Энергетика өнеркәсібінің күл - шлак қалдықтары
Презентация қосу
Энергетика өнеркәсібінің
күл-шлак қалдықтары.

Дайындаған: Төлеу Б
Тобы: Эко 19-11
Тексерген: Бугубаева Г.О
Күл-қож қалдықтары жылу электр
станцияларының (ЖЭО), жылу электр
орталықтарының (ЖЭО) және
қазандықтардың оттықтарында пайда
болады. Жану кезінде көмір, жанғыш
тақтатас, шымтезек немесе сұйық отын
(мазут) химиялық энергия органикалық
массасының айналуда, сөйтіп электр
және жылу.Нәтижесінде Ұшпа газ
тәрізді заттар пайда болады, өрттің
салдарынан көмір жоғалады,
минералды жанбайтын бөлік қалады —
күл, шлак, кокстелген көмір
бөлшектерінің қоспасы.
Күл үйінділері ауа және су бассейндерінің ластануына және
топырақтың химиялық-минералды құрамының өзгеруіне ықпал
етеді. Күл үйінділерінің шаңдануы қоршаған ортаны ластайды,
адамдардың денсаулығына, сондай-ақ ауыл шаруашылығы
алқаптарының өнімділігіне теріс әсер етеді. Қатты жел кезінде
ауадағы күлдің шекті рұқсат етілген концентрациясының асып
кетуі үйіндінің жиегінен 4 километрге дейінгі қашықтықта орын
алуы мүмкін.

Санитарлық-гигиеналық тұрғыдан алғанда күлдің фракциялық
құрамы да маңызды, ал 1 микрометр немесе одан аз мөлшердегі
бөлшектер ең қауіпті. Күл үйінділеріндегі суды сүзу оның
орналасқан аймағындағы табиғи гидрохимиялық режимді
өзгертеді, бұл су басуға, тұздануға және аумақтың
батпақтануына, жер асты суларына, ал олармен бірге өзендер мен
су қоймаларына ластаушы заттардың түсуіне әкелуі мүмкін. Күл
үйінділеріндегі авариялар кезінде қоршаған ортаға ерекше елеулі
зиян келтіріледі.
Қазақстандағы жылу электр станцияларының
қалдықтарын пайдаланудың төмен деңгейінің
негізгі себептері:

экологиялық тепе-теңдікті сақтау мақсатында табиғи инертті және
техногендік материалдарды пайдалану саласында мақсатты
мемлекеттік саясаттың болмауы;
ЖЭС ЗШО-ны кәдеге жарату бойынша өндірістер құру жөніндегі
жұмыстарды қаржыландырудың болмауы;
отандық және әлемдік практикада жинақталған ғылыми-зерттеу
жұмыстары нәтижелерінің жеткіліксіз енгізілуі;
жылу энергетикалық кәсіпорындардың золоны бастапқы бөлу
және сұрыптау бойынша техникалық даярлығы-қож қалдықтарын
жинау және тұтынушыларға беру;
золоны пайдалана отырып, тауарлық өнім өндіру бойынша
жабдықтарды отандық өндірушілердің болмауы-қож қалдықтары.
Күл мен шлактардан тұрғын және өнеркәсіптік
ғимараттарды, ауыл шаруашылығы объектілерін,
жол және гидротехникалық құрылыстарды және т.
б. салу кезінде қажетті көптеген құрылыс
материалдарын, бұйымдары мен
конструкцияларын өндіруге болады.
Күл-қоқыс қалдықтарын құрылыс
материалдарының кең спектрін өндіруде
қоспалар мен толтырғыштар ретінде
пайдалануға болады: цемент, бетон,
ерітінділер, кірпіш және т.б. олар
автомобиль жолдарын төсеу кезінде
өздерін дәлелдеді. Күл-шлак қалдықтары
ауыл шаруашылығында тыңайтқыштар
өндірісінде белгілі бір құндылыққа ие.
Күл-шлак қалдықтарын глинозем,
кремнезем, темір концентратын және
сирек кездесетін бірқатар материалдарды
алу арқылы терең (кешенді) қайта өңдеу
өте перспективалы болып табылады.
Күл-қож қалдықтарын келесі
өндірістерде қолдану технологиялары
үлкен қызығушылық тудырады:

10-15 пайыз мөлшерінде ауыр бетондарда белсенді
портландцемент өндірісінде, 300- микронаполнит ретінде, бұл
400 маркалы позцолан қалыпты қатайтылған бетондарда
портландцемент өндірісінде-30-40 цемент шығынын 6-10 пайыздан
пайызға дейін 12-25 пайызға дейін төмендетеді

құрылыс ерітінділерін дайындау
ұсақ түйіршікті газдалған күл-
кезінде-цемент массасының 10-30
бетон және оның негізіндегі
пайызы мөлшерінде белсенді
бұйымдар өндірісінде, тығыз
қоспа ретінде, портландцемент
және кеуекті құрылымды кеуекті
ерітінділерінде жоғары маркалы
агрегаттардағы жеңіл
пайдаланған кезде шаң күлін
бетондардың ұсақ фракциясы
қолдану оның шығынын 30
ретінде
пайызға дейін төмендетуі мүмкін
жол өнеркәсібі үшін шикізат күл және аглопорит қиыршықтасын
ретінде дайындау кезінде

Балшық Кірпіш өндірісінде
ыстыққа төзімді бетондарда-
жанбайтын отын бөлшектері көп
шамот ұнтағының орнына
болатын күл-шлак қалдықтарын
толтырғыш ретінде, бұл
пайдалану, бұл оның сапасын
мұндай бетондардың өзіндік
жақсартып қана қоймай, күйдіруге
құнын айтарлықтай
арналған технологиялық отын
төмендетеді
шығынын азайтады
Отын күлі мен қождың негізгі кәдеге
жаратушыларының бірі – жол
салушылар. Біздің елімізде және
шетелде әр уақытта салынған
тәжірибелі жол учаскелерін бақылау
кез-келген көлік жүктемесі үшін жол
жамылғысы негіздерінің барлық
қабаттарында күлді пайдалану
мүмкіндігін растайды. Күл мен шлакты
қолданатын жол киімдерінің беріктігі,
аязға төзімділігі, беріктігі жеткілікті.
Цемент пен күлмен тұрақтандырылған
материалдар уақыт өте келе беріктігін
арттыруды жалғастыруда.
Әлемдік және отандық тәжірибе жаңа
құрылыс үшін игеріліп жатқан қала
аумақтарын тік жоспарлау үшін күл-
шлак қоспаларын пайдаланудың
келешектілігін көрсетеді. Санитарлық-
гигиеналық сипаттамаларға және
физика-химиялық көрсеткіштерге
сәйкес, кейбір жағдайларда күл – қоқыс
қалдықтары дәстүрлі қоқыс материалы-
өзен құмына толық алмастырғыш бола
алады.

Ұқсас жұмыстар
Зырян қорғасын комбинаты
Қазандық қондырғы
Пемзаны алу технологиясы
Ластаушы заттар
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМА АУАНЫҢ ЛАСТАНУЫ
Аглопоритті гравий өндіру технологиясы
Силикатты кірпішті сынау
Әлем елдеріндегі жел электр станциялары
Химиялық өндірістің жалпы ғылыми принциптері
Мұнай ЖЭС құбырлары және газ құбырлары
Пәндер