Экономикалық білім және тәрбие берудің негіздері
Презентация қосу
Экономикалық білім
және тәрбие берудің
негіздері
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

І ОҚУШЫЛАРҒА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ МАҢЫЗЫ, МІНДЕТТЕРІ МЕН МАЗМҰНЫ
1.1 экономикалық тәрбие түсінігі мен зерттелуі
1.2 экономикалық тәрбие берудің міндеттері, мазмұны

ІІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТӘРБИЕНІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ МЕН МҮМКІНДІГІ
2.1 экономикалық тәрбие жүйесі және әдістері
2.2 мектепте экономикалық білім мен тәрбиені жүзеге асыру жағдайы мен жолдары
2.3 мектепте «кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәнін енгізу және жүргізілу жағдайына талдау (зерттеу жұмысы)

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТАҚЫРЫПТЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ. Қазақстанның білім беру жүйесінде экономикалық ойлауды қалыптастырудың
маңызды факторы ретінде, мемлекеттік саяси білім мен тәрбие ісі ерекше бағыт алып отыр. Тәрбие жұмысы
тәжірибесімен шаруашылық саласында экономикалық білім, экономикалық тәрбие, экономикалық мәдениет –
деген ұғым жиі кездеседі. Адам болашағын шешетін тәрбие екені белгілі. Экономикалық тәрбие адам бойында
тәртіптілік, ұжымшылдық, ұқыптылық, іскерлік, еңбектегі шығармашылық т. б. қасиеттер дарытуға
бағытталған. Тәрбиенің ең өзекті мәселесі – білім негізінде жеке адамның ғылыми көзқарастарын қалыптастыру
арқалы қоғамдық тұрмыстағы адамдардың өндірістегі қарым – қатынасын қалыптастыру.
Экономикалық тәрбие беру - оқушыларды экономикалық білім негіздерімен қаруландыру, қоғамымыздың
экономикалық заңдары туралы дұрыс түсінік беру, еліміздің экономикалық саясатын ұғындыру, негізі
экономикалық қатынастарды (өндіріс, айырбас, бөлу, және тұтыну) тәжірибеде меңгерту.
Мектеп оқушыларына экономикалық тәрбие жұмысында бүгінгі таңда жүріп жатқан пәрменді іс-әрекеттер, жаңа
ізденістер, жаңа істер, әдіс-тәсілдер өз орнын тауып, қоғамымыздың қажеттілігіне сай дами беруі тиіс. Әлеуметтік-
экономикалық сапалы, түбегейлі өзгерістердің болуы жас жеткіншектердің жаңаша ой-пікірлерінің қалыптасуына жол
ашты.
Экономикалық тәрбие – жас жеткіншектерге экономикалық қызмет, қоғамымыздың экономикалық заңдары
туралы дұрыс түсінік беру. Осының негізінде өндірістік экономикалық қызметте, материалдық өндірістен тысқары
экономикалық қатынаста, күнделікті өмірде жеке адамның санасын қалыптастыру.
Зерттеу мақсаты: экономика, экономикалық тәрбие туралы түсінік беру; мектеп
оқушыларына экономикалық тәрбие мен білім берудің маңызы мен мазмұнын
теориялық тұрғыда негіздеу және тәжірибеде дәлелдеу.

Зерттеу міндеттері:
Экономика түсінігінің мәнін ашу;
Экономикалық тәрбие мәні мен маңызын көрсету;
Экономикалық тәрбие беру әдістері мен формаларын нақтылау;
Мектеп оқушыларына экономикалық тәрбие беру маңызын дәлелдеу.

Зерттеу объектісі: мектептегі педагогикалық процесс

Зерттеудің ғылыми болжамы: экономикалық тәрбие және мәдениетпен
қаруландыратын тәрбиелік шараларды өз деңгейінде жоспарлап, ұйымдастырып
өткізу оқушыларды экономикалық білім, білікпен қаруландырып, экономикалық
мәдениетін арттырады.

Зерттеу әдістері:
тақырып бойынша әдебиеттерді зерттеу;
бақылау, салыстыру, талдау;
жинақталған материалдарды сұрыптау әдістері.
Мектеп оқушыларына экономикалық білім
және тәрбие беру еліміздегі әлеуметтік-
экономикалық (білім және тәрбие беру)
мәселелерімен тығыз байланысты.

Экономикалық ғылым - ең ертедегі
ғылымдардың бірі. Алғашқы рет
«экономия» (ойкономия) термині біздің
дәуірімізге дейін III-ші ғасырда ертедегі
грек ойшылдары Ксенофонт және
Аристотель еңбегінде пайда болды.

Тәрбиенің басқа салалармен тығыз
байланысты экономикалық тәрбиенің
негіздері еңбек процесінде жатыр.

Тәрбие - нақты педагогикалық мақсатты,
есепті, міндетті шешуге бағытталған ,
тәрбиеші мен тәрбиеленушінің мақсат
бағыттылығы, жүйелі өзара ықпал, қызмет
ету процесі .

Тәрбиенің мақсаты - балалардың ақыл-ой,
дене көркемдігі, рухани адамгершілік
қасиеттерін ұлттық және жалпы
ТӘРБИЕ БЕРУ ӘДІСТЕМЕСІН ШАРТТЫ ТҮРДЕ
МЫНАДАЙ БІРНЕШЕ ТОПҚА БІРІКТІРУГЕ
БОЛАДЫ:
- сендіру әдісі, сенімсіздік білдіру әдісі;

- жаттықтыру әдісі;

- көтермелеу әдісі;

- үлгі көрсету әдісі;

- талап - тексеру қою әдісі.
Экономикалық тәрбие деп –
оқушыларды экономикалық білімдер
негіздерімен қаруландыру, қоғамдық
экономикалық саясатын ұғындыру деп
білеміз.

Экономикалық білім –
оқу пәндеріндегі білімдерді, іскерліктер мен
дағдыларды жүйелендіруге бағытталған.
Тәрбиенің басқа салаларымен тығыз байланысты тәрбиенің түрі
экономикалық тәрбие. Экономикалық тәрбиенің негіздері еңбек
тәрбиесінде жатыр. Жастарға экономикалық тәрбиені саналы түрде беру
керек. Ол үшін экономикалық сананы қалыптастыру қажет.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ БІЛІМДЕ МЫНАНДАЙ
ҚАСИЕТТЕР ҚАЛЫПТАСАДЫ:
•қоғамдық белсенділік; Экономикалық білім дегеніміз –
•іскерлік, белсенділік, ұқыптылық; оқушыларға әдейі ойластырылған
•қоғамдық немесе жеке мүлікке көзінің жұмыс жүйесі мен олардың
қарасындай қарау, талан-таражға жібермеу; экономикалық санасын
•жаңа технологияны іске қосу, пайдалану; қалыптастыруға бағытталған ұстаздың
•өнімнің сапалығын қадағалау, баюдың еңбегі.
жолын іздеу.
Экономикалық тәрбие мен білімнің өзіне тән әдістері бар. Білімді бекіту,
іскерлікті қалыптастыру үшін мынадай әдісті қолануға болады.
Экономикалық сөздік
жасау, нарықтық
экономика терминдерін
қазақ тіліне аудару.

Практикалық
Экономикаға
жұмыстар және
байланысты есептер
эксперимент
шығару

Цифрлы
материалдарды талдау
Жаттықтыру
әдісі

Ғылыми-
техникалық,
экономикалық
әдебиеттермен жұмыс
1. Жаттықтыру. Бұл әр түрлі іс-әрекеттерін істей білуге машықтандыру, жұмыс орнын
тиімді ұйымдастыру, уақыт және өндіру нормаларын анықтау, материалдарды,
электроэнергияны, суды, газды үнемді пайдалану т.б.
2. Практикалық жұмыстар және эксперимент. Бұл әдістерді оқушылардың өндірістік
бригадасынды, оқу өндірістік кооперативте, жанұялық мердігерлікте, мектептерде шағын
мал, құс фермаларында қолдануға болады. Практикалық және эксперимент
жұмыстарының мақсаты – оқушыларды өнімді бағалай білу, бизнес, ақша мен пайда
сияқты ұғымдарды өмірде қолдана білуге дағдыландыру.
3. Экономикаға байланысты есептер шығару – еңбек ақыны, уақыт және өндіру
нормаларын есептей білу, рентабельділік, пайда, өзіндік құн және басқа да экономикалық
ұғымдар жайлы есептер шығаруға оқушыларды үйрету, жаттықтыру.
4. Цифрлы материалдарды талдау әдісі – саяхат кездерінде жиналған мәліметтердің
негізінде кестелер, диаграммалар жасау, қандай болса да экономикалық шаруалардың
тиімділіг анықтау үшін цифрлы материалдарды талдау т.б.
5. Ғылыми-техникалық, экономикалық әдебиеттермен жұмыс.
6. Экономикалық сөздік жасау, нарықтық экономика терминдерін қазақ тіліне
аудару.
Мектептегі
экономикалық білім
мен тәрбиенің
міндеттері: Басқаруға тән
Оқушыларды
- ұқыптылық,
қоғамның
іскерлік,
даму
ықыластылы
заңдылықтар
қ, тәртіптілік,
ымен, өндіріс
т.б.
экономикасы
қасиеттерді
мен
Экономикалық есеп,талдау дағдыландыру
таныстыру.
жасау дағдыларына үйрету, .
еңбекті ғылым негіздерімен
байланыстыра білу.
«Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәні кәсіпкерлік саласының
негізгі ұғымдары мен заңдарын зерделеуге, білім алушылардың
іскерлік ойлауын қалыптастыруға, белсенді өмірлік ұстанымды
таңдауға, қазіргі жағдайда болашақта өз бетінше өмір сүруге
арналған дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

Әдістеменің негізгі ұғымы – «жоба». Оқушылар пәнді
оқытудың 11-сыныбының бірінші және екінші тоқсанында
осындай «жобаны» дамытуы тиіс. Алдымен олар өз
командасына мамандарды тартуға тырысатын стартаптың
негізін қалаушысы рөлінде өзін елестету керек.
Оқушылар тапсырмаларды алып, оны орындау уақытын
білетін болады. Басқа ешқандай шектеулер жоқ.

«Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» оқулығы
бойынша оқыту PBL (Project Based Learning)
әдістемесі негізінде де құрылған. Сөзбе сөз бұл
термин «жобалық оқыту» деп аударылады. PBL
әдістемесі әр оқушының оқу үдерісіне белсенді
қатысуын білдіреді.
«Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» оқу пәні әртүрлі мамандық дипломы бар
мұғалімдер бере алатындай жасалған, бірақ берілген пәнді оқыту үшін
«Атамекен» ҚР ҰКП-ның ұйымдастырған арнайы біліктілікті арттыру
курстарынан өтіп, қатысты сертификаты бар болуы тиіс.

жет зі рдің
құр өлімд змұн ы

ы»
р-

р-
ы
біл сыны ің
4 б ім ма птағ
н

ато

ато
1» елер п

2» елер п

с
і»
әні

е
акс тарта

акс тарта

гия
өзінәсіпк

іру
уп

стр аму
айд і
ы:

ате
ө
ілд
Оқ

-
«К
«С

«С
11-

«Д
10-11-сыныпта «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» пәні бойынша оқу
жүктемесінің көлемі әр бағыт бойынша аптасына 2 сағатты, оқу жылында
68 сағатты құрайды.
ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ
Шараның тақырыбы: Қаржылық сауаттылық заман талабы
Түрі: сайыс
Сыныбы: 8 сынып
Көрнекілігі: тест парағы, кесте, нақыл сөздер, есептер.
Әдісі: сұрақ - жауап, топпен жұмыс, есептер, тест тапсырмалары.

Мақсаты:
а) оқушылардың экономикалық білімдерін тексеру, тиянақтау, одан
әрі танымдылық қабілеттерін арттыру;
ә) оқушыларды білімді, дарынды, озық болуға тәрбиелеу өз пікірін
дұрыс мәдениетті түрде жеткізе білуге және топпен жұмыс жасай
білуге үйрету;
б) пәнге деген қызығушылығын ояту, өз білімдерін өмірде қолдана
білу қабілеттерін, экономикалық ой - өрістерін, қиялын дамыту.
ҚОРЫТЫНДЫ

Мектепте экономикалық білім беру мен тәрбие үрдісінің табиғи бірігуі негізінде
алған білімі оқушылардың сеніміне айналады.

​ алалар жас күнінен бастап ересек адамдардың еңбегімен танысу, өз және жанұя
Б
қорының қажеттері қалай, не арқылы қанағаттандырылатынын түсіну керек.

Экономикалық тәрбие беру – қоғамдық өндірістің барлық салаларын қамтитын
күрделі құбылыс.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Педагогикалық менеджмент ұғымы
Жалпы педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
I тақырыптық блок Жалпы педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
Ұйымдастырылған оқу іс- әрекет бойынша білім берудің бес саласы- бала тәрбиесінің басты құралы
Жаңа тұрпатты мұғалімді даярлаудың психологиялық және педагогикалық негіздері
Психология пәнінің теориялық және методологиялық негізі, ғылыми негізі
Педагогика - тәрбие және оқыту туралы ғылым
Білім берудің тенденциялары
Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқытудың психологиялық және педагогикалық негіздері
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘРБИЕ НЕГІЗДЕРІ
Пәндер