Дәлелді тәжірибеге шолу
Презентация қосу
Дәлелді тәжірибеге
шолу
ОРЫНДАҒАН:
АБАЙДУЛЛАЕВА А.А.
Жоспары:
I. Кіріспе
II. Негізгі бөлім
a) Дәлелді мейірбикелік тәжірибе
b) Дәлелді мейірбикелік тәжірибенің кезеңдері
c) Дәлелді мейірбикелік тәжірибедегі ресурстар
ІІІ. Қорытынды
ІV. Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Мейірбике ісі мамандықтары Денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық қызметтерді
дамыту үшін өте маңызды. Сапалы мейірбикелік қызметті дамыту Мейірбике ісі
саласындағы клиникалық шешімдерді дәлелдерге негізделуді талап етеді. Қазіргі уақытта
жеке зерттеулерден алынған ғылыми мәліметтер, мысалы, жүйелі шолулар, дәлелдемелер
жиынтығы, ең жақсы тәжірибенің ақпараттық парақтары және пациенттерге күтім
жасаудың клиникалық нұсқаулары үшін жинақталуы керек, содан кейін олар практикалық
ортада қолданылуы керек.
Дәлелді мейірбикелік тәжірибе
Дәлелді мейірбикелік тәжірибе (EBN) - бұл қолда бар ең жақсы
дәлелдемелерді, мейірбикелік тәжірибені, пациенттердің қалауы мен
ресурстарды біріктіру.

Дәлелді мейірбикелік тәжірибенің мақсаты - пациенттерге жоғары
сапалы медициналық көмек алуды қамтамасыз ету. Дәлелді мейірбикелік
тәжірибе (EBN) – мейірбикенің сыни тұрғыдан ойлауының және шешім
қабылдауының негізі.
Зерттеудің ең
Пациенттің жақсы дәлелі
қалауы мен
жарналары

Сарапшының
пікірі

Дәлелді мейірбикелік тәжірибе
Мейірбике ісіндегі дәлелді тәжірибенің пайдасы неде?

Дәлелді тәжірибе мейірбикелерге пациенттерге күтім жасаудың тиімді
әрекеттерін анықтауға көмектеседі.
Мейірбикелер мен пациенттерге пайдасы қандай?

Дәлелді тәжірибе негізделген шешімдер қабылдау үшін мейірбикелерді
ғылыми зерттеулермен қамтамасыз етеді. Дәлелді мейірбикелік тәжірибе
арқасында мейірбикелер пациенттерді күтуге арналған жаңа медициналық
хаттамалардан хабардар болып қалады. Мейірбикелерге диагностикалық
тесттің, емдеу түрінің қауіптерін немесе тиімділігін түсіну үшін қайта
зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді.
Дәлелді мейірбикелік тәжірибе форматында зерттеу сұрағын қою үшін PICO (T)
әдіснамасы жиі қолданылады.
Сұрақтарды пішімдеу клиникалық сұрақты кішігірім бөліктерге бөлуге және
кілт сөздерді анықтауға көмектеседі, осылайша ең жақсы дәлелдерді табуға
көмектеседі.
Қол жетімді ең жақсы дәлелдемелер медицинадағыдай дәлелдеулер деңгейіне
сүйене отырып дәлелденген зерттеулерден тұрады. Зерттеудің беріктігін
сипаттайтын дәлелдемелер деңгейі рейтингтік жүйеде орналастырылған.
Дәлелдерді қолданған кезде мұқият оқу, сыни бағалау және клиникалық
пайымдауды әлі де қолдану қажет.
Клиникалық маңызды сұрақтар төрт компоненттен тұрады
( англ.PICO):

Patient - науқас жəне/немесе мəселе - науқастың ерекшеліктері (жасы, жынысы,
мамандығы)
Intervention - іс-əрекет жасау - емі, диагностикасы, ағзаға əсер ету факторлары
Compаrison - салыстыру (егер қажет болса) - салыстырамыз,плацебо,араласуды
шектеу
немесе оның басқа түрі
Outcome - нəтиже - іс-əрекеттің нəтижесі қандай? сауығу, госпитализация, өлім
жəне т.б.
Дәлелді мейірбикелік тәжірибенің кезеңдері

1 2 3 4 5

Пациенттің
Сұраққа
пікірін немесе
жауап беру қалауын ескере
Клиникалық үшін ең Сыни бағалау отырып, Тиімділікті
сұрақ жақсы клиникалық бағалау
дәлелдерді сараптамамен
табу дәлелдемелер
енгізу
Қолда бар ең жақсы дәлелдемелер
Қолда бар ең жақсы дәлелдемелер - мейірбикелік араласу кезінде
табылатын ең күшті және сенімді дәлелдер (мысалы, пациенттерді
тәрбиелеу, қолдың гигиенасы) болып табылады. Ең жақсы қол жетімді
дәлелдемелер белгілі бір тақырып бойынша ағымдағы зерттеулерге
негізделген, бірақ зерттеу деректері болған кезде әлсіз немесе жоқ болса,
басқа дәлелдемелер түрлері қолданылуы мүмкін (мысалы, клиникалық
нұсқаулар, үздік тәжірибе).
Мейірбике ісіндегі тәжірибе медбикенің

алдыңғы қатарлы білім қорын,

интеграцияланған шешім қабылдау

дағдыларын және практика жүзінде

клиникалық құзыреттіліктерге ие болғандығын

білдіреді.
Пациенттердің қалауы медбикелер
пациенттерді олардың күтіміне белсенді
қатысуға шақырады дегенді білдіреді. Бұл
науқас немесе оның отбасы мүшелерінің
ауруы немесе созылмалы ауруы бар
тәжірибесін көрсетеді. Медбикелер аурудың
биопсихоәлеуметтік аспектілерін қарастырады
және науқаспен бірге олардың қабылдауы мен
құндылықтарын ескере отырып шешімдер
қабылданады.
Дәлелді мейірбикелік тәжірибедегі ресурстарға білікті, құзыретті
мейірбикелердің тепе-тең жүктемесі, мейірбикелердің пациенттерге барабар
қатынасы, жабдықтардың жеткіліктілігі және мейірбикелік ортаның тиісті
физикалық құрылымы сияқты физикалық және адами ресурстар жатады.
Қорытынды
Демек, дəлелді мейірбикелік тәжірибе бізге сұрақтарды дұрыс құруды, мəліметтерді
іздеуді, мəліметтерді сынап бағалауды, науқаста анықталған ерекшеліктермен алынған
мəліметтерді интеграциялауды, əсер етуі мен тиімділігін бағалауды кеңінен үйретеді десек
қателеспейміз.
Падаланылған әдебиеттер:
1. https://nursekz.com/evidence-based-nursing/
2. https://t.me/my_waysa1_nur/927
3. Батюшин, М.М. Нефрология: основы доказательной терапии : учебное пособие / М.М. Батюшин ;
под ред. В.П. Терентьева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 348 с. 616.6 Б-289 Аб/науч
4. Гринхальх, Т. Основы доказательной медицины : учебное пособие для студ. высш. мед. учебных
заведений и сист. послевуз. проф. образования / Т. Гринхальх ; пер. с англ. - М. : ГЭОТАР-МЕД,
2008. - 240 с. 61 Г-85 Аб/науч
5. Доказательная медицина : справочник. В 7-ми т. / под общ. ред. С.Е. Бащинского ; пер. с англ. -
М. : Медиа Сфера. 616 Д-63 Аб/науч,НБО*4. Реан А., Бордовская Н., Розум С. Психология и
педагогика. – М., 2003.

Ұқсас жұмыстар
Клиникалық зерттеулердің иерархиясы
Клиникалық практикалық жетекшіліктер
Үнемі сапаны жақсарту
Ұлттық клиникалық басқарушылық әдістемесінің типтері
AGREE критерийлерін бағалау
Клиникалық әдістемелер
Дәлелді медицинадағы зерттеу әдістерінің артықшылықтары
МЕЙІРБИКЕ ІСІ ҒЫЛЫМЫ МЕН ЗЕРТТЕУЛЕРІНІҢ ТАРИХЫ МЕН ФИЛОСОФИЯСЫН ТАЛДАУ
Дәлелді медицинаның артықшылықтары
Клиникалық сараптама - дәлелді медицина
Пәндер