Деңгейлеп - саралап оқыту технологиясы
Презентация қосу
Оңтүстік Қазақстан Мемлекетік Педагогикалық Университеті

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Тақырыбы: Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы.

Тобы: 109-18.
Орындаған: Қожанова А.Ж.
Қабылдаған: Муратбекова У.

Шымкент- 2021.
Ерекшелігі:
а
жаң лды
т ериа ру п ты
ма сінді ры у
тү ы н
тақ ұғы Деңгейлеп оқыту әр оқушыға
б ақты лау өз мүмкіндіктерін барынша
са нды пайдалана отырып, жағдай
ыт ы
қ о р жасау мүмкіндігі.
Оқыту Деңгейлеп оқыту әртүрлі
категориядағы балаларға
әдістері бірдей зейін аудару, олармен
сұрақтар, саралап жұмыс істеуге
қайталау мүмкіндігі.
Деңгейлеп-саралап оқыту
құрылымында білімді
, б ілік, игерудің негізгі үш деңгейі
білім тексеру қарастырылады:
ағ д ыны нда
д сы ең төменгі деңгей,
бары лау бағдарламалық деңгей,
сара
күрделенген деңгей.
Деңгейлеп оқыту
технологиясы

Міндеттері:
1. Ақпараттық және деңгейлеп оқыту
Мақсаты – жан-жақты дамыған технологиясының тиімді әдістерін пайдалану
тұлғаны қалыптастыру арқылы білімге деген қызығушылығын арттырып,
танымдық қабілеттерін дамытуға жағдай
жасау.

2. Оқушы жүрегіне жол табу арқылы сабақтардың
әрбір сәтін қызықты, ұтымды өткізу.
Технологияны ізденіп,
зерттеген ғалымдар:
Н.П.Гузик, Ж.Қараев, 3. Оқытудың жаңа технологияларын қолдана
Г.Ғ.Еркибаева отырып, жеке, жұпта, топта жұмыс істеу
барысында мұғалім мен оқушының
ынтымақтастығын қалыптастыру, оқушылардың
ойына ерекше құрметпен қарау
Деңгейлеп оқыту
технологиясы

Деңгейлеп оқыту идеясының авторы Н.П.Гузик сыныптағы
оқушыларды да, соған сәйкес оқу бағдарламаларын да
А, В, С – үш деңгейге бөлуді ұсынады.

«А» – бағдарламасындағы «В» – бағдарламасын орындамас «С» – бағдарламасының
тапсырмалар базалық бұрын «А» бағдарламасындағы орындалуы оқушыларды алған
стандарт түрінде белгіленеді. тапсырмаларды әрбір оқушы білімді шығарма шылықпен
Оларды орындай отырып оқушы орындауға міндетті. «В» – қолданылатын деңгейге
пән бойынша қайталау деңгейінде бағдарламасын қолдануға арналған көтереді. Бұл бағдарлама оқу
нақты материалды меңгереді. есептерді орындау оқушылардың оқу, жұмысы мен ой-әрекетінің
Материалды алғаш меңгеру ой-әрекетінің арнайы тәсілдерін тәсілдерін және деректі оқу
материалдың сан рет қайталануын, меңгеруін қамтамасыз етеді. Бұл материалын еркін игеруді
мағыналық топтарды бөлу, негізгі деңгей мәліметтер көлемін кеңейтіп, көздейді. Оқушыға өзін
ойды табу дағдысын, есте сақтау негізгі материалды терең түсінуге қосымша жұмыста көрсетуге
тәсілдерін білуді, т.с.с. талап етеді. көмектеседі. мүмкіндік береді.
Бұл дең
рыптан алған
көлемд гейде тексер
а қ ы і ма ут
реттеуг териалдарды апсырмалары
ң ж а ң а т
Оқушыларды ш ін , е ске түсіріп, е арнал ,
к іту ү жүйеге
білімдерін бе алған білімде
рін ған, ма к е лт іру
ә н е жағдай змұны
өзгерті ге,
шін ж
қ а й т а лау ү
ілу г е ж ат тықтырады. ға тапс
олдан а б ырмала лген
практикада қ р беріл
еді .
Екін
н уш і лік» ш і дең
ге й - «үйре ) гей-«
алго
і нш і дең к т ивт ік ритм
Бі р род у дік»
( Реп
Ж.Қараевтың деңгейлеп
саралап оқыту
технологиясы
Үшін
ш
«эври і деңгей өрт і нші лық»
стик - Т маш ы
а л ық ға р
» ге й- «шы
дең д еңгейін
а шылық рмалар
Бұл де
ңгейде ш ы ғарм ық тапсы ысын
к
меңгер
ген біл
оқушы
лар тақ ы ө зінді армашыл і мен дағд гейі
қатар, о
імдерін ы
жетілді рып бойынша Оқуш еді. Шығ ілімділіг ғалау дең
т б а
қалыпт й қоры
ту
ріп, тер
еңдетум көрсе ылардың әне оны б
астыра ғ а ар н а л ш ж
орында тын, әртү ғ ан , дағды ен – оқу тастыру болады
рлі ә п
латын т
апсырм діс-тәсілдерм қалы
алар ор е
ындайд н
ы
Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясының
оқушыларға тиімділігі:

Топ оқушыларының барлығы деңгейлік тапсырма орындауы
Білім көрсеткішінің нақты және сапалы болуы
Оқушының өз білімін өзі бағалап, білім деңгейін дамыта алуы
Оқушылардың оқуға ынтасы мен мамандығына деген
қызығушылығының артуы
Оқушының іздену дағдысының, ұстамдылығының қалыптасуы
Оқушы белсенділігінің оянуы
Алға қойған мақсатына жетуге дағдылануы, қиындықтарды
жеңуге ұмтылуы
Оқушының өздігінен жұмыс істеуі мен жауапкершілігінің артуы
Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясының
оқытушыларға тиімділігі

Деңгейлеп-саралап оқытуда білім игерудің үш
деңгейінің қарастырылуы
Оқушылардың сабақ үстінде бірнеше деңгейде жұмыс
жүргізуі
Білім дәрежесі бірдей топтарды тексеру ісінің жеңілдеуі
Оқушылардың жұмыстары әділ бағалануы
Оқушы мен оқытушының шығармашылық қызметін
белсенді түрде дамытуы
Дарынды оқушыларды анықтап, олармен тұрақты
және жүйелі жұмыс істеу мүмкіндігінің орнауы
Сабақтың дидактикалық құрылымы

Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы

1 - саты 2 - саты 3 - саты 4 - саты

Жаңа
Кіріспе Практикалық Бекіту
материалды
бөлім бөлім бөлімі
игеру бөлімі

Қолдану.
Білу Түсіну Талдау
Жинақтау
Зейін қойып
тыңдағандарыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Деңгейлеп оқыту технологиясы
Деңгейлеп оқу тапсырмаларының оқыту
Деңгейлеп оқыту
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының ерекшеліктері
Білім берудегі инновация
ОҚЫТУДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
Білім берудегі педагогикалық технологиялардың оқыту үдерісінде жіктелуі
Инновациялық технологиялар
Математика сабағында оқушылардың білім сапасын жетілдірудің әдіс - тәсілдері
Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары
Пәндер