Топырақ ортасының реакциясы
Презентация қосу
Топырақ
ерітіндісі және
тотығу-
тотықсыздану
процестері
Орындаған:

2021
Топырақты
ң сұйық
фазасы
бұл топырақтағы ылғал, топырақ
ерітіндісі. Топырақтағы құрамы
және көлемі бойынша оның өте
жылжымалы бөлігі. Сұйық фазаны –
топырақ денесінің «қаны» деуге
болады, себебі ылғалдың
топырақта тік және көлденең
жылжуы нәтижесінде топырақ
пішінінде қабаттар бөлінеді.
Топырақ ортасының реакциясы да тоыпарқтың
маңызды көрсеткіштерінің бірі. Әр түрлі
топырақтарда топырақ ортасының реакциясы әр
түрлі болады.. Бұған негізінен әсер ететін нәрсе -
жоғарыда сипатталған топыраққа сіңірілген,
алмасу реакциясына мүмкіндігі бар катиондар
құрамы. Топырақтардың сіңірген комплекстеріне
қарап, әдетте, олардың реакциясын қышқыл,
бейтарап, сілтіленген деп ажыратады.
Топырақтың қышқыл ортасы

Реакциясы
топырақтың сіңіру
комплексі негізінен сутегі
катионымен
толықтырылған Аймағы
топырақтарда кездеседі. Бұл жауын-шашыны мол
аймақтарда тараған
күлгін және қызыл
топырақтарда болады.
Топырақтың бейтарап ортасы

Реакциясы
топырақтың сіңіру
комплексі негізінен
кальций катионымен
қаныққан топырақтарда Аймағы
көп. Бұл қара топырақты, қара
қоңыр топырақты
аймақтарда тараған.
Топырақтың бейтарап ортасы

Реакциясы
топырақтың сіңіру
комплексі негізінен
кальций катионымен
қаныққан топырақтарда Аймағы
көп. Бұл қара топырақты, қара
қоңыр топырақты
аймақтарда тараған.
Топырақтың сілті реакциясы

Реакциясы
топырақтың сіңіру
комплексі негізінен
натрий катионымен
толықтырылған Аймағы
топырақтар да болады. мұндай топырақтар
еліміздің оңтүстік
аймақтарындағы жартылай
шөл және шөлді
аймақтардағы сортаң,
сорланған жерлерде
Топырақ ортасының
реакциясы
Белгілен
1 уі
оның ерітіндісінде бос
күйінде кездесетін сутегі
иондарының
концентрациясымен
анықталады, оны рН-пен
белгілейді. рН-ның
мөлшері
Әр түрлі топырақ
ерітінділеріндегі 3-10
сандарының арасында,
яғни күшті қышқылды
ортадан күшті
сілтіленген ортаға
рН
көрсеткі
ші
3-тен 6,5-ке дейін болса - қышқыл
топырақтар, 6,5-7,5-га дейінгі -
бейтарап топырақтар, ал одан
жоғарысы. сілтілі топырақтар
қатарына қосылады
Our methodology

Research Analysis
Despite being red, Jupiter is the
Mars is a cold place biggest planet of
them all

Data study Compariso
Venus is the second
planet from the Sun
n
A gas giant and has
several rings
Топырақтың тотығу-
тотықсыздану режимінің
типтері
Күрт тотығу-тотықсыздану
режимі бар топырақтар –
әртүрлі зоналардың
жартылай гидроморфтық
топырақтары;
Мерзімдік жағдайда тотықсыздану
Абсолютті басымды тотығу
үрдістерінің көрсетілуі мүмкін
жағдайы бар топырақтар –
дала, жартылай шөл, болатын басымды тотығу
жағдайлары бар зоналарының
шөлдердің автоморфтық
автоморфтық топырақтары;
топырақтары

Тұрақты тотықсыздану
режимі бар топырақтар –
батпақты және
гидроорфтық сортаңдар.
Топырақтың
тотығу-тотықсыздану
режимі
топырақ түзілудін жылдық айналымында
топырақ кесіндісіндегі тотығу-
тотықсыздану процесстерінің ара қатысы.
Топырақтың тотығу-тотықсыздану
жағдайының саналық сипаттамасы
Тотығу-тотықсыздану
потенциалы

берілген уақытта Көрсеткіштің белгісі Eh, Топырақта көрініс беруі
топырақтың әртүрлі өлшем бірлігі мВ. топырақтың генетикалық
тотығу-тотықсыздану қасиеттеріне, су-ауа және
жүйелерінің қоспа температуралық режиміне
қарқындылығы. байланысты.
Тотығу-тотықсыздану үрдістерінің
қарқындылығы мен бағытын анықтаушы
негізгі жағдайлар

топырақтың топырақтың
ылғалдануы аэрациясы

топырақта топырақтағы
органикалық микробиологиялық үрдістердің
заттың мөлшері жүру температурасы
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН

ӘДЕБИЕТТЕР
https://kzref.org/topiratar-geografiyasi-penini-ou-edistemelik-kesheni.html?page=7
● https://view.officeapps.live.com
● Жамалбеков Е.У.; Бильдебаева Р.М., Бигалиев А.Б. Жалпы топырақтану. Алматы
2001
● Тазабеков Т.Т. Топырақтың құнарлылығы. Алматы, 1999

Ұқсас жұмыстар
Топырақ құнарлылығы
Құнарлы топырақ – мол және сапалы өнім
ЭКОЛОГИЯ және ТҰРАҚТЫ ДАМУ
Топырақты химиялық ластауыштар
ДИСПЕРСТІ ФАЗА ДИСПЕРСТІК ОРТА
Азот қосылыстары және олардың өзгеруі
БИОГЕНДІ КЕЗЕҢ
ЗАТТАРДЫҢ ӘСЕРІ
Тығыз қоректік орта
Топырақтың жылулық қасиеттері мен құбылымдары
Пәндер