіну .
2. Идеалистік – сананы материяға жат , одан алғашқы , жаратылыстан
пайда болатын рухани субстанция деп ұғыну .
Қорытынды
Сонымен психология пәні тұлға , психика , сана , бейсана ,
мінез - құлық , іс - әрекеттерді зерттеп , мынадай міндеттерді
: Психикалық құбылыстарды сапалық тұрғыдан зерттеу ;
Психикалық құбылыстардың қалыптасуы мен даму барысын
талдау ; Психикалық құбылыстардың физиологиялық
тетіктерін зерттеу ; • Психологиялық білімдерді адамдар
өмірі мен іс - әрекетіне жоспарлы түрде енгізуде жәрдем
ету . Психология қай ғылым саласымен байланысса да , оның
зерттеу объектісі жалғыз - ақ , ол - АДАМ , оның психикалық
процестері , қалыптары және қасиеттері болып табылады .
Назарларыңызға рақмет!

Ұқсас жұмыстар
Психиканың перцептивті сатысы
Психологиялық зерттеудің обьективтілік принципі
Психика
САНА ФОРМАЛАРЫ
Адам психикасы
ПСИХИКА ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК
Дительдің сипаттамалық психологиясы
ПСИХОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ
Психика мен сананың дамуы
Жануарлар психикасының дамуы
Пәндер