Автоматтандырылған ақпараттық жүйе бір жүйелер масштабта процессті бірнеше қамтитын ұйымдар
Презентация қосу
АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ
Автоматтандырылған ақпараттық жүйе
(ААЖ) - бұл пайдаланушылардың ақпараттық
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін нақты
әлемнің кейбір бөлігінің динамикалық
ақпараттық моделін қолдайтын
компьютерлік және байланыс құралдарын,
бағдарламалық қамтамасыз етуді,
лингвистикалық құралдарды, ақпараттық
ресурстарды, сондай -ақ жүйелік персоналды
қамтитын кешен. және шешімдер
қабылдауға.
Ақпараттық
жүйелер

Автоматтандыры
Қолмен жасалған Автоматтық
лған
Қолдану сферасы бойынша Ақпаратты қолдану сипаты бойынша
ақпараттық-
Интегралданған іздеушілік
Ұйымдастырушыл ақпараттық-
ық шешуші
басқарма
Технологиялық
процесстерді басқарушы
басқару
кеңесші
Ақпараттық жүйе және автоматтандырылған
ақпараттық жүйе (ААЖ). AIS жіктелуі
Автоматтандырылған ақпараттық жүйе
(ААЖ) - бұл пайдаланушылардың ақпараттық
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін нақты
әлемнің кейбір бөлігінің динамикалық
ақпараттық моделін қолдайтын компьютерлік
және байланыс құралдарын, бағдарламалық
қамтамасыз етуді, лингвистикалық
құралдарды, ақпараттық ресурстарды, сондай -
ақ жүйелік персоналды қамтитын кешен. және
шешімдер қабылдауға.
AIS құрылымы:
1. Ақпараттық технологиялар (АТ) - бұл ақпаратты
жинау, өңдеу, жинақтау, сақтау, іздеу және тарату
бойынша ақпараттық процестерді жүзеге асыруды
қамтамасыз ететін инфрақұрылым. АТ ақпараттық
ресурстарды пайдалану процестерінің еңбек
сыйымдылығын төмендетуге, олардың сенімділігі мен
тиімділігін арттыруға арналған.
2. Функционалды ішкі жүйелер мен қосымшалар -
құжаттарды дайындау, АТ негізінде нақты
функционалдық салада шешім қабылдау мақсатында
ақпаратты өңдеу мен талдауды қамтамасыз етуге
арналған мамандандырылған бағдарламалар.
3. АЖ менеджменті - АТ, функционалдық ішкі жүйелер
мен байланысты мамандардың оңтайлы өзара
ААЖ практикалық қолдану тәжірибесі көрсеткендей, ААЖ
мақсатына сәйкес келетін ең дәл жіктеуді қарастыру
керек. қолданылатын ақпаратты техникалық, есептік,
аналитикалық және логикалық өңдеудің күрделілік
дәрежесі бойынша ... Классификацияның осы тәсілімен
ААЖ мен онымен байланысты ақпараттық
технологияларды барынша тығыз байланыстыруға
болады. Тиісінше, ААЖ келесі түрлерін ажыратуға болады:
•деректерді өңдеудің автоматтандырылған жүйелері
(ASOD);
•автоматтандырылған ақпараттық іздеу жүйелері (AIPS);
•автоматтандырылған ақпараттық -логикалық жүйелер
(AILS);
•сараптамалық жүйелер (ES) және шешімдерді қолдау
жүйесі
•автоматтандырылған жұмыс станциялары (AWP);
•автоматтандырылған басқару жүйелері (АБЖ);
ААЖ төрт түрі :

1) бір процессті қамтитын;
2) Біріктіретін бірнеше процестерді бір
ұйымдастыру;
3) жұмыс істеуін Қамтамасыз ететін бір
процестің көлемінде бірнеше іс-әрекет
жасайтын ұйым;
4) Іске бірнеше процестерді немесе
жүйелер масштабта бірнеше ұйымдар.
Бұл ретте, ең көп таралған және
перспективалы болып саналады:
фактографиялық, деректі, зияткерлік
Автоматтандырылған
ақпараттық жүйе

бір жүйелер
масштабта
процессті бірнеше
қамтитын ұйымдар

Біріктіретін бір процестің
бірнеше көлемінде
процестерді бірнеше іс-
бір әрекет
ұйымдастыру жасайтын ұйым
Ұйымның ААЖ дамыту кезең-кезеңімен жүзеге
асырылады, оның ішінде:

• проблемаларды тану және оларды нақтылау;
• ақпарат жинау;
• жаңа жүйеге қойылатын талаптарды
нақтылау;
• жүйені жобалау;
• AIS дизайны;
• жүйені енгізу;
• шолу және қызмет көрсету.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Автоматтандырылған ақпараттық жүйе
Автоматтандырылған ақпараттық
МЕДИЦИНАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР
Базалық деңгейдегі медициналық ақпараттық жүйелер
Геодезиялық өлшемдерді автоматтандыру жүйелері
Медицинадағы бағдарламалау технологиясы
МЕДИЦИНАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ
Жаңа ақпараттық технология
Топографиялық түсірісті автоматтық әдістерімен жүргізу туралы жалпы түсінік
Ақпараттық қамсыздандыру
Пәндер