Педагогикалық үдеріс жүйенің барлық құрамдас бөліктерін біріктіруші басты жүйе ретінде
Презентация қосу
Тақырыбы:«Педагогикалық үдеріс жүйенің
барлық құрамдас бөліктерін біріктіруші басты
жүйе ретінде»
Жоспар

I.Кіріспе
II.Негізгі бөлім
1. Мектеп басқарудың әдіснамалық негіздері.
2. Мектепті педагогикалық үрдіс ретінде басқаруды қарастырған
Ю.А.Конаржевскийдің пікірін қарастыру
3. Білім беру үрдісін менеджмент негізінде басқарудың маңызды
сипаттары.
III.Қорытынды бөлім
Мектеп басқарудың әдіснамалық негіздері

Болашақ мамандарды педагогикалық
менеджмент жайында білім, білік,
дағдылармен қаруландыру бүгінгі нарықтық
жағдайда өзекті мәселе болып отырғаны
сөзсіз.Соңғы кездері мектеп басқару мәселесін
ізгіліктік және демократиялық көзқарастар
тұрғысында қайта зерделеу арықыл жаңа
басқару технологиясын қалыптаса бастаған.
Қазіргі мектеп – адамға білім, білік, дағдылар
жиынтығын беріп қана қоймайды, сонымен
қатар, өмірдегі өз орнын анықтай алатын,
білімі арқылы өз мүмкіндіктерін жүзеге асыра
алатын, үнемі даму үстінде болатын тұлғаны
қалыптастыра алатын жаңа менеджменттік
көзқарасты қажет етеді.
Менеджмент білімнің дербес ғылыми саласы ретінде

1.Білім беру қызметін басқару;

2.Мұғалімнің жұмысын ғылыми тұрғыда басқару;

3.Білім алушылардың білімдерін,қабілеттерін,дағдыларын бақылау және
бағалау.
Ю.А.Конаржевскийдің пікірін қарастыру

Мектепті педагогикалық үрдіс ретінде
басқаруды қарастырған Ю.А.Конаржевский
менеджер қызметінің мазмұны оқушылар
мен мұғалімдердің әрекеттерін бақылау мен
оларға әкімшілік етуден тереңірек екенін
дәлелдейді. Оның ойынша, "бүгінгі мектеп
үнемі даму үстіндегі күрделі
педагогикалық-психологиялық жүйе болып
табылады. Баскару үрдісінде мектептің ішкі
кұрылымындағы түрлі бірлестіктер мен
топтардың өзара қарым-қатынасын,
бірлескен қызметтерін, әр адамның
мақсатты әрекеттерін реттеп отыру жүзеге
асырылады".
Басқару функциялары

1.Жоспарлау

2.Ұйымдастыру

3.Басшылық ету

4.Бақылау
Басқару циклі

Диагностика Мақсат қою

Жоспарлау Дайындық

Жүзеге асыру Анализ

Бақылау Бақылау
Білім берудегі менеджмент
саласында қарастырылған «басқару»
ұғымының үш бағытта
қарастырылатындығын көрсетті:
• іс-әрекет оның мәні басқару әлеуметтік
іс-әрекет түрінің бірі ретінде, заттық
нәтижеге жетуді мақсат етіп қояды .
• бір жүйенің екінші жүйеге әсері, бір
адамның келесі адамға немесе топқа
әсері ретінде қарастырылған, оның мәні
басқарушы объектіні өзгерту.
• субъектілердің өзара әрекеттестігі – бұл
негізде өзгерістер тек өзара байланысты
емес, сонымен өзара шартталған негізде
болады.
Қорытынды
Педагогикалық үдеріс мәні - оқыта отырып тәрбиелеу, тәрбиелеп
отырып оқыту өрнегіне сәйкес анықталады. Яғни тәрбиеші оқыту отырып та,
сыныптан тыс жұмыстар жасата отырып та, білім беру мен тәрбиелеу
міндеттерін жүзеге асыруы қажет. Педагогикалық үдерістің құбылыс
ретіндегі бірқатар маңызды белгілері бар. Педагогикалық үдерістің негізгі
белгілері: -Қос жақты іс-әрекет; -Өзара байланысты жүреді; -Мақсатты,
мазмұнды ұйымдасқан түрде жүреді; -Мақсатқа қол жеткізу формалары мен
әдістері арқылы сипатталады. Педагогикалық үдерісте педагог-объект және
субъект. Объект ретінде –тәрбиелік әсерлерге түседі және өзін жетілдіріп
отырады. Субъект ретінде – арнайы педагогикалық білім алады, адам
тәрбиесіне қатысты жауапкершілікті мойынына алады, дүниетанымы,
рухани-құлықтық белсенді қарым-қатынасқа түсу қабілеттелігін дамытады.
Назарларыңызға
рахмет

Ұқсас жұмыстар
Тұтас педагогикалық үдеріс
Педагогикалық процесс
Педагогикалық менеджмент нысандарының ерекшеліктері мен сипаттамасы
Педагогика адам туралы ғылым жүйесінде
Жалпы педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
ТҰТАС ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС
I тақырыптық блок Жалпы педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытудың технологиясына схемалық сипаттамасы
Тәрбиенің парадигмасы
Жүйенің қызметін анықтайтын мақсаттар міндеттер
Пәндер