Кәсіби спорт пәнінің мазмұнында кәсіби спорттың пайда болу және даму тарихын, оның тұлға мен қоғамға әсерін зерделеу
Презентация қосу
ӘУЕСҚОЙЛЫҚ ЖӘНЕ СПОРТТАҒЫ КӘСІБИЛІК.

ОРЫНДАҒАН:БУЛАТОВА МЕЙРАМКҮЛ
ТОБЫ:ДШС 20-03
ҚАБЫЛДАҒАН:ЕСІРКЕПОВ Ж
ХХ ғасырдың 90-шы жылдарының басында әлемде қызметтің
әртүрлі салаларында, соның ішінде спортта елеулі әлеуметтік-
саяси және экономикалық өзгерістер болды. Бұрынғы ТМД
елдеріндегі спорттың дамуы батыс елдерінің спортында болып
жатқан процестердің әсерінен өзгеше сипатта дами бастады.
Спортшылардың құқықтық мәртебесі, оларды әлеуметтік
қорғау, шетелдік клубтарда өнер көрсету мүмкіндіктері туралы
сұрақтар туындады. Кәсіби спорттың кейбір түрлерінің даму
тенденциясын талдауға, оның ұйымдастырушылық және
әлеуметтік-экономикалық негіздерін, қазіргі қоғамдағы орны
мен маңыздылығын, сондай-ақ Қазақстанда кәсіби спортты
дамыту үшін Батыс Еуропа мен американдық жүйені пайдалану
мүмкіндігін анықтауға объективті қажеттілік пайда болды.
Осыған байланысты арнайы білім беру жүйесіне «кәсіби спорт»
оқу пәнін енгізу қажеттілігі туындады.Шет елдердің дене
шынықтыру және спорт университеттерінде кәсіби спорт
әртүрлі әлеуметтік-тарихи және ұйымдастырушылық-
экономикалық пәндерде қамтылған. Еліміздің
университеттерінде 2000 жылдан бастап бірнеше дене
шынықтыру және спорт мамандығының оқу үдерісінде арнайы
теориялық, әдіснамалық және дүниетанымдық дайындықтың
рөлін арттыруға арналған «кәсіби спорт» оқу пәні алғаш рет
оқу жоспарларына енгізілді.
«Кәсіби спорт» пәнінің мазмұнында кәсіби спорттың пайда болу және
даму тарихын, оның тұлға мен қоғамға әсерін зерделеу; кәсіби
спорттың дамуына қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағдайының
әсерін анықтау; кәсіби спорттың қоғамдық қызметтің басқа
салаларымен өзара байланысын орнату; кәсіби спорт түрлерінің
сипаттамасы; кәсіби спорттың оңтайлы ұйымдастырушылық
құрылымын және оның экономикалық және құқықтық негіздерін
анықтау; спортшыларды іріктеу және даярлаудың тиімді әдістерін
негіздеу; әлемдегі, соның ішінде еліміздегі кәсіби спорттың жай-күйі
мен даму перспективаларын талдау бағыттары қамтылды.
«Кәсіби спорт» пәнінің басты мақсаты -
болашақ маманға кәсіби спорт бойынша
қажетті білімді терең меңгерту.
Кәсіби спорт - кәсіпқой спортшылар мен спорт менеджерлерінің кәсіпкерлік
қызметінің бір түрі, оның мақсаты тауар түріне ие болатын спорттық көріністі
шығару болып табылады. Мұндай өнімді сатудың қажетті шарты - бұл
спортшылардың шеберлігімен, жеке спортшылар мен командалар арасындағы өткір
бәсекелестікпен, жоғары тиімді маркетингпен қамтамасыз ету. Кәсіби спортты
дамытудың екі негізгі тәсілі бар: 1) коммерциялық-спорттық; 2) спорттық-
коммерциялық. Бірінші тәсілдің негізі максималды табыс пен пайдаға ұмтылу болып
табылады, ал таза спорттық белсенділік пен спорттық нәтиже мақсатқа жетудің
құралы ретінде қарастырылады. Бұл тәсіл американдық кәсіби спортта басым.
Халықаралық және еуропалық кәсіби спортқа тән екінші тәсіл спорттық жағын
бірінші орынға қояды - спорттық нәтиже, спорттық күрестің өткірлігі, спорттық
бизнестің басым бағыты және міндетті шарттары болып табылады.
Бизнес - табыс табуға бағытталған кәсіпкерлік қызметтің кез-келген
түрі. Спорт бизнесіне жаттықтырушылар, қызмет көрсетуші персонал,
кәсіпқой спортшылар, спортшылар агенттері, кәсіпқой спортшылар
қауымдастығы, спорт төрешілері, спорт журналистері, спорт
ғимараттарының иелері және қызметкерлердің басқа да санаттары
қатысады.
Маркетинг - тауарлар немесе қызметтер нарығын кеңейту
мақсатында тұтыну нарығын және тұтынушыларға белсенді әсер етуді
зерттеу жөніндегі іс-шаралар жүйесі. Маркетингтің түпкі мақсаты -
кәсіпкерлік қызметтің тиісті түрінде ең көп пайда алу. Бұл үшін:
тауарларға немесе қызметтерге сұранысты зерделеу және олардың
ассортиментін жоспарлау; тиісті тауарларға немесе қызметтерге
оңтайлы бағаларды белгілеу; тауарларды немесе қызметтерді тиімді
жарнамалау; тауарларды немесе қызметтерді өткізуді ынталандыру
тәсілдерін іздестіру қажет.
Демеушілік - бір тарап (демеуші) өз өнімдерін жарнамалау немесе
белгілі бір артықшылықтар алу (мысалы, салықтан босату) мақсатында
екінші тарапқа (клубқа, командаға, спортшыға) материалдық қаражат
(ақша, тауарлар, қызметтер) беретін іскерлік келісім. Қазіргі уақытта
демеушілерсіз кәсіби спорт ретінде жұмыс істеу мүмкін емес.
Кәсіби спортшылар қауымдастығы - кәсіби спортшылардың
құқықтарын кеңейту және олардың әл-ауқатын жақсарту үшін күрес
жүргізетін салалық кәсіподақ. Кәсіби спортшылар күшті ұйым - лигаға
біріктірілген команда иелері мен спорт қызметкерлері алдында
спорттық бизнестегі мүдделерін қорғау үшін қауымдастықтарға бірігеді.
Кәсіби спортшылар - бұл жалпы бизнестің қатысушылары, бірақ
олардың мүдделері клуб иелері мен лига басшыларының мүдделеріне
сәйкес келмейді. Олар өздерінің қауымдастықтары арқылы клуб
иелерінен еңбек жағдайларын жақсартуға және кірістер үлесін
арттыруға қол жеткізеді, бұл бизнестің негізгі тұлғалары деп санайды.

Ұқсас жұмыстар
СТУДЕНТТЕРДІ САУЫҚТЫРУ ҮШІН ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ
Дене шынықтыру - спорт қатынастары субъектілерін ынталандыру құралдары
Кенжебеков Бораш Жоғары білімді маманның кәсіби құзыреттілігі - маман тұлғасының ішкі психологиялық қасиеттері мен күйлерінің, кәсіби
ШЫҒЫС ЖЕКПЕ-ЖЕГІМЕН АЙНАЛЫСАТЫН СПОРТШЫЛАРДЫҢ ЖЫЛДАМДЫҚ ДАЙЫНДЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ҒЫЛЫМИ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Білім мазмұнын қалыптастыру принциптері
Субъектілік қасиеттер құрылымы
Кәсіби денсаулықты сақтау
Адам өмірінднгі құндылықтар
Мәдениет тілі
Психологияның негізгі салалары
Пәндер