Тыңайтқыштардың жіктелуі
Презентация қосу
Минералды тыңайтқыштар өндірісі. Азот
тыңайтқыштарын өнеркәсіптік өндіру
технологиясы.
Қарастырылатын тақырыптар:
Минералды тыңайтқыштар өндірісі.
Тыңайтқыштардың жіктелуі.
Тыңайтқыштар шикізаттары (апатиттер
мен фосфориттер).
Қос суперфосфат өндірісі.
Технологиялық сызба-нұсқасы
Жоғары және тұрақты өнім алу үшін
топыраққа қосатын, құрамында өсімдіктердің
қоректенуі үшін қажетті элементтері бар
тұздарды тыңайтқыштар деп атайды.
Өсімдіктердің құрамына 60-тай химиялық
элементтер кіреді. Өсімдіктер өсіп өну үшін
біріншіден көміртек, оттек, сутек керек. Бұлар
өсімдіктің негізін кұрайды.
Одан кейін N2, Р, К, Mg, S, Са, Ғе.
Микро- және макроэлементтер
Өсімдіктердің қорек алатын негізгі көзі
ауа және топырақ. Көміртекті өсімдіктер
организміне фотосинтез процесінің
нәтижесінде ауа құрамындағы көміртек
(IV) оксидінен алады. Аздаған мөлшері
топырақ құрамынан тамыр арқылы
тарайды. Сутек су құрамынан бөлінеді.
Қалғандардың барлығын өсімдіктер
топырақ құрамындағы еріген
минералды тұздардан алады.
Тыңайтқыш ретінде өсімдікке берілетін
үш элементтің орыны ерекше: фосфор,
Тыңайтқыштардың жіктелуі. Тыңайтқыштар пайда болу тегіне
байланысты, агрохимиялық жағдайына, физиологиялық әсеріне,
қоректену элементтеріне, қоректік заттардың концентрациясына
тәуелді жіктеледі.
Шығу тегі бойынша: минералдық, органикалық,
органо-минералдық, бактериалдық тыңайтқыштар
болып төртке бөлінеді. Минералдық тыңайтқышқа:
табиғи және өндірістерде өндірілетін минералдық
тұздар жатады. Құрамында өсімдікке керекті
элементі бар табиғи және жасанды органикалық
тыңайтқыштар да жиі қолданыс тапқан. Мысалы,
карбамид, көң, қи, тезек.
Органоминералдық тыңайтқыштар - органикалық
және минералдық тыңайтқыштардың қоспасы.
Мысалы, шымтезек.
Бактериалдық тыңыйтқыштар - топыраққа сіңімді
қоректік элементтердің түрін түзетін бактериялар.
Азот фосфор калий тыңайтқышы
Азот тыңайтқыштары. Азот тыңайтқыштарының
ішінде қазіргі кезде көп таралған карбамид (мочевина) -
оңай еритін, түссіз кристалды зат, өте құнды тыңыйтқыш,
кұрамында өсімдікке жеңіл сіңірілетін 46% азот бар.
Аммиак селитрасына қарағанда карбамидтің көптеген
физикалық қасиеттері әлдеқайда жақсы. Агрохимиялык
сапасы барлық қатты азот тыңайтқыштарынан басым,
топырақ құрамында ұзақ уақыт сақталады. Өсімдіктерге
тамыры және жапырақтары арқылы сіңеді. Өзіндік құны
төмен.
Карбамид өндіруге шикізат ретінде аммиак
және көміртек диоксидін қолданады.
Карбамид синтезі екі сатыдан тұрады.
Бірінші сатыда карбамид қышқылының
аммоний тұзы (карбамат) түзіледі:
2NH3+CО2 →NH2COONH4+159 КДЖ (1)
Әрі карай карбамат дегидратацияланып
карбамид түзеді.
NH2COONH4 → (NH2)2CO+H2О-285 кДж (2)
Карбамид синтезі гетерогенді (Г-С)
системадағы процесс, кинетикалық аймақта
жүреді. (1) -ші реакция оптималды жағдайда
толық және жылдам жүреді. (2) - ші реакция
баяу, толық жүрмейді, тек сұйық фазада ғана
жылдамдайды.
Флотация әдісі. Бұл әдіс минералдар сильвинит КCl
және галит
NaCl - дың судағы жұғу- жұқпау қасиеттеріне
негізделген.
Флотация қалыпты температурада минералдардың
қанықан ертіндісінде жүреді.
АҚТӨБЕ ХИМИЯ
КОМБИНАТЫ

Ұқсас жұмыстар
Калий тыңайтқышы
КОМПЛЕКСТІ ТЫҢАЙТҚЫШТАР
Фосфор элементінің реттік номері
Тамыр - өсімдіктің топырақтан қоректену мүшесі. Тыңайтқыштар
Қарқынды егіншілікте туралы түсінік. Тыңайтқыш - ауыл шаруашылығы дақылдарының өнiмiн арттырудың басты факторы
Минералды тыңайтқыштар мен пестицидтерді қолдану және олардың зардаптары
Агрономиялық зерттеуде радиоактивті изотоптарды қолдану
АГРОХИМИЯ ТАРИХЫ АГРОХИМИЯНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ
Азот тыңайтқыштары
Минералды тыңайтқыштар өндірісі
Пәндер