Футбол қақпасы
Презентация қосу
Футбол
Техникасы
Техникалық ойыншы допқа ие
болып, дәлме-дәл пас жасайды,
допты баспен ұрып, қарсыласын
алдайды, қақпаны көздеп шабуыл
жасай алады. Допқа ие болу деп,
допты тебер алдында не пас
жасарда доптың қозғалысын
баяулату немесе тоқтатуды айтады.
Жоғарыдан ұшып келе жатқан
допты аяқтың басына салып
тоқтатып, аяқты көтеріңкіреп және
босаңсытып, сосын доппен бірге
төмен түсіру керек.
Футбол добы
сфера пішіндес болады;теріден
жасалады, қазіргі уақытта тек
синтетикадан
немесе басқа да жарамды материалдар
дан өңдіріледі;шеңбер ұзындығы 70
сантиметрден (28 дюйм
) аспайды және 68 сантиметрден (27
дюйм
) кем болмайды. Доптың стандартты өл
шемі 5 (
ағылш. Size 5)
болып келеді;ойынның басталу сәтінде
450
граммнан (16 унция) ауыр және 410
граммнан (14 унция
Ойын тәсілі
Футбол ұжымдық ойын болғандықтан, Қақпаны бойлай бас-пен пас жасау,
команданың барлық он бір ойыншысының қорғаушыны шатастырып, гол
ойын тәсілдерін түгел әрі шебер орындай салатындай жағдай тудыруы мүмкін.
білуі шарт деп саналады. Команданың Қорғаушылардың ойыны зоналық
қабыл алған ойын жүйесіне байланысты ойыншыларды немесе жеке ойыншыны
футболшылар алаңда нақты орындарда бақылауды міндетіне алу принципіне
тұрады. Ойын-шылардың алаңда орналасу
құрылады. Бірінші жағдайда, қорғаушы
жүйесі әртүрлі болады, оларды таңдау
командадағы ойыншылар құрамасының
алаңның «өз» бөлігіне ғана жауап береді.
қалай іріктелуіне байланысты.Қазіргі күні Жеке ойыншыны бақылағанда әр
көптеген командалар шеткі қорғаушылар да қорғаушы қарсылас команданың нақты
жиі шабуылға қатысатындай 4-3-3 үлгісінде бір ойыншысына бағытталған, тіпті,
ойнайды. Мына әдіспен орналасқанда сөзбе-сөз айтқанда, оның із өкшесінен
«тазалықшы» төрт қорға-ушының сырт қалмайтын әрекет жасайды. Қай
жағында тұрып, олардың қате кеткен сызықта ойнап жүрсең де бәрібір.
жерлерін жөндейді. Қақпашы Бастысы, допсыз орын ауыстырудың
шабуылдаушыға «шабуыл бұрышын» маңызы доп сенің аяғыңда болған-
тарылтып, тосқауыл қою үшін ұмтылып дығынан еш кем емес екенін ұмытпау
келеді. Баспен қысқа пас беру арқылы әріп керек.
тесіңнің шабуылдауына көмектесесің.
Футбол қақпасы
Футбол
ережелеріне
сәйкес стандартты
қақпаның ені 7
метр 32
сантиметрді
құраса, биіктігі 2
метр 44 сантиметр
болуы тиіс.
Футбол ережелері
Ережелердің соңғы редакциясы (2008
жылдың 1-шілдесі) 17 тармақтан тұрады.
1-ші ереже: Ойын алаңы2-ші ереже: Доп
3-ші ереже: Ойыншылар саны
4-ші ереже: Ойыншылар киім-кешегі
5-ші ереже: Төреші
6-ші ереже: Төреші көмекшілері
7-ші ереже: Ойын ұзақтығы
8-ші ереже: Ойынның басталуы мен қайта ж
алғасуы
9-ші ереже: Ойындағы және ойыннан тыс-қы
доп
10-ші ереже: Ойындағы есеп анықтамасы
11-ші ереже: «Ойыннан тыс» күйі
12-ші ереже: Ойыншылардың ереже бұзуш
ылығы және тәртіпсіздігі

Ұқсас жұмыстар
Футбол ойыны
Футбол ойынының тарихы
Футбол ойынының ережесі
Американдық футбол ерекшелігі
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ФУТБОЛДЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ
Футбол ойының техникасы
Испания чемпионы
Балалар футбол клубын ашу Бизнес-жоспар
АЛҒАШҚЫ КЛУБ
Adidas компаниясы
Пәндер