Мәліметтер қоры объектілерімен жұмыс істеу интерфейсі біртұтас
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

Мәліметтердің алғашқы
өңделуі және
құрылымдық құралдары.
2-КУРС ЕжА-233
ОРЫНДАҒАН: Жакынбекова Жанель
ТЕКСЕРГЕН: Экономикалық информатика және АТ пәнінің мұғалімі
Қасымбек И.Ә

АЛМАТЫ 2021
МАЗМҰНЫ
• Microsoft Office ACCESS
• MS Access-тің негізгі компоненттері
• Нұсқалар
• Мәліметтер базасын қорғау
• Артықшылықтары
• Кемшіліктері
• Құрамы
• Мәліметтер базасына техникалыө өызмет көрсету
• Қорытынды
• Пайдаланған әдебитеттер
Microsoft Office ACCESS

Microsoft Access жүйесі Microsoft Office бағдарламасының негізгі компоненттерінің
бірі болып табылады және реляциялық мәліметтер қорымен жұмыс істеуге
арналған. Бұл ДҚБЖ ерекшелігі: мәліметтер қорының барлық ақпараты бір файлда
(* .mdb) сақталады. Кесте ақпаратынан басқа сол файлда мәліметтер қорымен
жұмыс істеуге арналған қолданбалы компоненттер – экран пішіндері, есептер,
сұраныстар, программалық модульдер сақталады.
Дерекқормен жұмыс істеу үшін жүйе Microsoft Jet дерекқор механизмін
пайдаланады, ол пайдаланушы мен жүйе тапсырмаларында деректерді шығарып,
сақтайтын дерекқорды басқару жүйесі. Microsoft Jet дерекқор механизмін
Microsoft Access және Microsoft Visual Basic сияқты басқа деректерге қол жеткізу
жүйелерін құрастыратын деректер менеджері құрамдас бөлігі ретінде
қарастыруға болады. Деректер қорымен жұмыс істеуге арналған бағдарлама
модульдерін жазу тілі Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) болып табылады.
MS Access-тің негізгі
компоненттері:
• үстел құрастырушы;
• экран құрастырушы;
• SQL сұраныс құрастырушы (MS Access-тегі SQL ANSI стандартына
сәйкес келмейді);
• есептерді құрастырушы, басып шығарылады.
Олар VBA-да сценарийлерді шақыра алады, сондықтан MS Access
қосымшалар мен дерекқорларды нөлден әзірлеуге немесе сыртқы
дерекқор үшін қаптама жазуға мүмкіндік береді.
Нұсқалар

1992 Windows 3.0 үшін Access 1
1993 Access 2.0 Windows 3.1x (Office 4.3)
1995 Windows 95 жүйесіне арналған Access 7 (Office 95)
1997 Access 97 (Office 97)
1999 Access 2000 (Office 2000)
2001 Access 2002 (Office XP)
2003 Access 2003 (Office 2003 жиынтығынан)
2007 Microsoft Office Access 2007 (2007 Office жиынтығынан)
2010 Microsoft Office Access 2010 (Office 2010 жиынтығынан)
2012 Microsoft Access 2013 (Office 2013 Office жиынтығынан)
Мәліметтер базасын қорғау
Microsoft Access жүйесінде пайдаланушының деректер қорына қол жеткізу құқықтарын
саралау үшін өз құралдары бар.
Дерекқорға кіруді шектеудің ең қарапайым жолы – дерекқорды ашу үшін құпия сөзді орнату
(* .mdb). Құпия сөз орнатылғаннан кейін дерекқор ашылған сайын құпия сөзді сұрайтын
диалогтық терезе пайда болады. Бұл әдіс айтарлықтай қауіпсіз (Microsoft Access құпия сөзді
шифрлайды, сондықтан дерекқор файлын тікелей оқу кезінде оған кіру мүмкін емес), бірақ
ол дерекқор ашылғанда ғана жұмыс істейді. Мәліметтер базасын қорғау және қол жеткізу
Microsoft Access жүйесінде пайдаланушының деректер қорына қол жеткізу құқықтарын
саралау үшін өз құралдары бар.
Дерекқорға кіруді шектеудің ең қарапайым жолы – дерекқорды ашу үшін құпия сөзді орнату
(* .mdb). Құпия сөз орнатылғаннан кейін дерекқор ашылған сайын құпия сөзді сұрайтын
диалогтық терезе пайда болады. Бұл әдіс айтарлықтай қауіпсіз (Microsoft Access құпия сөзді
шифрлайды, сондықтан дерекқор файлын тікелей оқу кезінде оған кіру мүмкін емес), бірақ
ол дерекқор ашылғанда ғана жұмыс істейді.
Негізгі терезенің негізгі бөлімдері мүмкін болатын объектілердің түрлеріне сәйкес
келеді
MS Access мәліметтер қорын қамтиды. Бұл кестелер, сұраныстар, пішіндер, есептер,
макростар
және модульдер.
Мәліметтер қоры объектілерімен жұмыс істеу интерфейсі біртұтас. Олардың әрқайсысы
үшін
стандартты жұмыс режимдері қарастырылған:
Құру – объектілер құрылымын құруға арналған,
Конструктор – объектілердің құрылымын өзгертуге арналған,
Open – мәліметтер қоры объектілерімен жұмыс істеуге арналған.
Деректермен жұмыс істеуге
арналған экрандарды жобалау
Артықшылықтары:
1. Access басқаратын барлық объектілердің бір файлдағы орындары. Бұл бағдарламаны басқа компьютерлерге оңай тасымалдауға
мүмкіндік береді;
2. Access нысандарын жоғары деңгейлі, Office пакеті үшін стандартты, VBA бағдарламалау тілі арқылы басқару мүмкіндігі;
3. Кестелерде Counter және OLE сияқты өрістерді құру мүмкіндігі;
4. Ыңғайлы интерфейс – DB SCHEME арқылы сілтеме тұтастығын ұйымдастыру мүмкіндігі;
5. Бағдарламамен белгілі бір операцияларды жасау шеберлерінің болуы;
6. Макростар;
7. Клиентте белгілі бір шарттарда тек индекстерді өңдеу және таңдалған индекстер үшін сервер файлынан деректерді қайтару;
8. Ыңғайлы визуалды сұраныс редакторы (үлгі бойынша сұраныс редакторы);
9. Мәліметтер қорының тұтастығын сақтау үшін транзакцияларды бағдарламалық басқарудың болуы;
10. Өте жақсы сұранысты оңтайландырғыштың болуы;
11. ACCESS жобалары – MS SQL Server клиенттік жағын дамыту үшін ең жақсы орталардың бірі;
12. ODBC-мен жұмыс істеу, әртүрлі МҚБЖ сұраныстарын интерактивті өңдеу мүмкіндігі;
13. RunTime нұсқасының болуы;
14. Құпия сөзбен кодты қорғау және соңғы пайдаланушыларға тарату үшін mde/ade форматында «компиляция» мүмкіндігі;
Кемшіліктері
1. Access басқаратын барлық объектілердің бір файлдағы орны. Бұл бағдарламалардың көп
қолданушы нұсқаларын әзірлеушілер үшін маңыздырақ, өйткені әзірлеуге ыңғайлы болу
үшін қосымша күш жұмсау керек;
2. «стандартты емес» графикалық интерфейсті әзірлеудегі қиындықтар;
3. Желілік ақаулар немесе жергілікті аппараттық құралдың істен шығуы кезінде деректер
қорын жою үрдісі;
4. Классикалық FS архитектурасында жұмыс істегенде пайдаланушылардың көп санымен
төмен өнімділік;
5. Ыңғайсыз интерактивті SQL сұраныс редакторы;
6. MS SQL Server әртүрлі нұсқаларымен жобаларды жасау кезінде Access нұсқаларының
әлсіз үйлесімділігі;
7. Конструктор режимдеріндегі және бастапқы VBA кодындағы
сұраныстардың/функциялардың нұсқауларын пішімдеудегі айырмашылық;
Құрамы
Кестелер
Кесте мәліметтер қорының негізгі объектісі болып табылады. Реляциялық деректер
қорларында барлық ақпарат жазбалардан (жолдардан) және өрістерден
(бағандардан) тұратын кестелер түрінде сақталды. Кестелер әртүрлі типтегі
деректерді сақтай алады. Нақты деректер қорында көптеген байланысты кестелер
бар. Байланысты кестелер тобы мәліметтер қорының схемасы деп аталады.
Сұраулар
Сұраулардың кең ауқымды функциялары бар. Ең алдымен, олар белгіленген
критерийлер негізінде жазбаларды өзгертуге және таңдауға арналған. Мысал
бойынша сұрауларды қолдануға болады (мысал бойынша сұраныстар) -QBE -
параметрлері сұраныс құрастырушы терезесінде орнатылған сұраулар. Сұрауларды
жасау үшін құрылымдық сұрау тілі (SQL) мәлімдемелерін де пайдалануға болады.
Пішіндер
Пішін - толтырылатын пішін немесе деректер жиынына қолданылатын
маска. Бос пішін дерекқорды толтыру процесін жеңілдетуге мүмкіндік
береді. Пішін маскасы дерекқорға қатынасатын пайдаланушыға
қолжетімді ақпарат көлемін шектеуге мүмкіндік береді.
Есептер
Есептер кестелер мен сұраулардағы деректерді қарауға оңай пішінде
көрсету үшін пайдаланылады. Көбінесе есеп кейінірек басып шығаруға
немесе басқа қолданбадағы құжатқа қосуға болатын құжатты жасау
объектісі ретінде әрекет етеді.
Беттер
Деректерге қол жеткізу беттері Access 2010 дерекқорларында немесе
Microsoft SQL Server дерекқорларында сақталған деректермен Интернет
немесе Интранет арқылы кіруге және қарауға арналған веб-беттің
арнайы түрі.
Макростар
Мәліметтердің үлкен көлемін өңдеу кезінде көбінесе ұзақ әрекеттер
тізбегін орындау қажет. Оларды макростар ретінде пішімдеуге болады.
Макросты шақыру осы макросқа сәйкес әрекеттер тізбегін орындауға
әкеледі. Дерекқорға оны толтыру, ақпаратты таңдау және т.б.
процестерді автоматтандыратын макростарды қосқан жөн.
Мәліметтер базасына техникалық қызмет көрсету

Дерекқор файлымен жұмыс істеу процесінде «Дизайн» режимі қолданылмаса және
дерекқорға жаңа деректер қосылмаса да (яғни дерекқор тек қаралған болса), онда
дерекқор файлы әлі де уақыт өте келе, онымен жұмыс істеу процесі барған сайын
ұлғаяды. Жаңа сұрыптар мен сүзгілерді пайдалану файл өлшемін ұлғайтуға үлкен септігін
тигізеді (әсіресе бірнеше әртүрлі, өте әртүрлі сұрыптар/сүзгілер қолданылған болса).
Файл өлшеміндегі бұл өсім іс жүзінде бос орын болып табылады, бірақ бұл бос орын
файлдың ішінде болады, оның өлшемін арттырады.
Мәліметтер қоры файлын қалыпты (ең төменгі) өлшеміне қайтару үшін (яғни файлдағы
бостылықты жою үшін) Access-те «Дерекқорды жинақтау және қалпына келтіру»
батырмасы бар - бұл түймені мезгіл-мезгіл басу керек (басқанда). бұл түйме, ешқандай
ақпарат, дерекқор файлдарынан ешбір деректер жойылмайды). Сондай-ақ, дерекқорды
автоматты түрде қысуды орындайтын және процестің соңында дерекқорды жабатын /
ықшам параметрімен бастауға болады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Microsoft Access программасы қазіргі кезде компьютерлік технологиялардың құрал
ретінде кеңірек пайдаланылуы. Бұл программа қазіргі таңда компютерді осы бағытта
пайдаланудың нақты мысалдары көп емес. Бұл программаны оқушыларға оқыту
жүйесіндегі көптеген сатылардан біртіндеп меңгеру арқылы жүргізіледі. Microsoft
Access бағдарламасы кеңінен қолданылатын бағдар. Ол өнідіріс орындарында, баспа-
кітап шығару салаларында, оқулықтар жасауда, сауда-саттық айналымында есептік
жүйелерді орындауда ерекше рөлді атқарады. Microsoft Access программасы жоғарғы
оқу орындарындағы студеттер үшін кеңінен пайдалану да бірнеше ұтымды жақтары
бар. Оқу процесінде білімін жетілдіру, ақпарат құралдарын енгізу, есте сақтау
операциялары бойынша барлық мағлұматтарды енгізіп отыру, есептеу, сараптау, т. б.
жүйелер үшін тиімді. Microsoft Access программасы көбінесе, баспа қызметерінде,
жоба жасау, типографиялық және топографиялық, жалпы инженерлік саланың бәрін
де қызмет етеді. Сонымен қоса конструктілік тәсілдердерді орындау, кестелермен
жұмыс жасау салаларын да қамтиды.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Лори Ульрих Фуллер, Кен Кук. Access 2010 для чайников = Access 2010 For Dummies. — М.:
«Диалектика», 2010. — С. 384. — ISBN 978-5-8459-1707-2.
Элисон Балтер. Microsoft Office Access 2007: профессиональное программирование = Alison
Balter's Mastering Microsoft Office Access 2007 Development. — М.: «Вильямс», 2008. — С. 1296. —
ISBN 978-5-8459-1505-4.
Майкл Грох, Джозеф Стокман, Гэвин Пауэлл. Microsoft Office Access 2007. Библия пользователя =
Microsoft Office Access 2007 Bible. — М.: «Диалектика», 2008. — С. 1200. — ISBN 978-5-8459-1485-
Лори Ульрих Фуллер, Кен Кук, Джон Кауфельд. Microsoft Office Access 2007 для «чайников» /
Пер. с англ. — М.: 2007. — 384 стр. с ил., Издательство «Диалектика».
Джон Кауфельд. Microsoft Office Access 2003 для «чайников» / Пер. с англ. — М.: 2006. — 320 стр.
с ил., Издательство «Диалектика».
Мэтью Мак-Дональд. Access 2007. Недостающее руководство = Access 2007 The missing manual.
— СПб.: «БХВ-Петербург», 2007. — С. 784. — ISBN 978-5-7502-0343-3.

Ұқсас жұмыстар
Үйрететін және өзі үйренетін жүйелер
Кеңістіктік талдау арқылы есептерді шешу
Қосымшалар архитектурасы
Мәліметтер қорымен жұмыс істеу
Тұсаукесер туралы жалпы мәліметтер
MS Excel кестелік процессоры. MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі
Мәліметтер қорымен жұмыс
ДБ-мен жұмыс істеу үшін Delphi көмегімен құрылған программалардың тән ерекшелігі.BDE Administrator программасының қызметі
Қолданбалы жүйелік программалар
Операциялық жүйелер, оның даму және түрлері (MS­DOC, NC, OS/2,UNIX, Windows, оның түрлері)
Пәндер