Топырақтың жылулық қасиеттері мен құбылымдары
Презентация қосу
Топырақтың жылулық
қасиеттері мен
құбылымдары.
Топырақтүзілу
процестерінің
энергетикасы

2021
Құнарлылықтың
қалыптасуының
жағдайлары
Оған топырақтың қасиеттері және құбылымдары
жатады. Ол қасиеттер мен құбылымдар келесідей:

Физикалық-
Физикалық Химиялық
топырақтың
гранулометриялық
қарашірінді күйінің химиялық
топырақ реакциясы,
сипаттамасы,
құрамы, құрылымы, тотығу - тотықсыздану
минералдық және
тығыздылығы, потенциялы, сіңіру көлемі,
химиялық құрамы,
кеуектілігі, жылулық, алмаспалы сіңген
тиімді қоректік заттар
ылғалдылық катиондар мөлшері және
мен зиянды заттар 2
қасиеттері және олардың құрамы
мөлшері
құбылымдары
Органикалық заттардың топырақ құралуы
морфологиялық белгілерінің қалыптасуы мен
құрамы және қасиеттерімен байланысты
функциясы
балшықтық және
гумус- тық
Арнайы өзіне тән қосындылардың қа-
01 топырақ әлпетінің 03 тысуынан топырақ
қалыптасуы агре- гаттарының
пайда болуы, сондай-
ақ гумустың
Топырақ құрылымының минералдық бөлікпен
қалыптасуы және әрекет тесіп және
02 гумустық заттардың микробиологиялық
су-физикалық термодинамикалық
қасиеттеріне тигізетін тұрақты
әсері түйірпектерді түзуі
Жылу көзі
Топырақ атмосферамен тұрақты
қатынасып климаттық жағдайлар
ықпалында болады.
Климат ықпалының негізгі топырақ
бетіне келетін - күн сәулесінің
қуаты.
Күн қуатының белгілі бөлігі құрлыққа
келіп топырақты жылытады оның
бетімен шағылысып, қайта
атмосфераға тарайды. Жылудың
топыраққа енуімен атмосфераға қайтуы
құбылмалы болғандықтан топырақтың
жылу жағдайы тектік жиектер
температурасымен сипатталады.
- Күн сәулесінің қуаты

Температура
топырақтың жылу күйін
сипаттайды.

Жылу құбылымы
Топыраққа енген жылжитын онда
жиналатын және одан қайтып
шығатын жылулық құқбылыстар
жинағы

Жылу әсері
Өсімдіктер өсуіндегі негізгі фактор
жылу олардың өнімі де жылуға
бағынышты сондықтан
топырақтың жылу құбылымы 6
заңдылықтарын және оны
реттеудің тәсілдерін білу қажет.
Топырақтағы
жылудың негізгі
көзі - Күн
сәулесінің қуаты
Аздаған мөлшерде жылу топыраққа
құрлықтың тереңдігінен химиялық,
биологиялық радибелсенді үрдістер
арқылы келеді. 7
Жылу мен су
режимдері
топырақ құралу үрдісі бағыты мен
жылдамдығын топырақтағы
физика – химиялық , биохимиялық
және биологиялық үрдістер
жағдайын анықтайды. Себебі
топырақтың құрамындағы
қосындылардың енуі мен тұнуы
кішіжандылар мен фауна тіршілігі
тікелей температурамен
байланысты жүреді.
Күн әсер ету механизмі

Топыраққа енген күн сәулесінің қуаты

01 жылуға айналып оның төменгі қабаттарына
жылжиды аздау бөліктері топыраққа сіңбей
бетіне шағылысады.
Топырақтың беткі қабатының
температурасы құрлыққа таяу ауа
қабатының температурасынан төмен
02 болған жағдайда, топырақ өзінің бойына
жинаған
Топыраққажылуды
сіңген қайтып береді.қуаты мен
күн сәулесінің
қайтарылған жылудың мөлшеріне
байланысты оның беткі және төменгі
қабатының температуралық 9
03 айырмашылығы артқан сайын одан жылу
да өседі.
Күн сәулесінің маңызы
Беткі топырақ қабатының ішінде жылы жағдай
қалыптасуына тигізетін әсері зор. Топыраққа енген
немесе шағылысқан жылудың мөлшері оның түсіне
ылғалдығының түйіртпектілігіне өсімдіктер
жамылғысына байланысты. Топырақ бетіне келетін күн
сәулесі қуатының мөлшері географиялық аймағы және
құрлық бедеріне жылу маусымы мен ауа райы
органикалық заттар функциялары.

0
Топырақтың жылу
қасиеттері мен жылу
құбылымын зерттеу
үлес қосқандар

01 03 05
А.Воейков М.Будько В.Димо

02 04
А.Чудновский А.Шульгин
Топырақ түзілу процесінде
биологиялық, экологиялық
факторлардың рөлі

Жоғары өсімдіктер әрекеті
топырақ – өсімдік жүйесіндегі химиялық элементтердің айналымын
және топырақтың органикалық затының синтезін қамтамасыз етеді.

Топырақ жануарларының әрекеті
өлі органикалық заттарды бұзып және түрлендіріп, топырақтың
химиялық және физикалық қасиеттеріне зор әсер етеді.

Топырақ микроорганизмдерінің әрекеті
топырақтың органикалық және біраз мөлшерде
минералды затын тереңдете түрлендіреді. 1
Топырақ
түзілу
процесі
Тау жыныстарының топыраққа айналу
процесінің аса бір маңызды құбылысы
құрлықтың бүкіл бетін жауып жатқан
гумустық қабаттың түзілуі болды. Бұл
қабат топырақтың ең бір белсенді
бөлігі болып саналады. Топыраққа ең
алғаш рет М.В.Ломоносов ғылыми
анықтама берді, ол:топырақ түзілу
процесі құнарлылық түзіле жүретін
өсімдіктер мен тау жыныстарының
арасындағы ұзақ өзара қарым-қатынас
деп көрсетті. 1
Топырақ түзу
процестеріне Жер жыртылып, топырақ өңделгеннен
адам кейін табиғи өсімдіктер орнына мәдени
қоғамының дақылдар егіледі, ал олардың табиғи
өсімдіктерге қарағанда, топыраққа
тигізетін әсері тигізетін әсері әрине, өзгеше.

Жыртуға жарамсыз, механикалық
құрамы жеңіл немесе сортаң
топырақтар жыртылып, одан кейін жел
эрозиясына ұшырап, пайдаға аспай
қалатын жерлер қаншама. Осы сияқты
халық шаруашылығына зиян келтіретін
жайларға жол берілмей, керісінше
топырақты өндеу, 14
мелиорациялау,
химияландыру, оның құнарын
арттыруға бағытталуы тиіс.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР

● https://www.zharar.com/kz/referat/25142-ab
stract.html
● https://melimde.com/azastan-respublikasi-v
6.html?page=4

● https://melimde.com/bafdarlamasi-
dajindafan-shahieva-roza-ahmedovna-
mataral-audani.html?page=2
● Ж. К. ҚАБЫШЕВА «ТОПЫРАҚТАНУ»
Алматы, 2013

Ұқсас жұмыстар
Топырақ және агротопырақтану ілімінің даму тарихы. Топырақ түзілу үрдісінің мәні. Топырақтанудың негізгі салалары. Либих,Докучаев,Костычев,Вильямс
Топырақтың физикалық қасиеттері
Таза топырақ
ТОПЫРАҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
Мұнай – химиялық қалдықтарын қайта өңдеу
Жерді суғару
Адам денесінің микрофлорасы
Топырақтың су-физикалық және физикалық қасиеттері
Қышқылдық жаңбыр
Алматы облысы Көксу ауданы Үйгентас ЖШС топырақтары және оларды ауылшаруашылығында пайдалану
Пәндер