Тәрбие педагогикалық әрекетте
Презентация қосу
Жеке тұлғаны тәрбиелеудегі тәрбие
үдерісінің ғылыми тұғырларына
сипаттама

Орындаған: Наврузбай М.А
Топ:ЕШТ-33
Қабылдаған: Алимбаев К.С
Тәрбие-педагогикалық жүйеде өзіндік бағыты,мазмұны,
ұйымдастырыу ерекшелігі,формалары және әдіс-тәсілдері
бар өте маңзды процесс.Сол себепті педагогикада тәрбиені
ұйымдастырудың негізгі жүйесін,жолдарын,бағыттары мен
ұстанымдарын,заңдылықтарын белгілейтін,педагогтың
тәрбиелік функцияларын айқындайтын-тәрбие жұмысн
ұйымдастыру әдістемесі қалыптасты.
Тәрбие педагогикалық әрекетте:

Мәдени құбылыс;
Педагогикалық ықпал ету;
Балалардың әрекетін ұйымдастыру;
Қарым-қатынас құралы ретінде жан-жақты
қарастырылады.
Тәрбие үдерісінің теориясы- тәрбиенің негізгі
заңдылықтары, принциптері, ұғымдары туралы
білімдер жүйесін құрайды.

Тәрбие үдерісінің ізгілік және гуманитарлық қағидалары:

баланы сөзсіз қабылдау, оған тұрақты жағымды қатынас
жасау;
тұлғаға құрмет көрсету және әрқайсысының өзіндік
абыройы сезімін қолдау;
тұлғаның өзгеге ұқсамау құқығын саналы түсіну және
мойындау; ерікті таңдауға құқық беру;
баланың тұлғасын емес, оның іс-әрекеттерін,
қылықтарын, ісін және т.б. бағалау.
Тәрбие үдерісіне тән ерекшеліктер:

Қарама-қайшылықты
Мақсатты бағыттылық Мақсаттар бірлігі
болуы

Көп жағдаяттылығы Ауыспалылығы Екі тараптылығы

Үздіксіздігі Тәрбиеші тұлғасы Нәтиже ұзақтығы
Тәрбие үдерісінің мәні :
баланың ұжым және қоғаммен қатынастарының жүйесін
құру;
педагогикалық жағдайлардың, тәрбиелік әсерлердің
нәтижесін талдау;
жоспарлау жұмысын реттеу;
тәрбие процесінің жобасын құру және жүзеге асыру;
тәрбиелік ықпалдарды реттеу және оларға түзетулер
енгізу;
қорытынды, есепке алу және бақылау.
Тәрбие үдерісінің негізгі тұғырлары:
• Өркениеттілік тұғыры
• Тұлғалық-бағдарлы тұғыры
• Аксиологилық тұғыры
• Қызметтік тұғыр
• Құзыреттілік тұғыры
• Әлеуметтік тұғыр
• Іс-әрекеттік тұғыр
• Жүйелілік тұғыр
Тұлғалық-
Өркениеттілік Аксиологиялық Қызметтік тұғыр
бағдарлы

• Ұлттық және • Өзара • Адамның • Тұлғаның оның
әлемдік байланысты әлемге, өзге қызметімен
құндылықтарды түсініктер, адамдарға, өз- бірлігі,ол
кіріктіре отырып, идеялар мен өзіне және т.б тұлғаның
құндылықтарды іс-әрекет қарым- құрылымдарына
тұлғаның тәсілдері қатынасын тікелей және
бойына сіңіру жүйесіне сүйену, ұғынумен және анама түрде
тұлғаның өзін-өзі тұлғалық өзгеріс жасауды
тану және мағынасымен жүзеге асырады.
етілдіру анықталатын
процесінде жалпы-
қолдау көрсету, адамзаттық
оның дербестігін құндылықтар.
дамыту
Іс-әрекеттік
Құзыреттілік тұғыр Әлеуметтік тұғыр Жүйелілік тұғыр
тұғыр

Тәрбие Тұлғаның
мақсаттарын тәрбиелік қасиеті, Нысанды оны
анықтаудың,тәрие Тұлға мақсаты мен оның іс-әрекеті, құрайтын
процесін міндеттеріне қарым-қатынас, бөліктердің
ұйымдастырудың, әлеуметтік мінез-құлқы жиынтығына
оқушыларда ақиқаттың өмір негізінде іске жатпайтын және
құзыреттіліктерді бойы ықпал етуі, асатынын негізге иерархиялық
қалыптастыруда осы ықпалдың ала отырып, құрылымы бар
және олардың адам және қоғам тұлғаның күрделі құрылыс
табысты үшін педагогикалық құндылықтар ретінде
әлеуметтенуін салдарлары. жүйесін қарастыруды
қамтамасыз ететін қалыптастыруға көздейді.
ортақ ұстанымдар бағытталады.
жиынтығы
Тәрбие процесін табысты, нәтижелі ұйымдастыру тәрбиешілерге,
алдымен тәрбие заңдылықтарын жете түсінуді қажет етеді. Ересек
буын қоғамда ,тарихи өмірде жинақталған тәжірибені, білімді жас
буынға тәрбие процесі арқылы береді.Тәрбие материалдық
игіліктерді өндіруге қабілетті, іскер адамдарды дайындауға
бағытталуы қажет.

Басты өндіруші күш - жеке тұлға. Адам жүйелі түрде күрделі
қатынастарға араласып, қоғамдағы қалыптасқан идеяны, саяси
және моральдық көзқарастарды, сенімдерді қоғамдағы
адамдардық өмір сүру тәртібін меңгереді.
Сұрақ-жауап

1.Тәрбие мақсатына қол жеткізуге бағытталған әдіс-
тәсіл,тәрбие құралдарының жиынтығы.

2.Құндылықтар теориясын зерттейтін
философия ғылымының бір саласы.

3.Жеке тұлғаға тән негізгі 4 қасиет:

4.Тәрбие теориясының негізгі тұғырлары
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Теориялық әдіс Эмпирикалық әдіс
Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны
Тәрбие үдерісінің теориясы
Педагогикалық консилиумның мақсаты
Мұғалімнің шеберлігі педагогикалық мамандық негізінде басқара білу
Сынып жетекші оқушы
Педагогикалық қарым­ қатынастағы және оқу педагогикалық іс­ әрекеттегі «кедергілер»
Тәрбиенің ұлттық ерекшеліктері
Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік біліктілігі
Педагогикалық құзіреттілік
Пәндер