Объектінің сипаты
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

ОРЫНДАҒАН:ӘЛІБЕК ЕРЖАН
ҚАБЫЛДАҒАН:БЕРГЕНЕВА Н.С.
• Нысанның тұрақтылығы деп түсініледі
• оның берілген функцияларды тек қалыпты жағдайда ғана
емес, сонымен қатар төтенше жағдайларда да орындау,
объектіде апаттар мен апаттардың алдын алу мүмкіндігі.
Атап айтқанда, Өндірістік сала объектілері нарықта
бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ететін қажетті көлемде,
номенклатурада, берілген сапа мен құнда өнім шығаруы
тиіс. Нысанның тұрақтылығын ескерместен объектінің
тұрақты жұмысы мүмкін емес.
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• Нысанның тұрақтылығы деп түсініледі
• оның инженерлік-техникалық кешенінің
(ғимараттардың, құрылыстардың, жабдықтардың,
инженерлік, энергетикалық, көлік және басқа да
коммуникациялардың) ТЖ көздерінің қиратушы
әсеріне қарсы тұру қабілеті.
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• Өнеркәсіп объектісі жұмысының тұрақтылығына
әсер ететін факторларІшкі факторлар: өндірістік
персоналдың ТЖ көздерінің әсер етуі кезінде
зақымданудан қорғалуы; инженерлік-техникалық
кешеннің ТЖ көздерінің зақымдаушы
факторларына тұрақтылығы; технологиялық
жабдықтың сенімділігі мен өнімділігі, оның тозу
дәрежесі болып табылады;
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• объектінің аумағын жоспарлау және салу;
аумақтың көлемі және Объектінің сипаты; өзінің
энергиямен жабдықтау көздерінің болуы;
шығарылатын өнімнің түрлері; өндіріс
қауіпсіздігінің жүйесі; қолданылатын ғылыми-
техникалық технологияның деңгейі; жұмысшылар
мен қызметшілердің саны және кәсіби біліктілігі;
кадрлардың жалақысы, тұрақсыздығы;
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• Өндірістік менеджмент, маркетинг жүйесі және
олардың сенімділігі; Еңбек және өндірістік тәртіп;
өндірістік персоналдың ТЖ іс-қимылдарына
оқытылуы; объектінің авариялық режимдерде
жұмыс істеу мүмкіндігі; ТЖ көзінің зақымдаушы
факторларымен бұзылған жағдайда объектінің
өндірісті қалпына келтіруге дайындығы.
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• Сыртқы факторлар болып табылады :объектінің
орналасқан ауданы( экономикалық жағдай, көлік
коммуникацияларының, әлеуетті қауіпті
объектілердің болуы); энергиямен жабдықтау
жүйелері; объектінің өндірістік байланыстары
және олардың сенімділігі; пайдаланылатын табиғи
ресурстар; нарық конъюнктурасы, оң сауда
балансы;
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• Жалпы менеджмент жүйесінің тиімділігі;
қаржыландыру көздері, салық жүйесі, айыппұл
санкциялары, 1 Сыртқы кредиттік ресурстарға қол
жеткізу, инвестициялардың болмауы; объектінің
жұмысын регламенттейтін құқықтық жүйе;
халықаралық және ішкі саяси жағдай; осы аумаққа
тән ТЖ көздері және т. б.
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• Табиғи сипаттағы ТЖ-дақауіпті процестер мен құбылыстар
ең алдымен ауыл шаруашылығы өндірісі, орман, балық
шаруашылығы объектілеріне, тамақ, орман ағаш өңдеу
өнеркәсібі объектілері жұмысының тұрақтылығына әсер
етеді. Кейбір жағдайларда қауіпті табиғи құбылыстар
немесе процестер басқа объектілердің жұмысына тікелей
немесе жанама әсер етеді. Осылайша, электр беру
желілерінің, байланыс желілерінің, газ құбырларының және
т.б. бұзылуы жекелеген кәсіпорындардың жұмысын
тоқтатып, халықтың тіршілігін қамтамасыз ету жүйесі
жұмысының бұзылуына әкелуі мүмкін.
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• Техногендік сипаттағы ТЖ-даапаттар мен апаттар
ауыр, жеңіл, химия, отын өнеркәсібі, құрылыс
материалдары өнеркәсібі, көлік кәсіпорындарының
тұрақты жұмысы үшін аса қауіпті. Олар адам
өліміне, экологиялық апаттарға, қирауға және
өндірісті ұзақ уақытқа тоқтатуға себеп болуы
мүмкін.
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• Биологиялық-әлеуметтік сипаттағы ТЖ-
даэпидемия нәтижесінде экономиканың барлық
дерлік объектілерінің тұрақтылығы бұзылады. Ал
эпизоотиялар мен эпифитотиялар жеңіл және
тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының тауарлар мен
азық-түлік өндірісінің айтарлықтай қысқаруына
алып келеді, ауыл шаруашылығы өндірісіне елеулі
залал келтіреді.
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• Әлеуметтік сипаттағы ТЖ-даең алдымен,
әлеуметтік қақтығыстар туындайтын объектілердің
жұмысы бұзылады. Бұл ынтымақтастық
қатынастарының бұзылуына байланысты
жұмыстың және басқа объектілердің
тұрақсыздануына әкелуі мүмкін.
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• Экологиялық сипаттағы ТЖ-даобъектілердің
тұрақтылығы табиғи ортаға және адам
денсаулығына келтірілген зиян есебінен бұзылады.
Бұл ретте экологиялық ТЖ көздері шаруашылық
жүргізу объектілерінің өздері болып табылады.
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• ТЖ-да өнеркәсіптік объектінің тұрақты жұмысын
қамтамасыз ету жөніндегі негізгі іс-
шараларқұрылыс нормалары мен ережелеріне
(ҚНжЕ) сәйкес объектіні жобалау; объект жұмысы
үшін ТЖ туындауы мен ықтимал салдарларын
бағалауды болжау; ТЖ жағдайында жұмысшылар
мен қызметшілердің жұмыс режимдерін әзірлеу;
ТЖ туралы хабарлау жүйесін әзірлікте ұстау;
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• объектіде жұмыс істеген кезде жұмысшылар мен
қызметшілерді ТЖ-дағы мінез-құлық және іс-
қимыл қағидаларына оқытуды ұйымдастыру;
инженерлік-техникалық кешеннің ТЖ көздерінің
қирату іс-қимылына тұрақтылығын арттыру
жөнінде шаралар қабылдау; объектіде
авариялардың, апаттардың алдын алу және
өндірістің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз
ету жөнінде іс-шаралар жүргізу;
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• ТЖ көздерінен екінші факторлардан зақымдануды
болдырмау немесе шектеу; өндірісті және ТЖ-да
тұрақты басқаруды ұйымдастыру; Еңбек және
технологиялық тәртіпті қолдау; ТЖ-да
(мемлекеттік кәсіпорындарда) материалдық-
техникалық жабдықтаудың орнықтылығын
қамтамасыз ету; ғылым мен техниканың жаңа
жетістіктерін қауіпсіз өндіріске енгізу,
технологиялық Жабдықтың сенімділігін арттыру.
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• Аталған іс-шаралардың көпшілігін жоспарлау
және орындау, оларды нақтылау объектідегі
зерттеулерден кейін инженерлер, экономистер,
заңгерлер, экологтар және кәсіпорынның басқа
мамандарының күшімен жүзеге асырылады.
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• Зерттеулер объект басшысының өкімі немесе
бұйрығы бойынша жүргізіледі. Компьютерде
модельдеу арқылы да, аналитикалық есептеулер
жүргізу арқылы да арнайы әдістер бойынша
зерттеулер жүргізетін мамандар тобы құрылады,
кейде оларды эксперименттермен, зерттеулермен
және оқу нәтижелерімен растайды.
ТЖ КЕЗІНДЕГІ ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

• Зерттеулер аяқталғаннан кейін ТЖ-да объект
жұмысының тұрақтылығын қамтамасыз ету
бойынша нақты іс-шаралардың
(ұйымдастырушылық, техникалық, қаржылық
және т.б.) ұсыныстарымен қорытынды есеп
жасалады. Есепті объектінің басшысы бекітеді.
Есептің негізінде Орындау мерзімдері көрсетілген
іс-шаралар жоспарланады.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ !!!

Ұқсас жұмыстар
ӨНЕРКӘСІПТІК ОБЪЕКТІНІҢ ҚАУІПСІЗДІК
Радиациялық барлау
САНИТАРЛЫҚ - ҚОРҒАУ АЙМАҒЫ
Әлеуметтік басқарудың мәні,мазмұны
Адам психикасы
Физикалық шамалардың өлшем бірліктері
Диагностикалық бағалау
Психодиагностикалық зерттеудің кезеңдері
Монофункциона лды ғимараттар
Масс - медианың өмір салтының қалыптасуына әсері
Пәндер