Менеджментті басқару маңызы мен мәні
Презентация қосу
Менеджментті
басқару маңызы
мен мәні .
«Менеджмент» (ағылшын
тілінде — manage) «басқару»
Менеджмент деген мағынаны білдіреді.
ұғымымен танысып «Менеджмент» түсінігінің
анықтамалары өте көп. Жалпы
алайық! менеджмент деп жеңу өнері
ретінде, адамдардың
интеллектісін, еңбегін, жүріс-
тұрысының уәжін пайдалану
арқылы алдына қойған
мақсаттарына жете алуын
айтады.
Мағынасы бойынша
«менеджмент» термині
«басқару» терминімен ұқсас.
Алайда, қазіргі түсінік
бойынша «басқару»
ұғымынан «менеджмент»
ұғымы кеңірек, өйткені ол
адамзат қызметінің әр түріне
қолданылады. Мысалы,
автомобильді және басқа да
неғұрлым күрделі техникалық
жүйелерді басқару.
Басқару (басқару
Менеджмент — өзіне
процесі) — міндетті әлемент
мақсатқа жетуге ретінде адамдарды
бағытталған іс- басқаруды,
қимылдарды әлеуметтік ұйымдар
ұйымдастыру. мен құрылымдарды
басқаруды қосатын
сәйкес білім облысы
бар адам қызметінің
сферасы

Басқару — белгілі
Менеджменттің бір бағыттағы іс-
3 маңызды қимылды өзгерту
факторын мақсатында
байланыстырад ақпарат арқылы
бір жүйенің келесі
ы — мақсат, жүйеге ықпал
тиімділік, адам. жасауы.
Менеджменттің отаны болған АҚШ – та коперативтік пен
мүлікке билік жүргізуді жүзеге асыру бойынша міндетті
заңға сәйкес өз мойнына алатын тұлғаы менеджер деп
атайды. «Менеджмент» термині американдықтар үшін
фирманың алдына қойған мақсаттарына қол жеткізудегі
материалдық және адамдық ресурстарды әлдеқайда тиімді
пайдаланумен қамтамасыз ететін процесті білдіреді.
Менеджменттің мыналарды қамтамасыз ететін ең маңызды деп
саналатын сәттерін бөліп көрсетуге болады:
Еңбек өнімділігін арттыру;
Бәсекеге жарамдылық;
Тұтынушыға бағдарлану (маркетинг);
Іс — әрекетте еркін болу әрі ереже бойынша жұмыс істеу.
Басқарудың типі ретінде менеджменттің негізгі белгілеріне мыналарды жатқызуға болады:

1. Адам, оның
қажеттіліктері,
мүдделері, уәждері, 2. Басқарудың
құндылықтары, тәсілдемесінде,
нұсқамалары принциптерінде және
әдістерінде экономикалық
(установки) басқаруды
құралдар мен басқару
ұйымдастырудың әдістеріне артықшылықтар
бастапқы сәті мен оны беріледі. Бұл әсіресе
жүзеге асырушы маркетингте –
болып тұтынушылардың мүддесін
табылады. алдыңғы орынға қоятын
басқаруда жиі білінеді.
Басқарудың типі ретінде менеджменттің
негізгі белгілеріне мыналарды жатқызуға
болады:
4.Ұйымдастыру
3. Менеджер мен ісінде менеджментке
қызметкерге
қойылатын басты жағдайдың өзгеруіне
талап ретінде көрінетін қарай және
кәсіби тұрғыдан инновациялық типті
басқару менеджментке
тән. Менеджер ұйымдастыруда, яғни
экономикалық және жаңашылдыққа
әлеуметтік – жылдам бейімделе
психологиялық
білімдерді игеріп оқуы алатындай
басқаруды икемді
керек. ұйымдастыру тән.

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерліктегі тәуекел менеджменттің негіздері
Педагогикалық менеджмент
Менеджмент басқару туралы ғылым
Менеджменттің анықтамалары
Жоғары білім беру жүйесіндегі психология
Жеке тұлға басқарудың субъектісі
Банк менеджменті
Педагогикалық менеджмент пәніндегі негізгі ұғымдар
Менеджмент туралы
Адамды сыйлау және оған сенімділікпен қарау
Пәндер