Рухани креоционизм консепциялары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
әл- Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Биология және биотехнология факультеті

Тақырыбы: Креационизм және оның негізгі түрлері: теизм,
үздіксіз жарату концепциясы, инволюциялардың
концепциялары, деизм, томизм и агностицизм, рухани
креационизмнің концепциялары.

Қабылдаған: Қалимагамбетов А. М. б.ғ.к.
Орындаған: Әлімқұлова З.М
Тастанбекова А.А
Жоспар

I. Кіріспе
Креоционизм теориясы
II. Негізгі бөлім
Креоционизм негіздері: Теизм, Деизм
Рухани креоционизм консепциялары.
Креоционизм консепциялары
III. Қорытынды
ІV. Пайдаланылған әдебиеттер
Креационизм (латынша
"creatio" — жаратушы)
– теологиялық және
әлемдік концепция, ол
органикалық
формалардың, адамның,
жер планетасының
барлығы Құдай немесе
жаратушының күшімен
пайда болады деген
көзқарас.
Креационизм
(латынша "creatio" —
жаратушы) деп
аталады.
Жер бетіндегі тіршілік
мәңгілік әрі оны
жаратушы күш бар
деген.
Биология ғылымына
креационизм XVII–
XVIII ғ.ғ енді.
Креационизмнің негізгі 2 көзі бар:

1) христиандық діннің Құдай тарапынан
шыққан жазбалары, ол жоқтан әлемді жаратты,
одан кейін жануарлар мен адамды жаратты
деген.

2) эволюция тұрғысынан түсіндіре
алмайтын көптеген ғылыми деректер.
Қазіргі заманғы креационизм
Бірқалыпты емес идеялық ағым.
КейбіреулерҚұдай әлемді б. эрамызға дейін 4004ж 23 қазан
күнінен бастап жарата бастады, ал алтыншы күні адамды
жаратты деп ойлайды.
Соңғы онжылдықта « саналы жоба» деген идея кең таралуда.
Олардың ойлары бойынша Жер б.з 4 млрд жыл бұрын пайда
болды, жануарларың біреулері өліп, кейбіреулері пайда
болған. Яғни, Жаратушы бұл үрдістерді алдын ала жобасында
жазып қойған деп ойлаған.
Теизм
Теизм (грекше theos – Құдай) – Құдайдың
барлығы мен оның дүниеге, адамға қарым-
қатынасын негіздеп түсіндіретін діни таным.
Теизм Құдайды мәңгілік деп, мінсіздігі,
құдіреттілігі, рақымдылығы сияқты ізгі
сипаттарымен танитындықтан, ондағы негізгі
түсініктер монотеистік діндердің бәрімен үндес
деп біледі.
Христиан догматына тән ерекшелігі ретінде
теизмдегі Құдайды Рух, абсолютті болмыс,
шексіз тұлға, рухани-тұлғалық шындық деп
танитынын айтуға болады.
Теизм

Теизмді термин ретінде
ағылшын философы
Р.Кедворт (1617–1688)
енгізді. Ағартушылық дәуірде
христиан дүниетанымының
негіздері сынға ұшыраған
кезеңде, христиандықтың
Құдай жайлы ілімін қорғап,
дәлелдеуге бағытталған діни
көзқарас ретінде пайда болды.
қарсы монистік тұжырымдама.

Теизм Құдай және оның болмысын ақыл-парасат арқылы тануға
болады деп біледі, сонымен қатар мистикалық танымды да жоққа
шығармайды.
Деизм
Деизм – құдайды бейнесіз
әлемнің алғы шарты
ретінде мойындайтын ілім.
Деизмнің философиялық
негізі – томизм және
агностицизм болып
есептеледі.
Деизмзаманауи
креационизмнің дамыған
түрі.
Биологияда бұл әр түрлі катастрофизм формаларында
ұсынылған.
Катастрофизм – көптеген жарату актілерін үйрену.
Катастроф теориясы организм дүниесінің қалыпты түрде
организмде жаңа топтың пайда болуына әкеледі.
Қазіргі таңда катастрофтың жаңа формалары ашылуда.
Катастрофизм
теориясының
принциптерін ең
алғаш
палеонтолог
Жорж Кювье
ұсынған.
Жорж Кювье
Бұлантиэволюциялық көзқарастардың яғни,
жаратушы күштің құрған организмі – алуан түрлі
және де шүбәсіз деген. Ал организмнің дамуы
бағытында организм дүниесі деградацияға
ұшырап, соңында дүниенің өлімі туады.
Рухани креационизмнің концепциялары

Бұл рухани креационизмнің концепцияларын діни
теориясын - Жаратушы күштің бастапқы және соңғы
мақсаты ретінде қарау.
Атап айтқанда адамның ата-тегі биологиялық мән. Ал
адамның санасы, жігерлігі Жаратушының күші.
Томизм
Томизм - Фома Аквинский негізін салған католиктік
философиядағы жетекші бағыт. Фома Аквинский 1225-1226
жылы туылып 1274 жылы қайтыс болады.
Негізгі еңбегі: «Теологияның жиынтығы» т.б. Аристотельдің
іліміне сүйене отырып, белсенді форма (реттілік принципі)
мен тұрақсыз және қалыптаспаған материяның (болмыстың
әлсіз түрі) арасындағы байланысты түсіндіру арқылы Иисус
Христостың бойындағы құдайлық (идеялдық) және адамдық
(материалдық) қасиеттерін теориялық жолмен негіздеуге
тырысады.
Оның ілімінше, материя формадан
бөлек өмір сүре алады. Бұл, Фоманың
айтуынша, ешбір материалдық дене
жоғары формадан, яғни жаратушы
құдайдан тәуелсіз өмір сүре алмайды,
содай-ақ құдай - таза рухани жан
деген сөз. Тек табиғат дүниесіндегі
заттар үшін ғана форма мен
материяның бірлігі қажет.
Аквинскийдің пікірінше, құдайдың
табиғатын түсіндіретін ілім,
сондықтан шіркеу оны уағыздаушы
ретінде азаматтық қоғамнан жоғары
тұрады. Демек, өкімет билігі құдайдан
жердегі тіршілік о дүниедегі болашақ Фома Аквинский
рухани (діни) билікке бағынуы керек.
1225-1226 жж
Агностицизм - (гр. ἄγνωστος -
мойындамаушылық) - объективті
әлемді, ақиқаттың объективті белгісін
мойындауды жоққа шығаратын,
оларды жай елес етіп түсіндіру
арқылы ғылымның рөлін шектейтін,
табиғи, соның ішінде әлеуметтік
процесс заңдылығы мен заттың мәнін
түсіну мүмкін емес деп есептейтін
философиялық ілім.
Агностицизм ұғымын XIX ғасыр
діни сайыстарда ғылыми көзқарасты
айқындаушы ретінде 1869 жылы Т.
Гексли енгізген. Агностицизмнің
қайнар көздері - скептицизм,
Зенонның апориялары. Д.Юм ілімі,
И.Канттың антиномиялары
Т. Гексли агностицизм негізгі көзі болып
табылады.
Креационизм концепциясы
Креационизм концепциясы өте ұзақ тарихты басынан өткізген.
Себебі барлық тіршіліктің пайда болуы Құдай жаратылысы дейді.
1650 жылы архипископ Ашер Құдай жер бетіне тіршілікті б.э.д 4004
жылы қазан айында жаратты дейді. Сонғы адамды жарату 23 қазанда
сағат 9 да аяқталды дейді. Ашер мұндай нәтижені барлық адамның
жасын бөлу арқылы шығарды.
Христиан библиясында Құдай жер бетін 6 күнде жаратты деп
жазылған. Ал кейбір христиандық теологияда әр заттың жаралуы
мыңдаған жылдарға созылған деп есептеген. Сондықтан да
креационизм концепциясы бұл ғылым емес. Себебі бұл түсінік -
дәлелденбеген сенім.
Креационизмнің тағы бір концепциясы -
тіршілік - өлі заттан пайда болады.
(самозарождения ).
Себебі сол уақыттарда микроорганизмдер
туралы ештене білмеген. Олардың ойынша
төменгі сатыдағы организмдер өздігінен пайда
болады. Бұл концепцияны Аристотель,
Парацельс, Гарвей, Коперник, Галилей, Гете,
Декарт, Шеллинг қолдаған.
Пайдаланылған әдеиеттер
У. Дж. Гладсхауэр «Как возник наш мир», Билефельд (ФРГ), типография
«Druckhaus Gummersbach», 1994. ISBN 3-89397-341-9

Дмитрий Онисимович Юнак «Миф или действительность: исторические и
научные доводы в защиту Библии» Москва, «Весть для тебя», 1996. ББК 86.37-20

Сергей Леонидович Головин«Всемирный потоп. Миф, легенда или реальность?»,
Симферополь, «Христианский научно-апологетический центр», 1999. ISBN 5-
7780-0720-5

Сергей Леонидович Головин «Эволюция мифа. Как человек стал обезьяной»,
Симферополь, «Христианский научно-апологетический центр», 1999. ISBN 5-
93958-008-4

Владислав Сергеевич Ольховский «Как соотносятся постулаты веры
эволюционизма и креационизма между собой и с современными научными
данными»; «Креационизм постепенного творения» (тем не менее, отрицающий
биологическую эволюцию)
Росс Х. Творец и космос
Назарларыңыз
ға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
XXI ғасырдағы ұлттық сана
Өзін-өзі тану тұлғаның өзінөзі жүзеге асыруының шарты
Адамның рухани саулығы
Батыс пен Шығыс өркениеті
Мәдениет ұғымы туралы жалпы түсінік
Құндылықтар - қоғамдық маңызды материалдық, әлеуметтік нысандар
Сананың құрылымы
Материалдық және рухани мәдениет
Мәдениет – адам жасаған екінші табиғат
Ізгілік педагогикасының манифесі
Пәндер