КЕПТІРГІШ ҚҰРАЛДАР. ЭКСИКАТОР
Презентация қосу
КЕПТІРГІШ ҚҰРАЛДАР .
ЭКСИКАТОР

ОРЫНДАҒАН: ЗИНУЛЛАЕВА ЖАЙНА
ТОБЫ: ТПРП - 213
КЕПТІРГІШ ҚҰРЫЛҒЫ


КЕПТІРГІШ - МАТЕРИАЛДАН ЫЛҒАЛДЫБУЛАНДЫРЫП КЕПТІРЕТІН ҚҰРЫЛҒЫ.
КЕПТІРГІШҚАТТЫ МАТЕРИАЛДАРДЫ КЕПТІРУДЕ КЕҢІНЕНҚОЛДАНЫЛАДЫ. ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ:
КОНВЕКТИВТІКЕПТІРГІШ (МАТЕРИАЛ ҚЫЗҒАН АУАМЕНЖАНАСАДЫ), ТҮЙІСПЕЛІ КЕПТІРГІШ
(МАТЕРИАЛЫСТЫҚ НӘРСЕНІҢ БЕТІНЕ ТИЕДІ), СӘУЛЕЛІ КЕПТІРГІШ(ЖЫЛУ ЫСТЫҚ НӘРСЕНІҢ
БЕТІНЕН СӘУЛЕ ТАРАТУАРҚЫЛЫ БЕРІЛЕДІ), ИНДУКЦИЯЛЫ КЕПТІРГІШ (ЖЫЛУЖОҒАРЫ
ЖИІЛІКТІ ТОКТАН ТАРАЛАДЫ). КЕПТІРГІШАТМОСФЕРАЛЫҚ ҚЫСЫМДА НЕ СИРЕТІЛГЕН
ГАЗДЫОРТАДА, ВАКУУМДА НЕ ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДА(КЕПТІРУ БАЯУ ЖҮРУІ ҮШІН) ЖҰМЫС
ІСТЕЙ АЛАДЫ.ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТЫНА ОРАЙКЕПТІРГІШ ӘР ТҮРЛІ
МАҚСАТТАРҒАПАЙДАЛАНЫЛАДЫ:КЕСЕК МАТЕРИАЛДАРДЫ (КӨМІР,КЕНТАС, САЗ, ҚҰМ,
МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАР,Т.Б.) КЕПТІРУ ҮШІН БАРАБАНДЫ КЕПТІРГІШ,ТАЛШЫҚТЫ
МАТЕРИАЛДАРДЫ (ЖҮН, МАҚТА, Т.Б.),КӨКӨНІС, ЖЕМІС - ЖИДЕК, ЗЫҒЫР, Т.Б.
КЕПТІРУ ӘДІСТЕРІ
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ САПАСЫНА
ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ЫДЫСТАРДЫҢ ТАЗАЛЫҚДӘРЕЖЕСІ
ҮЛКЕН ӘСЕР ЕТЕДІ. ЖУЫЛҒАНЫДЫСТАРДЫ КЕПТІРУДІҢ ЕКІ
ӘДІСІ БАР: ҚЫЗДЫРУЖОЛЫМЕН ЖӘНЕ САЛҚЫН ЖАҒДАЙДА
КЕПТІРУ ӘДІСІ.ЖУЫЛҒАН ХИМИЯЛЫҚ ЫДЫСТАРДЫ 100 - 150
°CҒА ДЕЙІН ҚЫЗДЫРЫЛАТЫН, АРНАЙЫ
ШКАФТАРДАКЕПТІРЕДІ. ҚҰРАМЫ ОРГАНИКАЛЫҚ
ЗАТТАРДАН(МЫС. , ПЛАСТМАССА) ТҰРАТЫН
ЫДЫСТАРДЫМҰНДАЙ ЖОЛМЕН КЕПТІРУНЕ БОЛМАЙДЫ.
ОЛАРДЫ,КӨБІНЕСЕ, БӨЛМЕ ТЕМПЕРАТУРАСЫНДА,
ЯҒНИСАЛҚЫН ЖАҒДАЙДА КЕПТІРЕДІ.БЕДІ.САЛҚЫН
ЖАҒДАЙДА КЕПТІРУ.
БӨЛМЕ ТЕМПЕРАТУРАСЫНДА КЕПТІРУ
• ЖУЫЛҒАН ЫДЫСТАРДЫ БӨЛМЕ ТЕМПЕРАТУРАСЫНДА
КЕПТІРУДІҢ БІРНЕШЕ ЖОЛДАРЫ БАР. ЫДЫСТАРДЫ ЖҰМЫС
СТОЛЫНЫҢ ҮСТІНДЕ ҚАЛДЫРЫП КЕПТІРУГЕБОЛАДЫ.
НЕМЕСЕ, ТАҚТАЙ БЕТІНЕ ПРОБИРКАЛАР,КОЛБАЛАР ЖӘНЕ
Т.Б. АУЫЗДАРЫ СИЯТЫНДАЙ ҚАЗЫҚШАЛАР ҚИҒАШ
БЕКІТІЛЕДІ. ТАҚТАЙШАНЫ БӨЛМЕ ҚАБЫРҒАСЫНА ҚАҒЫП,
НЕМЕСЕ СТОЛҮСТІНЕ ҚИСАЙТЫП ҚОЯДЫ ДА,
ҚАЗЫҚШАЛАРҒА ЖУЫЛҒАН ЫДЫСТАР КИГІЗІЛЕДІ.
ОСЫЛАЙХИМИЯЛЫҚ ЫДЫСТАРДЫ БӨЛМЕ
ТЕМПЕРАТУРАСЫНДА КЕПТІРУГЕ БОЛАДЫ. АЛАЙДАБҰЛ
ӘДІС ТИІМДІ ЕМЕС. СЕБЕБІ ҚАЗЫҚШАЛАРДАН ЫДЫСТАР
БЫЛҒАНУЫ МҮМКІН. СОНДЫҚТАН ОЛАРДЫ ЖАУАПТЫ
ЖҰМЫСТАР ҮШІН ПАЙДАЛАНУҒА БОЛМАЙДЫ.
ШКАФТАРДА КЕПТІРУ
• ЫДЫСТАРДЫ КЕПТІРУ ҮШІН ТЕМІР ТОРЛАРДЫ ДА
ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ. ОЛ ҮШІН ТЕМІР ТОРДЫ СУ
ЖИНАЛАТЫН ЫДЫСТЫҢ ҮСТІНЕ ТӨСЕП, ОНЫҢТЕСІКТЕРІНЕ
КОЛБАЛАРДЫ ТӨҢКЕРІП ҚОЮҒА БОЛАДЫ.СОНЫМЕН ҚАТАР
ЗЕРТҚАНАЛЫҚ ЫДЫСТЫ АРНАЙЫ ТАҚТАЙШАЛАРҒА
БЕКІТІЛГЕН ТАЯҚТАРҒА, ТОРЛАРҒА,ТЕМПЕРАТУРАСЫ 80-
100°С КЕПТІРГІШ ШКАФТАРДА КЕПТІРЕДІ. ЗЕРТХАНАЛЫҚ
ЫДЫСТЫ ЖЫЛДАМ КЕПТІРУ ҮШІН СПИРТПЕН ЖӘНЕ
ЭФИРМЕН НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ ҚОСПАЛАРЫМЕН КЕЗЕКПЕН
ЖУУ ҚОЛДАНЫЛАДЫ. ӨЛШЕГІШ ЗЕРХАНАЛЫҚ ЫДЫСТАРДЫ,
ӘСІРЕСЕ ПИПЕТКАЛАР,БЮРЕТКАЛАР, МИКРОДОЗАТОРЛАРДЫ,
КЕПТІРГІШ ШКАФТАРДА КЕПТІРУГЕ БОЛМАЙДЫ
ТАЯҚШАЛАРДА КЕПТІРУ


БҰЛ КЕПТІРГІШТІҢ ЕҢ КЕҢТАРАЛҒАН ӘДІСІ. ЗЕРТХАНАЛАРДА АРНАЙЫ ТАҚТАЙШАЛАРДА
БЕКІТІЛГЕН ТАЯҚШАЛАР БОЛУЫКЕРЕК, ӘДЕТТЕ ОЛАРДЫ ЫДЫС ЖУАТЫН ҚОЛЖУҒЫШТЫҢ
ҮСТІНЕ ҚОЯДЫ. ЖУЫЛҒАН ЫДЫСТЫ ТАҚТАЙШАҒА БЕКІТІЛГЕН ТАЯҚШАҒА КИГІЗЕДІ
ЖӘНЕОЛАРДЫ КЕПКЕНШЕ ҚЫЗДЫРАДЫ. ТАЯҚШАЛАРДЫҢ ТАЗАЛЫҒЫН БАҚЫЛАП, ОЛАРДЫ
СҮРТІП ОТЫРУКЕРЕК, СЕБЕБІ ДЫМҚЫЛ ТЯҚШАЛАРҒА ШАҢ - ТОЗАҢЖӘНЕ КІР ЖЫЛДАМ
ЖҰҒУЫ МҮМКІН. ЫДЫСТЫҢ ТАЯҚШАДАН ЛАСТАНУЫНАН САҚТАНУ ҮШІН, ОЛАРДЫТАЗА
СҮЗГІШ ҚАҒАЗБЕН ОРАУ КЕРЕК, СОДАН КЕЙІНЫДЫСТЫ ТӨҢКЕРУ КЕРЕК. ТАЯҚШАЛАРДА
ВАРОНКАНЫ КЕПТІРГЕН КЕЗДЕ, ОНЫҢ СОҢЫН СҮЗГІШ ҚАҒАЗДЫҢ БІР БӨЛІГІМЕН
ОРАҒАНПАЙДАЛЫ, ЫДЫСТАРДЫ АРНАЙЫ ТОРЛАРДАКЕПТІРГЕН ӨТЕ ЫҢҒАЙЛЫ.ЫДЫСТЫ
КЕПТІРУГЕ АРНАЛҒАН СТОЛ. ТАЯҚШАЛАРДА КЕПТІРУДІҢ ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ ЫДЫСТЫҢ
ЛАСТАНУЫНА ӘКЕП СОҚТЫРАДЫ.АНАЛИТИКАЛЫҚ ЗЕРТХАНАЛАРДА ЫДЫСТЫҢ
ТАЗАЛЫҒЫ МАҢЫЗДЫ ОРЫН АЛАДЫ.
БҰЛ КЕПТІРГІШ СТОЛДАР
- ҚАРАПАЙЫМ СТОЛ,ҚАҚПАҒЫНДА ӘР ТҮРЛІ
ДИАМЕТРМЕН КЕСІЛГЕ НДӨҢГЕЛЕК ҚУЫСТАРЫ БАР.
ЖУЫЛҒАН ЫДЫСТЫТӨҢКЕРІП ДИАМЕТРІ ТИІСТІ ҰЯШЫҚҚА
НЕМЕСЕ ҰЯШЫҚТЫҢ ҮСТІНЕ ОРНАЛАСТЫРАДЫ. ОСЫНДАЙ
ЖАҒДАЙДА, ІШКІ БӨЛІГІ БЫЛҒАНБАЙДЫ.ЫДЫСТАН АҚҚАН
СҰЙЫҚТЫҚ ЕДЕНГЕ АҚПАС ҮШІН,СТОЛДЫҢ АСТЫНАН
БІРШАМА ҚАШЫҚТЫҚ ТАЖАЛПАҚ ҚАҢЫЛТЫРДАН
ЖАСАЛҒАН ВАРОНКА ОРНАЛАСТЫРЫЛАДЫ, ОНЫҢ
ОРТАСЫНДА СУ АҒАТЫН ТЕСІК ОРНАЛАСҚАН.АУАМЕН
КЕПТІРУ. ЖУЫЛҒАН ЫДЫСТАРДЫ АУАМЕНКЕПТІРУГЕ БОЛАДЫ.
ЕГЕР ҚЫСЫЛҒАН АУАНЫҢ ӨТКІЗГІШТЕРІ БОЛМАСА, ОНДА
ЭЛЕКТРЛІК АУА ҮРЛЕГІШТЕР НЕМЕСЕ РЕЗИНКАЛЫҚ
ГРУШАҚОЛДАНЫЛАДЫ. АУА РЕЗИНКАЛЫҚ ТҮТІК АРҚЫЛЫ
ГРУШАНЫҢ КӨМЕГІМЕН ҰШЫ ДОҒАЛДАНҒАН ШЫНЫ
ТҮТІКШЕНІҢ ҰЗЫНДЫҒЫ КЕПТІРІЛЕТІН ЫДЫСТЫҢ ТҮБІНЕ
ЖЕТЕТІНДЕЙ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҰШЫ 10СМ ШЫҒЫП ТҰРАТЫНДАЙ
ҰЗЫН ТҮТІККЕ КИГІЗУ АРҚЫЛЫ ҮРЛЕЙДІ.
СПИРТПЕН ЖӘНЕ ЭФИРМЕН КЕПТІРУ
• АРНАЙЫ ЫДЫСТАРДЫҢ СЫРТЫН ТАЗА СҮЛГІМЕН
СҮРТІП,АЛДЫМЕН ТАЗА ЭТИЛ СПИРТІМЕН, КЕЙІН
ДИЭТИЛЭФИРІМЕН ШАЙҚАЙДЫ. СУЫҚ АУАМЕН
ЖЕЛДЕТІПЭФИР БУЫН КЕТІРЕДІ.ЭКСИКАТОРДА КЕПТІРУ.
МЫНА ЖАҒДАЙЛАРДА,АУАДАҒЫ ЛАСТАНҒАН ЗАТТАРДАН
ЖУЫЛҒАНЫДЫСТАРДЫ ҚОРҒАУ ҮШІН ЕРЕКШЕ ШАРА
ҚОЛДАНУ,ҰСАҚ ШЫНЫ ЫДЫСТАРДЫ ЭКСИКАТОРДА
КЕПТІРУКЕРЕК. СИЛИКАГЕЛМЕН ТОЛТЫРЫЛҒАН, СУ
БУЫНЖАҚСЫ СОРҒЫШ ВАКУУМДЫ ЭКСИКАТОРДЫ
ҚОЛДАНҒАН ЖӨН. ЭКСИКАТОРЛАРҒА КҮКІРТҚЫШҚЫЛЫН
ЕМЕС, СУДЫ ҚАТТЫ СІҢІРЕТІНЗАТТАРДЫ ОРНАЛАСТЫРАДЫ.
ЫСТЫҚ АУАМЕН КЕПТІРУ
ЖЫЛДАМ КЕПТІРУ ҮШІН ЫДЫСТЫ ЫСТЫҚ АУАМЕН
ҮРЛЕУГЕ БОЛАДЫ. КЕЙДЕ ЫДЫСТЫ ЭЛЕКТРЛІ ПЛИТКАНЫҢ
ҮСТІНДЕ КЕПТІРЕДІ.ҚЫЗДЫРУДЫ АБАЙЛАП ЖҮРГІЗГЕН
ДҰРЫС,СЕБЕБІ,БІРҚАЛЫПТЫ ҚЫЗДЫРЫЛМАСА ЖЕРГІЛІКТІ
СУЫҚТАН ЖАРЫЛУЫ МҮМКІН.КЕРТІРГІШ ШКАФТАРДА
КЕПТІРУ. ЫДЫСТЫ КЕПТІРГІШ ШКАФТА ЖЫЛДАМ ҚҰРҒАТУҒА
БОЛАДЫ. ӘДЕТТЕ, КЕПТІРГІШ ШКАФҚА ЫДЫСТАРДЫ СУЫ
КЕПКЕННЕН КЕЙІН БАРЫП ҚОЯДЫ. КЕПТІРУ 80-100°C-ҚА ДЕЙІН
ЖҮРЕДІ. ШКАФТЫҢ СӨРЕСІНЕ ТАЗА СҮЗГІШ ҚАҒАЗДЫҢ БІР
БӨЛІГІН ҚОЙҒАН ДҰРЫС.КЕПТІРГІШ ШКАФТА ЫДЫСТЫ
ҚҰРҒАТҚАН КЕЗДЕОНЫ ОҢЫНАН ҚОЮҒА БОЛМАЙДЫ, СЕБЕБІ,
ОЛ СУБУЫНЫҢ ҰШҚЫШТЫҒЫН БАЯУЛАТАДЫ. КЕПТІРГІШ
ШКАФТА ҚҰРҒАТҚАННАН КЕЙІН ЫДЫСТЫ БІРДЕН ҚОЛДАНУҒА
БОЛМАЙДЫ, ОҒАН АЛДЫН – АЛА СУУҒА МҮМКІНДІК БЕРЕДІ.
• ЭКСИКАТОР - ЗАТТАРДЫ ЖАЙЛАП КЕПТІРУГЕ
ЭКСИКАТОР
ЖӘНЕАУАДАН ЫЛҒАЛ СІҢІРГІШ ЗАТТАРДЫ
САҚТАУҒААРНАЛҒАН ЫДЫС. ЭКСИКАТОР ҮШ
БӨЛІКТЕНТҰРАДЫ: АСТЫҢҒЫ, КОНУС ТӘРІЗДІ БӨЛІК
(ОҒАНАУАДАН ЫЛҒАЛ СОРҒЫШ ХИМИЯЛЫҚ
РЕАКТИВТЕРСАЛЫНАДЫ), ОНЫҢ ҮСТІҢГІ БӨЛІГІ
(ОҒАНЗЕРТТЕЛЕТІН НЕМЕСЕ САҚТАЛАТЫН ЗАТСАЛЫНАДЫ)
ЖӘНЕ ЭКСИКАТОРДЫҢ ҚАҚПАҒЫ.ҚАҚАҒЫ ЖАҚСЫ ЖАБЫЛУЫ
ҮШІН ЖӘНЕ ЖЕҢІЛЖЫЛЖУЫ ҮШІН ЭКСИКАТОРДЫҢ ҚАҚПАҒЫ
МЕНОНЫМЕН ЖАНАСАТЫН БЕТІН ВАЗЕЛИНМЕН
НЕМЕСЕБАСҚА ДА МАЙЛАРМЕН МАЙЛАЙДЫ.ЭКСИКАТОРДЫҢ
ЕКІ ТҮРІ БАР: ҚАРАПАЙЫМ ЖӘНЕВАКУУМ - ЭКСИКАТОР.
СОҢҒЫСЫНЫҢ,АЛДЫҢҒЫСЫНАН АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ. ,
ВАКУУМНАСОСЫНА РЕЗЕҢКЕ ШЛАНГ АРҚЫЛЫ
ЖАЛҒАСАТЫНКРАНЫ БОЛАДЫ.ЭКСИКАТОРҒА ЫСТЫҚ ЗАТТАР
МЕН ЫДЫСТАРДЫ(МЫСАЛЫ, ЫСТЫҚ ПЕШТЕН ШЫҒАРЫЛҒАН
БӨКСТЕР)САЛҒАН КЕЗДЕ ОНЫҢ ҚАҚПАҒЫН ҮСТНЕН
• ЫСТЫҚ ЗАТТЫ САЛҒАН УАҚЫТТАЭКСИКАТОРДАҒЫ
АУАНЫҢ КӨЛЕМІ ҰЛҒАЙЫП,ҚАҚПАҚТЫ ИТЕРІП, ЖЕРГЕ
ТҮСІРІП ЖІБЕРУІ ӘБДЕНМҮМКІН. СОНДЫҚТАН ҚАҚПАҚТЫ
ЭКСИКАТОРДЫҢЕРНЕУІНЕН БАСТАП ГОРИЗОНТАЛЬ
БАҒЫТТАЖАЙЛАП ИТЕРЕ ОТЫРЫП ЖАБАДЫ.
ҚАҚПАҚТЫОСЫЛАЙ ГОРИЗОНТАЛЬ БАҒЫТТА ЕКІ - ҮШ
РЕТЖЫЛЖЫТА ОТЫРЫП ЖАПҚАН ДҰРЫС. СОНДАҚАҚПАҚ
ЫДЫСТЫҢ ІШІНДЕГІ ЖЫЛЫ АУАНЫ КЕСЕОТЫРЫП
ЭКСИКАТОРДЫҢ ТОЛЫҚ ЖАБЫЛУЫНҚАМТАМАСЫЗ
ЕТЕДІ.ЭКСИКАТОРДЫҢ ҚАҚПАҒЫН БІРДЕН ЖОҒАРЫКӨТЕРІП
АШУҒА БОЛМАЙДЫ, ОНЫ ЫДЫСТЫҢ ШЕТІНЕҚАРАЙ СЫРҒЫТА
ОТЫРЫП АШАДЫ. ЭКСИКАТОРДЫҢІШІНДЕГІ АУА
ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫН КЕМІТУ ҮШІН ӘРТҮРЛІ ХИМИЯЛЫҚ ЗАТТАР
ПАЙДАЛАНЫЛАДЫ.ЫЛҒАЛ СІҢІРГІШ ЗАТТАРДЫҢ
КЕЙБІРЕУЛЕРІНЕҚЫСҚАША СИПАТТАМА БЕРЕ КЕТЕЙІК.
• ХЛОРЛЫ КАЛЬЦИЙ - МІНДЕТТІ ТҮРДЕ КЕСЕК ТҮРІНДЕ,
БАРЫНША КЕПТІРІЛГЕН БОЛУЫ КЕРЕК.ОСЫ РЕАКТИВТІ
ЭКСИКАТОРДЫҢ АСТЫҢҒЫ БӨЛІГІНЕОНЫҢ 13 БӨЛІГІН АЛЫП
ЖАТАТЫНДАЙ МӨЛШЕРІНСАЛУ КЕРЕК.КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫ
(КОНЦЕНТРЛІ) - ЭКСИКАТОРДЫҢТӨМЕНГІ БӨЛІГІНЕ ҚҰЮҒА
БОЛАТЫН, АУАДАН ЫЛҒАЛСОРҒЫШ ЗАТТАРДЫҢ БІРІ. ІШІНЕ
КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫҚҰЙЫЛҒАН ЭКСИКАТОРДЫ БІР ЖЕРДЕН
ЕКІНШІЖЕРГЕ ТАСЫМАЛДАУ ӨТЕ ҚАУІПТІ.
ҚАУІПСІЗДІКТІСАҚТАУ ҮШІН ЭКСИКАТОРДЫҢ ІШІНЕ ҚҰМ
САЛЫП,ҮСТІНЕ КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫН ҚҰЯДЫ.ҰЗАҚ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ТҮСІҚАРАЙҒАН
КЕЗДЕ ОНЫ АУЫСТЫРАДЫ. КҮКІРТҚЫШҚЫЛЫ
БУЛАНАТЫНДЫҚТАН ЭКСИКАТОРДЫҢІШІНЕ ОНЫМЕН
ӘРЕКЕТТЕСПЕЙТІН ЗАТТАРДЫ ҒАНАСАҚТАУҒА БОЛАДЫ
КЕПТІРГІШ РЕАГЕНТТЕР МӨЛШЕРІ
• ТЕМПЕРАТУРАСЫ : °С
• ЭКСИКАТОР ІШІНДЕГІ 1Л АУА ҚҰРАМЫНДА БОЛАТЫН
ЫЛҒАЛДЫҢ МӨЛШЕРІ
• ХЛОРЛЫ КАЛЬЦИЙ – CACL 2.25°С ; 0,36Л
• КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫ - H2S04 (95-96 %-ТІК)25°C ;0,03Л
• СИЛИКАГЕЛЬ - SIO2 30°С ; 0,03Л
• АЛЮМИНИЙ ТОТЫҒЫ - AL2O3 30°C ; 0,02Л
• ФОСФОР АНГИДРИДІ - P2О5 25°С ; 0.005Л
• ХЛОРҚЫШҚЫЛДЫ БАРИЙ - BA(CI04) 30,5°С ; 0,82Л
• НАТРИЙ СІЛТІСІ – NAOH 30,5°С ; 0,8Л
• КАЛИЙ СІЛТІСІ – КОН 30,5°С ; 0,014Л

Ұқсас жұмыстар
ҰН ЖӘНЕ ЖАРМА ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ ӘДІСІ
Еттің құрамындағы ылғал мөлшерін анықтау
Бунзен колбасы
Зертханалық шыны ыдыстарды дезинфекциялау
Лаборориялық ыдыстардың жасалуы
Кептіру процесі
КЕПТІРГІШ ҚОНДЫРҒЫЛАРДА ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ
Органикалық синтез практикумы
Керамикалық бұйымдарды кептіру технологиясының негіздері
Бүркіп кептіргіш
Пәндер