Конидиялардың типтері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Әл – Фараби атындағы Қазақ
Ұлттық университеті

Тақырыбы: Конидиялардың типтері

Орындаған: Тастанбекова А.А
Қабылдаған: Назарбекова С.Т
Саңырауқұлақтардың көбеюі

Жыныссыз Жынысты

гамета
мицелия вегетативтік
Бұтақпен
бөліктері споралармен
(ашытқы )
аналық аталық

зигота
зооспора конидия

Жыныстық споралар
o Конидия - саңырауқұлақтардың
жыныссыз жолмен көбеюдегі
қоғалмайтын споралары.
o Бұлар моншақ тәрізді тізбектеліп
келіп, ерекше тарамдалған конидия
сағағы деп аталатын мицелийлердің
ұштарында дамиды.
o Сондай-ақ митоспора ретінде
танымал, өйткені олар митоздың
нәтижесінде пайда болады.
o Олар гаплоидты жасушалар болып
табылады және де генетикалық
түрде бірдей . Қолайлы жағдайларда
олар жаңа организмге айналады
және таралуға қабілетті, яғни
көбеюге және қоныстануға қызмет
етеді.
Конидияның шығу тегі мен дамуын екі топқа
бөледі:

1 Талломдық

2 Бластикалық

• Бластикалық - спораның кондиогендік гифадан бұрын айқын
көрінсе,
• талломдық - қалқаны пайда болғанда және бөлінетін гифа бөлігі
спора түрінде дамығанда.
Таломдық конидиялар
Таломдық конидиялар гифалардың дәйектілігімен және бөлінуімен
қалыптасады.
Таломдық конидиялар конидиогенді клеткаларға ұқсас болуы мүмкін,
бірақ көлемі жағынан кіші болып келеді.
Бөлімдері пайда болғаннан кейін олардың көлемдерінің үлкеюі мен
спора қабығының жуандауы жүреді.
Конидия қабықтарының қалыптасу кезінде кондиогендік
клеткаларының барлық қабаттары қатысады.
Осылайша, голотальдық аннело-, алеврио және артроконидия
(оидия) қалыптасады.
Соңғы жағдайда кез-келген соңғы гифалар конидиогендік клетка
ретінде әрекет етуі мүмкін.
Таломдық конидиялар түрлері

Артроспора конидия сағағының не гифалардың
фрагментациясы нәтижесінде түзілсе, алевриоспора
конидиогенді клетканың пердеге бөлінуі нәтижесінде
түзіледі, алевриоспора көбінекей ірі келеді және бірден
пайда болады. Алевриоспора конидия сағағынан
бөлінгеннен кейін конидиогенді клетка ұзарып, онда
сақина пішінді тыртық қалады. Ондай конидиогенді
клетканы анеллофора, ал спорасын анеллоконидия
деп атайды.
Бластикалық конидиялар
Кондидияның бластикалық жолы тек қана апикальды емес, сонымен
қатар кондиогендік клетканың кез келген бөлігін шығарып, кеңейте
алады, содан кейін конидий бөлетін қалқан пайда болады.
Типтік бластоконидия немесе голобластикалық конидия, ашытқы
саңырауқұлақ клеткаларын (Endomycetes) бұтақтандырады.
Олар аналық жасуша мембранасының барлық қабаттарын жасушаның
бастапқы бабына түсіру арқылы қалыптастырылады. Өз кезегінде,
жасуша конидииді бастайды, нәтижесінде клетка тізбегі пайда болады,
ал ең кішісі жоғарғы жағында болады (акропеталды споргенез).
Бластикалық конидиялар түрлері

Бластоспоралардың құралуына конидиогенді
клетканың қабығы тұтас қатысады. Бластоспора
бүршіктену тәсілімен конидия сағағының ұшында
түзіледі. Пороспора құрылуда конидиогенді
клетканың ішкі қабаты ғана қатысады және
бүршіктену арқылы дамиды. Қалың қабықты келеді.
Фиалоспора құрауға конидиогенді клетканың қабығы
қатыспайды, фиалоспора фиалидиден дамиды.
Барлық споралар конидия сағағының ұшында пайда
болады.
Фиалоконидияда
клетканың қабырғасы
цитоплазмадағы ядро ​
айналасында
жаңартылады.
Кондиогендік клетканың
қабығы оны
қалыптастыруға
қатыспайды.

Фиалоконидия
Конидиялардың қалыптасу жолдары :
бластикалық — бластоконидия (а, б), фиалоконидия (в, г), пороконидия (д);
талломдық — алевриоконидия (е), аннелоконидия (ж), артроконидия (з)
Негізгі конидия типтері
Артроконидия (артроспора), немесе таллоконидиялар гифалардың
біркелкі және бөлінуі арқылы қалыптасады

Бластоконидия бұтақтану нәтижесінде пайда болады

Бірклеткалы кіші конидия микроконидия деп аталады.

Көпклеткалы ірі конидия макроконидия деп аталады.

Саңырауқұлақтардың жыныссыз формалы түрлеріне
хламидоконидия немесе хламидоспорлар (қалың қабырғалы үлкен
жасушалар немесе шағын жасушалар кешені) және склеротия
(мембранадағы клеткалардың қатты массасы) жатады.
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Экономикалық жүйе. Оның типтері және модульдері. Экономикалық жүйенің дамуы
Типтерді өзгерту функциялары
Жоғары жүйке әрекетінің типтерінің балаларда қалыптасуы
Инфекциялық процестердің динамикасы
Этносаяси дау - жанжалдар
Ұлттық клиникалық басқарушылық,құрылу қағидалары
Өсімдіктің вегетативті мүшесі ретінде тамырдың сыртқы және ішкі құрылысы
Мемлекет және пайда болу теориялары
Орман және орман парк шаруашылығындағы жаңа техникалар
Бағалық бәсеке
Пәндер