ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕН ОРГАНДАРЫ
Презентация қосу
Кеден ісі

Тасжанов М.Г 405-топ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КЕДЕН ОРГАНДАРЫ

1) кеден ісі саласындағы уәкілетті органнан;
2) кеден ісі саласындағы уәкілетті органның
аумақтық (облыстар, республикалық маңызы бар
қала, астана бойынша) бөлімшелерінен;
3) кедендерден;
4) кеден бекеттерінен;
5) Кеден одағының кедендік шекарасындағы
бақылау-өткізу пункттерінен;
6) мамандандырылған кеден мекемелерінен тұрады.
Кеден органдарының қызметі:

1) заңдылық;

2) сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың және
кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын
тұлғалардың құқықтарын, бостандығын және заңды
мүдделерін қамтамасыз ету;

3) баршаның заң алдындағы теңдігі;

4) жариялылық принциптерінде құрылады.
Кеден органдарының негізгі міндеттері
Кеден органдары Кеден одағының кедендік аумағында мынадай негізгі
міндеттерді шешуді:
1) Кеден одағының бірыңғай сауда саясатын іске асыруға жәрдемдесуді;
2) орындалуын бақылау кеден органдарына жүктелген Кеден одағының
кеден заңнамасының, Қазақстан Республикасы кеден заңнамасының және
өзге де заңнамасының орындалуын қамтамасыз етуді;
3) кедендік операциялар жасауды және кедендік бақылау жүргізуді, оның
ішінде өзара әкімшілік көмек көрсету шеңберінде жүргізуді;
4) кедендік төлемдерді және салықтарды, сондай-ақ арнайы, демпингке
қарсы және өтемдік баждарды өндіріп алуды, олардың есептелуінің
дұрыстығын және уақтылы төленуін бақылауды, өз құзыреті шегінде оларды
мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қабылдауды;
5) өз құзыреті шегінде кедендік-тарифтік реттеу шараларының, Кеден
одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға қатысты тыйым
салулар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз етуді;
6) өз құзыреті шегінде кедендік реттеу саласында тұлғалардың құқықтары
мен заңды мүдделерінің сақталуын қамтамасыз етуді және Кеден одағының
кедендік шекарасы арқылы тауар айналымын жеделдету үшін жағдай
жасауды
әлемін, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларды, сондай-ақ
Кеден одағына мүше мемлекеттердің халықаралық шарттарына
сәйкес Кеден одағына мүше мемлекеттердің валюталарын, бағалы
қағаздарды және (немесе) валюталық құндылықтарды, жол чектерін
Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізуге бақылауды
жүзеге асыру кезінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға
қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды қамтамасыз етуді;
8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қылмыстық
және әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтауды, олардың алдын
алуды және жолын кесуді;
9) өз құзыреті шегінде Кеден одағының кедендік аумағында
зияткерлік меншік құқығын қорғауды қамтамасыз етуді;
10) кедендік статистиканы жүргізуді;
11) Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеуді әзірлеуге
қатысуды және іске асыруды;
12) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының егемендігі
мен экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуді;
13) кедендік декларациялау мен кедендік бақылауды жүзеге
асыруды және жетілдіруді, сондай-ақ Кеден одағының кедендік
шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарына
қатысты кедендік операцияларды жүргізуді оңайлатуға ықпал ететін
жағдайлар жасауды;
14) тауарлар шығарылғаннан кейін кедендік бақылауды жүзеге
асыруды, сондай-ақ кедендік төлемдер мен салықтар бойынша
берешекті, өсімпұлдарды өндіріп алу жөнінде шаралар қабылдауды;
15) кеден ісі саласындағы Қазақстан Республикасы халықаралық
міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуді және Қазақстан
Республикасының кеден ісі саласындағы халықаралық шарттарын
әзірлеуге қатысуды;
16) бірыңғай бюджет саясатын іске асыруға, кеден
органдарының материалдық-техникалық және әлеуметтік базасын
дамытуға қатысуды;
17) Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізу
пункттерінде және тауарлар мен көлік құралдары өткізілетін өзге
де орындарда радиациялық бақылау жүргізуді;
Кеден органдарының құқықтары
Кеден органдары:
1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан және шет
мемлекеттердің органдарынан, декларанттардан, кеден ісі саласындағы қызметті
жүзеге асыратын тұлғалардан және тексерілетін тұлғалардан қажетті ақпаратты,
сондай-ақ кеден ісі саласына қатысты құжаттар мен мәліметтерді сұратуға және
алуға;
2) кедендік бақылау жүргізу кезінде білімнің әр түрлі салаларының
мамандарын тартуға;
3) Кеден одағының кедендік аумағынан кеден органдарының рұқсатынсыз
шығып кеткен көлік құралдарын тоқтатуға, сондай-ақ су және әуе кемелерін
мәжбүрлеп қайтаруға;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес соттарға талап қоюға;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кеден ісі саласында
құқық бұзушылық жасаған адамдарды ұстап алуға және Қазақстан
Республикасының кеден немесе өзге де органдарының қызметтік үй-жайларына
жеткізуге;
6) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес фактілер мен
оқиғаларға құжаттама жүргізуге, бейне және дыбыс жазба жасауға, киноға және
фотосуретке түсіруге;
7) кеден органдарының ресми өкілдерін Қазақстан Республикасының
халықаралық шарттарына сәйкес шет мемлекеттерге жіберуге;
8) ақпараттық жүйелерді, байланыс жүйелерін және деректерді беру жүйелерін,
кедендік бақылаудың техникалық құралдарын, сондай-ақ ақпаратты қорғау
құралдарын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірлеуге, жасауға,
иеленуге және пайдалануға;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кеден органдарына
жүктелген функцияларды орындау үшін қаруды, арнаулы техникалық және өзге
де құралдарды, сондай-ақ арнаулы иттерді қоса алғанда, тауарларды иеленуге;
10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дене күшін, арнаулы
құралдарды және атыс қаруын қолдануға;
11) "Жедел-iздестiру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының заңына
сәйкес жедел-iздестiру қызметін жүзеге асыруға;
12) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодексіне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша хаттамалар
жасауға;
13) кеден ісі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға
және Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодексінде көзделген тәртіппен әкімшілік жазалар қолдануға;
14) осы Кодексте, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан
Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің
актілерінде көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.
Кеден органдарының міндеттері
1. Кеден органдары:
1) декларанттардың және кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың
заңды құқықтарын сақтауға және мемлекет мүдделерін қорғауға;
2) кеден органының және (немесе) кеден органының лауазымды адамдарының шешіміне, іс-
әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
тәртіппен және мерзімдерде қарауға;
3) Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы тауар айналымын жеделдетуге ықпал ететін
жағдайлар жасау жолымен сыртқы сауданың дамуына жәрдемдесуге;
4) Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарына
қатысты кедендік бақылауды жүзеге асыруға;
5) кеден ісі саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша сотқа
дейінгі тергеп-тексеруді Қазақстан Республикасының қылмыстық-процестік заңнамасында
көзделген тәртіппен жүзеге асыруға;
6) өз өкілеттігі шегінде декларанттарға және кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге
асыратын тұлғаларға өз құқықтарын іске асыруға жәрдемдесуге;
7) кедендік төлемдер мен салықтардың толық өндіріп алынуын және бюджетке уақтылы
аударылуын қамтамасыз етуге;
8) өз құзыреті шегінде осы Кодексте белгіленген мерзімдерде шешімдер қабылдауға және
декларанттардың және кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың Кеден
одағы және (немесе) Қазақстан Республикасы кеден заңнамасында, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленген талаптарды сақтауы және
міндеттерді орындауы бойынша олардың қызметін бақылауды жүзеге асыруға;
9) Қазақстан Республикасының сыртқы саудасының кедендік статистикасын және арнаулы
кедендік статистикасын жүргізуді жүзеге асыруға;
10) өз құзыреті шегінде Кеден одағының кедендік шекарасын күзетуді және Қазақстан
Республикасының кеден заңнамасының және өзге де заңнамасының сақталуын бақылауды
қамтамасыз етуге;
11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кеден органдарының қызметіне,
кеден органдарының лауазымды адамдарына және олардың отбасы мүшелеріне қатысты
құқыққа қарсы іс-әрекеттерден қорғауды қамтамасыз етуге;
12) өз құзыреті шегінде кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу,
жолын кесу және оларды анықтау жөнінде жұмыс жүргізуге;
13) кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтардың жасалғандығы туралы ақпарат
жинауды және талдауды жүзеге асыруға;
14) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарымен және басқа да тиісті
мемлекеттік органдарымен өзара іс-қимыл жасай отырып, Кеден одағының кедендік
шекарасын қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі шараларды жүзеге асыруға;
15) өтініштерді уақтылы, объективті және жан-жақты қарауды және кеден ісі саласына
келіп түсетін сауалдар мен ұсыныстарды ескере отырып, жауап беруді немесе тиісті іс-
әрекеттер жасауды қамтамасыз етуге;
16) кеден ісі саласында ақпарат және консультация беруді өтеусіз жүзеге асыруға;
17) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде айқындалған тәртіппен басқа
да мемлекеттік органдармен, сондай-ақ тиісті мемлекеттік органдардың бірлескен актілері
негізінде аталған органдардың келісімімен өзара іс-қимыл жасауға міндетті

Ұқсас жұмыстар
КЕДЕНДІК ЖӘНЕ ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТУРАЛЫ
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КЕДЕН ҚҰҚЫҚ НЕГІЗДЕРІ
ҚР кеден құқығы
Кедендік және валюталық бақылау
КЕДЕНДІК ҚҰҚЫҚ
Кеден органдарының міндеттері
Кедендегі ветеринариялық менеджмент
Кедендік бақылау
Сыртқы экономикалық қызмет субъектілеріне салық салу, оның тәртібі және есептелу
Кедендік төлемдер мен салықтар
Пәндер