КОМПЬЮТЕРДЕ АҚПАРАТТАРДЫ ҰСЫНУ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
КОМПЬЮТЕРДЕ
АҚПАРАТТАРДЫ ҰСЫНУ
ТӘСІЛДЕРІ
Кодтау дегеніміз не?

• Ақпаратты белгілі бір алфавит арқылы ұсынуды
кодтау деп атайды.
• Бір белгі тобынан екінші белгі тобына көшіру
ережесін код деп атайды.
Ақпарат беру мына түрлерде жүргізіледі:

• Сигналдар түрінде.
• Адамдар қарым-қатынасында,

техникалық құрылғыларда.
Ақпараттарды келесі түрде сақтауға болады:

• Қағазда, таңбалар түрінде, перфокартада,
перфолентада, таспа, ағашта, матада, кілт бедерінде
т.б.
• Электромагниттік сигналдар түрінде: дискіде,
дискетте, кассетада, кинопленкада т.б.
• Құрылымдық комбинациялар түрінде: биологиялық
объектілердің клеткалары мен гендерінде.
Кірістік мәліметтердің түрлері (1)

Мәтіндік Сандық

Оқулықтағы мәтін, Көбейту кестесі,
дәптердегі шығарма, арифметикалық
ауа райын болжау, мысал, хоккей
радио арқылы хабар ойнындағы есеп
Кірістік мәліметтердің түрлері (2)

Графикалық Музыкалық Бейнелік
Суреттер, Дыбыстар, Түрлі түсті
схемалар, музыка, сөз графика, дыбыс,
сызбалар, фильмдер, екі
фотосуреттер және үш
өлшемді
жылжымалы
обьектілер.
Ақпарат өлшемі
• Барлық ақпаратты дербес компьютер сигналдар
түрінде қабылдай алады.
Олар екі күйде болады

сигнал бар сигнал жоқ
Бұл сигналдарға тек екі түрлі мән: 0 немесе 1
қабылдай алатын сәйкес код разряды қойылған.
Тек екі түрлі мәні немесе оған сәйкес код разряды бар,
0 немесе 1 мәндерін ғана қабылдай алатын сигналды
бит деп атайды.
Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі

• Бит – бұл ақпараттың ең кіші бірлігі.

Басқа сөзбен айтқанда, тек екі түрде ғана
болатын (сигнал бар немес сигнал жоқ)
сигнал, БИТ ақпаратын береді.
Ақпараттың кодталуы
• Екілік алфавиті 0 және 1 таңбаларымен
ұсынылады.
• Ақпаратты екілік код пен көрсету үшін, құрылғы
екі күйді айыра білуі керек, мысалы: 1-құрылғыда
ток бар, ал 0-жоғын, немесе 1-жоғары кернеу,
0- төмен кернеу.
Символдарды кодтау
• Символдарды кодтау үшін 8 биттен тұратын яғни
8 екілік таңбалардан тұратын тіркестерді қолдану
қабылданған.
• 8 биттен тұратын кодты байт деп атайды.
• 8 нөл мен бірлердің көмегімен яғни бір байттың
көмегімен 256 символ кодталады.
• Символдарды кодталу комбинацияларының
жиынтығын кодтау кестесі деп атайды.
ASCII коды
• Есептеуіш техникасында ең көп пайдаланатын код-
АSСІІ коды -американдық ақпарат алмасудың
стандартты коды.

Кодтау кестесі

16 жол 16 баған
ASCII кодының кестесінің құрылымы
Кесте

стандартты баламалы
Бірінші 128 символдар, 128-ден 255-ке дейінгі
0-ден 127 -ге дейінгі кодтар ұлттық
кодтар: цифрлар, латын алфавиттер (орыс, қазақ).
алфавитінің әріптері мен Ондық, екілік,
компьютер жұмысын оналтылық санау
басқаратын арнайы жүйелерінің
символдар. сәйкестендіру кестесі
бойынша кодтауға
болады.
ASCII кодының кестесімен қалай
жұмыс істеу керек?
1. Мәтіннің әр символының кодын АSСІІ
кестесінен табу керек.
2. Оның коды-екі оналтылық сан, оның біріншісі -
осы символ орналасқан көлденең жолды
номерін, ал екіншісі тік баған номерін көрсетеді.

3. Сосын сәйкестендіру кестесінен оны екілік
жүйеге ауыстыру керек.
Компьютердің ақпараттық
құралдары:

Ішкі және сыртқы Мәліметтерді Барлық
болып бөлінетін өңдеу процесін құрылғылар
деректерді, басқаратын арасында
бағдарламаларды процессор және ақпарат жеткізу
сақтауға арналған өңдеу нәтижелерін қызметін
компьютерлік шығаратын шығару атқаратын
жады құрылғы-лары ақпараттық
құрылғылар

Ұқсас жұмыстар
Графикалық ақпаратты ұсыну
Мультимедиа технологиялары
Деректер базасының архитектурасы
Мультимедиа технологиясы туралы ақпарат
Гипермәтін аймақтық желі
Компьютердің қосымша құрылғылары
Трояндық вирус
Мультимедиялық жабдықты демонстрациялық экспериментте қолдану
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП СТАНДАРТТАРЫ
Деректердің абстракты түрі, құрылымы және оларға қолданатын негізгі операциялар. Деректер моделін таңдау
Пәндер