Тайм менеджмент
Презентация қосу
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ – Түрік университеті
Шымкент медицина институты
«Жоғарғы медициналық білімнен кейінгі білім беру » факультеті
Профилактикалық медицина және стоматологиялық пәндер кафедрасы

Пән аты: «Менеджмент негіздері. Медициналық – санитарлық алғашқы
көмекті қаржыландыру қағидаттары және медициналық – экономикалық
талдау»

№3 тақырып : Тайм менеджмент

Қабылдаған: м.ғ.д профессор Бектұрғанов Р.С
Орындаған : Шынтай Ұ
РОМҚ-201
Жоспар
I Кіріспе
II Негізгі бөлім
Тайм-менеджмент
S.M.A.R.T текникасы
Эффективті тайм-менеджмент
Тайм-менеджмент мифтері
Матрица Эйзенхауэра
Глеб Архангельский басқару методтары
Тайм-менеджмент элементтері
ІІІ Қорытынды
ІV Пайдаланған әдебиеттер
Тайм-менеджмент
• “Тайм-менеджмент” ағылшын тілінен
аударғанда “уақытпен басқару” дегенді
білдіреді.
• Уақытпен басқару-бұл өзін-өзі басқару,
ұйымдастыру, адамдардың мәселелерді тез
шешу мақсатында, жиындардың жүзеге
асырылуы,жұмыстардың орындалуы, іс-
әрекеті. Бұл басқару уақытты орнымен
пайдалану.
Мақсатқа жету

Жеке өмір мен жұмыс арасындағы тепе-теңдекті
сақтау

Көп жұмыс жасау

Өзіне көп жумыс алмау,
шаршамау
• Эффективті тайм-
менеджмент- бұл сіздің
өміріңіздегі келесі шарттардың
орындалуы:
Cіз қорытындыға
қанағаттанасыз (мақсатқа
жетуде);
Сіз қызық емес және шұғыл
жұмыстардан бос боласыз.
• Техника S.M.A.R.T.
• Алға қандай да мақсат қоюдо ол–SMART
критерийине сәйкес келе ме соны тексеру
керек. Ол мынадай бөліктерден тұрады:
S (Specific) – нақты;
M (Measurable) – өлшенген;
A (Achievable) – мақсатқа жететін;
R (Relevant) – келісілген;
T (Time framed) – бір уақытпен өлшенген.
• Өткен өмірді,аптаны,жылды қайтара алмайсың,
• Алдағы өмірің не болары өзіңе байланысты

Так что же мешает жить иначе?
На что мы тратим время?
Өз мүмкіндіктеріңді қолдана аласың
ба?

Қажетті болуға не кедергі жасайды?

Қартайған шақта қандай жетістіктерге
жетесің?
Тайм-менеджмент Мифтері:
Миф 1. Тайм-менеджмент-бұл күнді қатаң
жоспарлау.
Миф 2. Тайм-менеджмент-бұл
шығармашылықтағы тұлғаларға қолайсыз.
Миф 3. Тайм-менеджментпен еш уақытта
айналысуға болмайды.
Миф 4. Тайм-менеджмент-өте ауыр.
Миф 5. Тайм-менеджмент-өмірдегі шынайылықты
өлтіреді.
Тайм-менеджмент -
эканомикалық және жеке
тұрғыдан қарағанда бұл
білім ерекшелігі болып
табылады.
Экономикалық тұрғыда
уақытты ретімен жұмсау
жеке адамның және бүкүл
ұжымның еңбектік өндірісін
жоғарылатады.
Жеке тұрғыда адамның бос
уақытын пайдалы
істермен(өзін еркін сезінуі,
дем алуына, денсаулығына )
жұмсауын көрсетеді.
• Тайм-менеджмент уақыттың
басқарылуына байланысты элементтер
қатарынан тұрады, бұл әр түрлі өндірістік
процесстердің жүзеге асырылуын
көрсетеді.
• Элементтер қатарына: жұмыс уақытын
пайдалануды талдау(анализ), мақсат қою,
жұмыс уақытын жоспарлау, уақытты
ретсіз падалануға қарсы тұратын әр түрлі
күресу әдістерін ойластыру.
Уақытты ұрлаушылар

1.Тура емес мақсаттар 2. Дезорганизация

3. Керек жағдайда «жоқ»сөзін айта
білу

4. Керексіз үзілістер 5. Үзіліс уақытының көп
болуы
Уақыт ұрлаушылар

6. Іс-әрекеттің жоқтығы 7. Жұмыс уақытының
үзіліссіз болуы

8. Көп тапсырмалардлың берілуі

9. Стресс и кризисті ситуациялар

10. Неадекватты емес жоспарлау
Уақытты ұрлаушылар

11. Отсутствие делегирования 12. жиналыстар

13.Қағаздар 14. саяхаттар

15. Прокрастинация
Матрица Эйзенхауэра
М
А
Ң
Ы Важные Важные
Не срочные Срочные
З
Д
2 1
Ы
Л
4 3
Ы
қ
Не важные Не важные
Не срочные Срочные

тездік
Методы управления временем

в Подготовка, Кризисные ситуации,
а Профилактика кризисных Неотложные проблемы,
ситуаций,
ж «Горящие» проекты
Планирование
н
о 2 1
ст
ь
4 3 Помехи/Прерывания,
Мелочи, Некоторая почта,
Пустая трата времени Совещания,
и т.д. Телефонные звонки

срочность
• Талдау(анализ) - бұл жұмыс
уақытының дұрыс жұмсалмауын
және уақытты жұмсауда жағымсыз
әсер көрсететін негізгі себептерді
анықтайды.
• Мақсат қою- сұрақтарға
жауап беретін тайм-
менеджменттегі негізгі
этап. Мақсат қою- одан
әрі уақытпен басқарудың
тиімді әдістерін
пайдалануға бағыттайды.
• Жоспарлау – бұл белгілі
бір уақыттағы қиын
жаттығуларды жүзеге асыру
процесі.Жұмыс уақытын
жоспарлаудың өзіндік
спецификалық
ерекшеліктері бар.
• Уақытты ретсіз падалануға
қарсы тұратын әр түрлі күресу
әдістерін ойластыру.
Қорытынды талдауда уақытты
ретсіз пайдалану себептері
анықталды, жедел түрде жою
керек. Типтік себептерге әр түрлі
типтік күресулер әдістері бар,
олар әр бір жағдайдағы әр бір
себептерге.
• Тайм-менеджмент толық
құрылымды көрсетеді, барлық
элементін толығымен қолдану
керек.
Глеб Архангельский:Методы управления временем

Отдых: как не превратиться
в «загнанную лошадь»
Методы управления временем

Планируйте
и расставляйте приоритеты
Методы управления временем

Контролируйте себя!

Конечно, удобно наклеивать на
монитор стикеры – напоминалки о
том, что нужно сделать срочно.
Неудобно, что клей слабый, через
полгода они отклеиваются.
Методы управления временем

Умейте говорить «Нет»!
Методы управления временем

Мотивация

«Якоря» для эффективного
включения в работу

Раскачка при выполнении сложных
задач

Уничтожение мелких неприятных
дел

Личные награды и наказания
• Правило 6 «П» гласит: правильное
предварительное планирование
предотвращает плохие показатели.
Правила тайм-менеджмента

1 Правило 10/90

2 Правило 6П

3 Принудительная эффективность

4 Решение неприятных и глобальных за
дач
Бастысы:
1 Дурыс ем алу күнтізбесін құру

2 Приоритеттерді жоспарлау және дұрыс орындау

3 Жоспарлау қағидаларын қолдлану

4 Өзіңді және өз уақытыңды бақылау

5 Өз уақытыңды тиімді пайдалану

6 Керек емес жұмыстарға жоқ деп айту

7 Мақсатқа жету жолында күресу!

•Корпоративтік мәдениет – біз өмір сүретін
орта, атмосфера. Біз жұмыста қоршаған,
яғни, біз байланысқа түсетін адам (зат).
Мәдениеттің көрсеткіші болатын, өмірдің
материалдық және рухани көрінісі және де
көптеген мәдениеттердің ықпалынан пайда
болған өзіндік мәдениеттің
тасымалдаушысы біз болып табыламыз.
Біздің жүріс- тұрысымызды өзіндік
мәдениетпен қоршаған орта мәдеиетінің
азық-түлігі ретінде қарастыруға болады, ал
қоршаған орта мәдениеті – ол жүріс-
тұрысты реттеуші болып табылады.

Корпоративтік мәдениеттің 3
деңгейі:
• Бірінші деңгей (көрінбейді):
құндылықтар, сенім, миссия,
мақсаттар, міндеттер, дамудың
стратегиялық жоспары.
• Екінші деңгей: ұйымның этикалық және
құқықтық нормалары..
• Үшінші деңгей: объективті (үй-жайлар,
техникалық құрал-жабдықтар, итерьер)
және субъективті (көшбасшылық, ұжымдық
өзін-өзі басқару, символдар, дәстүрлер,
Корпоративтік мәдениеттің құрылымы:

қабылданған көшбасшылық жүйесі;

жанжалдарды шешудің стильдері;

қолданыстағы байланыс жүйесі;

жеке тұлғаның ұйымдағы орны;

қабылданған символдар.

•Корпоративтік мәдениеттің түрлері
• • 1. «Билік мәдениеті»
• •2. «Рөлдік мәдениет»
• •3. «Тапсырма мәдениеті»
• •4. «Тұлға мәдениеті»

•Корпоративті мәдениетті зерттеу
• •1) холистикалық стратегия
- зерттеушінің мәдениетке терең енуі және оның
осы мәдениеттегі ең
аз дегенде ұйымғаараласып кеткен байқаушы ретіндегі әрекеті, ал
ең жақсыжағдайда - ұжым мүшесі немесе кеңесшісі ретіндегіәреке
ті;
• •2) метафоралық (тілдік) стратегия
- құжаттар үлгілерді, есептік баяндамаларды, сондай-ақ аңыздарды
, әңгімелерді, мифтерді, әзілдерді, қалжыңдарды, қарым-
қатынасстереотиптерін, қарым-қатынас тілін
, әнұрандар мен компанияның девиздерін,
яғни қызметкерлердің, олардыңкейіпкерлері мен қарсы кейіпкерле
рінің арасындағықарым-қатынас пен қарым-
қатынастың барлық құжаттық-тілдік арсеналын зерттеу;
• •3) сандық стратегия - сауалнамаларды (анкета, сұхбаттар)
және мәдениеттің белгілі бір көріністерін бағалайтынбасқа даәдіст
ерді қолдану.
Пайдаланған әдебиеттер
• Глеб Архангельский, Марианна Лукашенко,
Татьяна Телегина, Сергей Бехтеров Тайм-
менеджмент. Полный курс. — М.: «Альпина
Паблишер», 2012. — 312 с. —
ISBN 978-5-9614-1881-1
• Дэвид Аллен Как привести дела в порядок.
Искусство продуктивности без стресса = Getting
Things Done: The Art of Stress-Free Productivity. —
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. — 368 с. —
ISBN 978-5-91657-147-9
• Александр Горбачев Тайм-менеджмент в два
счета. — С-Пб.: "Питер", 2009. — 256 с. —
ISBN 978-5-388-00402-4

Ұқсас жұмыстар
Персоналды басқару
Корея Республикасының түпкілікті, əрі негізгі халқы - корейлер
Орналасқан жері
Американдық футбол ерекшелігі
КОМПЬЮТЕРЛІК КОМПАНИЯ AKCESS
Тамшылатып суғару жүйесі
Футбол ойыны
ЕУРАЗИЯ ЖАҒАЛАУЫНДАҒЫ МҰХИТТАР МЕН ТЕҢІЗДЕР
Еуразия материгі
Саузерн бойынша блотгибридизациялау
Пәндер